Tài chính (Khu vực)

658
Cổ phiếu
17943.950B
Giá trị vốn hóa thị trường
662.742K
Khối lượng
+4.32%
Tỷ suất Cổ tức
+0.13%
Thay đổi
−7.94%
Hiệu suất Tháng
+8.72%
Hiệu suất Năm
+9.09%
Hiệu suất YTD
           
3IN 3I INFRASTRUCTURE PLC ORD NPV
295.501.20%3.50Sức mua mạnh969.973K2.350B9.090.320.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AA4 AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED RED ORD NPV
87.500.00%0.00Bán113.162K561.969M66.740.010.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AAA ALL ASIA ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI)
0.400.00%0.00Bán0851.304K-0.000.00Quỹ Đầu tư
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P
80.000.00%0.00Mua2.270K67.025M5.320.150.00Quỹ Đầu tư
AAEV ALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD 1P
109.000.00%0.00Bán069.306M7.600.140.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
213.50-0.93%-2.00Bán285.451K380.660M9.350.230.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AAM ARTEMIS VCT PLC ORD 10P
38.500.00%0.00Bán11.964K20.249M-0.070.00Quỹ Đầu tư
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1090.00-0.46%-5.00Bán20.284K370.075M-0.220.00Quỹ Đầu tư
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
102.000.00%0.00Mua0370.075M-0.220.00Quỹ Đầu tư
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
73.000.00%0.00Bán4.916K81.726M7.720.090.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AAVC ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC ORD 1P
72.750.00%0.00Bán48669.625M9.250.080.00Quỹ Đầu tư
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
244.00-2.98%-7.50Bán59.556K280.929M20.390.120.00Quỹ Đầu tư
ADA ADAMS PLC ORD GBP0.01
4.000.00%0.00Mua3403.302M12.860.002.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
108.00-0.46%-0.50Bán230.779K352.503M-0.000.00Quỹ Đầu tư
ADL ANDALAS ENERGY AND POWER PLC ORD NPV
0.179.38%0.01Mua11.069M1.670M-0.0011.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ADM ADMIRAL GROUP PLC ORD 0.1P
2160.00-0.69%-15.00Mua712.270K6.328B15.751.3810199.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
98.10-0.20%-0.20Sức bán mạnh30.523K120.706M17.040.06Quỹ đầu tư dạng Đóng
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
583.000.17%1.00Bán6.962K265.679M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AEWL AEW UK LONG LEASE REIT PLC ORD GBP0.01
73.250.00%0.00Bán29.000K59.369M7.500.10Mô hình nến Diversified REITs
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
91.400.00%0.00Bán618.391K137.918M8.870.100.00REITs thương mại
AFHP AFH FINANCIAL GROUP PLC ORD 10P
298.00-1.00%-3.00Bán12.913K131.592M17.040.20358.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AFID AFI DEVELOPMENT PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
0.20-0.50%-0.00Bán121123.628M6.640.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
46.10-0.65%-0.30Bán48.552K33.438M-0.19Quỹ đầu tư dạng Đóng
AFRB AFI DEVELOPMENT PLC B ORD USD0.001
0.20-15.25%-0.04Bán10.121K94.373M6.640.02Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AFX ALPHA FX GROUP PLC ORD 0.2P
680.002.26%15.00Bán7.493K241.306M30.730.2267.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AGFX ARGENTEX GROUP PLC ORD £0.0001
132.751.92%2.50Bán103.892K149.717M40.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
3.010.00%0.00Bán014.089M-0.80Quỹ đầu tư dạng Đóng
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
4.003.90%0.15Mua2.172K14.089M-0.80Quỹ đầu tư dạng Đóng
AGR ASSURA PLC ORD 10P
68.40-2.15%-1.50Mua2.786M1.667B19.740.0462.00Quỹ REIT Chuyên biệt
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
738.00-0.14%-1.00Bán30.947K815.940M21.330.350.00Quỹ Đầu tư
AIBG AIB GROUP PLC ORD EUR0.625
2.331.30%0.03Bán765.481K5.416B8.180.249831.00Ngân hàng
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
337.00-0.15%-0.50Bán3.218K85.921M-0.830.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AJB AJ BELL PLC ORD GBP0.000125
381.50-0.39%-1.50Bán78.387K1.568B61.090.06758.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
227.000.00%0.00Mua2.000K100.542M-0.000.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
577.500.00%0.00Mua68782.666M-0.710.00Quỹ Đầu tư
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
71.800.98%0.70Bán17.646K41.494M-0.030.00Quỹ Đầu tư
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.110.00%0.00Bán1.303K12.594M-0.040.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ALFA ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
80.60-0.49%-0.40Bán45.109K252.000M13.880.06327.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
ALGW ALPHA GROWTH PLC ORD GBP0.001
1.050.00%0.00Bán72.522K1.942MNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
59.103.68%2.10Bán226.069K142.374M4.440.13117.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P
136.500.00%0.00Bán4.724K121.199M-0.170.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AMGO AMIGO HOLDINGS PLC ORD 0.25P
169.401.93%3.20Mua100.152K723.458M7.950.19303.00Cho vay Tiêu dùng
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
470.50-1.16%-5.50Bán19.750K281.126M11.360.420.00Quỹ Đầu tư
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
610.00-0.41%-2.50Bán5.478K101.788M-0.370.00Quỹ Đầu tư
AOF AFRICA OPPORTUNITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.560.00%0.00Bán032.283M-0.19Quỹ đầu tư dạng Đóng
APAX APAX GLOBAL ALPHA LIMITED ORD NPV
155.00-0.96%-1.50Mua156.374K771.028M6.230.250.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV
68.500.00%0.00Bán13853.577M-0.21Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
APT AXA PROPERTY TRUST LIMITED ORD NPV
30.950.00%0.00Bán7.980K6.425M-0.172500.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AQX AQUIS EXCHANGE PLC ORD 10P
482.00-0.82%-4.00Bán5.000K131.949M-0.1432.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
ARBB ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC ORD 1P
1315.000.00%0.00Bán225195.791M27.120.48406.00Ngân hàng
ARDN ARDEN PARTNERS PLC ORD 10P
15.000.00%0.00Bán1.750M4.486M-0.0740.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01
22.500.00%0.00Mua1.196K8.766M13.430.0227.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARIX ARIX BIOSCIENCE PLC ORD 0.001P
111.500.00%0.00Bán25.768K151.196M3.750.3214.00Công ty mẹ
ARO ARRICANO REAL ESTATE PLC ORD EUR0.0005 (DI)
0.530.00%0.00Mua041.387M1.420.28117.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ARR AURORA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
180.500.28%0.50Bán31.504K117.047M-0.180.00Quỹ Đầu tư
ARTL ALPHA REAL TRUST LIMITED ORD NPV
177.000.00%0.00Mua55195.925M5.300.330.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ARW ARROW GLOBAL GROUP PLC ORD 1P
194.70-6.39%-13.30Bán172.094K359.730M8.420.251730.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ASAI ASA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP1
377.001.07%4.00Mua9.721K359.000M18.150.2011091.00Cho vay Tiêu dùng
ASCI ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST PLC ORD 50P
276.000.00%0.00Bán3.855K61.023M-0.490.00Quỹ Đầu tư
ASEI ABERDEEN STANDARD EQUITY INCOME TRUST PLC ORD 25P
364.00-0.55%-2.00Bán20.224K177.969M33.770.110.00Quỹ Đầu tư
ASHM ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P
473.80-1.62%-7.80Bán1.196M3.205B23.670.21253.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ASIT ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ORD 1P
74.25-0.67%-0.50Sức bán mạnh11.876K192.153M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ASIZ ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ZDP 1P
108.50-0.46%-0.50Bán20.002K192.153M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ASL ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC ORD 1P
1156.000.35%4.00Bán67.258K1.028B-1.670.00Quỹ Đầu tư
ASLI ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC ORD 1P
93.500.54%0.50Bán148.640K217.382M-0.020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASPL ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05
0.470.00%0.00Bán070.831M-0.020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ATMA ATLAS MARA LIMITED ORD NPV (DI)
1.122.27%0.03Bán20.921K139.982M4.680.186048.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ATR SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVESTMENT COMPANY PLC ORD 5P
363.00-0.82%-3.00Bán197.717K341.569M-0.300.00Quỹ Đầu tư
ATS ARTEMIS ALPHA TRUST PLC ORD 1P
274.50-0.18%-0.50Bán4.485K111.132M-0.320.00Quỹ Đầu tư
ATST ALLIANCE TRUST PLC ORD 2.5P
794.00-1.12%-9.00Bán197.828K2.636B13.900.586.00Quỹ Đầu tư
ATT ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ORD 25P
1679.00-1.93%-33.00Bán52.837K595.311M7.582.240.00Quỹ Đầu tư
ATY ATHELNEY TRUST PLC ORD 25P
235.000.00%0.00Mua05.071M-0.494.00Quỹ Đầu tư
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
31.000.00%0.00Bán0827.390K-0.023.00Quỹ Đầu tư
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01
110.500.00%0.00Bán74.197K129.342M278.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AV. AVIVA PLC ORD 25P
362.501.12%4.00Bán11.293M14.026B6.150.5931703.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXB AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS
45.05-3.43%-1.60Bán20.720K1741.567B61940.00Ngân hàng
AXI AXIOM EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND LIMITED ORD NPV
85.000.00%0.00Bán11.740K78.075M15.060.060.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BAF BRITISH & AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD SHS #1
35.500.00%0.00Bán24.976K8.875M-0.228.00Quỹ Đầu tư
BARC BARCLAYS PLC ORD 25P
139.320.10%0.14Bán30.174M23.884B7.750.1883500.00Ngân hàng
BASK BASKERVILLE CAPITAL PLC ORD GBP0.005
3.500.00%0.00Bán01.673M-0.00Công ty mẹ
BBGI BBGI SICAV S.A. ORD NPV (DI)
155.500.65%1.00Mua432.291K966.798M15.060.10Quỹ Tương hỗ
BBH BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD 1P
126.50-0.39%-0.50Bán264.193K533.486M9.190.140.00Quỹ Đầu tư
BBOX TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1P
137.90-4.90%-7.10Bán12.702M2.434B10.280.140.00Quỹ REIT Chuyên biệt
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012)
9.000.00%0.00Bán2.000K43.158M-0.120.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009)
48.500.00%0.00Mua2.463K43.158M-0.120.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BCI BMO CAPITAL & INCOME INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
305.50-0.81%-2.50Bán47.396K314.520M18.880.160.00Quỹ Đầu tư
BCPT BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED ORD 1P
108.600.74%0.80Bán612.051K871.309M23.930.050.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BEE BARING EMERGING EUROPE PLC ORD 10P
814.00-0.49%-4.00Bán9.696K100.373M-0.530.00Quỹ Đầu tư
BERI BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST PLC ORD 1P
67.70-1.88%-1.30Bán159.576K79.027M-0.080.00Quỹ Đầu tư
BEZ BEAZLEY PLC ORD 5P
590.00-1.34%-8.00Mua1.124M3.093B23.710.251384.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGEO BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1P
1392.001.09%15.00Mua35.849K657.395M5.272.527465.00Ngân hàng
BGFD BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC ORD 5P
790.00-0.13%-1.00Bán69.934K734.778M-1.070.00Quỹ Đầu tư
BGHL BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (EUR)
16.400.00%0.00Bán50.223K424.325M-1.2580.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGHS BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (STG)
1495.00-0.33%-5.00Bán0424.325M-1.2580.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLC BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED C SHS NPV
0.501.01%0.01Mua14.008K337.963M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLF BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (EUR)
0.810.31%0.00Bán27.700K337.963M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLP BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (GBP)
74.00-0.67%-0.50Bán7.983K337.963M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGS BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC ORD 2P
176.70-1.23%-2.20Bán377.584K497.928M-0.120.00Quỹ Đầu tư
BGSC BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC ORD 25P
1354.000.00%0.00Bán73.084K834.679M26.150.520.00Quỹ Đầu tư
BGUK BAILLIE GIFFORD UK GROWTH FUND PLC ORD 25P
175.25-0.28%-0.50Bán49.514K261.906M1017.540.000.00Quỹ Đầu tư
BHGG BH GLOBAL LIMITED ORD NPV GBP
1650.000.46%7.50Mua10.853K290.177M175.470.070.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BHGU BH GLOBAL LIMITED ORD NPV USD
16.800.00%0.00Mua5.020K290.177M175.470.070.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BHI BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC ORD 0.1P
90.75-1.36%-1.25Bán2.111K107.920M25.700.040.00Quỹ Đầu tư
BHIB BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC B ORD 0.1P
92.50-0.54%-0.50Bán9.051K107.920M25.700.040.00Quỹ Đầu tư
BHIU BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC UNITS (COMPR 3 SHS 0.1P&1 B SHR 0.1P)
370.00-0.54%-2.00Bán1.230K107.920M25.700.040.00Quỹ Đầu tư
BHMG BH MACRO LIMITED ORD NPV (GBP)
2780.000.72%20.00Sức mua mạnh13.447K460.609M16.031.71Quỹ Đầu tư
BHMU BH MACRO LIMITED ORD NPV (USD)
30.302.71%0.80Mua1.988K460.609M16.031.71Quỹ Đầu tư
BIOG BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC ORD 25P
784.00-2.00%-16.00Mua98.976K370.642M23.730.340.00Quỹ Đầu tư
BIRG BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD EUR1.00
3.536.13%0.20Bán630.681K3.015B7.500.3710368.00Ngân hàng
BKM BANKMUSCAT (S.A.O.G.) GDR (EACH REPR 4 COM STK) (REG S)
3.900.00%0.00Bán01.368B7.440.063778.00Ngân hàng
BLBD BLOM BANK SAL GDS REPR 1 ORD'B'SHS LBP10000(REG S)
7.000.00%0.00Bán2.167K1.507B3.082.374357.00Ngân hàng
BLND BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 25P
495.901.14%5.60Mua2.926M4.468B-0.30537.00REITs thương mại
BLP BLUE PLANET INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
36.500.00%0.00Sức bán mạnh5.706K18.058M-0.020.00Công ty mẹ
BLU BLUE STAR CAPITAL PLC ORD 0.1P
0.100.00%0.00Bán1.018M2.072M1.700.001.00Quỹ Đầu tư
BLV BELVOIR GROUP PLC ORD 1P
106.007.61%7.50Bán74.742K34.415M8.360.13107.00Dịch vụ Bất động sản
BMD BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD 10P
77.000.00%0.00Bán163175.027M-0.020.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BNC BANCO SANTANDER S.A. ORD EUR0.50 (CDI)
317.95-0.61%-1.95Bán225.232K48.984B9.020.37201804.00Ngân hàng
BNKR BANKERS INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
929.00-1.17%-11.00Bán91.217K1.140B11.500.810.00Quỹ Đầu tư
BOCH BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY ORD EUR0.10
1.620.87%0.01Sức mua mạnh17.721K605.617M4146.00Ngân hàng
BOXE TRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (EUR)
1.030.00%0.00Bán178.138K393.136MREITs thương mại
BPCR BIOPHARMA CREDIT PLC ORD USD0.01
1.02-0.49%-0.01Bán860.212K1.070B14.300.050.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BPET BMO PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 1P
363.00-0.82%-3.00Theo dõi11.872K271.365M7.970.460.00Quỹ Đầu tư
BPM B.P. MARSH & PARTNERS PLC ORD 10P
265.000.00%0.00Bán2.832K99.147M6.970.3819.00Quỹ Đầu tư
BQAD BANK AUDI S.A.L. GDR(REPR 1'COM'SHR)(REG S)
3.700.00%0.00Bán501.511B3.181.196306.00Ngân hàng
BREI BMO REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ORD 1P
86.40-0.46%-0.40Mua149.473K204.600M13.990.060.00REITs thương mại
BRFI BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC ORD USD0.01
134.500.56%0.75Sức bán mạnh189.293K328.518M-0.300.00Quỹ Đầu tư
BRGE BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST PLC ORD 0.1P
384.000.26%1.00Mua20.584K328.958M72.990.050.00Quỹ Đầu tư
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
12.00-2.04%-0.25Sức mua mạnh38.810K3.385M-0.077.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRIG BLACKROCK INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
194.000.00%0.00Bán2.253K44.654M125.890.02Quỹ Đầu tư
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
1895.000.53%10.00Bán1.792K265.448M59.900.32490.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRLA BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD US$0.10
454.50-0.11%-0.50Bán10.227K184.717M-0.310.00Quỹ Đầu tư
BRNA BLACKROCK NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC ORD 1P
187.50-0.53%-1.00Bán125.430K143.090M9.500.20Quỹ Đầu tư
BRSC BLACKROCK SMALLER CO TRUST PLC ORD 25P
1400.000.72%10.00Mua23.371K652.123M-0.710.00Quỹ Đầu tư
BRW BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC ORD 1P
301.200.40%1.20Bán187.926K908.212M17.040.181699.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRWM BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC ORD 5P
347.00-1.42%-5.00Bán112.129K622.327M24.960.140.00Quỹ Đầu tư
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
49.20-3.53%-1.80Bán067.071M19.180.030.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BSIF BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED ORD NPV
129.50-0.19%-0.25Bán208.691K478.999M13.680.09Quỹ đầu tư dạng Đóng
BSV BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC ORD 10P
68.000.00%0.00Bán097.194M11.570.060.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BUR BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV
808.00-0.62%-5.00Bán1.010M1.807B5.771.430.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BUT BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
824.00-1.20%-10.00Bán16.330K354.350M906.110.010.00Quỹ Đầu tư
BVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD EUR0.49
4.322.42%0.10Bán3.049M24.079B5.880.62126017.00Ngân hàng
BVT BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC ORD 10P
74.500.00%0.00Bán8.353K149.921M-0.000.00Quỹ Đầu tư
BYG BIG YELLOW GROUP PLC ORD 10P
1019.002.88%28.50Sức mua mạnh289.727K1.622B12.810.76395.00Quỹ REIT Chuyên biệt
CAL CAPITAL & REGIONAL PLC ORD 1P
14.902.62%0.38Bán403.679K104.600M-0.04248.00REITs thương mại
CAPC CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC ORD 25P
198.800.71%1.40Mua2.041M1.632B-0.20102.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CAY CHARLES STANLEY GROUP PLC ORD 25P
270.000.00%0.00Bán750137.347M15.510.18769.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CBA CEIBA INVESTMENTS LIMITED ORD NPV
78.000.00%0.00Bán120.000K107.384MREITs thương mại
CBG CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 25P
1284.00-0.16%-2.00Bán267.201K1.924B9.541.343000.00Ngân hàng
CBKD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. GDR (EACH REPR 1 ORD EGP10)(REGS)
4.42-0.23%-0.01Sức mua mạnh213.349K110.047B11.137.286810.00Ngân hàng
CBP CURTIS BANKS GROUP PLC ORD 0.5P
302.000.00%0.00Bán5.344K163.042M20.960.15558.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất