Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Anh Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
420.509B1.730.38%988.594K5163
295.971B2.13-0.26%8.245M318
779.741B2.57-1.20%175.841K8100
1303.272B3.07-0.76%1.019M9118
645.960B0.93-0.55%346.906K9135
384.983B2.51-0.04%6.883M466
1783.402B2.010.42%282.234K9213
1219.394B6.541.39%4.406M4136
3762.080B3.420.73%4.600M14684
306.498M11.13-47.34%1211
452.116B1.091.96%81.427K434
2734.087B1.400.36%427.489K5272
471.646B3.940.37%28.446K590
147.314B2.521.34%1.180M22872
719.588B8.300.76%940.582K6246
584.460B2.400.48%78.903K8106
897.597B2.190.55%251.133K8192
1069.086B1.820.38%595.277K10116
2180.781B0.740.50%64.513K4305
560.372B2.290.06%50.705K662
916.850B3.39-1.92%762.524K461
Tải thêm