Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Anh Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại485.618B GBP1.54%−1.91%45.402K5155
Truyền thông290.343B GBP1.98%−1.24%1.075M317
Khách hàng Lâu năm841.573B GBP2.26%−2.22%69.231K8100
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.204T GBP3.22%−0.66%74.238K9115
Dịch vụ Khách hàng737.297B GBP0.95%−1.77%16.892K9135
Dịch vụ Phân phối467.556B GBP3.10%−0.26%292.496K470
Công nghệ Điện tử2.174T GBP1.58%−1.57%31.347K9224
Năng lượng Mỏ1.253T GBP4.74%−1.01%289.902K4127
Tài chính3.911T GBP3.27%−1.71%355.808K14651
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe421.147B GBP1.13%0.88%8.85K435
Công nghệ Sức khỏe2.685T GBP1.43%−0.87%41.556K5281
Dịch vụ Công nghiệp454.821B GBP3.82%−0.99%3.393K584
Hỗn hợp153.563B GBP2.69%−0.14%63.659K23103
Khoáng sản phi năng lượng767.78B GBP4.38%−0.03%70.269K6239
Công nghiệp Chế biến692.585B GBP2.26%−2.15%3.095K8103
Sản xuất Chế tạo995.062B GBP1.59%−2.05%3.302K9205
Bán Lẻ985.544B GBP1.58%−1.86%43.271K10112
Dịch vụ Công nghệ2.404T GBP0.60%−2.22%12.985K4298
Vận chuyển554.278B GBP2.38%−0.78%16.493K665
Công ty dịch vụ công cộng848.105B GBP3.62%−0.88%74.357K464