Tài chính (Khu vực)

646
Cổ phiếu
18896.090B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.350M
Khối lượng
+4.08%
Tỷ suất Cổ tức
−0.52%
Thay đổi
+3.65%
Hiệu suất Tháng
+12.98%
Hiệu suất Năm
+18.33%
Hiệu suất YTD
           
3IN 3I INFRASTRUCTURE PLC ORD NPV
283.000.18%0.50Bán822.822K2.294B8.870.320.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AA4 AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED RED ORD NPV
93.000.00%0.00Bán997.093K597.293M156.830.010.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P
80.000.00%0.00Mua4.663K67.025M5.320.150.00Quỹ Đầu tư
AAEV ALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD 1P
110.000.00%0.00Mua4.498K70.350M6.640.170.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
209.00-0.95%-2.00Mua174.258K372.012M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AAM ARTEMIS VCT PLC ORD 10P
41.500.00%0.00Bán7.427K21.901M-0.070.00Quỹ Đầu tư
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1075.000.00%0.00Sức mua mạnh32.181K366.068M-0.220.00Quỹ Đầu tư
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
100.000.00%0.00Mua208366.068M-0.220.00Quỹ Đầu tư
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
73.000.00%0.00Bán13.634K81.404M7.720.090.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AAVC ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC ORD 1P
73.750.00%0.00Bán170.481M8.350.090.00Quỹ Đầu tư
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
242.50-0.61%-1.50Mua62.505K271.130M-0.270.00Quỹ Đầu tư
ADA ADAMS PLC ORD GBP0.01
1.500.00%0.00Mua1.393K1.238M1.660.012.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
0.530.00%0.00Bán5.000K35.916M3.690.120.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
111.50-0.45%-0.50Bán384.563K367.428M39.850.030.00Quỹ Đầu tư
ADL ANDALAS ENERGY AND POWER PLC ORD NPV
0.170.00%0.00Bán622.240K996.551K-0.0011.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ADM ADMIRAL GROUP PLC ORD 0.1P
2078.00-0.34%-7.00Bán380.634K6.046B15.201.3710199.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
98.40-0.81%-0.80Mua173.217K123.840M34.840.03Quỹ đầu tư dạng Đóng
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
577.000.00%0.00Mua6.693K265.219M-0.890.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AEWL AEW UK LONG LEASE REIT PLC ORD GBP0.01
77.750.32%0.25Bán28.545K62.589MMô hình nến Diversified REITs
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
96.000.00%0.00Mua97.684K145.496M9.990.100.00REITs thương mại
AFHP AFH FINANCIAL GROUP PLC ORD 10P
353.000.00%0.00Mua6.613K150.510M19.530.20358.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AFID AFI DEVELOPMENT PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
0.250.00%0.00Mua10.897K102.150M8.360.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
48.500.00%0.00Bán30.060K34.876M-0.18Quỹ đầu tư dạng Đóng
AFRB AFI DEVELOPMENT PLC B ORD USD0.001
0.200.26%0.00Mua10.601K79.507M8.360.02Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AFX ALPHA FX GROUP PLC ORD 0.2P
820.001.23%10.00Sức mua mạnh26.817K304.416M38.770.2267.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
3.160.00%0.00Bán214.791M-0.78Quỹ đầu tư dạng Đóng
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
4.100.00%0.00Bán2.000K14.791M-0.78Quỹ đầu tư dạng Đóng
AGR ASSURA PLC ORD 10P
63.700.63%0.40Mua1.979M1.530B18.140.0462.00Quỹ REIT Chuyên biệt
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
745.00-0.67%-5.00Mua123.008K826.239M21.560.350.00Quỹ Đầu tư
AIBG AIB GROUP PLC ORD EUR0.625
3.59-1.38%-0.05Sức bán mạnh58.266K8.536B9.220.349831.00Ngân hàng
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
385.000.00%0.00Bán21.355K93.908M-0.830.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AJB AJ BELL PLC ORD GBP0.000125
372.00-0.53%-2.00Bán432.119K1.515B59.180.06758.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
211.000.72%1.50Mua35.220K93.488M70.530.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
552.500.00%0.00Mua99379.998M-0.710.00Quỹ Đầu tư
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
71.20-0.28%-0.20Mua85.170K41.666M-0.030.00Quỹ Đầu tư
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.13-5.28%-0.01Sức bán mạnh21.851K14.324M-0.040.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ALFA ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
121.200.00%0.00Sức bán mạnh71.439K363.600M20.030.06327.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
ALGW ALPHA GROWTH PLC ORD GBP0.001
1.950.00%0.00Mua1.206M3.095MNhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
78.60-1.75%-1.40Mua184.628K189.193M6.180.13117.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P
145.500.00%0.00Mua5.138K129.584M-0.170.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
AMGO AMIGO HOLDINGS PLC ORD 0.25P
276.00-0.72%-2.00Mua11.677K1.312B14.410.19303.00Cho vay Tiêu dùng
AMP AMPHION INNOVATIONS PLC ORD 1P
0.170.00%0.00Bán389.708K367.457K-0.027.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
495.000.92%4.50Mua46.651K292.397M11.810.420.00Quỹ Đầu tư
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
595.000.00%0.00Mua2.696K98.478M-0.370.00Quỹ Đầu tư
AOF AFRICA OPPORTUNITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.600.00%0.00Bán1.391K34.663M-0.20Quỹ đầu tư dạng Đóng
APAX APAX GLOBAL ALPHA LIMITED ORD NPV
145.50-0.68%-1.00Bán96.076K714.552M12.370.120.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV
70.000.00%0.00Bán1254.732M-0.10Cho vay Tiêu dùng
APT AXA PROPERTY TRUST LIMITED ORD NPV
31.00-0.80%-0.25Bán7.500K6.435M-0.172500.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AQX AQUIS EXCHANGE PLC ORD 10P
486.000.00%0.00Bán1.000K131.949M-0.1432.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
ARBB ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC ORD 1P
1340.000.00%0.00Bán620199.513M35.260.38406.00Ngân hàng
ARDN ARDEN PARTNERS PLC ORD 10P
20.000.00%0.00Bán4.100K6.164M-0.1040.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01
21.500.00%0.00Bán1.000K8.376M-0.0227.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARIX ARIX BIOSCIENCE PLC ORD 0.001P
140.001.08%1.50Bán1.480K189.655M4.790.3116.00Công ty mẹ
ARR AURORA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
194.000.00%0.00Bán16.829K118.286M-0.180.00Quỹ Đầu tư
ARTL ALPHA REAL TRUST LIMITED ORD NPV
169.5012.62%19.00Mua11.056K121.762M5.080.330.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ARW ARROW GLOBAL GROUP PLC ORD 1P
223.002.58%5.60Mua205.511K394.394M8.570.271730.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ASAI ASA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP1
381.005.83%21.00Bán3.771K381.000M20.140.1911091.00Cho vay Tiêu dùng
ASCI ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST PLC ORD 50P
288.500.17%0.50Mua5.389K63.787M-0.490.00Quỹ Đầu tư
ASEI ABERDEEN STANDARD EQUITY INCOME TRUST PLC ORD 25P
396.00-1.25%-5.00Sức bán mạnh54.139K194.685M36.940.110.00Quỹ Đầu tư
ASHM ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P
482.400.46%2.20Mua493.797K3.243B23.950.21253.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ASIT ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ORD 1P
83.25-0.89%-0.75Sức bán mạnh4.834K210.940M-0.210.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ASIZ ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ZDP 1P
110.500.45%0.50Sức mua mạnh9.839K210.940M-0.210.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
ASL ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC ORD 1P
1240.000.81%10.00Sức bán mạnh168.137K1.121B-2.380.00Quỹ Đầu tư
ASLI ABERDEEN STANDARD EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC ORD 1P
100.50-1.47%-1.50Mua149.142K188.438M-0.02Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASPL ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05
0.500.00%0.00Bán10.000K76.705M-0.020.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ATMA ATLAS MARA LIMITED ORD NPV (DI)
1.430.35%0.01Bán45.400K189.167M6.200.186048.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
ATR SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVESTMENT COMPANY PLC ORD 5P
357.000.00%0.00Mua41.936K335.866M-0.300.00Quỹ Đầu tư
ATS ARTEMIS ALPHA TRUST PLC ORD 1P
277.00-1.42%-4.00Sức bán mạnh8.435K113.310M-0.090.00Quỹ Đầu tư
ATST ALLIANCE TRUST PLC ORD 2.5P
778.000.52%4.00Mua192.292K2.570B-0.426.00Quỹ Đầu tư
ATT ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ORD 25P
1632.000.12%2.00Mua44.385K558.179M16.430.990.00Quỹ Đầu tư
ATY ATHELNEY TRUST PLC ORD 25P
205.000.00%0.00Bán504.424M-0.504.00Quỹ Đầu tư
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
32.000.00%0.00Mua20.000K854.080K-0.023.00Quỹ Đầu tư
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01
113.000.00%0.00Mua117.530K106.220M0.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
AV. AVIVA PLC ORD 25P
408.60-1.02%-4.20Bán6.052M16.003B10.770.3831703.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
AXB AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS
57.70-2.37%-1.40Mua19.931K2098.429B131.136.2859614.00Ngân hàng
AXI AXIOM EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND LIMITED ORD NPV
92.75-0.27%-0.25Mua12.000K85.194M-0.090.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BAF BRITISH & AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD SHS #1
38.500.00%0.00Bán12.435K9.625M-0.228.00Quỹ Đầu tư
BARC BARCLAYS PLC ORD 25P
149.00-0.35%-0.52Sức bán mạnh23.808M25.692B83500.00Ngân hàng
BASK BASKERVILLE CAPITAL PLC ORD GBP0.005
4.200.96%0.04Mua45.405K2.008M-0.00Công ty mẹ
BBGI BBGI SICAV S.A. ORD NPV (DI)
158.500.00%0.00Mua504.984K920.594M15.550.10Quỹ Tương hỗ
BBH BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD 1P
137.000.00%0.00Mua281.533K541.619M5.210.260.00Quỹ Đầu tư
BBOX TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1P
150.10-0.40%-0.60Sức mua mạnh1.356M2.562B8.650.170.00Quỹ REIT Chuyên biệt
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012)
9.750.00%0.00Bán155.922K46.212M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009)
47.500.00%0.00Bán1.705K46.212M-0.130.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BCI BMO CAPITAL & INCOME INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
320.50-0.77%-2.50Mua4.231K328.382M19.780.160.00Quỹ Đầu tư
BCPT BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED ORD 1P
112.400.18%0.20Sức bán mạnh967.248K898.488M24.680.050.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BEE BARING EMERGING EUROPE PLC ORD 10P
813.001.37%11.00Sức mua mạnh14.229K102.265M-0.530.00Quỹ Đầu tư
BERI BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST PLC ORD 1P
71.900.98%0.70Theo dõi166.123K82.841M23.940.030.00Quỹ Đầu tư
BEZ BEAZLEY PLC ORD 5P
566.500.27%1.50Mua628.258K2.997B56.150.101384.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGEO BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1P
1622.001.25%20.00Bán37.714K797.528M7.312.247465.00Ngân hàng
BGFD BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC ORD 5P
785.000.51%4.00Mua95.417K723.573M-1.070.00Quỹ Đầu tư
BGHL BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (EUR)
16.000.00%0.00Bán1.750K415.221M-1.2680.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGHS BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (STG)
1540.000.00%0.00Mua248415.221M-1.2680.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLC BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED C SHS NPV
0.47-1.04%-0.00Bán7.207K343.342M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLF BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (EUR)
0.81-0.61%-0.00Bán80.000K343.342M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGLP BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (GBP)
73.000.00%0.00Mua26.800K343.342M-0.030.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BGS BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC ORD 2P
183.000.33%0.60Mua347.378K503.758M-0.120.00Quỹ Đầu tư
BGSC BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC ORD 25P
1336.000.15%2.00Mua21.083K802.593M136.190.100.00Quỹ Đầu tư
BGUK BAILLIE GIFFORD UK GROWTH FUND PLC ORD 25P
186.50-0.53%-1.00Bán92.660K280.721M1090.640.000.00Quỹ Đầu tư
BHGG BH GLOBAL LIMITED ORD NPV GBP
1512.50-0.49%-7.50Mua17.068K328.427M160.890.070.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BHGU BH GLOBAL LIMITED ORD NPV USD
15.450.00%0.00Mua10.800K328.427M160.890.070.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BHI BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC ORD 0.1P
95.00-0.52%-0.50Mua9.476K111.440M26.540.040.00Quỹ Đầu tư
BHIB BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC B ORD 0.1P
94.500.00%0.00Sức mua mạnh631111.440M26.540.040.00Quỹ Đầu tư
BHIU BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC UNITS (COMPR 3 SHS 0.1P&1 B SHR 0.1P)
374.000.00%0.00Mua1.966K111.440M26.540.040.00Quỹ Đầu tư
BHMG BH MACRO LIMITED ORD NPV (GBP)
2600.000.39%10.00Mua18.201K436.409M15.841.65Quỹ Đầu tư
BHMU BH MACRO LIMITED ORD NPV (USD)
26.600.00%0.00Mua250436.409M15.841.65Quỹ Đầu tư
BIOG BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC ORD 25P
704.000.28%2.00Mua238.107K343.689M20.990.340.00Quỹ Đầu tư
BIRG BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD EUR1.00
4.63-0.81%-0.04Bán341.043K4.383B8.030.5110367.00Ngân hàng
BKM BANKMUSCAT (S.A.O.G.) GDR (EACH REPR 4 COM STK) (REG S)
4.100.00%0.00Mua5.000K1.275B7.050.063771.00Ngân hàng
BLBD BLOM BANK SAL GDS REPR 1 ORD'B'SHS LBP10000(REG S)
7.55-0.00%-0.00Bán2361.651B3.372.384357.00Ngân hàng
BLND BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 25P
539.20-1.17%-6.40Bán2.777M5.105B-0.30559.00REITs thương mại
BLP BLUE PLANET INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
39.000.00%0.00Mua14.955K19.295M-0.040.00Công ty mẹ
BLU BLUE STAR CAPITAL PLC ORD 0.1P
0.14-3.45%-0.01Bán2.215M2.790M2.500.001.00Quỹ Đầu tư
BLV BELVOIR LETTINGS PLC ORD 1P
114.500.00%0.00Bán7.087K40.005M9.720.13107.00Dịch vụ Bất động sản
BMD BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD 10P
76.500.00%0.00Bán14.876K175.749M-0.020.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BNC BANCO SANTANDER S.A. ORD EUR0.50 (CDI)
351.05-0.54%-1.90Bán224.090K56.336B8.420.41202484.00Ngân hàng
BNKR BANKERS INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
911.00-0.11%-1.00Mua90.223K1.117B147.270.060.00Quỹ Đầu tư
BOCH BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY ORD EUR0.10
1.411.01%0.01Mua221.635K545.016M4146.00Ngân hàng
BOXE TRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (EUR)
1.090.23%0.00Bán62.846K411.736MREITs thương mại
BPCR BIOPHARMA CREDIT PLC ORD USD0.01
1.05-0.24%-0.00Bán175.576K1.120B14.680.060.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
BPET BMO PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 1P
333.00-0.30%-1.00Mua23.160K246.225M7.230.460.00Quỹ Đầu tư
BPM B.P. MARSH & PARTNERS PLC ORD 10P
300.00-0.66%-2.00Mua29.256K112.237M7.890.3817.00Quỹ Đầu tư
BQAD BANK AUDI S.A.L. GDR(REPR 1'COM'SHR)(REG S)
3.982.05%0.08Bán4001.594B3.361.196306.00Ngân hàng
BREI BMO REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ORD 1P
84.60-2.08%-1.80Sức bán mạnh326.318K203.637M13.930.060.00REITs thương mại
BRFI BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC ORD USD0.01
135.250.93%1.25Mua246.579K325.510M-0.290.00Quỹ Đầu tư
BRGE BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST PLC ORD 0.1P
370.00-0.27%-1.00Mua71.543K314.382M69.600.050.00Quỹ Đầu tư
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
9.750.00%0.00Bán10.000K2.641M1.870.057.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRIG BLACKROCK INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
193.000.00%0.00Mua43244.540M-0.09Quỹ Đầu tư
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
1940.00-0.77%-15.00Theo dõi4.007K269.969M61.090.32490.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRLA BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD US$0.10
475.50-0.11%-0.50Mua29.339K186.679M-0.300.00Quỹ Đầu tư
BRNA BLACKROCK NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC ORD 1P
182.25-0.14%-0.25Mua207.331K133.633M16.490.11Quỹ Đầu tư
BRSC BLACKROCK SMALLER CO TRUST PLC ORD 25P
1482.000.54%8.00Mua52.770K709.579M-0.710.00Quỹ Đầu tư
BRW BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC ORD 1P
302.20-0.26%-0.80Sức bán mạnh234.223K916.076M17.190.181699.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BRWM BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC ORD 5P
357.000.28%1.00Mua283.503K629.499M-0.520.00Quỹ Đầu tư
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
51.000.00%0.00Bán9.389K67.585M12.240.040.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BSIF BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED ORD NPV
129.500.19%0.25Bán789.452K478.999M13.680.09Quỹ đầu tư dạng Đóng
BSV BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC ORD 10P
67.500.00%0.00Bán6.543K93.911M11.900.060.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BUR BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV
1499.000.07%1.00Sức bán mạnh865.676K3.278B12.601.200.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
BUT BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
812.000.25%2.00Mua10.794K346.665M-0.010.00Quỹ Đầu tư
BVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD EUR0.49
4.91-1.28%-0.06Bán15.802M28.342B6.820.63125749.00Ngân hàng
BVT BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC ORD 10P
75.000.00%0.00Bán1.149K152.142M-0.000.00Quỹ Đầu tư
BYG BIG YELLOW GROUP PLC ORD 10P
1023.000.69%7.00Mua208.592K1.705B13.490.76375.00Quỹ REIT Chuyên biệt
CAL CAPITAL & REGIONAL PLC ORD 1P
14.82-1.07%-0.16Bán1.570M107.651M-0.04248.00REITs thương mại
CAPC CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC ORD 25P
212.501.00%2.10Bán3.548M1.809B-0.07102.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CAY CHARLES STANLEY GROUP PLC ORD 25P
287.00-1.03%-3.00Bán4.466K145.719M16.490.18769.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CBA CEIBA INVESTMENTS LIMITED ORD NPV
78.000.00%0.00Sức bán mạnh50107.384MREITs thương mại
CBG CLOSE BROTHERS GROUP PLC ORD 25P
1388.00-1.56%-22.00Sức bán mạnh188.810K2.101B10.421.343000.00Ngân hàng
CBKD COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. GDR (EACH REPR 1 ORD EGP10)(REGS)
4.33-0.80%-0.04Mua389.064K107.917B10.637.056819.00Ngân hàng
CBP CURTIS BANKS GROUP PLC ORD 0.5P
320.00-1.54%-5.00Sức mua mạnh8.852K172.189M22.140.15558.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CBQS THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C.) GDR (5 GDR REPR 1 ORD) (REG S)
1.410.00%0.00Bán1.718K19.629B13.540.361115.00Ngân hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất