Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

110
Cổ phiếu
237.506B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.291M
Khối lượng
+0.00%
Tỷ suất Cổ tức
−0.71%
Thay đổi
+2.64%
Hiệu suất Tháng
+11.43%
Hiệu suất Năm
+19.40%
Hiệu suất YTD
           
ABC ABCAM PLC ORD 0.2P
1249.00-0.16%-2.00Mua571.879K2.574B57.190.221155.00Dược phẩm
AGL ANGLE PLC ORD 10P
68.50-1.44%-1.00Bán65.555K120.065M-0.0762.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AGY ALLERGY THERAPEUTICS PLC ORD 0.1P
11.800.00%0.00Bán20.000K76.230M25.210.01520.00Dược phẩm
AMS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
240.002.35%5.50Bán174.144K503.590M24.650.10654.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AMYT AMRYT PHARMA PLC ORD 6P
122.501.24%1.50Sức mua mạnh13.978K190.911M-0.5761.00Dược phẩm
ANCR ANIMALCARE GROUP PLC ORD 20P
168.00-0.59%-1.00Mua244101.497M-0.04279.00Dược phẩm
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
5.50-2.22%-0.12Bán291.289K6.401M-0.010.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AOR AORTECH INTERNATIONAL PLC ORD 5P
82.500.00%0.00Mua18.546K12.116M-0.053.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
APH ALLIANCE PHARMA PLC ORD 1P
73.801.37%1.00Sức mua mạnh301.991K383.033M17.770.04210.00Dược phẩm
AVCT AVACTA GROUP PLC ORD 10P
17.70-0.70%-0.12Bán167.541K34.806M-0.09114.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AVO ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ORD 25P
38.002.70%1.00Sức bán mạnh58.502K87.909M-0.14118.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AZN ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25
7248.00-0.40%-29.00Mua1.214M95.458B57.891.2664400.00Dược phẩm
BMK BENCHMARK HOLDINGS PLC ORD 0.1P
48.00-1.03%-0.50Mua18.937K270.947M-0.031066.00Dược phẩm
BVXP BIOVENTIX PLC ORD 5P
3290.000.30%10.00Bán2.263K168.680M29.251.1415.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BXP BEXIMCO PHARMACEUTICALS LIMITED GDR (EACH REPR 1 ORD BDT10)
42.508.14%3.20Mua342.354K307.812M11.040.072310.00Dược phẩm
C4XD C4X DISCOVERY HOLDINGS PLC ORD 1P
17.000.00%0.00Bán5.524K9.942M-0.0447.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CIR CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PLC ORD 0.08P
17.75-0.84%-0.15Mua843.541K67.157M-0.14367.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CLIN CLINIGEN GROUP PLC ORD 0.1P
872.001.81%15.50Mua209.878K1.138B207.690.04130.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
COG CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC ORD 1P
27.50-8.94%-2.70Bán07.299M-0.1073.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
COS COLLAGEN SOLUTIONS PLC ORD 1P
3.550.00%0.00Bán015.751M-0.0148.00Dược phẩm
CPT CONCEPTA PLC ORD 2.5P
2.15-2.27%-0.05Mua35.000K5.829M-0.0118.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CREO CREO MEDICAL GROUP PLC ORD GBP0.001
195.002.09%4.00Mua58.540K232.148M-0.1250.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CRW CRANEWARE PLC ORD 1P
2550.000.00%0.00Mua91.254K680.824M59.410.44339.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CSRT CONSORT MEDICAL PLC ORD 10P
728.00-0.27%-2.00Bán253.533K360.344M34.350.211956.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CTEC CONVATEC GROUP PLC ORD 10P
190.80-2.03%-3.95Mua2.515M3.863B30.360.069497.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
CTH CARETECH HOLDINGS PLC ORD 0.5P
393.00-0.76%-3.00Mua36.280K432.212M35.440.115439.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CTI CATHAY INTERNATIONAL HOLDINGS LD COM SHS $0.05
2.500.00%0.00Bán09.451M-0.051500.00Dược phẩm
CVSG CVS GROUP PLC ORD 0.2P
965.00-3.26%-32.50Mua72.871K704.773M85.900.126548.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
DDDD 4D PHARMA PLC ORD 0.25P
94.50-5.97%-6.00Bán41.457K65.821M-0.38116.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
DEMG DELTEX MEDICAL GROUP PLC ORD 1P
1.150.00%0.00Bán100.000K5.964M-0.0071.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DEST DESTINY PHARMA PLC ORD GBP0.01
41.500.00%0.00Mua86.655K18.204M-0.1115.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05
31.500.00%0.00Bán3.059K27.224M-0.2031.00Dược phẩm
DPH DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1P
2626.000.15%4.00Bán174.163K2.696B87.200.301731.00Dược phẩm
EAH ECO ANIMAL HEALTH GROUP PLC ORD 5P
272.00-23.81%-85.00Sức bán mạnh1.414M241.036M20.570.18217.00Dược phẩm
EKF EKF DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD 1P
31.750.00%0.00Bán61.100K144.175M13.960.02300.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
EMIS EMIS GROUP PLC ORD 1P
1064.000.38%4.00Mua39.262K668.026M30.500.352024.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ERGO ERGOMED PLC ORD 1P
374.005.06%18.00Mua346.408K167.905M-0.07702.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ETX E-THERAPEUTICS PLC ORD 0.1P
3.170.63%0.02Mua75.000K8.472M-0.0118.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EVG EVGEN PHARMA PLC ORD 0.25P
7.85-50.94%-8.15Sức bán mạnh5.765M21.223M-0.037.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FAB FUSION ANTIBODIES PLC ORD 4P
70.00-0.71%-0.50Mua4.100K15.574M-0.0630.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FARN FARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI)
216.00-7.69%-18.00Mua156.860K92.091M-0.3225.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FDBK FEEDBACK PLC ORD 0.25P
1.022.50%0.03Sức bán mạnh5.779M5.399M-0.0025.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
FUM FUTURA MEDICAL PLC ORD 0.2P
31.008.77%2.50Mua631.600K58.328M-0.0515.00Dược phẩm
GDR GENEDRIVE PLC ORD 1.5P
18.500.00%0.00Mua6.018K6.290M-0.1444.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GHH GOOCH & HOUSEGO PLC ORD 20P
1152.502.90%32.50Mua11.664K280.408M95.810.12866.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
GNS GENUS PLC ORD 10P
3000.00-2.60%-80.00Mua47.033K2.004B306.500.122964.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GSK GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P
1718.20-1.08%-18.80Mua4.406M86.654B18.510.9595490.00Dược phẩm
HCM HUTCHISON CHINA MEDITECH LIMITED ORD USD0.10
360.003.52%12.25Mua5.132K2.319B-0.10563.00Dược phẩm
HEMO HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP0.01
1.900.00%0.00Bán32.825K6.864M-0.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
HIK HIKMA PHARMACEUTICALS PLC ORD SHS 10P
1884.50-0.76%-14.50Bán373.299K4.602B16.351.178413.00Dược phẩm
HVO HVIVO PLC ORD 5P
14.750.00%0.00Bán36.000K12.260M-0.20139.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HZD HORIZON DISCOVERY GROUP PLC ORD 1P
167.00-0.71%-1.20Mua9.625K253.110M-0.22398.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IDH IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS HOLDINGS PLC ORD 2P
285.000.00%0.00Mua082.035M102.520.03283.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IDHC INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD USD1.00
4.59-1.82%-0.09Bán2.340K580.312M22.150.174942.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
IGE IMAGE SCAN HOLDINGS PLC ORD 1P
1.400.00%0.00Mua103.355K2.346M-0.0022.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IHC INSPIRATION HEALTHCARE GROUP PLC ORD 10P
61.000.00%0.00Mua3.196K23.412M17.570.0367.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IMM IMMUPHARMA PLC ORD 10P
7.50-11.03%-0.93Sức bán mạnh929.822K14.109M-0.0511.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
INDV INDIVIOR PLC ORD USD0.10
43.782.29%0.98Bán2.082M312.756M1.970.231024.00Dược phẩm
IQAI IQ-AI LIMITED ORD GBP0.01
5.60-6.67%-0.40Bán1.073M8.390M-0.00207.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IXI IXICO PLC ORD 1P
65.50-5.07%-3.50Mua70.076K32.363M-0.0063.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LID LIDCO GROUP PLC ORD 0.5P
4.656.90%0.30Mua2.935M10.622M-0.0150.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MDC MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 10P
376.100.48%1.80Mua240.137K2.760B-0.2032398.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MDMG MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
5.004.60%0.22Mua2.672K359.098M8.410.575543.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MGP MEDICA GROUP PLC ORD 0.2P
142.50-1.72%-2.50Mua50.316K161.111M21.080.0797.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MPH MEREO BIOPHARMA GROUP PLC ORD GBP0.003
36.00-30.10%-15.50Sức bán mạnh75.127K50.449M-0.4331.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MTFB MOTIF BIO PLC ORD 1P
0.46-0.54%-0.00Bán5.144M1.593M-0.037.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MTPH MIDATECH PHARMA PLC ORD 0.005P
3.650.00%0.00Bán111.968K17.188M-0.0959.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MXCS MAXCYTE INC COM STK USD0.01 (DI) REG S CAT 3
110.000.00%0.00Sức bán mạnh055.210M-0.2032.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MXCT MAXCYTE INC COM STK USD0.01 (DI)
107.500.00%0.00Bán3.986K55.210M-0.2032.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
N4P N4 PHARMA PLC ORD 0.4P
3.05-1.61%-0.05Bán366.795K3.145M-0.0131.00Dược phẩm
NCYT NOVACYT S.A. EUR1/15TH (CDI)
8.000.00%0.00Mua04.777M-0.03119.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NFX NUFORMIX PLC ORD 0.1P
9.75-6.70%-0.70Mua2.702M49.085M-0.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NMC NMC HEALTH PLC ORD 10P
2271.00-2.03%-47.00Sức bán mạnh536.322K4.839B23.031.0218000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NSCI NETSCIENTIFIC PLC ORD 5P
6.000.00%0.00Bán04.714M-0.0430000.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
OBD OXFORD BIODYNAMICS PLC ORD GBP0.01
133.00-9.22%-13.50Mua64.138K135.600M-0.0223.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ODX OMEGA DIAGNOSTICS GROUP PLC ORD 4P
10.400.00%0.00Bán34.300K15.632M-0.00152.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ONC ONCIMMUNE HOLDINGS PLC ORD 1P
51.500.00%0.00Bán143.305K32.574M-0.1352.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
OPTI OPTIBIOTIX HEALTH PLC ORD 2P
63.001.61%1.00Mua91.440K52.973M-0.028.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ORPH OPEN ORPHAN PLC ORD 0.1P
6.252.04%0.12Bán299.676K15.593M-0.07146.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OVB OVOCA BIO PLC EUR0.125
10.00-4.76%-0.50Bán98.440K8.564M-0.038.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OXB OXFORD BIOMEDICA PLC ORD 50P
565.000.53%3.00Mua53.917K431.440M-0.11377.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
POLX POLAREAN IMAGING PLC ORD GBP0.00037
20.005.26%1.00Bán59.881K21.743M-0.05Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PRM PROTEOME SCIENCES PLC ORD 1P
3.250.00%0.00Mua18.610K9.593M-0.0029.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
PRTC PURETECH HEALTH PLC ORD 1P
249.001.63%4.00Mua78.644K698.896M-0.02225.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PVG PREMIER VETERINARY GROUP PLC ORD 10P
48.000.00%0.00Theo dõi07.367M-0.2150.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PYC PHYSIOMICS PLC ORD 0.4P
2.850.00%0.00Mua73.222K2.049M-0.007.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
REDX REDX PHARMA PLC ORD 1P
7.000.00%0.00Bán104.426K8.853M-0.0552.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RENE RENEURON GROUP PLC ORD 1P
127.500.00%0.00Bán10.558K40.586M-0.4559.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SAR SAREUM HOLDINGS PLC ORD 0.025P
0.340.00%0.00Bán3.273M10.443M-0.002.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SBTX SKINBIOTHERAPEUTICS PLC ORD 1P
18.500.00%0.00Mua86.826K23.695M-0.014.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SCLP SCANCELL HOLDINGS PLC ORD 0.1P
5.250.00%0.00Bán417.511K24.431M-0.0114.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SDI SDI GROUP PLC ORD 1P
63.20-1.25%-0.80Sức mua mạnh172.083K62.211M31.190.02148.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
SKIN INTEGUMEN PLC ORD 0.01P
1.73-2.27%-0.04Bán3.991M17.318M-0.009.00Dược phẩm
SLN SILENCE THERAPEUTICS PLC ORD 5P
380.000.53%2.00Mua23.777K296.119M-0.2545.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SN. SMITH & NEPHEW PLC ORD USD0.20
1636.50-0.85%-14.00Bán1.709M14.442B26.530.6316000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
SNG SYNAIRGEN PLC ORD 1P
8.150.00%0.00Bán108.553K8.919M-0.0312.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SPI SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC ORD 1P
117.400.34%0.40Bán337.253K469.265M46.590.038441.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
STX SHIELD THERAPEUTICS PLC ORD 1.5P
181.00-0.82%-1.50Bán43.338K213.869M49.860.0415.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SUMM SUMMIT THERAPEUTICS PLC ORD 1P
23.750.00%0.00Bán183.712K38.118M-0.2161.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SUN SURGICAL INNOVATIONS GROUP PLC ORD 1P
2.500.00%0.00Mua162.699K19.764M80.650.0076.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TILS TIZIANA LIFE SCIENCES PLC ORD 3P
42.000.00%0.00Bán1.000K57.315M-0.0510.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
TLY TOTALLY PLC ORD 10P
12.750.00%0.00Mua259.825K23.229M-0.031603.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
TRX TISSUE REGENIX GROUP PLC ORD 0.5P
0.60-70.73%-1.45Bán59.645M24.025M-0.0179.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
UDG UDG HEALTHCARE PUBLIC LIMITED COMPANY ORD EUR0.05
786.50-1.63%-13.00Mua253.079K1.994B99.800.089000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
VAL VALIRX PLC ORD 0.1P
0.130.00%0.00Bán6.004M1.331M-0.0112.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
VEC VECTURA GROUP PLC ORD 0.0271P
85.501.18%1.00Bán277.512K519.444M-0.13453.00Dược phẩm
VERS VERSEON CORPORATION COM USD0.001 (DI)
7.250.00%0.00Bán011.578M-0.1214.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
VLG VENTURE LIFE GROUP PLC ORD 0.3P
35.500.00%0.00Sức bán mạnh25.325K29.718M91.970.01106.00Dược phẩm
VRP VERONA PHARMA PLC ORD 5P
41.003.54%1.40Bán76.709K41.709M-0.2614.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
YGEN YOURGENE HEALTH PLC ORD 0.1P
12.380.00%0.00Mua957.552K74.126M18.720.0194.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất