Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

105
Cổ phiếu
666.568B
Giá trị vốn hóa thị trường
53.540K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+7.12%
Hiệu suất Tháng
+31.82%
Hiệu suất Năm
+3.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A41GEVO INC COM USD0.011.1500 USD+2.68%16.576K0.82208.253M GBP−0.25 GBP+24.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0A62RPM INTERNATIONAL INC COM USD0.01102 USD+1.36%00.0010.284B GBP25.773.13 GBP−2.43%1.70%Công nghiệp Chế biến
Mua
0A6BDUPONT DE NEMOURS INC COM USD0.0171.44 USD−0.32%1010.0524.153B GBP7.397.92 GBP+166.11%1.98%Công nghiệp Chế biến
Mua
0A6TLIVENT CORPORATION COM USD0.00113.610 USD+0.34%9.637K0.571.918B GBP7.591.47 GBP+80.44%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0ABIINDUSTRIE DE NORA SPA NPV14.23 EUR−0.35%50.002.494B GBP12.840.96 GBP0.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
0ACKDOTTIKON ES HOLDING AG CHF0.01224 CHF+1.82%2810.512.725B GBP35.915.59 GBP+56.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0ACTALZCHEM GROUP AG NPV (POST SPLIT)23.8 EUR−0.42%410.01212.355M GBP8.742.34 GBP+7.82%4.36%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0CIJRAISIO OYJ SER'V'NPV(CNV)1.992 EUR+1.53%6.865K1.15261.06M GBP17.310.10 GBP4.04%Công nghiệp Chế biến
Mua
0CX9STORA ENSO OYJ SER'A'NPV12.05 EUR+1.69%240.198.052B GBP18.450.57 GBP−67.36%5.04%Công nghiệp Chế biến
Mua
0D1XGROUPE GUILLIN EUR0.6229.50 EUR+4.33%7.128K16.63472.191M GBP2.71%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0DWLADECOAGRO S A COM USD1.5011.38 USD+0.98%1810.17949.815M GBP8.341.12 GBP−6.65%2.88%Công nghiệp Chế biến
Mua
0DXGCROPENERGIES AG NPV (BR)7.14 EUR+0.99%6780.09533.364M GBP7.060.87 GBP−55.94%8.50%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0EDDLYONDELLBASELL INDUSTRIES N V COM EUR0.04 CLASS 'A'94.5 USD+0.76%5310.8423.998B GBP13.555.72 GBP−45.89%5.20%Công nghiệp Chế biến
Mua
0ENFBRODRENE HARTMANN A/S DKK20357 DKK0.00%763.29286.805M GBP24.611.68 GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
0FS8REC SILICON ASA NOK113.920 NOK+0.07%9.924K0.17433.815M GBP−0.19 GBP−44.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0GT7METABOLIC EXPLORER EUR0.100.4500 EUR−0.44%4.004K1.2420.15M GBP−0.91 GBP−147.40%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0H0LROTTNEROS AB NPV12.22 SEK+0.66%3310.49141.745M GBP9.610.10 GBP−67.94%4.09%Công nghiệp Chế biến
0HBHAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM USD1267.6 USD−0.97%5370.0346.987B GBP25.998.44 GBP+2.10%2.56%Công nghiệp Chế biến
Mua
0HC7ALBEMARLE CORP COM STK USD0.01122.92 USD−1.00%2.911K0.8111.456B GBP4.3623.12 GBP+113.84%1.29%Công nghiệp Chế biến
Mua
0HJRAVERY DENNISON CORP COM STK USD1191 USD+0.97%910.1412.036B GBP32.184.87 GBP−39.94%1.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
0HL5BALL CORP COM STK NPV54.36 USD+0.74%1530.2513.342B GBP28.331.57 GBP−35.20%1.49%Công nghiệp Chế biến
Mua
0HQUCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COM STK USD0.0174.92 USD−0.94%850.1311.379B GBP6.978.82 GBP−29.42%2.12%Công nghiệp Chế biến
Mua
0HURCELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001136.70 USD+2.58%80.0511.536B GBP7.3715.22 GBP+22.69%2.08%Công nghiệp Chế biến
Mua
0HWGTHE CHEMOURS COMPANY LLC COM USD0.30 'WI'26.90 USD+2.47%2390.253.056B GBP−1.70 GBP−137.03%3.83%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0I0XCODEXIS INC COM USD0.00012.420 USD+11.01%9.567K1.23124.883M GBP−0.99 GBP−152.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0I4XCROWN HOLDINGS INC COM USD583.0 USD+0.57%00.007.812B GBP19.553.48 GBP1.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
0I74DAQO NEW ENERGY CORP SPON ADS EACH REPR 5 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
24.2 USD+1.56%2.758K2.631.418B GBP2.757.20 GBP−58.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0IF3EASTMAN CHEMICAL CO COM STK USD0.0183.48 USD+2.44%1020.747.693B GBP17.044.02 GBP−46.14%3.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
0IFAECOLAB INC COM STK USD1188.30 USD−0.19%40.0142.325B GBP43.783.53 GBP+9.60%1.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
0IH4TFF GROUP EUR0.4 (POST SUBDIVISION)41.8 EUR−0.25%50.00784.369M GBP17.152.14 GBP+163.52%0.96%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0IK3FMC CORP COM STK USD0.1052.46 USD−0.17%4830.585.147B GBP13.363.22 GBP−23.75%4.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
0J0PGREEN PLAINS INC COM STK USD0.00123.70 USD−1.54%40.031.116B GBP−1.97 GBP−25.01%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0JAXINNOSPEC INC COM USD0.01108 USD−1.40%00.002.068B GBP21.344.16 GBP−3.61%1.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
0JCBINTERNATIONAL PAPER CO COM USD135.13 USD+1.86%3110.219.339B GBP16.241.77 GBP−58.91%5.40%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0JQQARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM NPV73.4 USD−0.62%2840.0231.117B GBP10.235.89 GBP−0.88%2.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
0JSUSIPEF N.V. NPV53.6 EUR−0.19%560.94486.275M GBP7.785.92 GBP+47.40%3.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0K3BMOSAIC CO COM USD0.0136.48 USD+0.78%5730.319.342B GBP9.353.20 GBP−61.88%2.07%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0KEIPPG INDUSTRIES INC COM STK USD1.666140 USD+1.22%570.1525.651B GBP23.364.90 GBP+32.34%1.82%Công nghiệp Chế biến
Mua
0KEZPACKAGING CORP OF AMERICA COM STK USD0.01160.85 USD+1.58%30.0111.166B GBP18.507.13 GBP−20.84%3.16%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0KGQUIE PLC USD1184.5 DKK−10.44%120.21685.649M GBP9.542.24 GBP3.80%Công nghiệp Chế biến
0KRRPROTO LABS INC COM USD0.00136.90 USD+0.73%210.11742.719M GBP−3.16 GBP−550.84%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0L45SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY CLASS'A'COM NPV57.10 USD+0.88%890.732.514B GBP−5.57 GBP+14.50%4.68%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0L4FSEALED AIR CORP COM USD0.1033.20 USD+0.21%700.013.734B GBP15.601.75 GBP−44.06%2.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
0L5VSHERWIN-WILLIAMS CO COM STK USD1275.3 USD+0.43%149.682K640.7655.144B GBP29.387.68 GBP+26.57%0.88%Công nghiệp Chế biến
Mua
0LVKWESTLAKE CORPORATION COM USD0.01129 USD+1.02%10.0712.863B GBP13.857.66 GBP−54.42%1.23%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0LW9WESTROCK CO COM USD0.0139.65 USD+2.53%6.839K0.247.761B GBP−5.30 GBP−277.25%2.86%Công nghiệp Chế biến
Mua
0M0QDEOLEO SA EUR0.0020.2330 EUR+0.87%982.25102.173M GBP−0.01 GBP−110.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0M2BLINDE PLC EUR0.001376.95 EUR+0.33%20.01156.905B GBP32.929.92 GBP+48.44%1.22%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0MA2INAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV0.0362 EUR0.00%5610.0816.677M GBP8.420.00 GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
0MCJSVENSKA CELLULOSA AB-SCA SER'A'NPV159.0 SEK−0.13%430.288.479B GBP27.510.43 GBP−46.19%1.57%Công nghiệp Chế biến
Mua
0NHSNUTRIEN LTD COM NPV55.3 USD−0.59%8002.5921.588B GBP12.853.53 GBP−66.84%3.70%Công nghiệp Chế biến
Mua
0NJPSOL EUR0.5226.15 EUR−6.27%2220.192.207B GBP15.961.41 GBP+29.05%1.17%Công nghiệp Chế biến
Mua
0NLYVERBIO AG NPV (BR)30.95 EUR+2.58%8.481K1.731.71B GBP25.791.04 GBP0.64%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0NNCZIGNAGO VETRO EUR0.113.28 EUR+3.27%2.205K2.701.002B GBP8.591.34 GBP+126.36%4.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0O33OENEO EUR1(REGD)13.45 EUR−0.37%00.00744.094M GBP2.62%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0QNZCPH CHEMIE & PAPIER HOLDING AG CHF0.2 (REGD)79.4 CHF−0.74%110.20429.486M GBP4.1716.73 GBP+349.76%5.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
0QQRGURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)72.0 CHF+1.64%3430.93299.322M GBP−0.08 GBP−101.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0RJ6L.D.C. EUR0.4(POST SUBD)139.5 EUR−1.06%70.142.124B GBP1.94%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0ROHAQUAFIL SPA NPV2.930 EUR+1.38%1K0.48127.525M GBP−0.05 GBP−113.64%8.33%Công nghiệp Chế biến
Mua
0ROSPLASTIQUES DU VAL DE LOIRE EUR0.902.72 EUR+0.74%2440.8351.261M GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0RQYB.F. SPA NPV3.90 EUR+0.52%1420.00634.92M GBP91.550.04 GBP+3176.92%1.02%Công nghiệp Chế biến
0RRCH&R GMBH & CO. KGAA NPV4.58 EUR−2.76%50.06151.8M GBP12.240.32 GBP−67.81%2.12%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
0TDGSOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE ADR-EACH REPR 1 PRF SER'B'
Chứng chỉ lưu ký
50.6 USD−0.45%1990.1010.882B GBP4.888.50 GBP−3.78%11.35%Công nghiệp Chế biến
Mua
0U6CAXALTA COATING SYSTEMS LTD COM USD1.0031.2 USD+1.03%2401.875.359B GBP29.140.88 GBP+19.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0VIKSTANDARD LITHIUM LTD COM NPV3.036 CAD−16.62%1000.01299.844M GBP−0.18 GBP−54.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AEGACTIVE ENERGY GROUP ORD GBP0.00351.800 GBX−7.69%208.325K0.243.156M GBP−0.03 GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
AEPANGLO-EASTERN PLANTATIONS ORD GBP0.25698 GBX0.00%60.00276.285M GBP8.160.86 GBP−22.99%4.59%Công nghiệp Chế biến
ANPANPARIO ORD GBP0.23260 GBX0.00%7.83K0.5852.164M GBP23.990.11 GBP−40.28%4.04%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ATOMATOME ENERGY PLC ORD GBP0.00276.5 GBX0.00%68.801K3.2430.847M GBP−0.14 GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AXSACCSYS TECHNOLOGIES EUR0.0563.0 GBX0.00%28.921K0.41150.302M GBP−0.10 GBP−3884.62%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
CAMCAMELLIA ORD GBP0.105150 GBX0.00%1970.72141.553M GBP22.832.24 GBP+313.31%2.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CELCELADON PHARMACEUTICALS PLC ORD GBP0.01105 GBX0.00%20.627K0.7665.593M GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CMETCAPITAL METALS PLC ORD GBP0.0024.66 GBX+6.90%2.785M2.8812.147M GBP−0.01 GBP+98.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
COACOATS GROUP PLC ORD GBP0.0566.0 GBX−1.35%1.516M1.131.065B GBP26.940.02 GBP−42.62%3.05%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CRDACRODA INTERNATIONAL ORD GBP0.106097564450 GBX−1.05%312.737K0.916.279B GBP32.021.39 GBP−23.10%2.40%Công nghiệp Chế biến
Mua
CRPRCROPPER(JAMES) ORD GBP0.25625 GBX−3.85%7.997K3.2362.106M GBP18.330.34 GBP+4.09%0.92%Công nghiệp Chế biến
EDENEDEN RESEARCH ORD GBP0.014.56 GBX+3.41%400.499K1.4623.468M GBP−0.02 GBP−152.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
ELMELEMENTIS ORD GBP0.05121.2 GBX−0.16%225.684K0.30712.092M GBP−0.07 GBP−641.60%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
EMHEUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI)30.0 GBX0.00%126.39K1.5462.197M GBP−0.02 GBP−34.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EOGEUROPA OIL & GAS(HLDGS) ORD GBP0.010.975 GBX−0.51%1.556M0.829.4M GBP−0.00 GBP+40.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
ESNTESSENTRA PLC ORD GBP0.25157.2 GBX0.00%216.789K0.19452.747M GBP1.40%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GNSGENUS ORD GBP0.101988 GBX−1.19%51.531K0.401.316B GBP39.400.50 GBP−29.96%1.59%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GSPGENSOURCE POTASH CORPORATION COM SHS NPV (DI)5.25 GBX0.00%00.0019.57M GBP−0.01 GBP+17.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
HAYDHAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.0010.440 GBX+4.76%279.912K0.087.554M GBP−0.01 GBP−2.41%0.00%Công nghiệp Chế biến
HDDHARDIDE ORD GBP0.0411.0 GBX0.00%00.006.479M GBP−0.03 GBP+19.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
HEIQHEIQ PLC ORD GBP0.314.0 GBX−6.35%75.851K1.1921.01M GBP−0.22 GBP−92.62%0.00%Công nghiệp Chế biến
HMIHARVEST MINERALS LTD ORD NPV (DI)0.976 GBX0.00%00.001.844M GBP−0.00 GBP+80.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
IOFIOFINA PLC ORD GBP0.0125.3 GBX−2.88%53.531K0.9249.883M GBP6.250.04 GBP+213.18%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ITXITACONIX PLC ORD GBP0.50140 GBX0.00%3.964K1.0418.881M GBP−0.17 GBP−93.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JMATJOHNSON MATTHEY ORD GBP1.1092451606.5 GBX−0.16%678.658K0.932.937B GBP16.710.96 GBP+21.28%4.79%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MGAMMORGAN ADVANCED MATERIALS PLC ORD GBP0.25258.5 GBX+0.39%91.982K0.46732.66M GBP12.390.21 GBP+40.76%4.66%Công nghiệp Chế biến
Mua
MNDIMONDI PLC ORD EUR0.201400.0 GBX+1.38%1.166M1.106.697B GBP8.811.59 GBP+50.45%4.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
MPEM.P. EVANS GROUP ORD GBP0.10746 GBX−1.06%27.526K0.69402.029M GBP10.860.69 GBP+12.28%5.64%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
OHTOCEAN HARVEST TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.019.00 GBX−2.70%162.309K4.7611.642M GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
PHCPLANT HEALTH CARE ORD GBP0.013.88 GBX−3.00%1.069M0.2213.661M GBP−0.02 GBP−330.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
QEDQUADRISE PLC ORD GBP0.011.400 GBX0.00%3.597M0.5621.836M GBP−0.00 GBP+38.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
RE.R.E.A.HLDGS ORD GBP0.2572.0 GBX+0.35%6060.0331.449M GBP−0.08 GBP+42.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SMDSSMITH(DS) ORD GBP0.10284.2 GBX+1.46%3.19M1.153.855B GBP7.850.36 GBP+173.98%6.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
SYMSYMPHONY ENVIRONMENTAL TECH PLC ORD GBP0.013.76 GBX0.00%37.495K0.286.93M GBP−0.01 GBP−159.18%0.00%Công nghiệp Chế biến
SYNTSYNTHOMER PLC ORD GBP0.01177.8 GBX+1.37%212.642K0.73286.882M GBP−2.05 GBP−154.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua