Năng lượng Mỏ (Khu vực)

128
Cổ phiếu
1179.564B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.638M
Khối lượng
−2.15%
Thay đổi
−5.49%
Hiệu suất Tháng
+0.24%
Hiệu suất Năm
+5.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A1VTETHYS OIL AB NPV44.2 SEK−0.84%8810.22109.653M GBP3.790.87 GBP+364.49%4.49%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0A6JSOUTHWESTERN ENERGY CO COM STK USD0.106.52 USD−2.80%1.718K0.425.754B GBP1.413.80 GBP+239.00%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
0A71ANTERO RESOURCES CORPORATION USD0.0123.10 USD−5.09%1.437K0.755.647B GBP8.322.28 GBP−54.94%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
0A7FEQUINOR ASA SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
30.9 USD−3.50%21.321K1.9775.619B GBP5.584.54 GBP−26.91%2.82%Năng lượng Mỏ
Mua
0A7KHOUSTON AMERICAN ENERGY CORPORATION COM USD0.001(POST REV SPLIT)1.75 USD+0.18%9001.0415.188M GBP−0.01 GBP+81.88%0.00%Năng lượng Mỏ
0F6LMAUREL ET PROM(ETABL.) EUR0.776.280 EUR−1.38%62.753K0.961.092B GBP10.820.50 GBP+195.87%3.55%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0GEAMAHA ENERGY AB SER'A'NPV9.100 SEK−1.03%230.0099.742M GBP−0.14 GBP−178.81%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0HGCAPA CORPORATION COM USD0.62535.860 USD−3.03%1.214K0.368.736B GBP7.364.00 GBP−53.43%2.76%Năng lượng Mỏ
Mua
0HKPBP ADR(CNV INTO 6 ORD USD0.25 SHS)
Chứng chỉ lưu ký
35.6 USD−2.50%94.77K5.9380.634B GBP4.206.94 GBP4.57%Năng lượng Mỏ
Mua
0HRRCVR ENERGY INC COM STK USD0.0132.02 USD−2.08%121.432.556B GBP4.076.44 GBP+133.73%6.19%Năng lượng Mỏ
Bán
0HRZCOTERRA ENERGY INC COM USD0.1025.865 USD−2.25%8.581K5.8915.47B GBP8.942.37 GBP−41.17%4.48%Năng lượng Mỏ
Mua
0HTFBLUENORD ASA NOK0.5398295488.5 NOK+0.41%1.199K0.72957.314M GBP10.373.61 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
0HVDPERMIAN RESOURCES CORPORATION COM USD0.0001 CLASS A13.110 USD−2.60%2250.088.06B GBP14.550.74 GBP−51.78%1.51%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0I8WDEVON ENERGY CORP COM STK USD0.1045.02 USD−1.58%3.094K0.5622.77B GBP7.704.79 GBP−38.43%7.64%Năng lượng Mỏ
Mua
0IDREOG RESOURCES INC COM USD0.01122.95 USD−2.04%1.284K0.1156.709B GBP9.1311.04 GBP+5.76%4.69%Năng lượng Mỏ
Mua
0IDUEQT CORPORATION COM STK NPV39.10 USD−3.17%5.434K4.1513.023B GBP5.296.05 GBP+63.25%1.51%Năng lượng Mỏ
Mua
0IUVTOTALENERGIES EP GABON USD17159.2 EUR0.00%181.14609.501M GBP2.0666.49 GBP49.15%Năng lượng Mỏ
0J50HESS CORPORATION COM STK USD1141.65 USD−1.04%5400.0434.092B GBP27.364.24 GBP−13.89%1.20%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
0JI3HUNTER GROUP ASA NOK0.03821.88 NOK+67.86%5201.102.903M GBP0.190.77 GBP+79.18%1787.86%Năng lượng Mỏ
0JY9MARATHON OIL CORPORATION COM STK USD125.15 USD−2.74%1.587K0.5911.714B GBP9.312.22 GBP−48.07%1.61%Năng lượng Mỏ
Mua
0JYAMARATHON PETROLEUM CORP COM USD0.01150.58 USD−1.97%1.049K0.0645.235B GBP5.6221.95 GBP+17.56%2.03%Năng lượng Mỏ
Mua
0K3SMURPHY OIL CORP COM USD142.82 USD−2.48%350.335.258B GBP9.043.88 GBP−20.13%2.54%Năng lượng Mỏ
Mua
0KAKOCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.2058.10 USD−2.22%23.665K2.6840.749B GBP12.733.74 GBP−61.98%1.14%Năng lượng Mỏ
Mua
0KE0PBF ENERGY INC COM USD0.00144.13 USD−3.37%8752.084.337B GBP2.0417.77 GBP+12.71%1.88%Năng lượng Mỏ
Mua
0KHPPETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADS EACH REP 2 COM SH
Chứng chỉ lưu ký
14.80 USD−3.84%58.16K1.7376.695B GBP3.593.38 GBP−20.93%18.42%Năng lượng Mỏ
Mua
0KHZPHILLIPS 66 COM USD0.01129.00 USD−1.50%1.421K0.0144.896B GBP7.7813.59 GBP−24.17%3.24%Năng lượng Mỏ
Mua
0KIXPIONEER NATURAL RESOURCES CO COM STK USD0.01231.4 USD−1.35%4550.1042.614B GBP11.0517.17 GBP−25.29%6.01%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
0KTWRANGE RESOURCES CORP COM STK USD0.0131.89 USD−3.65%6.229K5.006.214B GBP5.714.58 GBP+12.61%0.98%Năng lượng Mỏ
Mua
0KZASM ENERGY COMPANY COM STK USD0.0137.18 USD−3.43%1.307K1.493.469B GBP5.435.61 GBP−33.49%1.58%Năng lượng Mỏ
Mua
0LE3TELLURIAN INC USD0.010.588 USD−9.66%13.834K0.25324.664M GBP−0.18 GBP+8.63%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
0LK6VALERO ENERGY CORP COM STK USD0.01126.8 USD−1.13%3.18K0.3833.852B GBP4.3224.04 GBP+25.07%3.23%Năng lượng Mỏ
Mua
0MDPGEOPARK LIMITED COM USD0.0019.15 USD+1.60%10.01424.678M GBP3.861.95 GBP−31.34%5.66%Năng lượng Mỏ
Mua
0MO8SEABIRD EXPLORATION PLC USD0.204.965 NOK−2.46%1.203K0.2729.387M GBP4.680.08 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0N08PANORO ENERGY ASA NOK0.0527.20 NOK−3.87%17.603K0.39244.471M GBP8.850.24 GBP+18.77%3.07%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0N9VESSO(FRANCAISE) EUR7.6552.30 EUR−2.24%2180.25593.201M GBP−6.01 GBP−173.15%3.71%Năng lượng Mỏ
0Q4GAWILCO LNG ASA NOK0.107.96 NOK−2.69%5K1.8479.086M GBP3.560.17 GBP+464.28%19.75%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0QZACONOCOPHILLIPS COM USD0.01114.70 USD−1.82%2.147K0.24107.651B GBP12.537.51 GBP−34.28%3.39%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0UG9ADVANTAGE ENERGY LTD COM NPV9.20 CAD−2.65%3001.14889.974M GBP9.580.58 GBP−67.49%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
0UR7CRESCENT POINT ENERGY CORP COM NPV9.560 CAD−2.60%2.1K3.962.986B GBP−0.99 GBP−144.92%3.97%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
0W2JDEUTSCHE ROHSTOFF AG NPV34.90 EUR+0.58%340.14146.149M GBP3.71%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
88E88 ENERGY LIMITED NPV(DI)0.2550 GBX−5.56%61.218M0.5758.07M GBP−0.00 GBP+51.73%0.00%Năng lượng Mỏ
ADMEADM ENERGY PLC ORD GBP0.010.425 GBX−5.56%1.423M1.761.79M GBP−0.01 GBP+93.12%0.00%Năng lượng Mỏ
AETAFENTRA PLC ORD GBP0.1031.40 GBX+5.46%2.604M6.7665.521M GBP−0.04 GBP−227.59%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ANGSANGUS ENERGY PLC ORD GBP0.0020.600 GBX−6.25%3.271M0.4526.515M GBP−0.01 GBP−111.76%0.00%Năng lượng Mỏ
ASTASCENT RESOURCES ORD GBP0.0053.90 GBX−1.27%105.688K0.198.24M GBP−0.31 GBP−1016.00%0.00%Năng lượng Mỏ
BCEBEACON ENERGY PLC ORD NPV0.1425 GBX0.00%133.368M0.8819.059M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
BENBENS CREEK GROUP PLC ORD GBP0.0019.76 GBX−7.14%454.161K1.1241.866M GBP−0.06 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
BISIBISICHI PLC ORD GBP0.10100 GBX0.00%20.0010.677M GBP1.870.53 GBP22.00%Năng lượng Mỏ
BLOEBLOCK ENERGY PLC ORD GBP0.00250.850 GBX0.00%1.323M1.376.16M GBP−0.00 GBP+42.37%0.00%Năng lượng Mỏ
BLVNBOWLEVEN ORD GBP0.100.575 GBX0.00%63.061K0.301.859M GBP−0.01 GBP−15.56%0.00%Năng lượng Mỏ
BOILBARON OIL PLC ORD GBP0.000250.0825 GBX−5.71%71.495M0.3316.61M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
BORBORDERS & SOUTHERN PETROLEUM ORD GBP0.012.25 GBX0.00%264.123K3.5416.443M GBP−0.00 GBP−20.00%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BP.BP ORD USD0.25471.95 GBX−1.35%26.949M0.9480.634B GBP4.051.17 GBP4.70%Năng lượng Mỏ
Mua
CADCADOGAN ENERGY SOLUTIONS PLC ORD GBP0.031.35 GBX0.00%00.003.296M GBP135.000.00 GBP−90.91%0.00%Năng lượng Mỏ
CASPCASPIAN SUNRISE PLC ORD GBP0.012.85 GBX0.00%113.31K0.6764.139M GBP7.920.00 GBP+800.00%3.12%Năng lượng Mỏ
CEGCHALLENGER ENERGY GROUP PLC ORD GBP0.00020.1025 GBX−2.38%34.541M0.5911.019M GBP−0.00 GBP+99.53%0.00%Năng lượng Mỏ
CGOCONTANGO HOLDINGS PLC ORD GBP0.013.55 GBX−6.58%93.936K0.09Năng lượng Mỏ
CHARCHARIOT LIMITED ORD GBP0.0113.90 GBX−0.71%3.078M1.87149.792M GBP−0.01 GBP−77.78%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CNECAPRICORN ENERGY PLC ORD GBP0.0513986141.0 GBX+0.28%90.335K0.89129.894M GBP−1.39 GBP−483.85%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
COPLCANADIAN OVERSEAS PETROLEUM LTD COM NPV(POST REV SPLIT) (DI)1.950 GBX−2.50%9.69M0.5314.832M GBP−0.08 GBP−9.63%0.00%Năng lượng Mỏ
COROCORO ENERGY PLC ORD GBP0.0010.265 GBX−1.85%4.019M0.287.741M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
DECDIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC ORD GBP0.0164.40 GBX−1.00%2.274M0.39627.392M GBP0.740.87 GBP21.70%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ECHOECHO ENERGY PLC ORD GBP0.0000010.0120 GBX−7.69%35.896M1.30775.023K GBP0.00%Năng lượng Mỏ
ECOECO ATLANTIC OIL & GAS LTD COM SHS NPV (DI)10.10 GBX−1.46%143.286K0.3736.668M GBP−0.05 GBP+22.87%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EGYVAALCO ENERGY INC COM STK USD0.10 (DI)360 GBX0.00%00.00385.555M GBP13.870.26 GBP−74.60%5.36%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EMEEMPYREAN ENERGY ORD GBP0.0020.740 GBX−0.27%8.607M11.267.312M GBP−0.02 GBP−1440.00%0.00%Năng lượng Mỏ
ENOGENERGEAN PLC ORD GBP0.01994 GBX−2.55%253.663K0.631.826B GBP−0.17 GBP+18.69%9.59%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ENQENQUEST PLC ORD GBP0.0512.73 GBX−4.72%8.711M1.51245.399M GBP−0.12 GBP−338.77%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
FOGFALCON OIL & GAS COM NPV (DI)7.00 GBX+1.45%590.192K6.6673.023M GBP−0.00 GBP+28.54%0.00%Năng lượng Mỏ
GBPGLOBAL PETROLEUM LIMITED NPV0.0700 GBX+3.70%95.671M1.21870.826K GBP−0.00 GBP+87.64%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
GCMGCM RESOURCES PLC ORD GBP0.012.100 GBX+35.48%3.296M3.373.217M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
GENLGENEL ENERGY ORD GBP0.1070.7 GBX−2.62%610.996K0.64202.389M GBP−0.53 GBP−390.78%20.55%Năng lượng Mỏ
Mua
GKPGULF KEYSTONE PETROLEUM COM SHS USD1.00 (DI)124.6 GBX−3.41%287.654K0.37286.952M GBP3.290.38 GBP+142.64%41.63%Năng lượng Mỏ
Mua
GRXGREENX METALS LTD NPV47.6 GBX−2.06%00.00115.473M GBP−0.01 GBP−239.16%0.00%Năng lượng Mỏ
HBRHARBOUR ENERGY PLC ORD GBP0.00002221.5 GBX−2.47%2.815M1.671.748B GBP−0.99 GBP+90.41%8.49%Năng lượng Mỏ
Mua
HE1HELIUM ONE GLOBAL LTD ORD NPV (DI)2.950 GBX0.00%4.296M0.1428.215M GBP−0.00 GBP+49.33%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
I3EI3 ENERGY PLC ORD GBP0.000110.06 GBX−0.40%1.249M0.50121.447M GBP3.210.03 GBP−63.60%17.21%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
INDIINDUS GAS LTD ORD GBP0.01123 GBX0.00%00.00224.143M GBP8.720.14 GBP+18.77%0.00%Năng lượng Mỏ
ITHITHACA ENERGY PLC ORD GBP0.01148.2 GBX−1.20%299.076K0.881.522B GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
JOGJERSEY OIL & GAS PLC ORD GBP0.01238 GBX0.00%152.239K0.5677.316M GBP−0.15 GBP−1.72%0.00%Năng lượng Mỏ
JSEJADESTONE ENERGY PLC ORD GBP0.00138.1 GBX+8.86%3.454M4.11189.268M GBP−0.18 GBP−786.57%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KISTKISTOS HOLDINGS PLC ORD GBP0.1192.6 GBX−1.28%50.661K0.37161.584M GBP−0.14 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
KOSKOSMOS ENERGY LTD (NA) COM USD0.01 (DI)535 GBX−3.17%5000.662.436B GBP43.820.12 GBP−85.38%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LOGPLANSDOWNE OIL & GAS ORD GBP0.0010.120 GBX0.00%672.899K1.281.432M GBP−0.02 GBP−4000.00%0.00%Năng lượng Mỏ
MATDPETRO MATAD LTD ORD USD0.013.50 GBX0.00%848.021K0.2838.986M GBP−0.00 GBP−35.00%0.00%Năng lượng Mỏ
MCMMC MINING LTD NPV7.25 GBX0.00%87.137K0.6132.126M GBP−0.01 GBP+76.64%0.00%Năng lượng Mỏ
MENMOLECULAR ENERGIES PLC ORD GBP0.0187.5 GBX0.00%680.059.07M GBP−1.15 GBP−45.76%0.00%Năng lượng Mỏ
MSMNMOSMAN OIL & GAS LTD ORD NPV (DI)0.0120 GBX0.00%125.264M0.51937.326K GBP−0.00 GBP+33.33%0.00%Năng lượng Mỏ
NOGNOSTRUM OIL & GAS PLC ORD GBP0.0110.30 GBX−1.44%00.0017.392M GBP0.250.42 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NTOGNOSTRA TERRA OIL AND GAS COMPANY ORD GBP0.0010.1900 GBX0.00%1.3M0.931.418M GBP−0.00 GBP+91.67%0.00%Năng lượng Mỏ
ONEONEIRO ENERGY PLC ORD GBP0.008510.3 GBX0.00%0Năng lượng Mỏ
ORCAORCADIAN ENERGY PLC ORD GBP0.00120.2 GBX0.00%82.124K0.3313.456M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
ORCPORACLE POWER PLC ORD GBP0.000010.0376 GBX0.00%13.834M0.391.776M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
PANRPANTHEON RESOURCES ORD GBP0.0119.84 GBX−3.97%1.606M0.87189.888M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
PHARPHAROS ENERGY PLC ORD GBP0.0522.0 GBX0.00%66.773K0.2992.693M GBP−0.09 GBP−176.40%4.55%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PMGPARKMEAD GROUP(THE)PLC ORD GBP0.01514.25 GBX0.00%523.416K4.0615.571M GBP−0.39 GBP−206.49%0.00%Năng lượng Mỏ
PPPPENNPETRO ENERGY PLC ORD GBP0.012.10 GBX+2.44%880.556K0.832.056M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
PTALPETROTAL CORP COM SHS NPV (DI)47.0 GBX−1.57%721.532K0.46443.57M GBP4.200.11 GBP−22.30%7.23%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PXENPROSPEX ENERGY PLC ORD GBP0.0015.76 GBX−8.00%510.284K0.5920.58M GBP47.920.00 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
PYXPYX RESOURCES LTD NPV (DI)16.40 GBX+2.66%90.00107.943M GBP−0.03 GBP+73.79%0.00%Năng lượng Mỏ