Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

292
Cổ phiếu
2442.733B
Giá trị vốn hóa thị trường
118.843K
Khối lượng
+1.57%
Thay đổi
+14.99%
Hiệu suất Tháng
+39.05%
Hiệu suất Năm
+39.60%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A1OZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC COM USD0.001 CL A68.64 USD+2.38%3.924K0.3916.196B GBP92.080.61 GBP−67.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A23PHREESIA INC COM USD0.0116.2 USD+3.33%200.88679.833M GBP−2.24 GBP+17.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A3HPEXIP HOLDING ASA NOK0.01524.88 NOK+1.30%14.128K1.40191.068M GBP−0.06 GBP+62.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A3LVERTEX INC COM USD0.001 CLASS A28.6 USD+0.04%630.053.425B GBP−0.18 GBP−338.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A3NCROWDSTRIKE HOLDINGS INC COM USD0.0005 CL A232.25 USD+8.77%16.046K3.1939.949B GBP−0.05 GBP+92.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A3ODATADOG INC COM USD0.00001 CL A117.36 USD+2.42%2.166K0.5029.571B GBP−0.09 GBP−135.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A3PFASTLY INC COM USD0.00002 CL A18.470 USD+0.98%30.371K1.281.872B GBP−1.01 GBP+26.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A44JUMIA TECHNOLOGIES AG SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
3.84 USD+6.04%44.997K0.80297.259M GBP−1.15 GBP+47.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
0A4HSTONECO LTD COM USD0.000079365 CLASS A15.30 USD+2.83%16.364K0.383.521B GBP24.700.51 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A4RREMARK HOLDINGS INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)0.494 USD+7.11%2200.037.916M GBP−1.80 GBP+72.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0A6ADIGITAL TURBINE INC COM USD0.00014.840 USD−0.80%5.556K0.65383.904M GBP−1.47 GBP−444.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A6CEVERBRIDGE INC COM USD0.00120.57 USD−1.11%240.40666.851M GBP−0.50 GBP+72.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A6DHENRY JACK & ASSOCIATES INC COM USD0.01157.50 USD+1.27%40.028.901B GBP31.814.06 GBP−1.27%1.32%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A6KINPOST S.A. EUR0.0111.015 EUR+1.71%17.717K0.574.706B GBP47.880.20 GBP−11.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A73TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC COM NPV SUB VOTING SHS7.25 USD+4.19%1410.141.572B GBP39.970.15 GBP−71.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A74KUAISHOU TECHNOLOGY USD0.0000053 B CLASS55.46 HKD−5.96%69.8K0.9324.782B GBP198.450.03 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A75BILL HOLDINGS INC COM USD0.0000168.20 USD+3.76%1.394K0.855.516B GBP−1.31 GBP+50.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A7OMICROSTRATEGY COM USD0.001 CLASS A506.6 USD−1.63%7480.645.786B GBP392.601.06 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A7RPALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A20.090 USD+1.76%292.583K0.4233.789B GBP310.480.05 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A8FSHUTTERSTOCK INC COM USD0.0144.82 USD−1.49%540.061.265B GBP13.772.67 GBP+39.54%2.34%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A8NCOMMVAULT SYSTEMS INC COM STK USD0.0173.5 USD+1.15%421.182.512B GBP−0.34 GBP−173.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A8YMSCI INC COM USD0.01528.0 USD+0.09%380.2432.641B GBP44.029.83 GBP+15.73%1.03%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A95CORSAIR GAMING INC COM USD0.000112.660 USD−0.24%2.073K0.771.016B GBP137.310.08 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A99MAGNITE INC COM USD0.000018.290 USD−0.60%2.58K3.87904.671M GBP−1.37 GBP−137.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A9LAUTO1 GRP NPV6.118 EUR+1.57%4.622K0.281.128B GBP−0.61 GBP+38.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A9XKR1 PLC ORD GBP0.00190.690 GBP−0.72%11.616K2.02123.272M GBP39.430.02 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
0AA3NAGARRO SE NPV84.45 EUR+3.50%1.282K0.50975.729M GBP21.373.42 GBP−22.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0AA7TRUECALLER AB SER'B'NPV31.79 SEK+4.04%59.624K1.39872.623M GBP22.990.10 GBP−11.66%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0AACBYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB NPV27.85 SEK−1.96%7696.41462.157M GBP80.690.03 GBP+49.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0AAWBROCKHAUS TECHNOLOGIES AG NPV21.6 EUR−0.55%1510.02204.728M GBP5.393.48 GBP+14719.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0ACEPTC INC COM USD0.01156.1 USD+0.99%6780.9514.51B GBP75.801.69 GBP−22.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0CDXSMARTBROKER HOLDING AG NPV10.00 EUR−2.44%231.15135.779M GBP−0.71 GBP−7607.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0CHZQ.BEYOND AG NPV (REGD)0.588 EUR−2.00%80.0362.564M GBP−0.25 GBP−155.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0CXSGOFORE OYJ NPV22.9 EUR−3.38%110.27309.16M GBP23.840.83 GBP+81.01%1.49%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0DWVCBRAIN A/S DKK0.25252.0 DKK+5.44%1.033K1.11545.349M GBP88.760.33 GBP+181.84%0.09%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0DYQCEGEDIM EUR0.952819.36 EUR−0.72%100.02232.944M GBP27.270.61 GBP−55.33%2.56%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0EIEWITHSECURE OYJ NPV0.9470 EUR+0.96%2.698K0.26141.533M GBP−0.18 GBP−123.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0EWRINIT INNOVATION IN TRAFFIC SYS SE NPV32.4 EUR−1.82%1780.26273.584M GBP21.951.28 GBP+21.13%2.20%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0F2SLINEDATA SERVICES EUR153.0 EUR−3.97%193.96221.284M GBP13.143.46 GBP+10.03%3.31%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0FGLNEXUS AG NPV55.4 EUR+0.22%5790.22828.443M GBP40.881.17 GBP+8.52%0.38%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0FI5OTELLO CORPORATION ASA NOK0.027.64 NOK−2.55%1050.0631.01M GBP2.480.23 GBP274.15%Dịch vụ Công nghệ
0G3TFORTNOX AB NPV55.78 SEK+3.46%22.323K0.152.523B GBP71.860.06 GBP+50.69%0.22%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0G73SOFTING AG NPV6.45 EUR+5.74%10.1950.35M GBP18.630.30 GBP1.55%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0GFEEMBRACER GROUP AB SER'B'NPV22.200 SEK+3.51%446.976K0.522.208B GBP6.660.25 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0GM9ESI GROUP EUR3153.5 EUR0.00%7.503K9.40761.734M GBP121.791.08 GBP+98.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0GMGADDNODE GROUP AB SER'B'NPV76.00 SEK+0.15%17.499K1.37766.562M GBP36.780.15 GBP−23.03%1.33%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0GU8SOFTRONIC AB SER'B'NPV17.10 SEK+1.18%3721.0568.023M GBP14.520.09 GBP−24.31%5.84%Dịch vụ Công nghệ
0H2JPREVAS AB SER'B'NPV112.4 SEK+3.31%2.348K1.20105.742M GBP11.880.71 GBP+0.21%4.12%Dịch vụ Công nghệ
0H9MCARASENT ASA NOK1.33210.76 NOK+3.46%2520.2061.986M GBP−0.05 GBP−437.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0HBQAKAMAI TECHNOLOGIES COM STK USD0.01115.68 USD+1.15%1160.0413.624B GBP34.892.72 GBP+6.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HC2ALARM.COM HOLDINGS INC COM USD0.0155.5 USD−0.06%120.352.174B GBP43.411.05 GBP+41.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HDDALTERYX INC COM USD0.0001 CL A39.90 USD+2.40%1.119K1.642.228B GBP−3.39 GBP+13.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HDUBOUVET ASA NOK0.1058.7 NOK+0.34%7310.40439.797M GBP18.570.24 GBP+8.04%5.13%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HG3ANSYS INC COM STK USD0.01299.0 USD+1.41%60.0120.164B GBP54.054.54 GBP+3.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0HGMAPPIAN CORPORATION COM USD0.0001 CL A37.23 USD+4.89%240.042.035B GBP−1.53 GBP+5.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HJFAUTODESK INC COM USD0.01217.05 USD+4.94%2.255K0.1134.923B GBP51.093.50 GBP+49.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HJIAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM STK USD0.10230.60 USD+0.54%2230.0274.202B GBP27.406.90 GBP+16.59%2.18%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0HP1BOX INC COM USD0.0001 CL 'A'26.10 USD+1.64%2110.772.92B GBP135.180.15 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HPWBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION INC COM STK USD0.01190 USD−0.01%3210.1217.478B GBP33.654.62 GBP+27.93%1.58%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HS2CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM STK USD0.01277.2 USD+2.08%1.068K0.1458.026B GBP79.022.88 GBP+23.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0HTZCARS COM INC COM USD0.0119.4 USD+3.34%410.13983.032M GBP11.051.44 GBP+16494.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0I6UDXC TECHNOLOGY COMPANY COM USD0.0123.41 USD+1.08%260.043.515B GBP−2.02 GBP−180.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0IFMEGAIN CORPORATION COM USD0.0017.85 USD+3.78%600.28186.535M GBP53.600.12 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IFS8X8 INC NEW COM STK USD0.0013.040 USD+4.11%5640.18282.96M GBP−0.41 GBP+53.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IFXELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01138.08 USD+1.01%5100.0128.899B GBP38.102.97 GBP+13.07%0.56%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IL6F5 INC COM STK NPV170.70 USD+1.03%20.087.95B GBP26.015.38 GBP+24.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0ILWFIDELITY NATL INFORMATION SERVICES COM STK USD0.0158.78 USD+3.25%3800.0226.564B GBP−33.57 GBP−2771.08%3.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IR9FORTINET INC COM USD0.00153.55 USD+0.49%3.327K0.4931.937B GBP36.901.19 GBP+59.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0ITVGARTNER INC COMMON STOCK USD0.0005433.0 USD+0.39%50.0026.326B GBP37.229.54 GBP+25.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IWUFABASOFT AG NPV21.5 EUR+0.94%1101.20204.778M GBP31.730.59 GBP+4.83%1.40%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0J1GGUIDEWIRE SOFTWARE INC COM USD0.0001100.0 USD+2.39%130.046.282B GBP−1.05 GBP+37.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0J7QIAC INC USD0.000148.43 USD+1.94%2660.223.257B GBP−1.01 GBP+90.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0JCTINTUIT INC COM USD0.01585.4 USD+3.74%1.66K0.24124.698B GBP64.077.52 GBP+39.20%0.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0JG5BITTIUM OYJ NPV4.660 EUR−1.48%1.681K0.78146.067M GBP−0.07 GBP−111.26%1.06%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0JOIJACOBS SOLUTIONS INC COM USD1.00125 USD−0.24%290.0312.317B GBP23.504.34 GBP+6.42%0.84%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0JPHJUNIPER NETWORKS COM STK USD0.0000128.22 USD+2.50%8672.606.906B GBP25.280.92 GBP−13.02%3.16%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0JPNKBR INC COM STK USD0.00151.0 USD−0.09%1380.415.402B GBP−1.29 GBP−246.03%1.03%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0JUZEDGIO INC COM STK USD0.0010.5000 USD−3.88%1.4K0.2485.862M GBP−0.56 GBP−37.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0K1WMITEK SYSTEMS INC COM STK USD0.00111.26 USD−0.44%1850.40406.222M GBP56.220.16 GBP+28.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0K24MODEL N INC COM USD0.0001523.4 USD−1.50%1701.41705.464M GBP−0.74 GBP−15.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0K2DTECHSTEP ASA NOK18.20 NOK+2.24%1K3.4619.776M GBP−0.15 GBP+37.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0K9ONUTANIX INC COM USD0.000025 CL A41.58 USD+1.81%2.143K0.687.769B GBP−0.85 GBP+69.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KB7OKTA INC COM USD0.0001 CL A70.44 USD−3.68%19.426K6.039.385B GBP−2.88 GBP+37.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KF5PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001290.70 USD+4.59%4.043K0.3869.014B GBP164.781.45 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0KGEPAYCHEX INC COM STK USD0.01121.8 USD+2.39%1340.0134.031B GBP27.633.48 GBP+11.24%2.81%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0KGHPAYCOM SOFTWARE INC COM USD0.01183.25 USD+3.13%6931.188.458B GBP31.364.79 GBP+35.86%0.42%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KGSPEGASYSTEMS INC COM STK USD0.0153.0 USD−1.18%1540.423.488B GBP−0.42 GBP+90.07%0.23%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KKZMONGODB INC COM USD0.001 CL A419.4 USD+2.87%5830.5722.834B GBP−2.70 GBP+35.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KTXRAPID7 INC COM USD0.0154.54 USD+2.15%1310.222.552B GBP−2.45 GBP−9.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0KURPSI SOFTWARE SE NPV (REGD)22.15 EUR+0.46%1.205K0.83299.937M GBP−0.30 GBP−142.99%1.81%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0KUVATARI EUR0.010.1132 EUR−0.35%27.358K3.0043.665M GBP−0.02 GBP+38.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0KXMROPER TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01528.4 USD+0.28%340.0344.256B GBP44.749.68 GBP+10.56%0.52%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0L1GSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COM USD0.0156.5 USD+0.95%160.1110.955B GBP23.311.99 GBP−7.25%1.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0L5NSERVICENOW INC COM USD0.001681.2 USD+2.19%2520.03107.441B GBP88.126.34 GBP+681.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0L8ZCONTEXTVISION AB SEK0.02697.20 NOK−2.18%80.0140.729M GBP15.470.04 GBP+125.64%2.18%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0LBPSYNOPSYS INC COM STK USD0.01555.0 USD+2.43%1.272K0.8865.148B GBP83.205.20 GBP+1.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0LCXTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COM STK USD0.01157.54 USD−0.14%2.261K0.9920.993B GBP−7.33 GBP−7775.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0LEATENCENT HOLDINGS LIMITED ADR EACH REP 1 ORD UNSPON
Chứng chỉ lưu ký
41.0 USD−0.15%6000.69304.289B GBP14.462.32 GBP+1.13%0.66%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0LECCARDLYTICS INC COM USD0.00018.10 USD+6.17%8.599K0.51233.799M GBP−10.05 GBP−316.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0LEETERADATA CORPORATION COM STK USD0.0147.8 USD+1.24%70.073.638B GBP79.760.49 GBP−9.66%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua