Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu sau giờ làm việc mất giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Âm thanh của chuông đóng cửa đánh dấu sự bắt đầu của phiên giao dịch ngoài giờ khi cổ phiếu không có tính thanh khoản cao và chênh lệch giữa giá mua và bán là rộng hơn. Xem dữ liệu sau thị trường trong bảng bên dưới - bạn sẽ thấy rằng mặc dù giao dịch sau giờ làm việc rủi ro hơn nhưng nó cho phép bạn hành động trong khi mọi người khác đang nghỉ ngơi, điều này mang lại cho bạn lợi thế về thời gian.

         
UK
0.75-0.17-18.1525906.000.9215.01%542.821K78.559M
8.04-1.20-12.99176513.009.24-2.12%1.730M1.677B
TC
2.88-0.42-12.7365459.003.3044.74%354.346K63.362M
14.05-1.57-10.057035.0015.62%2.556M233.480M
2.07-0.22-9.61569.002.29-8.03%171.572K52.698M
CRC
37.00-3.55-8.7542840.0040.55-1.51%564.318K3.260B
3.60-0.29-7.571050.003.901.43%71.431K46.095M
1.45-0.11-7.053124.001.564.70%273.175K21.840M
OP
3.82-0.28-6.8363125.004.10-24.77%1.470M361.627M
4.10-0.30-6.82200.004.40-7.95%37.643K19.536M
9.10-0.66-6.76669.009.761.04%47.326K441.560M
EVK
2.37-0.17-6.69900.002.546.72%118.899K37.623M
8.23-0.59-6.6913841.008.82-0.79%300.468K203.207M
2.52-0.18-6.67292.002.70-1.10%64.199K34.842M
PVL
1.88-0.13-6.47734.002.01-1.95%111.516K66.330M
0.51-0.03-6.163405.000.54-11.96%282.233K54.747M
2.75-0.17-5.825467.002.92-7.01%138.567K87.480M
3.36-0.20-5.626058.003.56-18.91%771.371K55.297M
0.85-0.05-5.375450.000.90-5.45%154.109K23.215M
UCL
2.65-0.15-5.363178.002.8016.67%2.263M78.835M
22.50-1.26-5.30104.0023.76-3.30%30.488K
0.38-0.02-5.218591.000.40-2.08%532.433K20.165M
VHC
2.55-0.14-5.2031252.002.690.37%413.292K191.616M
1.66-0.09-5.14101080.001.751.74%20.086M34.442M
5.36-0.29-5.1329635.005.65-2.75%161.980K145.821M
7.51-0.40-5.063318.007.91-13.36%746.610K58.188M
0.42-0.02-4.8518300.000.45-1.87%454.639K23.776M
IHT
2.37-0.12-4.82862.002.49-8.12%39.769K22.711M
0.67-0.03-4.79150.000.70-4.53%64.947K61.078M
5.02-0.25-4.7415640.005.270.38%762.992K814.718M
0.41-0.02-4.6814444.000.43-1.88%555.358K17.818M
GSV
0.41-0.02-4.67700.000.433.55%658.792K153.963M
1.91-0.09-4.5013379.002.00-2.44%207.113K93.368M
GLG
0.41-0.02-4.4913789.000.43-11.84%886.115K59.677M
4.90-0.23-4.483413.005.130.20%174.537K521.198M
0.62-0.03-4.35103593.000.650.50%9.293M27.791M
1.10-0.05-4.351804.001.15-5.74%46.742K34.717M
8.01-0.36-4.307965.008.37-0.48%432.467K971.895M
CIH
0.88-0.04-4.292490.000.92-3.16%54.571K82.844M
8.51-0.38-4.275538.008.89-6.52%349.036K2.138B
1.37-0.06-4.2015719.001.43-9.49%727.552K17.819M
1.15-0.05-4.1726446.001.2011.11%786.464K55.293M
3.00-0.13-4.159522.003.13-2.49%290.852K39.637M
5.12-0.22-4.1211420.005.34-6.64%341.239K183.557M
1.20-0.05-4.003600.001.25-10.07%266.404K15.816M
1.21-0.05-3.9726318.001.26-2.33%914.184K34.416M
QTT
0.39-0.02-3.969501.000.41-13.96%2.763M110.880M
TRX
0.37-0.01-3.8712265.000.38-0.03%816.375K98.100M
1.25-0.05-3.8541943.001.302.36%1.001M30.837M
UGP
2.50-0.10-3.8530149.002.601.96%2.839M2.838B
4.01-0.16-3.84334461.004.17-8.95%1.069M620.895M
1.01-0.04-3.815437.001.05-10.26%1.184M12.600M
0.40-0.02-3.801123.000.42-6.54%732.102K17.473M
6.61-0.26-3.7847516.006.87-6.15%2.424M429.665M
5.36-0.21-3.77158561.005.575.49%14.147M838.783M
4.13-0.16-3.73275771.004.29-2.72%719.941K328.123M
2.33-0.09-3.728818.002.42-1.22%324.027K50.132M
4.42-0.17-3.70116357.004.598.77%8.308M67.976M
11.04-0.42-3.669085.0011.46-4.90%685.688K1.677B
IKT
1.59-0.06-3.645768.001.65-6.78%545.751K41.506M
4.30-0.16-3.598205.004.460.22%230.346K256.376M
OCG
3.80-0.14-3.55888.003.94-3.90%110.000K80.552M
6.01-0.22-3.53702.006.23-1.58%143.837K58.988M
0.96-0.04-3.5214941.000.99-7.01%176.012K27.781M
7.72-0.28-3.50131402.008.00-2.79%1.103M467.847M
7.53-0.27-3.461208.007.80-9.41%85.713K44.360M
TRT
7.53-0.27-3.464832.007.80-8.56%305.695K30.522M
WTS
185.02-6.44-3.3616289.00191.46-0.14%119.266K6.437B
0.72-0.03-3.361076.000.74-7.55%190.848K17.861M
0.35-0.01-3.3561951.000.370.88%1.973M139.181M
2.03-0.07-3.332885.002.10-4.11%236.335K25.172M
1.18-0.04-3.2895823.001.22-13.48%356.268K18.739M
6.56-0.22-3.24851.006.781.04%10.871K83.627M
1.20-0.04-3.2314884.001.24-5.34%332.223K38.415M
LYL
1.21-0.04-3.204264.001.25-10.07%74.788K23.023M
1.82-0.06-3.198406.001.88-4.08%75.706K12.572M
3.35-0.11-3.1844987.003.46-4.16%665.772K61.659M
0.48-0.02-3.1662579.000.50-4.00%1.276M57.871M
15.45-0.49-3.0713242.0015.94-9.89%1.504M762.905M
1.27-0.04-3.05467.001.313.97%243.622K24.880M
6.35-0.20-3.05550.006.55-1.36%255.669K154.578M
1.61-0.05-3.01436.001.66-1.78%123.821K17.400M
1.62-0.05-2.9912140.001.67-9.73%204.753K40.164M
REE
3.89-0.12-2.9920677.004.01-4.75%1.051M1.257B
7.90-0.24-2.9539506.008.14-4.46%459.324K481.107M
10.58-0.32-2.9413152.0010.9031.80%3.537M302.396M
WDH
1.33-0.04-2.929467.001.37-2.14%780.357K539.953M
BIS
21.00-0.63-2.91100.0021.634.37%22.883K
2.01-0.06-2.90665.002.070.00%17.917K36.836M
5.06-0.15-2.882109.005.21-3.87%269.667K42.689M
HQY
52.74-1.56-2.87105841.0054.30-4.13%671.922K4.535B
1.02-0.03-2.864601.001.05-4.55%389.477K37.099M
3.10-0.09-2.82377358.003.19-4.49%9.472M897.218M
2.42-0.07-2.8111604.002.49-6.74%390.308K20.900M
PT
0.64-0.02-2.78200.000.66-5.96%269.411K28.528M
4.81-0.14-2.753328.004.95-4.99%355.529K102.091M
FXN
11.57-0.32-2.694580.0011.89-1.49%619.108K
6.54-0.18-2.68383714.006.72-7.69%1.846M507.679M
4.00-0.11-2.686145.004.11-14.91%1.483M181.606M
5.50-0.15-2.65277786.005.65-4.24%1.441M490.773M
Tải thêm