Công nghệ (Khu vực)

196
Cổ phiếu
654396.399B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.517K
Khối lượng
+2.95%
Tỷ suất Cổ tức
−0.28%
Thay đổi
+9.69%
Hiệu suất Tháng
−2.13%
Hiệu suất Năm
+13.82%
Hiệu suất YTD
           
ACC ACCESS INTELLIGENCE PLC ORD 5P
56.000.00%0.00Bán034.303M-0.03186.00Phần mềm
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S)
2.620.00%0.00Bán053.145B20.600.857967.00Phần cứng Máy tính
ACSO ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 1P
901.00-0.99%-9.00Bán4.446K251.807M96.420.10924.00Phần mềm
ACT ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P
100.00-10.71%-12.00Bán32.967K52.780M-0.1693.00Phần mềm
AIQ AIQ LIMITED ORDS GBP0.01 (DI)
27.500.00%0.00Bán014.256M-0.01Dịch vụ Internet
ALT ALTITUDE GROUP PLC ORD 0.4P
51.981.91%0.97Bán231.439K35.768M-0.04101.00Phần mềm
AMO AMINO TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
118.000.85%1.00Mua3.772K88.955M10.240.12179.00Truyền thông & Mạng
ANG ANGLING DIRECT PLC ORD 1P
63.801.27%0.80Bán52.264K39.096M-0.00288.00Dịch vụ Internet
AO. AO WORLD PLC ORD 0.25P
79.611.55%1.21Mua47.247K382.351M-0.043119.00Dịch vụ Internet
APTD APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC ORD 6 3/7P
595.20-1.13%-6.80Mua10.827K381.536M60.890.10405.00Phần mềm
ARB ARGO BLOCKCHAIN PLC ORD 0.1P
10.041.46%0.15Mua1.175M29.081M-0.04Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ARC ARCONTECH GROUP PLC ORD GBP0.125
189.00-2.58%-5.00Mua28.981K24.836M22.500.0816.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ATQT ATTRAQT GROUP PLC ORD 1P
34.00-1.45%-0.50Bán9.000K62.117M-0.03135.00Phần mềm
AUTO AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P
523.601.63%8.40Mua2.410M4.888B25.220.21799.00Dịch vụ Internet
AVST AVAST PLC ORD 10P
370.40-0.43%-1.60Mua1.754M3.648B24.180.161581.00Dịch vụ Internet
AVV AVEVA GROUP PLC ORD 3 5/9P
3552.00-0.67%-24.00Bán162.554K5.804B172.730.214591.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BBSN BRAVE BISON GROUP PLC ORD 0.1P
1.37-4.13%-0.06Bán79.299K8.674M-0.0060.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BC94 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100) (144A)
1006.000.00%0.00Mua100208.624B10.183.0298557.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
BGO BANGO PLC ORD 20P
128.44-3.06%-4.05Mua120.838K93.468M-0.0485.00Phần mềm
BIDS BIDSTACK GROUP PLC ORD 0.5P
26.704.71%1.20Bán2.504M62.358M-0.0325.00Phần mềm
BIRD BLACKBIRD PLC ORD 0.8P
11.001.38%0.15Mua78.264K32.060M-0.0125.00Phần mềm
BKS BEEKS FINANCIAL CLOUD GROUP PLC ORD GBP0.00125
83.000.00%0.00Bán18.660K42.218M39.710.0223.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
BOOM AUDIOBOOM GROUP PLC ORD SHS NPV
208.502.96%6.00Bán14.986K29.414M-0.3647.00Dịch vụ Internet
BRY BRADY PLC ORD 1P
27.750.91%0.25Bán20.000K22.925M-0.02243.00Phần mềm
BSD B.S.D CROWN LTD ORD NIS0.01 (DI)
23.501.29%0.30Sức mua mạnh030.395M13.600.02Phần mềm
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P
4.593.15%0.14Mua365.497K7.287M-0.0444.00Phần mềm
BVC BATM ADVANCED COMMUNICATIONS LD ORD ILS0.01
44.502.30%1.00Bán420.980K193.723M92.910.001054.00Truyền thông & Mạng
C21 21ST CENTURY TECHNOLOGY PLC ORD 6.5P
3.254.84%0.15Sức mua mạnh447.744K2.890M20.390.00101.00Truyền thông & Mạng
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P
107.75-0.23%-0.25Bán13.133K28.888M-0.13147.00Phần mềm
CBUY CLOUDBUY PLC ORD 1P
2.10-8.70%-0.20Bán16.119K3.000M-0.0183.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CCC COMPUTACENTER PLC ORD 7 5/9P
1322.002.40%31.00Bán101.106K1.474B17.980.7315117.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CCS CROSSWORD CYBERSECURITY PLC ORD 5P
510.000.00%0.00Mua024.106M-0.555.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CDM CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC ORD 1P
218.08-0.19%-0.42Mua25.531K305.900M42.860.05465.00Phần mềm
CER CERILLION PLC ORD 0.5P
169.500.00%0.00Mua050.025M74.970.02189.00Phần mềm
CHRT COHORT PLC ORD 10P
470.00-0.63%-3.00Sức mua mạnh13.728K190.460M35.380.13815.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CML CML MICROSYSTEMS PLC ORD 5P
320.000.00%0.00Mua054.641M20.690.16221.00Bán dẫn
CNC CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
67.252.67%1.75Mua25.729K47.631M11.110.06105.00Bán dẫn
CNIC CENTRALNIC GROUP PLC ORD 0.1P
50.34-0.31%-0.15Bán11.321K91.806M-0.04217.00Dịch vụ Internet
CNS CORERO NETWORK SECURITY PLC ORD 1P
3.02-2.42%-0.07Bán9.714K12.462M-0.0151000.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CPX CAP-XX LIMITED ORD NPV
4.00-2.44%-0.10Bán131.383K13.305M-0.0022.00Electronic Equipments & Parts
CSSG CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
84.50-2.31%-2.00Bán5.300K12.890M8.500.10978.00Truyền thông & Mạng
CTEA CATENAE INNOVATION PLC ORD 0.1P
0.03-6.87%-0.00Bán170.398M1.016M-0.0014.00Phần mềm
CTP CASTLETON TECHNOLOGY PLC ORD 2P
96.04-0.99%-0.96Bán93679.259M21.570.05177.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
CYAN CYANCONNODE HOLDINGS PLC ORD 2P
5.30-5.36%-0.30Mua716.630K9.394M-0.0327.00Bán dẫn
D4T4 D4T4 SOLUTIONS PLC ORD 2P
233.752.30%5.25Bán43.510K93.566M15.980.15122.00Phần mềm
DBOX DIGITALBOX PLC ORD 1P
6.00-4.00%-0.25Bán5505.641M-0.503.00Dịch vụ Internet
DEV DEV CLEVER HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
3.970.51%0.02Bán1.397M15.342M-0.00Phần mềm
DFX DEFENX PLC ORD GBP0.018
2.75-8.33%-0.25Bán16.666K1.161M-0.14Phần mềm
DISH BIGDISH PLC ORD NPV
4.45-1.11%-0.05Mua6.577M14.656MPhần mềm
DOTD DOTDIGITAL GROUP PLC ORD 0.5P
92.20-0.32%-0.30Bán73.056K276.555M31.760.03279.00Phần mềm
DSCV DISCOVERIE GROUP PLC ORD 5P
447.00-0.67%-3.00Mua5.238K361.406M23.190.204283.00Electronic Equipments & Parts
DSG DILLISTONE GROUP PLC ORD 5P
27.500.00%0.00Bán05.409M-0.01120.00Phần mềm
ECM ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 10P
649.200.03%0.20Mua1.427M2.892B19.570.336603.00Electronic Equipments & Parts
ECSC ECSC GROUP PLC ORD 1P
76.50-4.38%-3.50Mua4.647K7.279M-0.1182.00Dịch vụ Internet
ELCO ELECOSOFT PLC ORD 1P
77.971.92%1.47Mua3.620K62.782M32.680.02228.00Phần mềm
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI)
41.982.39%0.98Mua1.333K13.348M-0.0613.00Bán dẫn
ESYS ESSENSYS PLC ORD 0.25P
168.10-2.83%-4.90Bán1.942K83.226M772.320.0073.00Phần mềm
EYE EAGLE EYE SOLUTIONS GROUP PLC ORD 1P
166.00-0.60%-1.00Bán5.000K42.555M-0.15130.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
FCH FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC ORD 0.1P
109.806.81%7.00Bán830.601K371.047M-0.20954.00Dịch vụ Internet
FDBK FEEDBACK PLC ORD 0.25P
1.120.00%0.00Bán06.074M-0.0025.00Phần mềm
FDEV FRONTIER DEVELOPMENTS PLC ORD 0.5P
1056.003.02%31.00Mua46.717K406.006M24.230.45345.00Phần mềm
FDM FDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD 1P
796.303.68%28.30Mua76.987K866.565M22.610.364617.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
FDP FIRST DERIVATIVES PLC ORD 0.5P
2285.00-2.97%-70.00Bán53.015K624.662M49.230.512400.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
FST FRONTIER SMART TECHNOLOGIES GROUP LIMITED ORD 10P
24.21-3.16%-0.79Bán6.206K11.227M-0.03130.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
GAN GAN PLC ORD 1P
89.00-1.11%-1.00Mua399.004K76.689M-0.03118.00Phần mềm
GBG GB GROUP PLC ORD 2.5P
540.00-2.70%-15.00Bán160.907K1.052B73.340.081000.00Phần mềm
GETB GETBUSY PLC ORD 0.15P
35.84-3.14%-1.16Bán4.325K17.908M-0.02109.00Phần mềm
GFIN GFINITY PLC ORD 0.1P
3.811.60%0.06Bán970.199K18.343M-0.0417.00Dịch vụ Internet
GHH GOOCH & HOUSEGO PLC ORD 20P
1183.00-1.42%-17.00Mua10.555K300.437M102.650.12866.00Electronic Equipments & Parts
GHT GRESHAM TECHNOLOGIES PLC ORD 5P
113.00-2.16%-2.50Bán4.514K78.727M-0.02138.00Phần mềm
GINV GLOBAL INVACOM GROUP LIMITED ORD NPV (DI)
5.500.00%0.00Bán020.039M9.690.012593.00Truyền thông & Mạng
GMR GAMING REALMS PLC ORD 10P
6.952.96%0.20Sức mua mạnh125.355K19.199M-0.02115.00Dịch vụ Internet
GOCO GOCO GROUP PLC ORD GBP0.0002
75.120.29%0.22Bán94.573K313.879M15.840.05269.00Dịch vụ Internet
GRC GRC INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 0.1P
43.500.00%0.00Bán028.051M-0.05262.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
GST GSTECHNOLOGIES LTD ORD NPV (DI)
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh9.523K961.386K0.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
HHPD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD GDR (EACH REPR 2 SHS)(REG S)
5.000.70%0.04Mua11.438K1053.475B10.557.241290000.00Electronic Equipments & Parts
HSW HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0.01
131.000.31%0.40Bán121.341K125.389M13.760.09293.00Dịch vụ Internet
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION COM STK USD0.20
142.560.08%0.11Sức bán mạnh826102.343B11.969.70350600.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
IDE IDE GROUP HOLDINGS PLC ORD 2.5P
5.504.76%0.25Mua282.294K21.042M-0.15519.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
IDEA IDEAGEN PLC ORD 1P
147.00-0.68%-1.00Theo dõi501.532K325.325M237.560.01423.00Phần mềm
IDOX IDOX PLC ORD 1P
31.350.32%0.10Mua0138.397M37.680.01749.00Phần mềm
IGE IMAGE SCAN HOLDINGS PLC ORD 1P
0.90-18.27%-0.20Mua1.606M1.425M-0.0022.00Truyền thông & Mạng
IGP INTERCEDE GROUP PLC ORD 1P
31.00-1.59%-0.50Bán35.000K15.902M35.470.0186.00Phần mềm
IMMO IMMOTION GROUP PLC ORD GBP0.00040108663
7.224.71%0.33Mua1.311M20.125M-0.02Phần mềm
IMO IMIMOBILE PLC ORD 10P
329.600.18%0.60Bán7.570K244.116M-0.021055.00Phần mềm
IND INDIGOVISION GROUP PLC ORD 1P
228.000.00%0.00Mua016.869M16.970.13124.00Truyền thông & Mạng
ING INGENTA PLC ORD 10P
64.500.00%0.00Bán010.913M-0.05138.00Phần mềm
INHC INDUCTION HEALTHCARE GROUP PLC ORD 0.5P
117.500.00%0.00Bán034.811M-0.097.00Phần mềm
INS INSTEM PLC ORD 10P
370.000.00%0.00Bán060.300M42.590.09217.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INX I-NEXUS GLOBAL PLC ORD 10P
20.500.00%0.00Bán06.062M-0.0960.00Phần mềm
IOM IOMART GROUP PLC ORD 1P
351.502.18%7.50Sức mua mạnh25.312K369.733M29.390.12394.00Dịch vụ Internet
IQE IQE PLC ORD 1P
55.97-2.91%-1.68Bán1.075M443.190M-0.02656.00Bán dẫn
IQG IQGEO GROUP PLC ORD 2P
41.000.00%0.00Bán020.294M-0.02142.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
JE. JUST EAT PLC ORD 1P
690.002.37%16.00Bán1.270M4.720B119.380.063290.00Dịch vụ Internet
KAPE KAPE TECHNOLOGIES PLC ORD USD0.0001
70.00-5.41%-4.00Bán514.413K100.094M54.940.01400.00Phần mềm
KBT K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 25P
214.00-0.00%-0.00Bán60091.906M-0.02687.00Phần mềm
KNM KONAMI HOLDINGS CORPORATION JPY50
4945.000.00%0.00Sức mua mạnh1.000K4.977B20.391.834881.00Phần mềm
KNOS KAINOS GROUP PLC ORD 0.5P
436.000.00%0.00Bán127.946K530.895M31.370.141178.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
KOOV KOOVS PLC ORD 1P
6.141.57%0.10Bán91.582K24.317M-0.05159.00Dịch vụ Internet
KWS KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 1P
1378.00-1.43%-20.05Bán327.952K911.099M71.050.215238.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
LGLD LG ELECTRONICS INC GDS(REPR 1/2 NON-VTG STK KWN5000)(REG S)
10.400.00%0.00Bán011614.253B12.875013.0237835.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
LOOP LOOPUP GROUP PLC ORD 0.5P
100.00-1.96%-2.00Bán86.653K56.350M55.250.02196.00Phần mềm
LSAI LOCATION SCIENCES GROUP PLC ORD 1P
2.98-2.30%-0.07Bán381.034K9.954M-0.0114.00Phần mềm
LSC LONDON SECURITY PLC ORD 1P
2130.000.00%0.00Bán0261.169M16.031.331191.00Truyền thông & Mạng
LWRF LIGHTWAVERF PLC ORD 5P
6.51-3.56%-0.24Bán20.029K8.155M-0.0411.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
MAIL MAIL.RU GROUP LIMITED GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S)
22.501.99%0.44Bán209.766K4.978B-0.553463.00Dịch vụ Internet
MAW MARUWA CO. LTD JPY50
6620.000.00%0.00Mua300615.834M12.234.081867.00Electronic Equipments & Parts
MBT MOBILE TORNADO GROUP PLC ORD 2P
4.38-9.59%-0.47Bán27.164K18.342M-0.0045.00Phần mềm
MCRO MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ORD 10P
1119.40-2.46%-28.20Bán2.072M3.865B-1.7713879.00Phần mềm
MIDW MIDWICH GROUP PLC ORD GBP0.01
495.00-3.13%-16.00Bán40.228K383.073M26.570.18792.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
MIRA MIRADA PLC ORD 100P
104.00-5.45%-6.00Bán4749.799M-1.33163.00Truyền thông & Mạng
MIRI MIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.00001
15.152.71%0.40Mua43.349K33.032M-0.13Phần mềm
MMX MINDS + MACHINES GROUP LIMITED ORD NPV (DI)
5.701.33%0.07Bán57.843K51.968M-0.0123.00Dịch vụ Internet
MNO MAESTRANO GROUP PLC ORD 1P
1.73-1.14%-0.02Bán51.933K1.401M-0.0325.00Phần mềm
MONY MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC ORD 0.02P
374.002.10%7.70Mua945.395K2.003B21.280.18721.00Dịch vụ Internet
MPM MPORIUM GROUP PLC ORD 0.5P
1.010.00%0.00Bán670.789K10.702M-0.0155.00Phần mềm
MSYS MICROSAIC SYSTEMS PLC ORD 0.25P
1.500.00%0.00Mua06.845M-0.0127.00Thiết bị Văn phòng
MWE MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0.01
30.00-3.54%-1.10Sức mua mạnh168.998K27.287M13.740.02206.00Truyền thông & Mạng
MYSL MYSALE GROUP PLC ORD NPV
2.25-6.04%-0.14Bán1.614M19.626M-0.02471.00Dịch vụ Internet
NANO NANOCO GROUP PLC ORD 10P
12.333.70%0.44Bán470.612K35.027M-0.0286.00Bán dẫn
NASA NASSTAR PLC ORD 1P
11.452.65%0.29Mua56.000K64.114M-0.00196.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
NCC NCC GROUP PLC ORD 1P
182.400.66%1.20Mua510.767K505.125M37.620.051723.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
NET NETCALL PLC ORD 5P
30.290.61%0.18Bán113.583K43.279M179.760.00217.00Phần mềm
NKTN NEKTAN PLC ORD 1P (DI)
9.000.00%0.00Bán09.947M-0.0867.00Phần mềm
NPSN NASPERS LIMITED ADR (5 ADRS REPR 1 CLS N ORD)
49.600.00%0.00Sức mua mạnh2501081.447B17.81142.1220196.00Dịch vụ Internet
NWT NEWMARK SECURITY PLC ORD 1P
0.680.00%0.00Sức bán mạnh118.518K3.164M-0.00142.00Truyền thông & Mạng
OMG OXFORD METRICS PLC ORD 0.25P
91.200.22%0.20Mua56.436K113.876M26.840.04234.00Phần mềm
OSI OSIRIUM TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
56.151.17%0.65Bán10.776K7.523M-0.1843.00Phần mềm
OTMP ONTHEMARKET PLC ORD 0.2P
93.14-3.48%-3.36Sức bán mạnh4.522K61.516M-0.24105.00Dịch vụ Internet
PEB PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC ORD 2.5P
6.90-1.08%-0.07Mua70.478K8.566M6.350.0180.00Phần mềm
PEN PENNANT INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 5P
64.952.28%1.45Bán2.045K22.933M7.310.10135.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
PHD PROACTIS HOLDINGS PLC ORD 10P
53.00-0.93%-0.50Mua136.882K54.275M20.350.03433.00Phần mềm
PPIX PROPHOTONIX LIMITED COM SHS $0.001 (DI)
1.9511.43%0.20Bán20.000K1.630M-0.01183.00Truyền thông & Mạng
PRSM BLUE PRISM GROUP PLC ORD 1P
958.00-1.84%-18.00Bán343.130K764.527M-0.80469.00Phần mềm
PTEC PLAYTECH PLC ORD NPV
435.101.99%8.50Mua1.365M1.307B41.750.085900.00Phần mềm
PTRO PELATRO PLC ORD 2.5P
78.000.00%0.00Mua025.375M12.130.06105.00Phần mềm
QTX QUARTIX HOLDINGS PLC ORD 1P
340.001.49%5.00Mua8.335K159.827M25.770.13136.00Điện thoại & Thiết bị cầm tay
RCN REDCENTRIC PLC ORD 0.1P
78.76-0.30%-0.24Mua997117.828M-0.01466.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
RENX RENALYTIX AI PLC ORD 0.25P (REG S)
235.60-2.64%-6.40Bán7.247K143.787M-0.17Phần mềm
RICO RICOH CO LTD RICOH ORD SHS
1022.00-0.01%-0.08Mua137.552K5.573B13.400.5792663.00Thiết bị Văn phòng
RM. RM PLC ORD 2 2/7P
264.201.42%3.70Mua22.350K213.251M11.800.221750.00Phần mềm
RMV RIGHTMOVE PLC ORD 0.1P
534.60-0.43%-2.30Mua1.449M4.790B28.830.19495.00Dịch vụ Internet
SCGL SEALAND CAPITAL GALAXY LIMITED ORD SHS GBP0.0001 EACH (DI)
2.650.00%0.00Bán013.357M-0.00Dịch vụ Internet
SCT SOFTCAT PLC ORD £0.0005
979.00-0.76%-7.50Mua297.076K1.956B31.170.321188.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SDL SDL PLC ORD 1P
483.000.62%3.00Bán13.983K435.741M25.720.194100.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SEE SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV
3.90-3.65%-0.15Bán20.524M132.926M-0.01170.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SENS SENSYNE HEALTH PLC ORD 10P
128.00-1.92%-2.50Bán17.487K167.786M-0.1370.00Phần mềm
SGE SAGE GROUP PLC ORD 1 4/77P
660.800.03%0.20Bán2.139M7.191B23.210.2913660.00Phần mềm
SIM SIMIGON LTD. ORD ILS0.01 (DI)
8.30-7.78%-0.70Bán4754.578M-0.0241.00Phần mềm
SMRT SMARTSPACE SOFTWARE PLC ORD SHS 10P
82.30-1.44%-1.20Bán7.611K18.501M-0.10130.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất