Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

108
Cổ phiếu
231.191B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.843M
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+0.25%
Hiệu suất Tháng
+14.68%
Hiệu suất Năm
+16.17%
Hiệu suất YTD
           
ABC ABCAM PLC ORD 0.2P
1150.00-1.29%-15.00Bán1.004M2.366B52.590.221100.00Dược phẩm
AGL ANGLE PLC ORD 10P
77.000.00%0.00Mua63.388K133.021M-0.0729.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AGY ALLERGY THERAPEUTICS PLC ORD 0.1P
12.350.00%0.00Mua13.705K78.567M-0.01499.00Dược phẩm
AMS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
226.000.44%1.00Bán768.651K485.336M23.760.10654.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AMYT AMRYT PHARMA PLC ORD 6P
123.007.89%9.00Sức mua mạnh149.640K61.205M-0.5061.00Dược phẩm
ANCR ANIMALCARE GROUP PLC ORD 20P
139.500.00%0.00Bán18.359K83.780M-0.00279.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
9.124.29%0.38Bán209.612K10.384M-0.010.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AOR AORTECH INTERNATIONAL PLC ORD 5P
46.50-1.06%-0.50Bán28.007K6.829M-0.053.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
APH ALLIANCE PHARMA PLC ORD 1P
67.502.58%1.70Bán405.324K350.656M18.770.04210.00Dược phẩm
AVCT AVACTA GROUP PLC ORD 10P
21.000.00%0.00Bán18.608K24.393M-0.13114.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AVO ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ORD 25P
39.001.30%0.50Bán22.280K89.789M-0.14118.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AZN ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25
6865.00-0.56%-39.00Bán1.298M90.061B49.131.3864400.00Dược phẩm
BMK BENCHMARK HOLDINGS PLC ORD 0.1P
48.004.35%2.00Mua22.539M268.026M-0.031066.00Dược phẩm
BVXP BIOVENTIX PLC ORD 5P
3895.000.26%10.00Mua2.143K200.307M36.481.0915.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BXP BEXIMCO PHARMACEUTICALS LIMITED GDR (EACH REPR 1 ORD BDT10)
37.80-0.00%-0.00Bán14.219K321.800M11.780.072310.00Dược phẩm
C4XD C4X DISCOVERY HOLDINGS PLC ORD 1P
39.500.00%0.00Bán022.828M-0.0447.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CIR CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PLC ORD 0.08P
18.003.45%0.60Bán78.546M67.532M-0.14367.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CLIN CLINIGEN GROUP PLC ORD 0.1P
906.501.85%16.50Theo dõi110.423K1.201B45.180.20122.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
COG CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC ORD 1P
25.50-1.92%-0.50Bán21.777K6.163M-0.0773.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
COS COLLAGEN SOLUTIONS PLC ORD 1P
3.85-0.00%-0.00Mua50017.082M-0.0148.00Dược phẩm
CPT CONCEPTA PLC ORD 2.5P
1.850.00%0.00Bán200.000K4.902M-0.0218.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CREO CREO MEDICAL GROUP PLC ORD GBP0.001
140.004.09%5.50Mua65.914K170.161M-0.1150.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CRW CRANEWARE PLC ORD 1P
2240.00-1.54%-35.00Mua7.190K598.057M50.230.45295.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CSRT CONSORT MEDICAL PLC ORD 10P
728.00-1.62%-12.00Bán4.643K359.357M34.250.211956.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CTEC CONVATEC GROUP PLC ORD 10P
177.402.22%3.85Mua2.394M3.508B26.610.079497.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CTH CARETECH HOLDINGS PLC ORD 0.5P
370.001.76%6.40Mua30.987K403.503M33.110.115439.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CTI CATHAY INTERNATIONAL HOLDINGS LD COM SHS $0.05
3.750.00%0.00Bán1.900K14.177M-0.051500.00Dược phẩm
CVSG CVS GROUP PLC ORD 0.2P
890.001.97%17.17Mua85.593K628.815M92.450.106150.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DDDD 4D PHARMA PLC ORD 0.25P
66.00-1.49%-1.00Bán60.453K43.226M-0.36116.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
DEMG DELTEX MEDICAL GROUP PLC ORD 1P
1.270.00%0.00Bán374.595K6.581M-0.0071.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DEST DESTINY PHARMA PLC ORD GBP0.01
41.50-1.19%-0.50Bán018.204M-0.1215.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05
30.50-0.33%-0.10Bán36.458K25.815M-0.2727.00Dược phẩm
DPH DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1P
2890.000.35%10.00Bán311.006K2.967B96.110.301731.00Dược phẩm
EAH ECO ANIMAL HEALTH GROUP PLC ORD 5P
359.000.00%0.00Sức bán mạnh0242.386M20.690.18217.00Dược phẩm
EKF EKF DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD 1P
32.250.78%0.25Mua238.481K146.445M14.180.02300.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
EMIS EMIS GROUP PLC ORD 1P
1094.00-1.44%-16.00Bán56.448K689.453M31.480.352024.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ERGO ERGOMED PLC ORD 1P
305.000.00%0.00Bán1.644K143.651M-0.20702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ETX E-THERAPEUTICS PLC ORD 0.1P
3.902.63%0.10Mua353.102K10.489M-0.0118.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVG EVGEN PHARMA PLC ORD 0.25P
16.622.31%0.38Bán910.334K22.052M-0.037.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FAB FUSION ANTIBODIES PLC ORD 4P
66.000.00%0.00Bán014.580M-0.0630.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FARN FARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI)
106.500.00%0.00Bán20.450K41.913M-0.5825.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FUM FUTURA MEDICAL PLC ORD 0.2P
35.0020.69%6.00Bán3.080M71.631M-0.0515.00Dược phẩm
GDR GENEDRIVE PLC ORD 1.5P
17.000.00%0.00Bán05.780M-0.3544.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GNS GENUS PLC ORD 10P
2902.000.76%22.00Mua45.056K1.888B242.970.122787.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GSK GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P
1640.00-1.32%-22.00Bán5.930M81.812B17.950.9295490.00Dược phẩm
HCM HUTCHISON CHINA MEDITECH LIMITED ORD USD0.10
349.502.49%8.50Mua6.330K2.330B-0.11563.00Dược phẩm
HEMO HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP0.01
2.552.00%0.05Bán313.476K9.184M-0.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
HIK HIKMA PHARMACEUTICALS PLC ORD SHS 10P
1939.00-0.13%-2.50Mua469.905K4.698B16.071.208413.00Dược phẩm
HVO HVIVO PLC ORD 5P
19.500.00%0.00Bán14.118K16.208M-0.21139.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HZD HORIZON DISCOVERY GROUP PLC ORD 1P
138.00-2.13%-3.00Sức bán mạnh40.033K207.603M-0.24398.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IDH IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS HOLDINGS PLC ORD 2P
200.000.00%0.00Mua057.568M71.940.03283.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IDHC INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD USD1.00
4.906.57%0.30Mua72.069K595.335M23.620.174942.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
IHC INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC ORD 10P
69.500.00%0.00Mua021.314M19.530.0467.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IMM IMMUPHARMA PLC ORD 10P
9.44-1.67%-0.16Bán419.488K15.791M-0.0511.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
INDV INDIVIOR PLC ORD USD0.10
53.70-2.96%-1.64Bán1.535M392.403M1.960.281024.00Dược phẩm
IQAI IQ-AI LIMITED ORD GBP0.01
5.450.93%0.05Bán295.165K7.318M-0.01207.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IXI IXICO PLC ORD 1P
47.50-2.06%-1.00Bán65.387K22.237M-0.0063.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LID LIDCO GROUP PLC ORD 0.5P
4.250.00%0.00Bán010.377M-0.0150.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MDC MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 10P
366.500.63%2.30Sức mua mạnh669.228K2.702B-0.2032398.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MDMG MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
5.100.00%0.00Mua0383.138M9.160.565543.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MGP MEDICA GROUP PLC ORD 0.2P
127.00-0.20%-0.25Bán28.078K141.111M18.460.0797.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MPH MEREO BIOPHARMA GROUP PLC ORD GBP0.003
62.00-4.62%-3.00Bán6.291K60.735M-0.4531.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MTFB MOTIF BIO PLC ORD 1P
2.756.59%0.17Mua812.094K9.419M-0.047.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MTPH MIDATECH PHARMA PLC ORD 0.005P
5.500.00%0.00Bán55.297K22.517M-0.1759.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MXCS MAXCYTE INC COM STK USD0.01 (DI) REG S CAT 3
125.000.00%0.00Bán062.656M-0.1432.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MXCT MAXCYTE INC COM STK USD0.01 (DI)
122.000.00%0.00Bán1.222K62.656M-0.1432.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
N4P N4 PHARMA PLC ORD 0.4P
3.10-4.62%-0.15Bán243.542K3.145M-0.0131.00Dược phẩm
NCYT NOVACYT S.A. EUR1/15TH (CDI)
7.500.00%0.00Bán03.728M-0.08119.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NFX NUFORMIX PLC ORD 0.1P
6.750.00%0.00Bán1.949M31.689M-0.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NMC NMC HEALTH PLC ORD 10P
2942.004.47%126.00Mua444.801K6.142B28.141.0418000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NSCI NETSCIENTIFIC PLC ORD 5P
6.750.00%0.00Bán05.303M-0.0423.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
OBD OXFORD BIODYNAMICS PLC ORD GBP0.01
86.501.17%1.00Bán25.113K80.064M-0.0223.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ODX OMEGA DIAGNOSTICS GROUP PLC ORD 4P
11.500.00%0.00Mua6.246K15.330M-0.05197.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ONC ONCIMMUNE HOLDINGS PLC ORD 1P
91.00-1.09%-1.00Bán56.641K57.558M-0.1252.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
OPTI OPTIBIOTIX HEALTH PLC ORD 2P
50.500.00%0.00Bán104.866K43.147M-0.028.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ORPH OPEN ORPHAN PLC ORD 0.1P
6.650.00%0.00Mua58.205K16.893M-0.06146.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OVB OVOCA BIO PLC EUR0.125
12.2513.95%1.50Mua193.386K9.992M-0.028.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OXB OXFORD BIOMEDICA PLC ORD 50P
540.00-2.17%-12.00Bán196.161K414.547M-0.11377.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PHSC PHSC PLC ORD 10P
11.000.00%0.00Mua01.614M2200.000.0085.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
POLX POLAREAN IMAGING PLC ORD GBP0.00037
19.502.63%0.50Bán193.125K22.316M-0.07Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PRM PROTEOME SCIENCES PLC ORD 1P
3.250.31%0.01Bán13.635K9.593M-0.0029.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PRTC PURETECH HEALTH PLC ORD 1P
286.002.88%8.00Mua80.625K808.276M-0.02225.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PVG PREMIER VETERINARY GROUP PLC ORD 10P
57.500.00%0.00Bán1278.824M-0.2150.00Dược phẩm
PYC PHYSIOMICS PLC ORD 0.4P
2.857.55%0.20Bán433.912K2.049M-0.006.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
REDX REDX PHARMA PLC ORD 1P
8.50-2.86%-0.25Bán30.000K10.751M-0.0552.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RENE RENEURON GROUP PLC ORD 1P
195.000.00%0.00Bán54.798K62.073M-0.4559.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SAR SAREUM HOLDINGS PLC ORD 0.025P
0.349.84%0.03Mua5.314M10.289M-0.002.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SBTX SKINBIOTHERAPEUTICS PLC ORD 1P
14.500.00%0.00Bán23.307K18.572M-0.014.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SCLP SCANCELL HOLDINGS PLC ORD 0.1P
7.35-0.00%-0.00Mua248.643K34.204M-0.0114.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SDI SCIENTIFIC DIGITAL IMAGING PLC ORD 1P
51.700.00%0.00Bán125.881K50.254M25.190.02121.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
SIHL SYMPHONY INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD NPV (CDI)
0.61-0.82%-0.00Mua15.000K252.608M2.640.19Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SKIN INTEGUMEN PLC ORD 0.01P
1.751.16%0.02Bán2.548M17.150M-0.019.00Dược phẩm
SLN SILENCE THERAPEUTICS PLC ORD 5P
226.0010.24%21.00Mua153.545K176.493M-0.2645.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SN. SMITH & NEPHEW PLC ORD USD0.20
1890.00-0.79%-15.00Bán1.270M16.530B29.240.6416000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
SNG SYNAIRGEN PLC ORD 1P
9.250.00%0.00Bán3.352K10.123M-0.0312.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SPI SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC ORD 1P
125.101.38%1.70Mua779.765K501.753M44.520.038441.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
STX SHIELD THERAPEUTICS PLC ORD 1.5P
185.000.54%1.00Mua50.452K216.799M50.550.0415.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SUMM SUMMIT THERAPEUTICS PLC ORD 1P
22.000.00%0.00Mua34.373K35.309M1.490.1561.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SUN SURGICAL INNOVATIONS GROUP PLC ORD 1P
2.002.56%0.05Bán80.132K15.811M23.530.0076.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TRX TISSUE REGENIX GROUP PLC ORD 0.5P
3.450.00%0.00Bán42.308K40.433M-0.0179.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
UDG UDG HEALTHCARE PUBLIC LIMITED COMPANY ORD EUR0.05
739.00-1.20%-9.00Bán689.209K1.843B88.780.089000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
VAL VALIRX PLC ORD 0.1P
0.170.00%0.00Bán3.766M1.690M-0.0112.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
VEC VECTURA GROUP PLC ORD 0.025P
83.70-1.06%-0.90Mua765.216K557.697M-0.12453.00Dược phẩm
VERS VERSEON CORPORATION COM USD0.001 (DI)
9.300.00%0.00Bán014.852M-0.1114.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
VLG VENTURE LIFE GROUP PLC ORD 0.3P
43.500.00%0.00Bán16.838K36.415M-0.00106.00Dược phẩm
VRP VERONA PHARMA PLC ORD 5P
47.50-2.06%-1.00Mua4.110K50.030M-0.1914.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
WWH WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC ORD 25P
2710.000.00%0.00Bán46.205K1.441B8.043.370.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
YGEN YOURGENE HEALTH PLC ORD 0.1P
11.500.00%0.00Mua113.884K68.885M17.400.0194.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất