Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

49
Cổ phiếu
759.189B
Giá trị vốn hóa thị trường
43.894K
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
+3.05%
Hiệu suất Tháng
+43.34%
Hiệu suất Năm
+20.54%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
102.674B-1.00%33.473K17
471.907B-0.02%2.271K5
94.201B-0.38%214.576K18
90.407B1.92%95.150K9
Tải thêm