Vận chuyển (Khu vực)

67
Cổ phiếu
544.983B
Giá trị vốn hóa thị trường
35.327K
Khối lượng
−0.94%
Thay đổi
+8.31%
Hiệu suất Tháng
+7.23%
Hiệu suất Năm
+11.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A27MPC CONTAINER SHIPS ASA NOK114.130 NOK−1.83%254.312K0.34462.958M GBP1.540.70 GBP−3.75%42.07%Vận chuyển
Theo dõi
0A7POLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM USD0.10396.0 USD−1.96%750.2334.999B GBP35.269.21 GBP−3.81%0.37%Vận chuyển
Theo dõi
0A8WDORIAN LPG LIMITED COM USD0.0144.65 USD−0.21%1.525K1.371.427B GBP7.055.20 GBP+161.98%0.00%Vận chuyển
Mua
0ABNNORSE ATLANTIC ASA NOK511.48 NOK+0.65%6210.02101.969M GBP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0ABOSELF STORAGE GROUP ASA NOK0.1039.4 NOK+1.03%3072.89268.228M GBP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0DQBBELSHIPS ASA NOK219.00 NOK−2.70%19.796K0.65350.824M GBP5.750.25 GBP−46.11%13.08%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0E9OEIDESVIK OFFSHORE ASA NOK0.0513.82 NOK−1.85%4140.2273.163M GBP1.380.77 GBP+192.54%0.00%Vận chuyển
0EAQTEEKAY TANKERS LTD COM USD0.01 (POST REV SPLIT) CLASS A49.25 USD−0.96%210.041.34B GBP3.1013.02 GBP+1195.42%1.51%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0EEVEXMAR NPV7.87 EUR+3.55%6.951K2.41371.874M GBP1.384.89 GBP+221.89%49.87%Vận chuyển
Bán
0EHBFNM SPA NPV0.442 EUR+5.87%40.00167.777M GBP2.270.17 GBP+48.97%5.11%Vận chuyển
Mua
0EYJKOBENHAVNS LUFTHAVNE AS DKK1004670 DKK+1.08%10.184.232B GBP109.744.93 GBP+36.49%0.00%Vận chuyển
0FHOPIRAEUS PORT AUTHORITY S.A. EUR2(CR)23.10 EUR+4.31%250.00504.729M GBP8.792.26 GBP+152.95%4.42%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0G2CSMTPC EUR3.0527.6 EUR0.00%00.00138.122M GBP12.101.96 GBP+52.44%6.88%Vận chuyển
Mua
0G2ZSOLSTAD OFFSHORE ASA NOK126.92 NOK−3.63%6.393K0.29163.902M GBP1.991.04 GBP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0GTOKAPSCH TRAFFICCOM AG NPV9.38 EUR+0.22%7.322K4.09115.237M GBP5.661.44 GBP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0HC3ALASKA AIR GROUP INC COM STK USD135.14 USD+5.09%19.567K6.163.466B GBP17.611.64 GBP+389.72%0.00%Vận chuyển
Mua
0HDYGOLAR LNG LIMITED COM STK USD1.0021.22 USD−0.61%2.053K0.751.823B GBP3.50%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0HQWCH ROBINSON WORLDWIDE INC COM STK USD0.1085.5 USD+0.01%1200.627.941B GBP26.212.67 GBP−60.46%2.85%Vận chuyển
Theo dõi
0HRJCSX CORP COM STK USD133.27 USD−1.46%2.375K0.9252.824B GBP17.661.54 GBP+0.19%1.31%Vận chuyển
Mua
0I21SIEM OFFSHORE INC USD124.45 NOK−1.61%1.422K0.29431.165M GBP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0I3GCONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION SPON ADR REPR 10 CPOS USD0.00
Chứng chỉ lưu ký
8.05 USD−0.82%120.01693.382M GBP−0.54 GBP−13.68%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0IJREXPEDITORS INTERN OF WASHINGTON INC COM USD0.01120.8 USD−0.13%660.2314.064B GBP22.824.34 GBP−44.35%1.13%Vận chuyển
Bán
0J3NHAWAIIAN HOLDINGS INC COM USD0.0113.8 USD−0.44%10.561K1.60583.091M GBP−3.33 GBP+26.19%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
0J71HUNT(J.B.)TRANSPORT SERVICES INC COM STK USD0.01188.90 USD−0.90%1021.0815.583B GBP25.466.08 GBP−22.42%0.88%Vận chuyển
Mua
0J77ODFJELL SE SER'A'NOK2.50114.5 NOK+2.23%9030.78584.954M GBP4.312.04 GBP+106.28%11.33%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0JE5AMSC ASA NOK126.25 NOK−1.32%3.253K0.15138.861M GBP15.330.13 GBP−42.48%16.52%Vận chuyển
Mua
0JOTJETBLUE AIRWAYS CORPORATION COM USD0.014.5800 USD−4.96%1.149K0.111.281B GBP−0.46 GBP+65.24%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
0K8MNORFOLK SOUTHERN CORP COM STK USD1224.5 USD−1.47%3010.9040.951B GBP24.607.48 GBP−32.81%2.37%Vận chuyển
Mua
0L8FSOUTHWEST AIRLINES CO COM USD126.880 USD−0.70%3.153K0.2612.924B GBP36.700.60 GBP−42.49%2.64%Vận chuyển
Theo dõi
0L8USPIRIT AIRLINES INC COM USD0.000114.000 USD−12.39%62.206K3.441.351B GBP−4.02 GBP−43.65%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
0LIUUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COM USD0.0139.34 USD−3.32%10.066K0.8410.555B GBP4.567.07 GBP0.00%Vận chuyển
Mua
0M1OXPO INC COM USD0.00187.5 USD−2.86%710.448.177B GBP303.340.24 GBP−96.22%0.00%Vận chuyển
Mua
0N0BWALLENIUS WILHELMSEN ASA NOK0.5295.00 NOK−1.86%18.581K1.242.949B GBP4.071.79 GBP+89.98%9.58%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0NY3STEF EUR1106.2 EUR+0.95%1040.771.125B GBP8.3510.93 GBP+53.75%3.77%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0OEYD AMICO INTERNATIONAL SHIPPING NPV (POST SPLIT)5.50 EUR−1.26%4.324K1.67504.202M GBP3.231.48 GBP+283.19%4.81%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0OHKSTOLT-NIELSEN LIMITED USD1304.5 NOK−1.40%7.048K1.001.2B GBP5.404.17 GBP+48.31%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0OHYAEGEAN AIRLINES EUR0.50(CR)11.38 EUR−0.18%25K7.78878.121M GBP6.071.61 GBP0.00%Vận chuyển
Theo dõi
0OPNODET(COMPAGNIE DE L-). EUR161358 EUR−1.45%150.385.044B GBP−354.38 GBP−1454.96%0.26%Vận chuyển
0P0TWILH. WILHELMSEN HLDG ASA SER'A'NOK20340.0 NOK−0.73%1210.341.1B GBP2.3411.11 GBP+308.61%2.92%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0QAGID LOGISTICS EUR0.50289.0 EUR+0.62%800.161.515B GBP48.305.14 GBP+9.89%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0QNGJUNGFRAUBAHN HOLDING AG CHF1.50 (REGD)158.8 CHF−1.16%1990.83844.467M GBP14.609.57 GBP2.26%Vận chuyển
Mua
0QZ4DELTA AIR LINES INC COM USD0.000137.520 USD−2.15%17.006K0.9319.5B GBP7.094.34 GBP+4511.94%0.52%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0QZXFEDEX CORP COM USD0.10265.5 USD−0.37%6731.6253.032B GBP16.1912.94 GBP+21.07%1.81%Vận chuyển
Mua
0R08UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM STK USD0.01154.72 USD−0.78%7560.28105.489B GBP15.658.10 GBP−22.54%4.16%Vận chuyển
Mua
0R2EUNION PACIFIC CORP COM USD2.50231.9 USD−0.64%3380.00113.234B GBP22.278.54 GBP−7.13%2.22%Vận chuyển
Mua
0RHUFLUGHAFEN WIEN AG NPV(EX SPLIT)48.00 EUR−0.62%120.073.415B GBP24.081.73 GBP+62.15%1.62%Vận chuyển
Theo dõi
0SE9AIR CANADA VAR VTG SHS NPV17.916 CAD+1.99%2001.223.642B GBP3.053.54 GBP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0UC0NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED USD0.013.942 USD−1.48%13.982K0.70661.609M GBP7.050.46 GBP12.03%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CKNCLARKSON ORD GBP0.252905 GBX−0.17%70.435K1.58892.943M GBP10.422.79 GBP3.23%Vận chuyển
Mua
DX.DX (GROUP) PLC GBP0.0146.8 GBX+0.11%1.698M0.15282.791M GBP12.580.04 GBP+61.04%3.21%Vận chuyển
EZJEASYJET ORD GBP0.27285714468.7 GBX−1.28%3.047M0.553.589B GBP11.060.42 GBP0.00%Vận chuyển
Mua
FGPFIRSTGROUP ORD GBP0.05161.3 GBX+0.94%2.459M2.671.041B GBP44.930.04 GBP−79.15%2.75%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FSJFISHER(JAMES)& SONS ORD GBP0.25276.5 GBX+1.28%7.793K0.03137.438M GBP−0.45 GBP+53.86%0.00%Vận chuyển
Mua
GMAAGAMA AVIATION PLC ORD GBP0.0198.0 GBX+3.16%2000.0160.555M GBP−0.12 GBP+12.08%0.00%Vận chuyển
GPHGLOBAL PORTS HOLDING PLC ORD GBP0.01263 GBX+4.37%23.614K0.88171.456M GBP0.00%Vận chuyển
ICGCIRISH CONTINENTAL GROUP UTS(COMP 1 ORD EUR0.065&UP TO 10 RED)(CD400 GBX+0.25%00.00646.558M GBP14.210.28 GBP3.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
IDSINTL DISTRIBUTIONS SVCS PLC ORD GBP0.01246.8 GBX−0.76%785.367K0.592.377B GBP−1.06 GBP−221.04%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
LDGLOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC ORD GBP0.0111.70 GBX−0.85%389.121K1.6762.591M GBP46.800.00 GBP−95.36%0.00%Vận chuyển
LOKLOK'N STORE GROUP ORD GBP0.01774 GBX+0.52%54.747K2.81247.966M GBP49.460.16 GBP+39.86%2.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MCGMOBICO GROUP PLC ORD GBP0.0568.20 GBX−2.01%4.348M2.63426.793M GBP−0.48 GBP−8.06%9.63%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MPLMERCANTILE PORTS AND LOGISTICS LTD ORD NPV2.54 GBX0.00%780.009.086M GBP−0.20 GBP+49.07%0.00%Vận chuyển
OCNOCEAN WILSONS HLDGS ORD GBP0.201095 GBX−0.90%15.787K0.46390.762M GBP10.101.08 GBP−46.52%0.01%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ROLROTALA ORD GBP0.2561.0 GBX0.00%20.375K1.6618.923M GBP−0.02 GBP−262.28%2.46%Vận chuyển
SUHSUTTON HARBOUR GROUP PLC ORD GBP0.0114.5 GBX0.00%00.0020.726M GBP−0.02 GBP+16.49%0.00%Vận chuyển
WINWINCANTON ORD GBP0.10308.0 GBX+3.01%135.162K0.92371.154M GBP14.660.21 GBP−42.95%4.41%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WIZZWIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.00011931.0 GBX−0.67%151.828K0.702.009B GBP12.951.49 GBP0.00%Vận chuyển
Mua
WSGWESTMINSTER GROUP PLC ORD GBP0.0011.350 GBX0.00%165.075K0.694.462M GBP7.110.00 GBP0.00%Vận chuyển