Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

253
Cổ phiếu
833.484B
Giá trị vốn hóa thị trường
880.754K
Khối lượng
−0.24%
Thay đổi
+6.24%
Hiệu suất Tháng
+5.41%
Hiệu suất Năm
+5.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A2NLYNAS RARE EARTHS LTD NPV6.388 AUD−0.70%9150.083.131B GBP18.830.18 GBP+88.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0A56SIBANYE STILLWATER LTD SPON ADR EACH REP 4 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
4.76 USD−0.08%51.079K0.722.657B GBP4.340.86 GBP−72.77%6.25%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0A61DISCOVERY SILVER CORP COM NPV0.870 CAD−0.57%2.5K0.48189.437M GBP−0.03 GBP+49.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0A6NAMEX EXPLORATION INC COM NPV1.220 CAD+7.02%2000.1171.725M GBP−0.02 GBP−103.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0ABJALLEIMA AB NPV75.60 SEK−1.71%26.747K0.151.48B GBP11.980.47 GBP+6.46%1.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0AHJHUDBAY MINERALS INC COM NPV6.546 CAD+10.65%5000.041.387B GBP170.000.02 GBP−89.70%0.29%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0AJ1MAPLE GOLD MINES LTD COM NPV0.0750 CAD+15.38%8K2.8614.869M GBP−0.02 GBP−4.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0GYZNORDIC MINING ASA NOK0.600.770 NOK−8.44%527.468K2.47120.818M GBP−0.01 GBP−132.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0H2WBERGS TIMBER AB SER'B'NPV44.45 SEK−0.11%520.09117.509M GBP−0.18 GBP−125.77%4.49%Khoáng sản phi năng lượng
0HCBALCOA CORPORATION COM USD0.0125.02 USD+2.29%16.522K1.353.546B GBP−4.04 GBP−491.83%1.60%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0HH6AQUA METALS INC COM USD0.0010.800 USD−4.41%5800.4469.36M GBP−0.17 GBP+5.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0HHISURTECO GROUP SE NPV13.7 EUR−1.59%10.01191.395M GBP−0.86 GBP−143.20%4.86%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0HN3BHP GROUP LTD ADR EACH REP 2 ORD NPV(MGT)
Chứng chỉ lưu ký
62.4 USD−0.34%2.591K0.82126.823B GBP12.264.00 GBP+16.46%5.40%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0HY2CEMENTIR HOLDING NV EUR18.68 EUR−1.03%6270.171.166B GBP7.261.03 GBP+45.81%2.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0I0HCLEVELAND CLIFFS INC COM USD0.12517.538 USD+0.84%1.564K0.196.968B GBP26.330.55 GBP−85.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0ICUDRDGOLD LTD SPON ADR EACH REP 10 ORD NPV
Chứng chỉ lưu ký
8.25 USD−2.39%4660.90580.94M GBP9.960.65 GBP−22.60%4.08%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
0IYRGOLD FIELDS LTD ADR EACH REPR 1 ORD ZAR0.50 LVL II(BNY)
Chứng chỉ lưu ký
13.9 USD−3.61%4.235K0.8110.148B GBP18.710.59 GBP−29.99%2.34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0IYSGOLD RESOURCE CORPORATION COM STK USD0.0010.290 USD−6.03%5000.2320.448M GBP−0.15 GBP−4271.43%13.78%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0IYUGOLDEN MINERALS CO COM USD0.01 (POST REV SPLIT)0.510 USD−2.15%3000.055.593M GBP−1.36 GBP−155.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0J39HARMONY GOLD MINING CO ADR EACH REP 1 ZAR0.50(BNY)
Chứng chỉ lưu ký
5.80 USD−2.82%4.709K0.812.924B GBP13.390.34 GBP−13.34%0.54%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
0JOPRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA SA EUR16.42 EUR−0.31%61.58141.109M GBP12.77%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0JSGEURO RESSOURCES SA EUR0.013.48 EUR−0.57%5032.98186.412M GBP10.490.29 GBP+73.85%7.18%Khoáng sản phi năng lượng
0JVBLITHIUM CORPORATION COM USD0.0010.0492 USD−1.80%2K0.244.215M GBP−0.01 GBP+56.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0JZ0MARTIN MARIETTA MATERIALS INC COM STK USD0.01466.9 USD+1.48%00.0023.04B GBP27.1014.13 GBP+27.41%0.60%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0JZTMCEWEN MINING INC COM NPV (POST REV SPLIT)7.45 USD+1.34%1.485K0.59285.509M GBP−2.08 GBP−88.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0K2FMOHAWK INDUSTRIES USD0.0192.5 USD+0.76%690.824.668B GBP−7.03 GBP−434.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0K9LNUCOR CORP COM STK USD0.40162.60 USD+0.38%5082.6731.646B GBP8.2516.17 GBP−38.02%1.26%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0KD1TUBACEX SA EUR0.453.390 EUR+0.16%9.069K0.52339.326M GBP1.51%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0KD2TUBOS REUNIDOS SA EUR0.020.629 EUR−1.73%9.457K0.7693.87M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0KWZRIO TINTO ADR EACH REP 1 ORD
Chứng chỉ lưu ký
70.2 USD−0.79%2.521K0.0794.913B GBP12.994.25 GBP−52.88%5.71%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0KXSROYAL GOLD INC COM USD0.01117.05 USD−1.71%3492.246.166B GBP33.022.91 GBP−13.40%1.27%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0L8BSOUTHERN COPPER CORPORATION COM USD0.0175.7 USD+5.46%2510.4946.324B GBP20.293.06 GBP+12.21%5.30%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
0LAISUMMIT MATERIALS INC CL A COM USD0.0136.4 USD+2.28%410.443.455B GBP13.902.14 GBP+8.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0LHWU S GOLD CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)3.62 USD−2.69%2630.2627.011M GBP−0.77 GBP+40.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0LJ9UNITED STATES STEEL CORP COM USD135.890 USD+0.05%1.535K0.386.359B GBP7.883.73 GBP−62.06%0.56%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0LJQURANIUM ENERGY CORP COM USD0.0016.679 USD+3.04%29.942K0.672.065B GBP−0.01 GBP−166.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0LRKVULCAN MATERIALS CO COM STK USD1215.3 USD+2.07%100.1222.796B GBP34.895.06 GBP+38.70%0.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0M09ROCKWOOL A/S SER'A'DKK101906 DKK+0.11%10.014.653B GBP14.0915.69 GBP+62.72%1.84%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0M6JH PLUS H INTERNATIONAL AS DKK1075.6 DKK−0.53%2.045K0.91138.308M GBP−0.96 GBP−139.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0MB2KME GROUP NPV0.940 EUR−0.95%9670.27257.922M GBP6.840.12 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0MELDECEUNINCK NPV2.335 EUR+0.85%7680.16277.163M GBP21.940.09 GBP−68.18%2.10%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0O6IPLATINUM GROUP METALS LTD COM NPV (POST REV SPLIT)1.416 CAD−8.38%1K7.1484.87M GBP−0.04 GBP+38.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0OIYCALTAGIRONE SPA EUR14.11 EUR+4.05%2082.51422.158M GBP3.940.90 GBP+50.96%3.66%Khoáng sản phi năng lượng
0P07FIRST MINING GOLD CORP COM NPV0.1350 CAD−3.57%00.0062.973M GBP−0.01 GBP+56.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0P3VCANADA SILVER COBALT WORKS INC COM NPV0.0400 CAD+14.29%4K0.056.112M GBP−0.02 GBP+60.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0Q4CGESCO SE NPV18.25 EUR−0.54%10.01170.034M GBP7.312.16 GBP−28.81%5.46%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0Q7LAMAG AUSTRIA METALL AG NPV26.6 EUR−1.47%110.05804.061M GBP5.64%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0QI2VIOHALCO SA/NV NPV5.30 EUR−2.31%7792.371.178B GBP14.400.32 GBP−27.99%1.58%Khoáng sản phi năng lượng
0QPHSWISS STEEL HOLDING AG CHF0.15 (REGD)0.0721 CHF−2.50%68.429K4.07194.186M GBP−0.03 GBP+77.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0QUILUCARA DIAMOND CORP COM NPV2.750 SEK−1.43%80K0.61115.7M GBP4.950.04 GBP−28.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0QYMFORTUNA SILVER MINES INC COM NPV5.120 CAD−1.54%1000.10887.4M GBP−0.32 GBP−411.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0QYNB2GOLD CORP COM NPV4.365 CAD0.00%1000.043.196B GBP12.540.21 GBP+26.53%5.13%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0QYZFRANCO NEVADA CORP NPV145.55 CAD−1.88%1000.3116.53B GBP30.462.88 GBP−4.98%1.23%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0QZ2SILVERCORP METALS INC COM NPV3.610 CAD−2.04%1K2.79373.676M GBP14.830.15 GBP+96.69%0.93%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0R07PAN AMERICAN SILVER CORP COM NPV21.47 CAD+1.12%1000.384.298B GBP−0.76 GBP−32.05%2.69%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0R0AHECLA MINING CO COM STK USD0.254.640 USD−2.08%3.005K0.142.303B GBP−0.06 GBP−96.15%0.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0R0UCOEUR MINING INC COM USD12.952 USD−1.14%37.391K0.95914.593M GBP−0.05 GBP+86.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0R2CENDEAVOUR SILVER CORP COM NPV2.866 CAD−7.35%4K2.74313.594M GBP36.360.05 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0R2JAGNICO EAGLE MINES LTD COM NPV70.30 CAD−1.97%10.0020.099B GBP9.774.34 GBP+281.91%3.12%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0R35CAMECO CORP COM NPV60.14 CAD−3.55%2000.8815.519B GBP98.600.37 GBP+110.34%0.20%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0R4MLUNDIN GOLD INC NPV125.6 SEK−1.88%1.214K4.282.232B GBP28.080.33 GBP−40.04%2.51%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0RH9NORDIC WATERPROOFING HLDG AB NPV163.4 SEK+0.04%2520.01298.624M GBP18.340.67 GBP−34.80%4.28%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0S2JIMPALA PLATINUM HLDGS SPON ADR 1 REP 1 ORD ZAR0.025
Chứng chỉ lưu ký
3.86 USD−2.28%4000.292.735B GBP10.360.29 GBP−90.04%5.82%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0SR1EMX ROYALTY CORPORATION COM NPV2.47 CAD+10.27%1000.26150.674M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0TK7COBALT BLUE HOLDINGS LTD NPV0.2650 AUD+1.09%12.133K0.9849.499M GBP−0.01 GBP−1.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0TWHALLKEM LTD NPV9.16 AUD0.00%76.343K1.043.07B GBP8.950.54 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0TXWPERSEUS MINING LIMITED NPV1.874 AUD−1.57%104.054K3.031.346B GBP6.050.16 GBP+230.63%1.89%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0UGSALAMOS GOLD INC COM NPV CL A19.62 CAD+2.24%2000.934.329B GBP28.410.42 GBP+727.19%0.72%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0UHCALTIUS MINERALS CORP COM NPV19.21 CAD−0.62%00.00521.103M GBP50.510.23 GBP−48.33%1.69%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0UIKARGONAUT GOLD INC COM NPV0.3876 CAD−1.27%4.001K0.52194.372M GBP−0.16 GBP−344.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UITGALIANO GOLD INC COM NPV0.890 CAD0.00%4.5K30.00114.256M GBP2.460.22 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0UJKFURY GOLD MINES LTD COM NPV0.500 CAD+12.36%4.5K18.0054.381M GBP−0.07 GBP−146.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UNVCANALASKA URANIUM LTD COM CL A NPV0.3700 CAD−1.33%4.5K2.4328.476M GBP−0.04 GBP+15.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0URYDENISON MINES CORPORATION COM NPV2.485 CAD+1.64%1.9K0.521.302B GBP42.190.04 GBP+181.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0USBDOLLY VARDEN SILVER CORP COM NPV0.900 CAD+2.27%6.5K1.27115.972M GBP−0.06 GBP−12.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0UU0ENERGY FUELS INC COM NPV10.25 CAD+4.59%1000.02965.863M GBP11.860.52 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UV1EXCELLON RESOURCES INC COM NPV(POST REV SPLIT)0.1400 CAD+16.67%6.5K0.853.008M GBP−0.06 GBP+91.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0UW4FISSION URANIUM CO NPV1.0250 CAD0.00%1.501K0.35466.537M GBP−0.00 GBP+50.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UY6GOLDEN ARROW RESOURCES CORP COM NPV0.0550 CAD−57.69%8K4.074M GBP−0.03 GBP+7.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0UY9GOLDEN GOLIATH RESOURCES COM NPV (POST REV SPLIT)0.0850 CAD−19.05%9K10.861.148M GBP−0.02 GBP+15.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0UYNGOLDMINING INC COM NPV1.380 CAD−0.36%5000.10148.367M GBP−0.09 GBP−751.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UYOGOLDSOURCE MINES INC COM NPV (POST REV SPLT)0.220 CAD−12.00%4.5K8.189.949M GBP−0.05 GBP+37.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UYSGOVIEX URANIUM INC COM NPV CL0.1725 CAD+6.15%10K0.6472.092M GBP−0.02 GBP−0.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0V2YKESSELRUN RESOURCES LTD COM NPV0.0350 CAD+32.08%30K5.042.176M GBP−0.00 GBP−177.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0V46LIBERTY GOLD CORP COM NPV0.3000 CAD−10.23%4.5K0.6859.055M GBP−0.06 GBP+14.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0V56MAG SILVER CORP COM NPV14.94 CAD−4.41%1000.12885.292M GBP35.730.25 GBP+17.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0V6YALASKA ENERGY METALS CORP COM NPV0.400 CAD−5.88%00.007.968M GBP−0.14 GBP−166.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0V7BMIRASOL RESOURCES LIMITED COM NPV0.680 CAD+11.48%1K4.0924.912M GBP−0.11 GBP−85.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0V7XMOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC COM NPV0.206 CAD−21.15%10K0.4232.109M GBP1.060.12 GBP−85.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0V90NEW GOLD INC COM NPV1.91 CAD−2.80%00.00751.268M GBP−0.06 GBP−157.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0V9DNEXGEN ENERGY LTD COM NPV9.21 CAD+3.08%1000.162.845B GBP−0.12 GBP−93.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0VAQOCEANAGOLD CORPORATION COM NPV2.320 CAD−3.53%1000.13949.821M GBP8.980.16 GBP1.19%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0VBEOSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM NPV13.64 USD−1.74%3040.382.012B GBP83.160.13 GBP1.24%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0VGMSANDSTORM GOLD LIMITED COM NPV6.830 CAD+0.74%10.001.126B GBP100.890.04 GBP−87.41%1.23%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0VGVSEABRIDGE GOLD INC COM NPV15.30 CAD−10.12%3002.69762.466M GBP−0.24 GBP−466.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0VHISILVERCREST METALS INC COM NPV8.89 CAD−1.28%2000.34749.08M GBP11.520.47 GBP+406.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0VKVTINKA RESOURCES LIMITED COM NPV0.110 CAD−4.35%1.5K0.1123.986M GBP−0.00 GBP+83.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0VL5TOREX GOLD RESOURCES INC COM NPV (POST REV SPLT)15.38 CAD+13.98%5002.78694.938M GBP5.221.78 GBP+29.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0VLYTRIUMPH GOLD CORP COM NPV(POST REV SPLIT)0.390 CAD+6.85%15K4.4910.038M GBP−0.03 GBP+63.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0VNOVISTA GOLD CORP COM NPV0.362 USD−11.93%8000.0535.346M GBPKhoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh