Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

260
Cổ phiếu
825.587B
Giá trị vốn hóa thị trường
228.673K
Khối lượng
+0.90%
Thay đổi
+19.16%
Hiệu suất Tháng
+13.97%
Hiệu suất Năm
+8.07%
Hiệu suất YTD
           
0A2N LYNAS RARE EARTHS LTD NPV
8.77-2.20%-0.20Mua27.882K244516.784.512B15.020.34
0A56 SIBANYE STILLWATER LTD SPON ADR EACH REP 4 ORD SHS
11.04-3.83%-0.44Mua5.839K64433.366.259B6.101.5584981.00
0A61 DISCOVERY SILVER CORP COM NPV
1.304.42%0.06Mua1.360K1768.00282.758M-0.0761.00
0A6N AMEX EXPLORATION INC COM NPV
1.800.00%0.00Bán00.00110.349M-0.01
0A9C MAWSON GOLD LIMITED COM NPV
0.1926.67%0.04Sức mua mạnh50095.0032.798M-0.0118.00
0ABJ ALLEIMA AB NPV
40.83-1.71%-0.71Mua47.016K1919757.78806.725M
0AHJ HUDBAY MINERALS INC COM NPV
7.480.00%0.00Mua00.001.241B20.010.242505.00
0AJ1 MAPLE GOLD MINES LTD COM NPV
0.140.00%0.00Bán00.0029.435M-0.02
0DTO BORGESTAD ASA NOK1
1.45%250362.4917.770M22.230.12
0DVM BYGGMA ASA NOK0.26
27.89-0.16%-0.05Mua4111.55163.345M6.300.36710.00
0H2W BERGS TIMBER AB SER'B'NPV
32.802.98%0.95Bán3.044K99843.2089.326M3.450.761000.00
0HCB ALCOA CORPORATION COM USD0.01
47.81-4.26%-2.12Mua1.290K61681.357.257B-0.6412200.00
0HFY ANGLOGOLD ASHANTI LTD LVL1 ADR EACH REP 1COM ZAR0.25(BNY)
18.923.13%0.58Sức mua mạnh1.200K22704.006.197B14.291.08
0HH6 AQUA METALS INC COM USD0.001
0.860.00%0.00Bán00.0047.494M-0.2023.00
0HN3 BHP GROUP LTD ADR EACH REP 2 ORD NPV(MGT)
63.07-0.47%-0.30Mua1026433.14128.110B7.037.42
0HY2 CEMENTIR HOLDING NV EUR1
6.19-0.48%-0.03Bán7404580.60830.248M7.340.733083.00
0I0H CLEVELAND CLIFFS INC COM USD0.125
16.09-1.12%-0.18Mua3866211.016.887B3.524.2626000.00
0ICU DRDGOLD LTD SPON ADR EACH REP 10 ORD NPV
7.0511.17%0.71Mua3082172.94454.607M7.410.712959.00
0IYR GOLD FIELDS LTD ADR EACH REPR 1 ORD ZAR0.50 LVL II(BNY)
11.050.68%0.07Mua6.762K74720.107.815B10.630.852607.00
0IYS GOLD RESOURCE CORPORATION COM STK USD0.001
1.69-1.67%-0.03Mua1016.89123.035M-0.0010.00
0IYU GOLDEN MINERALS CO COM USD0.01
0.240.00%0.00Bán00.0035.497M-0.02248.00
0J39 HARMONY GOLD MINING CO ADR EACH REP 1 ZAR0.50(BNY)
3.54-2.09%-0.08Mua100353.931.745B24.980.12
0J3I EUROPEAN LITHIUM LTD NPV
0.08%15.937K1354.3366.488M-0.01
0JZ0 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC COM STK USD0.01
366.913.53%12.52Sức mua mạnh4717244.6818.483B26.2112.1510000.00
0JZT MCEWEN MINING INC COM NPV (POST REV SPLIT)
5.62-3.02%-0.17Mua1.682K9461.25222.739M-1.21430.00
0K2F MOHAWK INDUSTRIES USD0.01
102.720.00%0.00Mua00.005.279B38.632.3443000.00
0K9L NUCOR CORP COM STK USD0.40
151.08-1.04%-1.59Mua34752424.7632.198B4.8028.5628800.00
0KD1 TUBACEX SA EUR0.45
2.020.50%0.01Bán12.02204.870M-0.01
0KD2 TUBOS REUNIDOS SA EUR0.02
0.27-1.81%-0.01Bán30.8140.145M1358.00
0KWZ RIO TINTO ADR EACH REP 1 ORD
70.030.30%0.21Mua60842578.2492.753B6.409.0249345.00
0KXS ROYAL GOLD INC COM USD0.01
111.69-0.23%-0.26Mua10011169.506.076B27.643.6328.00
0L6M SILVER BULL RESOURCES INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)
0.210.00%0.00Bán00.003.806M-0.064.00
0L8B SOUTHERN COPPER CORPORATION COM USD0.01
61.00-0.33%-0.20Mua21012810.0038.995B18.422.9814700.00
0LAI SUMMIT MATERIALS INC CL A COM USD0.01
29.590.66%0.20Mua33976.302.873B12.552.175500.00
0LHW U S GOLD CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)
3.80-3.81%-0.15Bán Mạnh5001900.0029.960M-1.354.00
0LJ9 UNITED STATES STEEL CORP COM USD1
26.53-1.58%-0.43Mua4.757K126199.885.156B2.2511.8424540.00
0LJQ URANIUM ENERGY CORP COM USD0.001
3.65-1.49%-0.06Bán7.850K28613.251.050B241.830.0163.00
0LRK VULCAN MATERIALS CO COM STK USD1
180.76-1.35%-2.47Mua346145.8419.958B40.234.0011437.00
0M09 ROCKWOOL A/S SER'A'DKK10
1544.00-3.14%-50.09Bán74114256.003.957B19.179.8111968.00
0M6J H PLUS H INTERNATIONAL AS DKK10
105.00-0.76%-0.80Bán4.305K452025.00211.160M5.022.48
0MEL DECEUNINCK NPV
2.523.73%0.09Mua52.473K131969.60288.912M15.660.133709.00
0O6I PLATINUM GROUP METALS LTD COM NPV (POST REV SPLIT)
2.450.00%0.00Mua00.00149.383M-0.11
0P07 FIRST MINING GOLD CORP COM NPV
0.200.00%0.00Bán00.0092.254M-0.0128.00
0P3V CANADA SILVER COBALT WORKS INC COM NPV
0.09-10.53%-0.01Bán Mạnh58049.3010.412M-0.05
0Q4C GESCO AG NPV
25.40-1.93%-0.50Bán250.80236.935M7.383.081783.00
0Q7L AMAG AUSTRIA METALL AG NPV
34.802.35%0.80Mua269.601.052B2.85
0QI2 VIOHALCO SA/NV NPV
4.14-0.36%-0.01Mua6502687.88928.697M3.481.039782.00
0QPH SWISS STEEL HOLDING AG CHF0.15 (REGD)
0.24-1.25%-0.00Bán8.759K2062.74621.339M9914.00
0QUI LUCARA DIAMOND CORP COM NPV
4.000.00%0.00Bán00.00139.684M5.150.06
0QYM FORTUNA SILVER MINES INC COM NPV
5.130.00%0.00Mua00.00920.478M30.490.114977.00
0QYN B2GOLD CORP COM NPV
4.815.25%0.24Sức mua mạnh1.300K6253.003.108B16.610.184689.00
0QYZ FRANCO NEVADA CORP NPV
195.11-1.65%-3.28Mua43584873.2022.671B39.453.2735.00
0QZ2 SILVERCORP METALS INC COM NPV
4.040.00%0.00Mua00.00430.753M32.630.081334.00
0R07 PAN AMERICAN SILVER CORP COM NPV
23.08-1.03%-0.24Mua711638.682.984B-0.6213800.00
0R0A HECLA MINING CO COM STK USD0.25
5.46-4.11%-0.23Mua15.191K83018.822.823B-0.031600.00
0R0U COEUR MINING INC COM USD1
3.35-4.63%-0.16Bán1.220K4093.10795.757M-0.452105.00
0R11 SABINA GOLD & SILVER CORPORATION COM NPV
1.330.00%0.00Mua00.00453.712M12.700.0736.00
0R20 SANTACRUZ SILVER MINING LTD COM NPV
0.471.09%0.01Mua10046.5094.662M-0.02
0R2C ENDEAVOUR SILVER CORP COM NPV
4.483.23%0.14Bán1.600K7168.00535.901M-0.011115.00
0R2J AGNICO EAGLE MINES LTD COM NPV
68.38-0.96%-0.66Mua302051.4019.192B36.661.2211838.00
0R35 CAMECO CORP COM NPV
31.27-2.62%-0.84Bán321000.647.706B110.720.19
0R4M LUNDIN GOLD INC NPV
104.800.00%0.00Mua00.001.981B14.130.601703.00
0RH9 NORDIC WATERPROOFING HLDG AB NPV
150.952.17%3.20Mua671101286.52288.376M10.821.10
0S2J IMPALA PLATINUM HLDGS SPON ADR 1 REP 1 ORD ZAR0.025
12.434.63%0.55Mua3003729.008.123B4.722.0766196.00
0SR1 EMX ROYALTY CORPORATION COM NPV
2.620.00%0.00Bán00.00179.333M-0.0540.00
0T9J OREX MINERALS INC NEW NPV
0.05-37.50%-0.034.000K200.005.658M-0.01
0TWH ALLKEM LTD NPV
14.268.14%1.07Mua1.867K26626.595.072B19.630.381300.00
0TXW PERSEUS MINING LIMITED NPV
2.160.00%0.00Mua00.001.761B11.740.11
0UGS ALAMOS GOLD INC COM NPV CL A
13.290.00%0.00Sức mua mạnh00.003.196B159.160.053308.00
0UH8 ALMADEN MINERALS LTD COM NPV CL B
0.350.00%0.00Bán00.0026.516M-0.018.00
0UHC ALTIUS MINERALS CORP COM NPV
22.060.00%0.00Mua00.00651.693M29.970.49
0UIK ARGONAUT GOLD INC COM NPV
0.400.00%0.00Bán00.00189.857M-0.04
0UJK FURY GOLD MINES LTD COM NPV
0.47-2.06%-0.01Bán1.500K712.5043.795M2.090.1510.00
0UNV CANALASKA URANIUM LTD COM NPV
0.410.00%0.00Bán00.0026.188M-0.05
0UP5 CENTERRA GOLD INC COM NPV
7.330.00%0.00Mua00.00966.192M5.390.88
0URY DENISON MINES CORPORATION COM NPV
1.590.00%0.00Bán00.00785.750M76.080.01
0USB DOLLY VARDEN SILVER CORP COM NPV
0.73-8.75%-0.07Mua1.700K1241.00115.584M-0.06
0UU0 ENERGY FUELS INC COM NPV
8.710.00%0.00Bán00.00865.217M-0.06103.00
0UV1 EXCELLON RESOURCES INC COM NPV(POST REV SPLIT)
0.36-10.00%-0.04Bán Mạnh11.300K4068.008.179M-0.77323.00
0UVX ELECTRA BATTERY MATERIALS CORP COM NPV (POST REV SPLIT)
3.04-5.88%-0.19Bán Mạnh2163.8460.599M-0.2819.00
0UW4 FISSION URANIUM CO NPV
0.900.00%0.00Mua00.00358.029M-0.0114.00
0UXL GIGA METALS CORPORATION COM NPV
0.320.00%0.00Bán00.0017.736M-0.027.00
0UYN GOLDMINING INC COM NPV
1.92-11.11%-0.24Mua180345.60199.046M-0.01
0UYO GOLDSOURCE MINES INC COM NPV (POST REV SPLT)
0.35-1.39%-0.01Bán408144.8412.725M-0.09
0UYS GOVIEX URANIUM INC COM NPV CL
0.200.00%0.00Bán00.0076.935M-0.02
0V0E HUDSON RESOURCES INC COM NPV
0.04-41.67%-0.03Bán1003.503.232M-0.01
0V1I INTERNATIONAL LITHIUM CORP COM NPV
0.06-14.29%-0.01Bán40024.008.859M-0.04
0V2Y KESSELRUN RESOURCES LTD COM NPV
0.090.00%0.00Bán00.004.482M-0.00
0V3P LARAMIDE RESOURCES COM NPV
0.553.77%0.02Mua300165.0063.928M-0.016.00
0V46 LIBERTY GOLD CORP COM NPV
0.430.00%0.00Bán00.0083.486M-0.0721.00
0V56 MAG SILVER CORP COM NPV
21.76-3.42%-0.77Mua801740.801.330B63.520.2313.00
0V5Q MASON GRAPHITE INC COM NPV
0.14-54.24%-0.16Bán Mạnh30040.5015.358M19.160.01
0V6R PERPETUA RES CORP COM NPV
2.590.00%0.00Bán00.00118.947M32.00
0V7X MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC COM NPV
0.56-1.75%-0.01Bán30.000K16800.0068.774M0.430.8513.00
0V90 NEW GOLD INC COM NPV
1.600.00%0.00Mua00.00683.940M8.610.121566.00
0V9D NEXGEN ENERGY LTD COM NPV
6.290.00%0.00Mua00.001.749B-0.0743.00
0VA3 NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD COM NPV
0.330.00%0.00Bán00.00108.770M-0.03
0VAQ OCEANAGOLD CORPORATION COM NPV
2.6810.74%0.26Sức mua mạnh513.401.131B-0.002170.00
0VBE OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM NPV
12.44-1.22%-0.15Mua8.503K105776.471.910B-0.0826.00
0VGE SSR MINING INC COM NPV
21.046.86%1.35Sức mua mạnh20420.802.664B15.450.87
0VGM SANDSTORM GOLD LIMITED COM NPV
7.140.00%0.00Mua00.001.318B13.280.3525.00
0VGV SEABRIDGE GOLD INC COM NPV
13.940.00%0.00Bán00.00836.696M128.480.0741.00
0VHI SILVERCREST METALS INC COM NPV
9.019.08%0.75Sức mua mạnh3002703.00825.877M54.270.11838.00
0VKV TINKA RESOURCES LIMITED COM NPV
0.170.00%0.00Bán00.0036.625M-0.00
0VL5 TOREX GOLD RESOURCES INC COM NPV (POST REV SPLT)
13.061.79%0.23Mua4005224.00679.589M5.661.47
0VNO VISTA GOLD CORP COM NPV
0.610.00%0.00Bán00.0054.387M-0.0917.00
0VOA WESDOME GOLD MINES LTD COM NPV
8.59-9.10%-0.86Bán100859.00771.796M130.990.05904.00
0W1V STEICO SE NPV (BR)
47.600.10%0.05Mua2.484K118234.25577.055M12.413.30
0XGF AVINO SILVER & GOLD MINES COM NPV
0.964.35%0.04Mua10096.0067.329M17.970.03
0XGN IAMGOLD CORP COM NPV
2.9612.12%0.32Sức mua mạnh66195.36859.067M-0.505357.00
1SN FIRST TIN PLC ORD GBP0.001
9.550.00%0.00Bán5.269K50318.95
AAL ANGLO AMERICAN USD0.54945
3337.001.24%41.00Sức mua mạnh3.549M11841774973.0044.087B7.664.3563698.00
AAU ARIANA RESOURCES ORD GBP0.001
3.500.00%0.00Mua267.560K936460.0040.123M31.820.00
AAZ ANGLO ASIAN MINING ORD GBP0.01
87.503.55%3.00Mua156.192K13666800.0096.535M17.640.05
ACP ARMADALE CAPITAL PLC ORD GBP0.001
1.900.00%0.00Mua324.976K617454.4011.163M-0.00
ADT1 ADRIATIC METALS PLC ORD GBP0.013355
165.60-5.37%-9.40Mua34.041K5637189.60497.199M-0.05
ALBA ALBA MINERAL RESOURCES ORD GBP0.0001
0.110.00%0.00Bán4.228M475689.948.012M-0.00
ALL ATLANTIC LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI)
44.550.56%0.25Mua703.040K31320432.00261.477M-0.03
ALTN ALTYNGOLD PLC ORD GBP0.1
95.009.95%8.60Mua30.722K2918590.0023.616M1.530.56413.00
AMC AMUR MINERALS CORP ORD NPV
1.310.77%0.01Bán22.486M29456006.3118.107M-0.00
AMRQ AMAROQ MINERALS LTD COM NPV (DI)
38.250.00%0.00Mua94.279K3606171.7596.904M-0.10
ANTO ANTOFAGASTA ORD GBP0.05
1445.500.77%11.00Mua3.540M5117500759.0014.142B21.450.6727000.00
ARCM ARC MINERALS LTD ORD NPV(DI)
3.15-1.56%-0.05Bán3.076M9690710.4039.287M-0.01
ARS ASIAMET RESOURCES LTD COM SHS USD0.01 (DI)
1.22-2.40%-0.03Mua2.699M3292647.0227.338M-0.00
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED NPV
1.45-6.45%-0.10Bán Mạnh1.315M1907232.8519.997M-0.00
ATM AFRITIN MINING LTD ORD NPV
4.40-1.12%-0.05Bán8.077M35538760.4067.545M-0.00
ATN ATERIAN PLC ORD GBP0.01
0.950.00%0.00Bán00.009.038M
ATYM ATALAYA MINING PLC ORD GBP0.075
304.001.33%4.00Mua461.894K140415776.00419.638M5.150.60506.00
AURA AURA ENERGY LIMITED ORD NPV (DI)
15.000.00%0.00Bán1.703K25545.0079.385M-0.00
AYM ANGLESEY MINING ORD GBP0.01
2.450.00%0.00Mua481.472K1179606.406.877M-0.00
BEM BEOWULF MINING ORD GBP0.01
4.250.00%0.00Bán165.172K701981.0035.348M-0.00
BHL BRADDA HEAD LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI)
7.500.00%0.00Bán104.727K785452.5029.296M
BHP BHP GROUP LTD NPV (DI)
2582.000.43%11.00Mua5.493M14182760752.00128.110B7.323.52
BKY BERKELEY ENERGIA LIMITED NPV (DI)
18.50-2.63%-0.50Mua66.348K1227438.0078.852M2.300.08
BMN BUSHVELD MINERALS LTD ORD GBP0.01
5.051.00%0.05Bán1.431M7224923.9064.357M-0.02736.00
BMV BLUEBIRD MERCHANT VENTURES LTD ORD NPV (DI)
2.000.00%0.00Mua5.237M10474734.0012.762M-0.00
BOD BOTSWANA DIAMONDS PLC ORD GBP0.0025
0.930.00%0.00Mua30.163K27900.788.849M7.00
BRD BLUEROCK DIAMONDS PLC ORD GBP0.05
4.750.00%0.00Bán28.940K137465.001.962M-0.04
BREE BREEDON GROUP PLC ORD NPV
60.501.51%0.90Mua1.369M82834845.501.010B9.740.063500.00
BRES BLENCOWE RESOURCES PLC ORD GBP0.005
5.750.00%0.00Mua160.968K925566.0011.309M-0.012.00
BRSD BRANDSHIELD SYSTEMS PLC ORD GBP0.01
6.250.00%0.00Bán36.677K229231.2510.646M-0.05
BSE BASE RESOURCES LIMITED NPV (DI)
11.752.17%0.25Bán121.839K1431608.25129.040M2.150.05
BZT BEZANT RESOURCES PLC ORD GBP0.00002
0.100.00%0.00Mua3.883M388327.305.081M-0.00
CAML CENTRAL ASIA METALS PLC ORD USD0.01
251.000.00%0.00Mua312.110K78339610.00455.883M5.720.461052.00
CCZ CASTILLO COPPER LIMITED NPV (DI)
1.082.86%0.03Mua21.476K23194.0812.929M-0.00
CEY CENTAMIN PLC ORD NPV (DI)
107.80-0.46%-0.50Mua3.133M337790976.601.250B13.100.08
CLON CLONTARF ENERGY ORD GBP0.0001
0.080.00%0.00Bán7.461M578242.151.837M-0.00
CMCL CALEDONIA MINING CORP PLC ORD NPV(DI)
960.00-0.52%-5.00Bán770739200.00122.419M4.492.15
CMH CHAMBERLIN ORD GBP0.001
4.15-2.92%-0.12Bán Mạnh180.237K747983.554.538M38.860.00
CMRS CAERUS MINERAL RESOURCES PLC ORD GBP0.01
6.500.00%0.00Mua7.019K45623.503.979M-0.03
Tải thêm