Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

125
Cổ phiếu
161.094B
Giá trị vốn hóa thị trường
430.800K
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
+5.25%
Hiệu suất Tháng
+11.06%
Hiệu suất Năm
+6.19%
Hiệu suất YTD
           
AAF AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50
73.002.10%1.50Bán411.839K2.743B3075.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ACC ACCESS INTELLIGENCE PLC ORD 5P
51.000.00%0.00Bán11.000K23.303M-0.03Phần mềm đã đóng gói
ACSO ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 1P
342.00-0.58%-2.00Bán904.286K93.772M-0.04550.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ACT ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P
52.50-41.67%-37.50Bán628.446K24.870M-0.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
ALFA ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
100.804.13%4.00Bán26.643K285.522M1879.610.05312.00Phần mềm đã đóng gói
APTD APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC ORD 7 1/3P
540.001.31%7.00Bán1.425K303.577M2063.490.27405.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ARC ARCONTECH GROUP PLC ORD GBP0.125
211.000.96%2.00Mua20.968K27.874M2502.990.08Phần mềm đã đóng gói
ATQT ATTRAQT GROUP PLC ORD 1P
39.500.00%0.00Mua071.119M-0.02Phần mềm đã đóng gói
AVST AVAST PLC ORD 10P
551.001.85%10.00Mua1.926M5.554B3685.290.16Dịch vụ Công nghệ thông tin
AVV AVEVA GROUP PLC ORD 3 5/9P
5125.001.99%100.00Mua167.050K8.259B14099.330.364500.00Phần mềm đã đóng gói
BBSN BRAVE BISON GROUP PLC ORD 0.1P
1.180.00%0.00Bán60.854K7.195M-0.0069.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
BGO BANGO PLC ORD 20P
108.00-0.46%-0.50Bán136.451K76.341M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
BIDS BIDSTACK GROUP PLC ORD 0.5P
10.383.75%0.38Bán2.337M25.406M-0.02Phần mềm đã đóng gói
BIRD BLACKBIRD PLC ORD 0.8P
16.25-1.52%-0.25Bán240.321K51.312M-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
BKS BEEKS FINANCIAL CLOUD GROUP PLC ORD GBP0.00125
111.500.00%0.00Mua29.612K56.714M5334.930.0233.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
BOOM AUDIOBOOM GROUP PLC ORD SHS NPV
212.500.00%0.00Bán6.695K29.765M-0.60Phần mềm đã đóng gói
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P
4.050.00%0.00Bán182.634K7.543M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P
92.000.00%0.00Bán4.096K24.495M-0.12Dịch vụ Công nghệ thông tin
CBUY CLOUDBUY PLC ORD 1P
0.25-23.08%-0.07Bán1.833M326.082K-0.02Phần mềm đã đóng gói
CCC COMPUTACENTER PLC ORD 7 5/9P
1792.001.36%24.00Mua119.609K2.014B2464.800.7316056.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CDM CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC ORD 1P
295.000.00%0.00Mua212.702K446.388M1939.510.15Phần mềm đã đóng gói
CER CERILLION PLC ORD 0.5P
241.000.00%0.00Mua6.833K71.127M3101.670.08203.00Phần mềm đã đóng gói
CLCO CLOUDCOCO GROUP PLC ORD 1P
1.23-5.77%-0.07Sức bán mạnh234.569K6.067M-0.0288.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
CLP CLEAR LEISURE PLC ORD 0.25P
0.270.00%0.00Bán1.000M1.788M-0.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
CLSU CLEARSTAR INC. ORD USD0.0001 (DI)
53.000.95%0.50Bán28.813K19.241M-0.03Phần mềm đã đóng gói
CNIC CENTRALNIC GROUP PLC ORD 0.1P
82.50-1.20%-1.00Mua144.051K153.207M-0.04234.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
CNS CORERO NETWORK SECURITY PLC ORD 1P
5.38-8.12%-0.47Bán175.357K26.598M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
CRW CRANEWARE PLC ORD 1P
1980.00-2.94%-60.00Bán55.082K524.173M4800.000.44Phần mềm đã đóng gói
D4T4 D4T4 SOLUTIONS PLC ORD 2P
205.00-2.84%-6.00Bán23.983K82.499M2630.920.08Phần mềm / Dịch vụ Internet
DATA GLOBALDATA PLC ORD 1/14P
1290.003.61%45.00Mua4.310K1.524B-0.053243.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
DEV DEV CLEVER HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
1.256.38%0.07Bán53.557MPhần mềm đã đóng gói
DISH BIGDISH PLC ORD NPV
2.95-1.67%-0.05Mua3.538M10.294MPhần mềm đã đóng gói
DOTD DOTDIGITAL GROUP PLC ORD 0.5P
114.000.44%0.50Mua1.293M339.592M3873.720.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
DSG DILLISTONE GROUP PLC ORD 5P
34.000.00%0.00Sức mua mạnh06.649M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
EAI ENTERTAINMENT AI PLC ORD 12P
40.500.00%0.00Bán13.000K20.233M-0.12Phần mềm đã đóng gói
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P
37.00-2.63%-1.00Bán22.205K26.871M-0.14574.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
ECK ECKOH PLC ORD 0.25P
60.500.00%0.00Mua71.944K153.029M5041.670.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
ECSC ECSC GROUP PLC ORD 1P
115.00-2.13%-2.50Bán18.103K10.463M-0.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
ELCO ELECOSOFT PLC ORD 1P
82.000.00%0.00Mua10.203K67.436M3071.160.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
EMIS EMIS GROUP PLC ORD 1P
1172.00-1.18%-14.00Sức mua mạnh49.294K737.921M3318.410.362047.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ERM EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC ORD 0.25P
1322.000.15%2.00Mua43.534K1.422B2269.600.582167.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
ESYS ESSENSYS PLC ORD 0.25P
196.500.00%0.00Bán7.884K94.531M89318.180.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
EVG EVGEN PHARMA PLC ORD 0.25P
6.500.00%0.00Bán08.622M-0.027.00Phần mềm đã đóng gói
EYE EAGLE EYE SOLUTIONS GROUP PLC ORD 1P
229.00-0.43%-1.00Mua11.776K58.812M-0.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
FDM FDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD 1P
1030.000.98%10.00Mua105.676K1.121B2903.500.364878.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GAN GAN PLC ORD 1P
165.000.00%0.00Mua430.718K140.927M-0.0354.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
GBG GB GROUP PLC ORD 2.5P
732.000.00%0.00Mua278.702K1.421B7965.180.09950.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
GETB GETBUSY PLC ORD 0.15P
59.50-0.83%-0.50Mua14.412K29.096M-0.02Phần mềm đã đóng gói
GFIN GFINITY PLC ORD 0.1P
2.330.00%0.00Sức bán mạnh611.410K11.150M-0.04Phần mềm / Dịch vụ Internet
GHS GRESHAM HOUSE STRATEGIC PLC ORD 50P
1355.000.00%0.00Mua1.258K47.738M15682.870.094.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
GHT GRESHAM TECHNOLOGIES PLC ORD 5P
144.000.00%0.00Mua11.600K98.289M-0.01141.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
GMR GAMING REALMS PLC ORD 10P
9.50-0.26%-0.02Mua103.210K26.043M-0.03Phần mềm đã đóng gói
GOCO GOCO GROUP PLC ORD GBP0.0002
102.003.66%3.60Mua379.871K426.930M2080.340.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
GYS GAMESYS GROUP PLC ORD GBP0.10
722.00-0.28%-2.00Mua159.908K784.561M2809.470.26Phần mềm đã đóng gói
HSW HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0.01
152.000.00%0.00Mua118.445K145.268M1625.670.09293.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION COM STK USD0.20 (CDI)
141.75-0.46%-0.65Mua193.573K95.259B17.858.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
IBPO IENERGIZER LD ORD 1P
255.00-1.54%-4.00Bán2.688K484.832M1737.090.15Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
IDEA IDEAGEN PLC ORD 1P
191.001.60%3.00Mua159.693K432.193M18252.430.01442.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
IDOX IDOX PLC ORD 1P
36.65-0.68%-0.25Mua62.927K161.241M6709.090.01749.00Phần mềm đã đóng gói
IGP INTERCEDE GROUP PLC ORD 1P
60.002.56%1.50Mua14.749K30.289M6500.000.01Phần mềm đã đóng gói
IMMO IMMOTION GROUP PLC ORD GBP0.00040108663
7.60-1.30%-0.10Mua2.001M21.749M-0.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
IMO IMIMOBILE PLC ORD 10P
382.50-0.26%-1.00Mua270.789K285.460M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
ING INGENTA PLC ORD 10P
75.500.00%0.00Bán012.724M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
INHC INDUCTION HEALTHCARE GROUP PLC ORD 0.5P
91.000.00%0.00Bán0Phần mềm đã đóng gói
INS INSTEM PLC ORD 10P
464.000.65%3.00Mua2.850K77.131M4424.180.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
INX I-NEXUS GLOBAL PLC ORD 10P
16.500.00%0.00Bán04.879M-0.13Phần mềm đã đóng gói
IOM IOMART GROUP PLC ORD 1P
387.501.97%7.50Mua54.521K422.332M3044.870.13Phần mềm / Dịch vụ Internet
IQG IQGEO GROUP PLC ORD 2P
58.500.00%0.00Mua028.959M-0.0659.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
KNOS KAINOS GROUP PLC ORD 0.5P
880.000.92%8.00Mua124.181K1.073B5429.640.161470.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
KRM KRM22 PLC ORD 10P
52.500.00%0.00Bán011.024M-0.48Phần mềm đã đóng gói
LOOP LOOPUP GROUP PLC ORD 0.5P
72.500.00%0.00Mua040.053M5410.450.01Phần mềm đã đóng gói
LSAI LOCATION SCIENCES GROUP PLC ORD 1P
1.553.33%0.05Mua1.764M5.838M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
MAIL MAIL.RU GROUP LIMITED GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
24.60-0.55%-0.14Mua111.484K3.926B165.660.17Phần mềm / Dịch vụ Internet
MBO MOBILITYONE LIMITED ORD 2.5P
3.450.00%0.00Mua03.667M750.000.01231.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
MBT MOBILE TORNADO GROUP PLC ORD 2P
3.320.00%0.00Bán28.946K12.607M-0.00Phần mềm đã đóng gói
MCRO MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ORD 10P
1115.403.55%38.20Mua673.045K3.719B-0.8214800.00Phần mềm đã đóng gói
MIRI MIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.00001
16.700.00%0.00Mua19.922K35.589M-0.14Phần mềm đã đóng gói
MNO MAESTRANO GROUP PLC ORD 1P
2.600.00%0.00Mua7.267K3.798M-0.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
NASA NASSTAR PLC ORD 1P
12.750.00%0.00Mua078.622M-0.00203.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
NCC NCC GROUP PLC ORD 1P
215.502.13%4.50Mua585.619K598.773M4442.110.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
NET NETCALL PLC ORD 5P
35.000.00%0.00Bán33.348K50.274M8536.590.00Phần mềm đã đóng gói
OBC ONLINE BLOCKCHAIN PLC ORD 5P
14.003.70%0.50Mua30.723K1.213M-0.08Dịch vụ Công nghệ thông tin
OSI OSIRIUM TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
26.000.00%0.00Bán5.000K5.069M-0.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
OTMP ONTHEMARKET PLC ORD 0.2P
76.506.99%5.00Mua21.250K53.301M-0.25Phần mềm / Dịch vụ Internet
PEN PENNANT INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 5P
86.500.00%0.00Mua13.138K31.239M-0.02Phần mềm đã đóng gói
PHD PROACTIS HOLDINGS PLC ORD 10P
45.501.11%0.50Bán117.520K43.467M-0.28Dịch vụ Công nghệ thông tin
PRSM BLUE PRISM GROUP PLC ORD 1P
1669.0011.27%169.00Mua1.230M1.354B-1.05Phần mềm đã đóng gói
PTEC PLAYTECH PLC ORD NPV
362.00-1.17%-4.30Bán528.085K1.093B4590.230.085800.00Phần mềm đã đóng gói
PTRO PELATRO PLC ORD 2.5P
64.500.00%0.00Mua9.480K20.983M2986.110.02Phần mềm đã đóng gói
PTY PARITY GROUP PLC ORD 2P
10.000.00%0.00Mua010.258M-0.01101.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
QTX QUARTIX HOLDINGS PLC ORD 1P
393.005.08%19.00Mua25.945K188.398M2876.920.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
RCN REDCENTRIC PLC ORD 0.1P
108.00-0.46%-0.50Mua1.980K160.663M-0.01466.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
RDT ROSSLYN DATA TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.005
6.000.00%0.00Mua7.865K11.575M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
RENX RENALYTIX AI PLC ORD 0.25P (REG S)
350.005.11%17.00Mua1.070K207.956M-0.119.30Phần mềm đã đóng gói
RM. RM PLC ORD 2 2/7P
289.001.40%4.00Sức mua mạnh10.026K239.760M1291.930.221952.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
RMV RIGHTMOVE PLC ORD 0.1P
676.600.80%5.40Mua1.569M5.935B3568.310.19596.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
SAL SPACEANDPEOPLE PLC ORD 1P
12.000.00%0.00Bán02.342M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
SCT SOFTCAT PLC ORD £0.0005
1247.000.89%11.00Mua111.834K2.466B3589.890.351330.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SENS SENSYNE HEALTH PLC ORD 10P
51.000.00%0.00Bán32.268K65.572M-0.14Phần mềm đã đóng gói
SGE SAGE GROUP PLC ORD 1 4/77P
766.001.59%12.00Sức mua mạnh2.102M8.356B3104.160.2412643.00Phần mềm đã đóng gói
SIM SIMIGON LTD. ORD ILS0.01 (DI)
7.500.00%0.00Bán03.815M-0.01Phần mềm đã đóng gói
SMRT SMARTSPACE SOFTWARE PLC ORD SHS 10P
32.500.00%0.00Sức bán mạnh156.156K9.183M-0.39130.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
SOPH SOPHOS GROUP PLC ORD 3P
564.000.32%1.80Mua633.880K2.780B44619.050.013381.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SPA 1SPATIAL PLC ORD 10P
27.000.00%0.00Bán1.775K29.831M-0.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
SPE SOPHEON PLC ORD 20P
735.00-2.65%-20.00Bán5.851K74.781M2125.560.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
STAR STARCOM PLC ORD NPV
1.202.13%0.03Bán1.329M4.144M-0.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
SUMO SUMO GROUP PLC ORD GBP0.01
193.00-0.52%-1.00Mua78.149K249.671M14923.080.01Phần mềm đã đóng gói
SWG SHEARWATER GROUP PLC ORD 10P
255.00-1.54%-4.00Mua11.462K56.372MDịch vụ Công nghệ thông tin
SYS SYSGROUP PLC ORD 1P
32.500.00%0.00Bán1.128K16.061M-0.02Phần mềm / Dịch vụ Internet
TEK TEKCAPITAL PLC ORD £0.004
6.252.04%0.12Mua169.919K3.983M43.810.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
TENG TEN LIFESTYLE GROUP PLC ORD 0.1P
123.50-1.20%-1.50Bán67.314K99.603M-0.10Phần mềm / Dịch vụ Internet
TIDE CRIMSON TIDE PLC ORD 0.1P
2.300.00%0.00Bán100.000K10.522M5750.000.0028.00Phần mềm đã đóng gói
TLY TOTALLY PLC ORD 10P
14.25-0.87%-0.12Sức mua mạnh949.707K25.962M-0.03Phần mềm / Dịch vụ Internet
TPX THE PANOPLY HOLDINGS PLC ORD 1P
85.000.00%0.00Mua041.819MDịch vụ Công nghệ thông tin
TRB TRIBAL GROUP PLC ORD 5P
74.000.68%0.50Mua23.065K149.597M3037.190.03Dịch vụ Công nghệ thông tin
TRCS TRACSIS PLC ORD 0.4P
730.000.00%0.00Mua9.292K210.327M4229.430.18Dịch vụ Công nghệ thông tin
TRD TRIAD GROUP PLC ORD 1P
36.000.00%0.00Bán6.411K5.752M0.0056.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
TRU TRUFIN PLC ORD 91P
41.500.00%0.00Bán033.541M-0.17Dịch vụ Công nghệ thông tin
TUNG TUNGSTEN CORPORATION PLC ORD 0.438P
39.752.05%0.80Bán1.528M50.120M-0.04453.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
ULS ULS TECHNOLOGY PLC ORD 0.4P
64.000.63%0.40Mua49.819K41.518M1277.110.05Phần mềm / Dịch vụ Internet
VRE VR EDUCATION HOLDINGS PLC ORD EUR0.001
7.000.00%0.00Bán5.873K13.520M-0.01Phần mềm đã đóng gói
WAND WANDISCO PLC ORD 10P
462.50-0.75%-3.50Mua16.071K223.114M-0.42148.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
WJA WAMEJA LIMITED ORD NPV (DI)
7.102.90%0.20Mua8.637M79.083M-0.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
WTG WATCHSTONE GROUP PLC ORD 10P
140.50-1.75%-2.50Bán16.143K64.684M-0.51Dịch vụ Công nghệ thông tin
ZOO ZOO DIGITAL GROUP PLC ORD 1P
67.500.00%0.00Bán23.295K50.319M3139.530.02Dịch vụ Công nghệ thông tin
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất