Hỗn hợp (Khu vực)

2474
Cổ phiếu
139.966B
Giá trị vốn hóa thị trường
804.174K
Khối lượng
−0.12%
Thay đổi
−2.45%
Hiệu suất Tháng
+13.41%
Hiệu suất Năm
−2.59%
Hiệu suất YTD
           
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
10651.000.36%38.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
128.570.36%0.46Bán340Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
9012.000.00%0.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4594.500.55%25.00Mua56Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
14.61-3.37%-0.51Bán6.289KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
3767.504.52%163.00Bán100Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
3440.002.96%99.00Bán1.200KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
1177.00-2.93%-35.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
3557.00-1.40%-50.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1348.00-0.17%-2.25Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2249.50-0.57%-13.00Bán50Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
1009.75-1.58%-16.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
2126.75-1.52%-32.75Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
23762.00-0.69%-164.00Bán474Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
5453.002.56%136.00Bán135Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
4108.009.78%366.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
1750.7512.95%200.75Mua798Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
914.226.76%57.92Mua780Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
15536.500.71%110.00Bán245Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3474.50-0.73%-25.50Mua704Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
3861.500.17%6.50Bán150Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
949.121.01%9.50Bán155.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
1653.750.32%5.25Mua159.697KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BLR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
1693.50-4.74%-84.25Bán7.463KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
21.89-5.33%-1.23Bán30.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
5.154.97%0.24Mua120.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
398.455.76%21.70Mua12.680KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15807.000.43%67.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2294.001.00%22.75Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15026.500.32%47.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3196.501.16%36.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.1811.25%0.32Theo dõi157.494KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
217.49-0.54%-1.17Bán1.073KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
4.460.30%0.01Mua478.953KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
11322.002.89%317.50Bán1.064KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
146.382.22%3.18Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
19.86-2.59%-0.53Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
243.180.26%0.63Bán1.304KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
4.05-0.63%-0.03Mua46.056KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
18226.000.08%15.00Mua24Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3586.00-0.10%-3.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
36.65-2.07%-0.78Mua61.265KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
52.242.14%1.10Bán46.021KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
9.400.20%0.02Bán2.080KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
75.01-0.22%-0.17Mua217Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
8509.004.31%351.50Bán20.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
354.85-2.98%-10.90Mua1.045MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
18335.500.16%29.50Bán3.257KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
341.050.28%0.95Mua10.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
20479.001.11%224.50Bán55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2836.50-1.54%-44.50Mua20.509KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1485.25-1.31%-19.75Mua1.350KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.912.83%0.03Bán2.237MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LE (£)
26.10-3.51%-0.95Bán2.151MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
201.10-5.72%-12.20Bán79.037KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
64804.00-0.98%-639.00Bán39Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.012.18%0.00Bán93.437MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
19.20-1.95%-0.38Mua2.336KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
20.42-0.54%-0.11Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
4.181.01%0.04Mua8.916KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3OIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERA
0.34-4.26%-0.01Bán40.318MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
17.043.84%0.63Mua444.901KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
375.451.28%4.75Mua8.201KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
1536.50-1.96%-30.75Mua1.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
4040.002.77%109.00Bán13.248KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.60-6.34%-0.18Bán214.877KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
62.766.22%3.67Bán3.822KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
1318.254.50%56.75Mua34.165KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
4856.006.93%314.50Bán4.109KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
7.91-5.27%-0.44Bán801Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
9981.500.37%37.00Mua19Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
5033.500.98%49.00Bán39Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
20359.000.97%196.00Bán10.301KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1181.75-0.94%-11.25Sức mua mạnh109.702KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
221.701.00%2.20Mua76.398KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
837.83-1.56%-13.29Bán2.215KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
2.870.54%0.02Mua2.932MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
5.053.28%0.16Bán5Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4498.500.16%7.00Bán672Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
58.13-0.47%-0.27Bán237.587KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
1896.60-0.37%-7.10Bán260Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
79.81-0.44%-0.36Bán793Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6174.500.24%15.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
80.901.72%1.37Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5WTI SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG GBP 2
3.13-6.75%-0.23Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
200.000.25%0.50Bán329.594K353.504M8.730.230.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
48.713.87%1.81Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
44.743.77%1.62Bán73Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1015.00-2.40%-25.00Sức bán mạnh88.750K341.223M14.050.810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
100.000.00%0.00Mua0341.223M1.350.810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2588.251.39%35.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
33.460.71%0.24Bán257.056KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
244.00-0.81%-2.00Bán61.816K272.435M5.370.460.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
141.73-0.13%-0.18Bán1.433KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
109.520.38%0.41Bán3.169KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
16764.000.56%93.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
216.70-0.09%-0.20Bán277Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
27.500.00%0.00Bán027.939M-0.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
110.000.46%0.50Bán254.848K350.664M41.480.030.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
101.001.15%1.15Sức mua mạnh35.366K143.630M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
61.490.38%0.24Bán5.882KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
4756.000.94%44.50Bán362Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
579.000.00%0.00Bán31.307K266.139M6.930.840.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4075.751.51%60.50Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.070.00%0.00Mua22.400KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
90.400.00%0.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
95.40-1.85%-1.80Bán251.878K147.314M18.340.050.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2650.750.99%26.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
45.40-0.22%-0.10Bán5.350K32.719M63.190.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
34.672.86%0.96Bán5.431KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
300.201.25%3.70Bán2.176KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.25-0.13%-0.01Mua20.771KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
591.120.21%1.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
5.99-0.17%-0.01Bán39.268KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
463.450.50%2.30Bán2.952KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
48.920.01%0.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.18-0.27%-0.01Sức mua mạnh263.801KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
218.601.32%2.85Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.63-0.09%-0.01Mua77.015KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.390.00%0.00Bán06.485M-1.670.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.546.72%0.16Mua1.499K8.627M-1.690.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
735.00-0.41%-3.00Bán178.121K806.959M33.140.220.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
29.481.53%0.45Bán300Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
831.850.32%2.65Bán20.068KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
10.830.41%0.04Bán31.204KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
370.00-3.52%-13.50Bán77.277K60.657M-0.320.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.880.62%0.02Sức bán mạnh600Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
7.64-0.48%-0.04Sức bán mạnh25.620KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
3.05-1.52%-0.05Bán7.300KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.830.78%0.02Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
10.34-0.05%-0.01Bán2.350KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.45-0.24%-0.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
10.92-2.22%-0.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
19.64-1.02%-0.20Sức mua mạnh888Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
3.090.08%0.00Mua4.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
29410.000.95%277.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
209.00-1.42%-3.00Bán30.513K88.605M0.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
587.50-0.42%-2.50Bán1.089K82.391M-0.100.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
103.50-2.36%-2.50Bán208.208K121.783M6.610.16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
1132.300.73%8.20Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
68.500.74%0.50Bán66.822KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
14.640.09%0.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.080.00%0.00Bán09.508M-0.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
36.550.14%0.05Sức bán mạnh396.284K88.172M2.090.17117.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
125.18-0.28%-0.35Mua2.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.57-0.21%-0.01Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
48.05-0.17%-0.08Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
44.352.04%0.89Bán8Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
40.832.20%0.88Bán24Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
6.38-7.27%-0.50Bán992.819K22.799M-0.020.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất