Tài chính (Khu vực)

711
Cổ phiếu
17662.701B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.239M
Khối lượng
+3.82%
Tỷ suất Cổ tức
+0.86%
Thay đổi
−1.54%
Hiệu suất Tháng
+13.92%
Hiệu suất Năm
+12.14%
Hiệu suất YTD
           
3IN 3I INFRASTRUCTURE PLC ORD NPV
283.001.25%3.50Bán3.761M2.294B8.870.320.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AA4 AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED RED ORD NPV
82.250.30%0.25Bán14.957K528.251M62.740.010.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AAA ALL ASIA ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI)
0.400.00%0.00Bán0976.304K-0.000.00Quỹ Đầu tư
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P
79.000.00%0.00Bán066.221M9.090.090.00Quỹ Đầu tư
AAEV ALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD 1P
107.000.00%0.00Bán068.277M7.460.140.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
213.00-1.39%-3.00Bán45.912K378.659M9.310.230.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AAM ARTEMIS VCT PLC ORD 10P
36.500.00%0.00Bán27.798K19.160M-0.070.00Quỹ Đầu tư
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1070.00-1.38%-15.00Bán3.940K358.978M-0.220.00Quỹ Đầu tư
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
102.000.00%0.00Mua0358.978M-0.220.00Quỹ Đầu tư
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
81.000.00%0.00Mua15.068K90.272M5.990.140.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AAVC ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC ORD 1P
71.750.00%0.00Bán13.888K68.144M9.130.080.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
247.50-1.39%-3.50Bán27.662K275.409M20.070.120.00Quỹ Đầu tư
ADA ADAMS PLC ORD GBP0.01
4.000.00%0.00Mua03.302M12.860.002.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
24.000.00%0.00Bán021.076M-0.020.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
107.250.23%0.25Mua332.857K345.676M-0.000.00Quỹ Đầu tư
ADL ANDALAS ENERGY AND POWER PLC ORD NPV
0.140.00%0.00Mua1.758M1.462M-0.0011.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ADM ADMIRAL GROUP PLC ORD 0.1P
2076.001.91%39.00Bán687.723K6.049B15.031.3810199.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
99.00-1.49%-1.50Bán23.339K118.673M17.590.06Quỹ đầu tư dạng Đóng
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
571.00-0.70%-4.00Bán1.869K262.461M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AEWL AEW UK LONG LEASE REIT PLC ORD GBP0.01
71.000.00%0.00Mua19.504K57.155M13.500.050.00Mô hình nến Diversified REITs
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
93.202.42%2.20Mua482.487K141.252M9.090.100.00REITs thương mại
AFHP AFH FINANCIAL GROUP PLC ORD 10P
275.000.00%0.00Bán8.347K117.493M15.220.20358.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AFID AFI DEVELOPMENT PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
0.230.00%0.00Mua0134.629M-0.01Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
46.700.00%0.00Mua033.582M-0.10Quỹ đầu tư dạng Đóng
AFRB AFI DEVELOPMENT PLC B ORD USD0.001
0.26-1.91%-0.01Mua0107.867M-0.01Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AFX ALPHA FX GROUP PLC ORD 0.2P
805.005.23%40.00Mua86.644K298.848M32.570.2597.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AGFX ARGENTEX GROUP PLC ORD £0.0001
146.500.69%1.00Mua190.886K165.849M40.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
2.800.00%0.00Bán013.110M-1.55Quỹ đầu tư dạng Đóng
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
3.960.00%0.00Mua013.110M-1.55Quỹ đầu tư dạng Đóng
AGR ASSURA PLC ORD 10P
74.902.74%2.00Mua6.285M1.802B21.330.0462.00Quỹ REIT Chuyên biệt
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
736.000.00%0.00Bán98.494K808.082M21.300.350.00Quỹ Đầu tư
AIBG AIB GROUP PLC ORD EUR0.625
3.1313.18%0.36Mua261.167K7.535B11.080.259831.00Ngân hàng
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
334.500.60%2.00Bán51.128K85.921M-0.320.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AJB AJ BELL PLC ORD GBP0.000125
366.005.17%18.00Bán646.019K1.496B58.220.06758.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
228.500.44%1.00Sức mua mạnh22.370K95.501M-0.000.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
600.00-0.83%-5.00Mua62985.593M-0.710.00Quỹ Đầu tư
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
71.30-1.11%-0.80Mua34.787K41.265M-0.030.00Quỹ Đầu tư
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.092.78%0.00Bán010.868M-0.040.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ALFA ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
88.401.14%1.00Mua48.860K265.200M17.150.05327.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
ALGW ALPHA GROWTH PLC ORD GBP0.001
1.209.09%0.10Bán792.041K2.168MNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
48.15-1.73%-0.85Sức bán mạnh149.259K116.192M2.650.18117.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P
130.500.00%0.00Bán0115.730M-0.140.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AMGO AMIGO HOLDINGS PLC ORD 0.25P
73.001.53%1.10Bán237.439K347.024M3.670.20303.00Cho vay Tiêu dùng
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
474.50-1.96%-9.50Bán19.240K280.086M11.320.420.00Quỹ Đầu tư
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
602.500.00%0.00Bán40499.631M-0.370.00Quỹ Đầu tư
AOF AFRICA OPPORTUNITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.560.00%0.00Bán033.884M-0.150.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
APAX APAX GLOBAL ALPHA LIMITED ORD NPV
160.003.23%5.00Sức mua mạnh202.302K785.761M6.560.240.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV
68.500.00%0.00Bán053.577M-0.06Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
APT AXA PROPERTY TRUST LIMITED ORD NPV
32.480.00%0.00Bán11.000K6.741M-0.172500.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AQX AQUIS EXCHANGE PLC ORD 10P
490.000.00%0.00Mua0133.035M-0.0432.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
ARBB ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC ORD 1P
1065.001.43%15.00Bán1.575K158.568M21.960.48406.00Ngân hàng
ARDN ARDEN PARTNERS PLC ORD 10P
18.500.00%0.00Mua05.379M-0.0740.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01
23.500.00%0.00Sức mua mạnh09.156M14.390.0227.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARIX ARIX BIOSCIENCE PLC ORD 0.001P
112.50-0.88%-1.00Bán8.550K152.552M-0.2114.00Công ty mẹ
ARO ARRICANO REAL ESTATE PLC ORD EUR0.0005 (DI)
0.520.00%0.00Bán043.440M1.660.25117.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ARR AURORA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
201.502.28%4.50Sức mua mạnh160.189K131.392M-0.210.00Quỹ Đầu tư
ARTL ALPHA REAL TRUST LIMITED ORD NPV
182.000.00%0.00Mua1.081K107.789M5.450.330.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ARW ARROW GLOBAL GROUP PLC ORD 1P
220.003.38%7.20Mua323.091K389.088M9.110.251730.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ASAI ASA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP1
320.00-3.61%-12.00Sức bán mạnh109320.000M12.580.2511091.00Cho vay Tiêu dùng
ASCI ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST PLC ORD 50P
275.500.36%1.00Mua6.174K60.912M-0.030.00Quỹ Đầu tư
ASEI ABERDEEN STANDARD EQUITY INCOME TRUST PLC ORD 25P
370.001.37%5.00Bán94.112K181.008M34.510.110.00Quỹ Đầu tư
ASHM ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P
479.004.31%19.80Mua1.464M3.221B19.130.27288.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ASIT ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ORD 1P
75.500.67%0.50Mua118.668K195.244M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ASIZ ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ZDP 1P
108.500.00%0.00Bán5.010K195.244M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ASL ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC ORD 1P
1274.004.60%56.00Mua265.088K1.141B-1.670.00Quỹ Đầu tư
ASLI ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC ORD 1P
93.400.86%0.80Mua314.241K219.023M138.020.010.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASPL ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05
0.470.00%0.00Bán074.026M-0.020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ATMA ATLAS MARA LIMITED ORD NPV (DI)
1.12-2.17%-0.03Bán100152.996M9.670.096048.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ATR SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVESTMENT COMPANY PLC ORD 5P
356.00-2.47%-9.00Sức bán mạnh37.800K344.715M20.290.180.00Quỹ Đầu tư
ATS ARTEMIS ALPHA TRUST PLC ORD 1P
277.00-0.36%-1.00Bán28.099K110.821M-0.320.00Quỹ Đầu tư
ATST ALLIANCE TRUST PLC ORD 2.5P
782.00-0.13%-1.00Bán453.477K2.578B13.600.586.00Quỹ Đầu tư
ATT ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ORD 25P
1540.00-2.28%-36.00Sức bán mạnh61.289K541.805M6.862.240.00Quỹ Đầu tư
ATY ATHELNEY TRUST PLC ORD 25P
225.000.00%0.00Bán04.855M-0.494.00Quỹ Đầu tư
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
35.500.00%0.00Mua0947.495K-0.023.00Quỹ Đầu tư
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01
109.000.00%0.00Bán88.719K127.587M278.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AV. AVIVA PLC ORD 25P
405.206.30%24.00Mua22.973M15.871B6.960.5931703.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXB AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS
47.800.10%0.05Theo dõi6.220K1896.460B61940.00Ngân hàng
AXI AXIOM EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND LIMITED ORD NPV
88.000.00%0.00Mua080.831M15.590.060.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BAF BRITISH & AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD SHS #1
35.50-5.96%-2.25Bán13.372K8.875M-0.288.00Quỹ Đầu tư
BARC BARCLAYS PLC ORD 25P
160.487.56%11.28Sức mua mạnh118.148M27.713B8.980.1883500.00Ngân hàng
BASK BASKERVILLE CAPITAL PLC ORD GBP0.005
3.504.48%0.15Bán01.673M-0.00Công ty mẹ
BBGI BBGI SICAV S.A. ORD NPV (DI)
166.004.73%7.50Sức mua mạnh775.295K1.046B21.830.08Quỹ Tương hỗ
BBH BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD 1P
125.50-1.57%-2.00Sức bán mạnh224.956K541.110M9.080.140.00Quỹ Đầu tư
BBOX TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1P
154.304.89%7.20Sức mua mạnh8.088M2.634B11.130.140.00REITs thương mại
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012)
7.600.00%0.00Bán039.105M-0.120.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009)
48.500.00%0.00Mua3.000K39.105M-0.120.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BCI BMO CAPITAL & INCOME INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
318.000.32%1.00Bán36.710K326.854M19.620.160.00Quỹ Đầu tư
BCPT BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED ORD 1P
118.604.77%5.40Mua1.252M948.048M-0.010.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BEE BARING EMERGING EUROPE PLC ORD 10P
795.00-0.87%-7.00Bán13698.842M-0.530.00Quỹ Đầu tư
BERI BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST PLC ORD 1P
70.000.86%0.60Bán72.390K80.172M-0.080.00Quỹ Đầu tư
BEZ BEAZLEY PLC ORD 5P
619.002.65%16.00Mua1.434M3.279B25.780.241384.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGEO BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1P
1333.005.29%67.00Mua103.361K635.440M5.492.397386.00Ngân hàng
BGFD BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC ORD 5P
809.00-0.86%-7.00Bán218.884K747.718M0.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BGHL BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (EUR)
17.700.00%0.00Mua0467.172M-1.2580.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGHS BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (STG)
1540.000.00%0.00Sức mua mạnh0467.172M-1.2580.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLC BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED C SHS NPV
0.502.04%0.01Mua0337.020M13.960.050.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLF BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (EUR)
0.780.00%0.00Bán38.875K337.020M13.960.050.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLP BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (GBP)
70.750.00%0.00Bán11.179K337.020M13.960.050.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGS BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC ORD 2P
177.20-2.42%-4.40Sức bán mạnh687.854K495.411M-0.070.00Quỹ Đầu tư
BGSC BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC ORD 25P
1346.001.20%16.00Bán82.052K819.153M25.840.520.00Quỹ Đầu tư
BGUK BAILLIE GIFFORD UK GROWTH FUND PLC ORD 25P
170.000.59%1.00Bán4.911M255.885M994.150.000.00Quỹ Đầu tư
BHGG BH GLOBAL LIMITED ORD NPV GBP
1527.50-0.16%-2.50Bán45.461K295.007M24.360.540.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BHGU BH GLOBAL LIMITED ORD NPV USD
16.350.00%0.00Bán312295.007M24.360.540.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BHI BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC ORD 0.1P
90.500.00%0.00Bán2.400K106.161M25.280.040.00Quỹ Đầu tư
BHIB BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC B ORD 0.1P
94.000.53%0.50Mua10.000K106.161M25.280.040.00Quỹ Đầu tư
BHIU BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC UNITS (COMPR 3 SHS 0.1P&1 B SHR 0.1P)
361.000.00%0.00Bán1.376K106.161M25.280.040.00Quỹ Đầu tư
BHMG BH MACRO LIMITED ORD NPV (GBP)
2620.000.00%0.00Bán10.565K439.165M11.632.22Quỹ Đầu tư
BHMU BH MACRO LIMITED ORD NPV (USD)
27.702.21%0.60Bán105439.165M11.632.22Quỹ Đầu tư
BIOG BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC ORD 25P
680.000.59%4.00Bán120.758K305.812M20.280.340.00Quỹ Đầu tư
BIRG BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD EUR1.00
4.2110.91%0.41Mua743.312K4.029B9.760.3810368.00Ngân hàng
BKM BANKMUSCAT (S.A.O.G.) GDR (EACH REPR 4 COM STK) (REG S)
4.200.00%0.00Mua01.368B7.440.063778.00Ngân hàng
BLBD BLOM BANK SAL GDS REPR 1 ORD'B'SHS LBP10000(REG S)
6.000.00%0.00Sức bán mạnh14.000K1.505B3.062.374357.00Ngân hàng
BLND BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 25P
591.007.85%43.00Sức mua mạnh5.945M5.476B-0.30537.00REITs thương mại
BLP BLUE PLANET INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
35.500.00%0.00Bán6017.564M-0.020.00Công ty mẹ
BLU BLUE STAR CAPITAL PLC ORD 0.1P
0.070.00%0.00Bán1.548M1.494M1.230.001.00Quỹ Đầu tư
BLV BELVOIR GROUP PLC ORD 1P
108.001.41%1.50Bán12.456K37.734M9.830.12107.00Dịch vụ Bất động sản
BMD BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD 10P
73.00-2.01%-1.50Bán17.793K165.785M-0.020.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BNC BANCO SANTANDER S.A. ORD EUR0.50 (CDI)
328.951.98%6.40Mua626.670K55.946B9.450.40201804.00Ngân hàng
BNKR BANKERS INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
936.00-0.11%-1.00Bán328.320K1.148B11.570.810.00Quỹ Đầu tư
BOCH BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY ORD EUR0.10
1.33-1.55%-0.02Bán588.362K526.185M14.560.084155.00Ngân hàng
BOXE TRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (EUR)
1.05-0.47%-0.01Bán356.270K393.136MREITs thương mại
BPCR BIOPHARMA CREDIT PLC ORD USD0.01
1.010.00%0.00Bán359.864K1.117B11.150.070.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BPET BMO PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 1P
354.00-2.21%-8.00Bán6.937K261.753M7.650.460.00Quỹ Đầu tư
BPM B.P. MARSH & PARTNERS PLC ORD 10P
250.000.00%0.00Bán2.186K93.535M6.570.3819.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BQAD BANK AUDI S.A.L. GDR(REPR 1'COM'SHR)(REG S)
3.000.00%0.00Bán01.475B3.101.196306.00Ngân hàng
BREI BMO REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ORD 1P
84.002.19%1.80Mua403.620K202.193M63.060.010.00REITs thương mại
BRFI BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC ORD USD0.01
129.501.17%1.50Sức bán mạnh165.601K311.671M-0.280.00Quỹ Đầu tư
BRGE BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST PLC ORD 0.1P
382.000.00%0.00Mua50.320K322.764M71.860.050.00Quỹ Đầu tư
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
11.250.00%0.00Bán1213.047M-0.077.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRIG BLACKROCK INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
193.000.52%1.00Bán5544.424M125.240.02Quỹ Đầu tư
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
2037.500.74%15.00Sức mua mạnh2.164K284.373M45.580.45452.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRLA BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD US$0.10
450.000.67%3.00Bán33.465K176.668M3.641.260.00Quỹ Đầu tư
BRNA BLACKROCK NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC ORD 1P
181.75-1.49%-2.75Bán99.528K141.672M9.260.20Quỹ Đầu tư
BRSC BLACKROCK SMALLER CO TRUST PLC ORD 25P
1420.004.87%66.00Mua94.350K679.893M-0.710.00Quỹ Đầu tư
BRW BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC ORD 1P
313.802.68%8.20Mua1.915M951.351M17.840.181699.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRWM BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC ORD 5P
346.50-0.68%-2.38Bán379.241K610.610M24.500.140.00Quỹ Đầu tư
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
49.500.00%0.00Bán065.556M18.620.030.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BSIF BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED ORD NPV
129.000.39%0.50Bán234.120K477.150M10.620.12Quỹ đầu tư dạng Đóng
BSV BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC ORD 10P
66.500.00%0.00Bán093.112M11.320.060.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BUR BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV
787.503.08%23.50Bán446.848K1.722B5.621.380.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BUT BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
786.00-1.50%-12.00Bán18.033K335.565M858.080.010.00Quỹ Đầu tư
BVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD EUR0.49
4.681.62%0.07Mua207.909K27.726B6.590.64126017.00Ngân hàng
BVT BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC ORD 10P
71.00-2.07%-1.50Bán0142.913M-0.000.00Quỹ Đầu tư
BYB BYBLOS BANK S.A.L GDR (EACH REPR 50 COM SHS) (REG S)
70.000.00%0.00Bán0846.203M5.270.311520.00Ngân hàng
BYG BIG YELLOW GROUP PLC ORD 10P
1140.006.15%66.00Sức mua mạnh475.707K1.905B15.040.76395.00Quỹ REIT Chuyên biệt
CAL CAPITAL & REGIONAL PLC ORD 1P
19.001.60%0.30Mua5.749M138.014M-0.12248.00REITs thương mại
CAPC CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC ORD 25P
243.508.08%18.20Mua6.833M2.079B-0.20102.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CAY CHARLES STANLEY GROUP PLC ORD 25P
270.000.00%0.00Bán2.714K137.404M15.510.18769.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CBA CEIBA INVESTMENTS LIMITED ORD NPV
81.000.00%0.00Mua0111.514M-0.11REITs thương mại
CBG CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 25P
1370.007.03%90.00Mua529.481K2.074B10.341.333416.00Ngân hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất