Hỗn hợp (Khu vực)

2467
Cổ phiếu
146.397B
Giá trị vốn hóa thị trường
279.282K
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+0.05%
Hiệu suất Tháng
+17.43%
Hiệu suất Năm
+1.52%
Hiệu suất YTD
           
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
11189.00-0.47%-53.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
134.98-0.41%-0.56Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
9118.00-0.21%-19.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4358.00-0.46%-20.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
17.040.71%0.12Bán2.821KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
4485.000.04%2.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
3927.50-0.68%-27.00Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
1477.50-0.59%-8.75Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
3867.00-0.46%-18.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1544.752.00%30.25Mua10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2590.000.23%6.00Sức mua mạnh255Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
1180.50-0.63%-7.50Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
2434.250.21%5.00Mua23Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
26611.500.93%246.00Sức mua mạnh40Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
6185.50-0.58%-36.00Mua429Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
4212.500.54%22.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
2006.0014.86%259.50Sức mua mạnh3.029KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
690.24-1.68%-11.77Mua628Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
17175.00-0.97%-168.00Bán55Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3165.500.96%30.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
4589.502.65%118.50Sức mua mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
1283.25-1.17%-15.25Mua41.108KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
1232.751.42%17.25Bán1.560KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BLR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
1990.504.52%86.00Bán16.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
25.954.40%1.09Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
4.47-4.30%-0.20Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
343.00-4.11%-14.70Mua13.856KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15892.50-0.61%-97.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2229.250.72%16.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
14528.500.44%64.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3233.50-0.23%-7.50Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.2613.17%0.38Bán195.121KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
273.200.19%0.53Mua14Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
3.63-0.27%-0.01Bán61.530KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
13164.500.16%21.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
171.32-0.13%-0.22Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
17.330.10%0.02Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
303.290.02%0.06Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
3.32-0.06%-0.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
17583.500.62%109.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3721.50-0.48%-18.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
33.251.17%0.38Mua27.165KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
58.20-1.15%-0.67Bán762Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
9.70-2.34%-0.23Bán3.678KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
72.922.42%1.72Mua45Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
10224.00-0.12%-12.50Mua9.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
299.700.33%1.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
22734.500.40%90.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
276.200.09%0.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
25224.000.08%20.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2552.001.39%35.00Mua412Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1560.000.35%5.50Mua447Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.890.00%0.00Bán2.583MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LE (£)
29.804.01%1.15Bán659.392KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
197.801.67%3.25Bán24.005KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
77952.000.35%268.50Mua13Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.01-0.43%-0.00Bán62.701MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
20.320.17%0.04Mua3.546KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
23.45-4.46%-1.09Bán485Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
3.654.11%0.14Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3OIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERA
0.393.88%0.01Bán8.605MỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
15.18-3.96%-0.62Mua171.643KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
302.20-0.21%-0.65Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
1331.250.38%5.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
4467.00-0.98%-44.00Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.581.50%0.04Mua38.037KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
65.01-1.49%-0.98Bán903Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
1165.75-3.62%-43.75Mua10.749KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
4991.50-1.27%-64.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
8.30-9.21%-0.84Sức mua mạnh3.301KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
9470.500.73%68.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
5222.50-0.39%-20.50Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
23783.00-1.25%-300.50Bán9.986KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1029.251.30%13.25Mua5.387KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
185.650.05%0.10Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
1014.83-0.12%-1.21Mua196Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
2.42-0.12%-0.00Bán76.800KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
5.382.67%0.14Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4748.500.23%10.75Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
61.850.03%0.02Mua351.461KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
2021.50-0.02%-0.50Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
84.430.00%0.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6481.000.22%14.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
105.66-2.38%-2.58Sức bán mạnh295Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
5WTI SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG GBP 2
4.016.67%0.25Bán7.500KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
210.000.00%0.00Bán503.300K372.173M9.190.230.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
58.43-0.17%-0.10Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
53.90-0.09%-0.05Mua12Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1055.000.48%5.00Sức bán mạnh34.638K347.490M14.180.810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
100.000.00%0.00Bán0347.490M1.350.810.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2693.000.23%6.25Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
35.06-0.01%-0.01Mua40.667KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
263.500.96%2.50Mua11.358K291.868M5.700.460.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
150.38-0.04%-0.06Mua82.430KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
115.510.23%0.27Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
17628.000.16%29.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
229.68-0.03%-0.07Mua260Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
29.000.00%0.00Bán6.000K29.463M-0.02Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
110.000.00%0.00Bán1.196M352.524M41.670.030.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
99.00-1.00%-1.00Bán30.893K142.408M24.570.040.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
64.620.02%0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
4959.500.24%11.75Mua786Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
600.000.17%1.00Bán2.601K275.791M0.84Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4252.000.19%8.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.070.23%0.00Mua2.738KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
90.90-0.33%-0.30Bán4.678KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
96.00-1.03%-1.00Bán138.195K145.496M18.300.050.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2788.750.25%7.00Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
44.900.00%0.00Sức bán mạnh24.985K32.288M-0.090.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
36.930.76%0.28Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
303.000.10%0.30Bán6.253KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.210.14%0.01Mua86.815KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
597.380.38%2.25Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
6.410.39%0.03Mua11.068KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
490.850.45%2.20Mua8.362KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
49.76-0.44%-0.22Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.150.03%0.00Bán40.458KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
220.850.32%0.70Sức bán mạnh0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.590.07%0.00Mua255.154KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.390.00%0.00Bán06.485M-1.670.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.540.00%0.00Bán09.138M-1.690.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
784.000.13%1.00Mua79.253K857.257M35.160.220.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
29.830.52%0.15Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
897.200.44%3.90Mua13.620KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
11.690.24%0.03Mua38.658KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
407.500.12%0.50Bán9.645K64.453M-0.320.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.95-0.10%-0.00Bán8.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
7.780.12%0.01Bán7.388KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
3.180.55%0.02Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.880.09%0.00Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
10.61-1.05%-0.11Bán3.000KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.552.02%0.05Bán1.230KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
11.600.80%0.09Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
19.100.42%0.08Mua3.721KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
3.14-0.21%-0.01Mua0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
30995.00-0.02%-7.50Bán1Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
231.50-0.43%-1.00Mua10.530K96.754M82.160.030.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
630.000.00%0.00Bán088.191M-0.100.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
116.50-1.06%-1.25Mua149.864K133.847M7.350.16Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
1215.700.10%1.20Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
71.00-0.56%-0.40Mua188.700KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
15.84-0.12%-0.02Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.080.00%0.00Bán8639.437M-0.010.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
36.956.95%2.40Bán2.146M89.259M1.980.17117.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
124.340.05%0.07Mua2Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.61-1.12%-0.03Bán8.278KỦy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
48.80-1.05%-0.52Bán0Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
51.17-0.89%-0.46Sức mua mạnh10Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
47.20-0.81%-0.38Sức mua mạnh18Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
7.380.00%0.00Bán182.304K24.457M-0.020.00Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất