Bán Lẻ (Khu vực)

111
Cổ phiếu
1049.574B
Giá trị vốn hóa thị trường
63.074K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+9.62%
Hiệu suất Tháng
+8.52%
Hiệu suất Năm
+16.44%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A4AWAYFAIR INC COM USD0.001 A56.8 USD−3.22%2.27K0.585.466B GBP−6.80 GBP+26.16%0.00%Bán Lẻ
Mua
0A5HGLOBAL FASHION GROUP SA EUR10.2380 EUR+0.78%1.046K0.0445.317M GBP−0.43 GBP−12.16%0.00%Bán Lẻ
Bán
0A6HRITE AID CORP COM USD1.00(POST REV SPLIT)0.216 USD−1.14%1.892K0.169.675M GBP−23.37 GBP−85.75%0.00%Bán Lẻ
0A6LGAMESTOP CORPORATION COM USD0.001 CLASS A14.700 USD−13.22%158.395K2.003.929B GBP−0.26 GBP+80.82%0.00%Bán Lẻ
Bán
0A79CARVANA CO COM USD0.001 CL A31.54 USD−5.60%17.045K0.375.063B GBP−4.81 GBP+34.27%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0A8TSPORTSMANS WAREHOUSE HLDGS INC COM USD0.014.80 USD−6.07%20.00147.196M GBP39.970.09 GBP−94.52%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0A9MPEPCO GROUP NV EUR0.0122.60 PLN+0.77%64.584K1.152.564B GBP0.00%Bán Lẻ
Mua
0A9OABOUT YOU HOLDING SE NPV4.660 EUR−1.76%9.167K1.19690.949M GBP−0.95 GBP−8.97%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0A9VMISTER SPEX SE NPV2.850 EUR−0.59%9830.4383.664M GBP−1.12 GBP−37.89%0.00%Bán Lẻ
Mua
0AAAARAMIS GROUP SA EUR0.024.300 EUR−5.55%3.564K1.28315.832M GBP−0.34 GBP−106.45%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0ACICOPART INC COM USD0.000149.67 USD−1.97%4.143K0.7738.202B GBP36.331.13 GBP+22.50%0.00%Bán Lẻ
Mua
0BNSKESKO OYJ SER'A'EUR217.66 EUR+0.69%8900.735.994B GBP13.371.14 GBP−16.68%6.10%Bán Lẻ
Theo dõi
0DM3ARTMARKET.COM EUR15.43 EUR−19.13%00.0031.377M GBP58.560.08 GBP−40.01%0.00%Bán Lẻ
0DO7AVENIR TELECOM EUR0.060.1234 EUR+0.30%6.564K0.366.961M GBP0.00%Bán Lẻ
0DQKBETER BED HOLDING NV UDEN EUR0.026.08 EUR+0.33%3582.97142.08M GBP22.560.23 GBP−26.45%2.48%Bán Lẻ
0ENNHORNBACH BAUMARKT AG NPV47.00 EUR−0.21%2.5K1.471.292B GBP1.91%Bán Lẻ
0F2NGROUPE LDLC EUR0.1822.05 EUR−0.80%1100.23114.666M GBP5.42%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0H9GADVANCE AUTO PARTS INC COM USD0.000150.5 USD−1.33%4820.132.431B GBP16.192.56 GBP−59.88%6.79%Bán Lẻ
Theo dõi
0HJLAUTOZONE INC COM STK USD0.012608 USD+0.12%710.7336.272B GBP19.66104.72 GBP+12.89%0.00%Bán Lẻ
Mua
0HN5BIG LOTS INC COM STK USD0.015.119 USD+5.54%46.484K26.35111.015M GBP−13.12 GBP−204.63%25.00%Bán Lẻ
Bán
0HQ7BUCKLE INC COM USD0.0138.8 USD−1.45%170.081.555B GBP8.493.77 GBP−9.52%3.60%Bán Lẻ
Theo dõi
0HRSCVS HEALTH CORPORATION COM STK USD0.0167.52 USD−0.50%4.357K1.7468.204B GBP10.195.44 GBP+181.25%3.62%Bán Lẻ
Mua
0HSUCAMPING WORLD HOLDINGS INC COM USD0.0121.5 USD−1.48%20.011.446B GBP92.700.19 GBP−94.90%9.23%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0HTQCARMAX INC COM USD0.5063.0 USD−0.82%20.027.939B GBP22.072.26 GBP−42.33%0.00%Bán Lẻ
Mua
0I47COSTCO WHOLESALE CORP COM STK USD0.005586.9 USD−0.67%2170.02206.187B GBP41.4611.17 GBP+7.74%0.65%Bán Lẻ
Mua
0IC7DOLLAR GENERAL CORP COM USD0.875130.0 USD+0.42%3710.3922.408B GBP13.327.60 GBP−2.78%1.80%Bán Lẻ
Theo dõi
0IC8DOLLAR TREE INC COM STK USD0.01122.6 USD+2.14%7551.2821.11B GBP23.294.33 GBP−26.63%0.00%Bán Lẻ
Mua
0IIWETSY INC USD0.00175.83 USD+0.44%500.017.323B GBP31.761.96 GBP0.00%Bán Lẻ
Mua
0IJUEXPRESS INC COM USD0.01 (POST REV SPLT)9.15 USD−4.55%90.0329.017M GBP0.1742.53 GBP+1131.57%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0IPDFIVE BELOW INC COM USD0.01184.20 USD−3.93%291.358.296B GBP38.053.99 GBP+17.83%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0IQKFOOT LOCKER INC COM STK USD0.0126.700 USD−3.95%9.431K0.572.064B GBP32.510.68 GBP−81.31%5.78%Bán Lẻ
Theo dõi
0ITSGAP INC COM USD0.0519.85 USD−1.58%9.032K0.155.923B GBP195.190.08 GBP−34.89%2.98%Bán Lẻ
Theo dõi
0JRLKOHLS CORPORATION COM STK USD0.0123.65 USD−2.09%4.417K0.652.091B GBP−1.07 GBP−130.70%8.39%Bán Lẻ
Theo dõi
0JS2KROGER CO COM STK USD144.50 USD+2.16%5.714K3.0224.868B GBP19.941.76 GBP−32.05%2.45%Bán Lẻ
Theo dõi
0JSCBATH & BODY WORKS INC COM USD0.532.40 USD+0.55%6790.095.773B GBP10.152.63 GBP−16.78%2.50%Bán Lẻ
Mua
0JVQLOWE'S COMPANIES INC COM STK USD0.50197.55 USD−1.93%2.346K0.3591.402B GBP15.2210.68 GBP+27.17%2.15%Bán Lẻ
Mua
0JVTLULULEMON ATHLETICA INC COM STK USD0.01442.20 USD+1.51%1410.5845.72B GBP56.016.15 GBP−7.53%0.00%Bán Lẻ
Mua
0JXDMACY'S INC COM STK USD0.0115.895 USD+0.54%29.636K0.623.396B GBP6.472.02 GBP−48.80%4.18%Bán Lẻ
Mua
0K0EMERCADOLIBRE INC COM STK USD0.0011608.0 USD+0.03%2520.4364.509B GBP82.8315.92 GBP+264.76%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0K6OFARFETCH LTD COM USD0.04 CLASS A1.160 USD+7.40%4.849K0.01304.33M GBP−1.78 GBP−163.01%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0K8JNORDSTROM INC COM STK NPV15.52 USD−1.21%7140.081.985B GBP21.830.59 GBP−64.49%4.90%Bán Lẻ
Theo dõi
0KABOREILLY AUTOMOTIVE INC NEW USD0.01975.4 USD+0.40%20.0145.647B GBP25.9430.83 GBP+14.78%0.00%Bán Lẻ
Mua
0KDUBEYOND INC COM USD0.000119.060 USD+1.38%4.149K1.85674.029M GBP−2.97 GBP−1925.08%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0KTFRH COM USD0.0001272.50 USD−0.71%80.023.945B GBP20.7710.22 GBP−41.81%0.00%Bán Lẻ
Mua
0KXOROSS STORES INC COM STK USD0.01129.38 USD−0.24%2590.1634.66B GBP25.634.16 GBP+22.54%1.02%Bán Lẻ
Mua
0L9XSTITCH FIX INC COM USD0.00002 CL A3.750 USD−3.23%1.015K0.23353.028M GBP−1.17 GBP+20.81%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0LCETJX COS INC COM STK USD187.84 USD−0.73%3.779K0.0879.849B GBP24.872.91 GBP+23.14%1.42%Bán Lẻ
Mua
0LD5TAPESTRY INC COM USD0.0131.65 USD−0.68%1830.065.75B GBP8.063.22 GBP+24.67%3.95%Bán Lẻ
Mua
0LD8TARGET CORP COM STK USD0.0833132.75 USD+0.60%2.552K0.3848.028B GBP16.916.46 GBP+7.48%3.30%Bán Lẻ
Mua
0LIBULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01422 USD+0.54%5981.2316.38B GBP16.9619.41 GBP+16.76%0.00%Bán Lẻ
Mua
0LXCWILLIAMS-SONOMA INC COM USD0.01186.85 USD−0.63%1.806K12.879.51B GBP12.9611.87 GBP−12.61%1.86%Bán Lẻ
Theo dõi
0MW2STOCKMANN OYJ ABP NPV2.625 EUR+1.73%28.397K4.26355.192M GBP7.010.32 GBP−51.39%0.00%Bán Lẻ
Mua
0O6ZNELLY GROUP AB NPV13.05 SEK−2.54%4059.6229.899M GBP−0.14 GBP+45.63%0.00%Bán Lẻ
0OLXIVS GROUP SA NPV5.60 EUR−0.36%2.012K4.12431.205M GBP118.640.04 GBP−52.13%1.96%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0QMEORELL FUESSLI AG CHF174.0 CHF+0.26%820.00130.513M GBP21.832.98 GBP−34.66%4.62%Bán Lẻ
Theo dõi
0QW1BYSTRONIC AG CHF2 (REGD) 'A'503 CHF−1.18%711.98952.612M GBP21.0621.02 GBP2.36%Bán Lẻ
Theo dõi
0R18BEST BUY CO INC COM STK USD0.1070.95 USD−0.08%6650.3012.203B GBP12.244.77 GBP−13.35%5.14%Bán Lẻ
Theo dõi
0R1HGROUPON INC USD0.000111.300 USD+1.95%4.827K0.29278.84M GBP−3.68 GBP+11.61%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
0R32ABERCROMBIE & FITCH CO CL'A'COM USD0.0175.99 USD−0.34%4720.183.037B GBP18.993.30 GBP+850.01%0.00%Bán Lẻ
Mua
0R6VMOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)13.16 CHF−0.13%7.128K0.90513.217M GBP11.601.00 GBP+11.73%6.85%Bán Lẻ
Mua
0RA5NHOA EUR0.200.688 EUR−0.29%1120.85163.756M GBP−1.25 GBP−35.21%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
0RCCSRP GROUPE EUR0.041.010 EUR−0.59%2320.19104.545M GBP−0.03 GBP−109.92%0.00%Bán Lẻ
Mua
0RCWKID ASA NOK1.20109.6 NOK−2.49%2.202K0.88334.626M GBP18.600.45 GBP−22.58%4.89%Bán Lẻ
Mua
0RP3KAMUX OYJ NPV5.435 EUR−0.64%370.01189.464M GBP29.760.16 GBP−59.65%2.73%Bán Lẻ
Mua
0RPYBOOZT AB NPV121.3 SEK+1.14%9.918K0.89587.781M GBP38.370.24 GBP+41.12%0.00%Bán Lẻ
Mua
0SOMBHG GROUP AB NPV11.82 SEK−2.64%26.145K1.32163.584M GBP−0.68 GBP−445.31%0.00%Bán Lẻ
Mua
ANGANGLING DIRECT PLC ORD GBP0.0140.0 GBX−1.23%73.476K0.7031.293M GBP32.000.01 GBP−74.59%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AO.AO WORLD PLC ORD GBP0.002590.00 GBX−1.10%1.426M1.73526.499M GBP20.320.04 GBP0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
ASCASOS PLC ORD GBP0.035382.1 GBX−3.17%972.312K1.99469.575M GBP−2.18 GBP−277.60%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BMEB & M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD GBP0.1 (DI)573.6 GBX−0.42%4.945M2.985.776B GBP16.220.35 GBP−17.86%2.53%Bán Lẻ
Mua
BOOBOOHOO GROUP PLC ORD GBP0.0132.01 GBX−5.01%13.257M3.59400.338M GBP−0.07 GBP−253.78%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BWNGBROWN(N.)GROUP ORD GBP0.110526317.00 GBX+3.03%66.458K0.5376.079M GBP−0.13 GBP−406.87%0.00%Bán Lẻ
CARDCARD FACTORY PLC ORD GBP0.0199.4 GBX−3.22%527.557K0.71352.726M GBP6.610.15 GBP0.00%Bán Lẻ
Mua
CFYNCAFFYNS ORD GBP0.50550 GBX0.00%5001.1414.831M GBP5.950.92 GBP+76.68%4.09%Bán Lẻ
CMOCMO GROUP PLC ORD GBP0.0124.6 GBX0.00%00.0017.633M GBP−0.01 GBP−175.00%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CSFSCORNERSTONE FS PLC ORD GBP0.0111.8 GBX−6.00%25.403K0.097.177M GBP−0.05 GBP0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
DISPDISPENSA GROUP PLC ORD GBP0.0002646406759617743.50 GBX0.00%00.0024.782M GBP0.00%Bán Lẻ
DNLMDUNELM GROUP PLC ORD GBP0.011042 GBX−2.25%304.67K2.542.153B GBP13.900.75 GBP+19.14%3.94%Bán Lẻ
Mua
EVSTEVEREST GLOBAL PLC ORD GBP0.022.40 GBX0.00%00.002.496M GBP−0.16 GBP−189.69%0.00%Bán Lẻ
FIHFIH GROUP PLC ORD GBP0.10210 GBX−2.33%2.254K0.9026.918M GBP8.020.26 GBP+8341.94%3.02%Bán Lẻ
FRASFRASERS GROUP PLC ORD GBP0.10884.0 GBX−1.17%544.264K1.613.741B GBP8.811.00 GBP0.00%Bán Lẻ
Mua
G4MGEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.1146.5 GBX−0.68%9.897K0.1830.941M GBP−0.05 GBP−112.60%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
HFDHALFORDS GROUP ORD GBP0.01188.1 GBX+1.68%2.315M2.32401.99M GBP16.980.11 GBP−63.25%5.41%Bán Lẻ
Mua
INCHINCHCAPE ORD GBP0.10633.0 GBX−1.48%1.517M1.912.652B GBP12.620.50 GBP+166.44%4.81%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
JD.JD SPORTS FASHION PLC ORD GBP0.0005157.05 GBX−0.16%17.688M2.608.153B GBP40.900.04 GBP−53.62%0.51%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
KGFKINGFISHER ORD GBP0.157142857219.4 GBX−0.32%14.025M2.134.127B GBP12.700.17 GBP−55.83%5.63%Bán Lẻ
Theo dõi
MEGPME GROUP INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.005127.8 GBX−4.34%2.204M5.96503.932M GBP11.380.11 GBP+45.28%4.19%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MKSMARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.01251.5 GBX−0.83%9.053M1.465.001B GBP12.840.20 GBP+1442.52%0.00%Bán Lẻ
Mua
MMAGMUSICMAGPIE PLC ORD GBP0.0114.75 GBX−1.67%264.98K0.2516.171M GBP−0.04 GBP0.00%Bán Lẻ
MOSMOBILE STREAMS ORD GBP0.00010.0876 GBX0.00%18.532M1.053.823M GBP0.00%Bán Lẻ
MOTRMOTORPOINT GROUP PLC ORD GBP0.0181.0 GBX+8.00%46.732K0.0267.642M GBP−0.07 GBP−163.79%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MRKMARKS ELECTRICAL GROUP PLC ORD GBP0.0189.0 GBX0.00%1050.0093.405M GBP21.710.04 GBP−17.84%1.08%Bán Lẻ
Mua
NXTNEXT ORD GBP0.107930 GBX0.00%606.972K3.679.605B GBP13.855.73 GBP+25.92%2.60%Bán Lẻ
Mua
OCDOOCADO GROUP PLC ORD GBP0.02600.0 GBX+1.08%2.946M1.874.854B GBP−0.59 GBP−196.03%0.00%Bán Lẻ
Bán
PDGPENDRAGON ORD GBP0.0531.80 GBX−0.31%3.402M0.17451.735M GBP10.030.03 GBP−12.43%0.00%Bán Lẻ
Mua
PETSPETS AT HOME GROUP PLC ORD GBP0.01320.2 GBX+3.69%5.214M5.121.451B GBP18.550.17 GBP−30.09%4.15%Bán Lẻ
Mua
SBRYSAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428285.9 GBX+0.85%16.033M4.076.665B GBP91.630.03 GBP−73.69%4.62%Bán Lẻ
Theo dõi
SCHOSCHOLIUM GROUP PLC ORD GBP0.0137.0 GBX0.00%05.032M GBP23.270.02 GBP0.00%Bán Lẻ
SCSSCS GROUP PLC ORD GBP0.001259 GBX0.00%157.173K0.3887.136M GBP21.370.12 GBP−75.04%5.21%Bán Lẻ
Theo dõi
SMWHWH SMITH PLC ORD GBP0.2208951267 GBX−2.99%537.413K2.781.706B GBP21.170.60 GBP1.32%Bán Lẻ
Sức mua mạnh