Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu trước giờ mở cửa tăng hoặc giảm giá mạnh — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Một tin tức đã khiến rất nhiều nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu của họ, khiến giá mở cửa tăng hoặc giảm đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nó được gọi là khoảng trống và bên dưới bạn sẽ thấy một bảng các cổ phiếu đã trải qua quá trình này - bạn có thể sử dụng nó để kiếm lợi nhuận từ việc chơi chênh lệch.

          
2.430.3114.5121950931.0037.612.130.38%113.654M163.161M
CTK
0.660.1221.602405379.0034.660.6519.90%7.946M36.431M
2.07-0.09-4.17508932.0014.812.180.93%934.159K45.985M
0.460.000.005095.0013.790.484.97%288.554K20.018M
11.100.030.2722768.0012.8311.624.97%1.083M468.142M
1.790.1911.88100.0011.881.663.75%65.353K28.962M
SPI
4.260.061.437083.0011.674.322.86%407.944K103.088M
PD
36.392.908.6646491.0011.5937.2511.23%5.837M3.165B
0.44-0.01-2.099874.0011.230.461.69%462.335K55.491M
2.740.176.616233.0010.882.736.23%448.862K53.087M
0.410.000.91460.0010.760.435.86%1.645M21.919M
53.315.3111.065425.0010.0852.288.92%88.093K2.543B
6.210.406.8819254.009.986.5612.91%1.016M616.313M
RGF
8.700.779.71100.009.717.37-7.06%190.027K189.760M
1.800.042.27377.009.661.844.55%183.569K53.341M
1.510.064.142822.009.661.503.45%68.705K39.890M
49.974.349.51150.009.5146.231.31%66.342K
4.900.419.13800.009.134.653.56%61.706K53.545M
8.070.9413.182269.009.127.9611.64%38.178K284.752M
649.5854.589.1738443.009.03700.1417.67%3.746M39.712B
1.330.119.02960.009.021.252.46%60.602K121.633M
8.240.354.442089.009.008.112.79%65.305K89.929M
MTC
1.020.010.998978.008.911.097.92%845.926K27.381M
1.240.108.77413.008.771.161.75%115.112K29.290M
1.09-0.06-5.222107355.008.701.03-10.43%14.183M69.996M
38.516.4019.932032.008.6633.504.33%383.634K1.304B
4.780.347.6630124.008.564.9411.26%232.070K35.371M
7.750.618.54200.008.547.10-0.56%134.658K261.341M
1.300.010.785997.008.521.376.20%2.546M296.120M
DTC
18.501.076.143116.008.4315.92-8.66%3.056M1.508B
3.160.051.6125781.008.363.130.64%83.678K17.189M
AIM
1.370.043.01300.008.261.437.52%252.478K68.424M
FRG
53.254.018.14100.008.1454.1810.03%435.019K2.183B
16.781.258.05100.008.0515.23-1.93%173.267K545.783M
57.222.604.76300.007.9357.234.78%166.719K1.893B
LCR
34.002.467.81100.007.8131.610.23%2.399K
1.080.098.724283.007.711.033.68%222.542K25.160M
RFL
6.480.467.64300.007.646.263.99%333.703K129.334M
0.770.045.493110.007.550.71-2.52%267.303K42.982M
3.580.082.2957921.007.433.37-3.71%7.500M1.614B
3.470.216.444986.007.363.7414.72%52.618K96.496M
PME
0.87-0.02-2.722272.007.350.77-14.46%349.367K65.745M
11.950.786.98350.007.2512.5011.91%450.805K164.101M
IHS
13.840.382.824870.007.0613.40-0.45%287.191K4.396B
1.220.087.02797.007.021.193.95%25.111K14.625M
9.550.000.0020722.007.029.570.21%924.359K2.094B
3.850.123.2339706.006.973.791.61%454.410K70.138M
3.870.133.48680.006.954.2413.37%287.007K71.535M
8.750.556.71100.006.718.604.88%152.518K
17.980.392.22600.006.5917.972.16%404.762K1.062B
2.270.146.57100.006.572.192.82%61.715K29.488M
15.601.389.7015207.006.5417.9125.95%4.456M1.095B
VHC
2.800.041.45200.006.522.967.25%296.303K210.849M
1.440.053.5612227.006.471.486.47%317.810K58.020M
7.300.253.551200.006.387.232.55%289.003K254.128M
9.700.586.36770.006.369.10-0.22%165.688K645.810M
1.560.096.12500.006.121.502.38%62.542K39.866M
HNP
20.401.065.481450.006.0020.857.81%43.519K15.724B
3.540.205.99162.005.993.340.00%140.175K51.880M
2.290.041.73700.005.962.364.89%186.948K186.311M
9.000.556.51200.005.928.29-1.89%87.093K182.682M
82.22-0.03-0.04364.005.9184.262.44%922.427K7.993B
RDW
7.990.000.005022.005.887.82-2.13%542.149K466.551M
0.690.011.497600.005.880.7510.29%1.950M123.389M
1.450.075.078274.005.801.508.70%125.968K35.987M
1.620.095.88400.005.651.42-7.19%79.841K48.503M
YI
3.700.102.781344.005.563.754.17%255.667K298.344M
4.790.245.272264.005.494.948.57%138.177K281.561M
0.460.037.7810398.005.440.455.46%343.783K18.792M
4.900.255.37400.005.374.844.09%339.590K267.298M
ID
2.560.135.351000.005.352.9119.75%120.076K96.535M
LCI
2.090.031.4610617.005.342.04-0.97%423.289K87.728M
GP
13.100.665.31175.005.3112.873.46%96.805K285.880M
THO
108.031.641.5475005.005.27104.37-1.90%2.070M5.796B
15.390.765.192477.005.1915.133.42%68.625K164.514M
EJH
2.040.115.7042570.005.182.056.22%358.076K68.842M
29.042.348.76321518.005.1727.994.83%2.649M
3.330.165.05150.005.053.15-0.63%193.982K390.063M
0.700.000.7011783.005.020.724.23%2.412M64.974M
0.900.033.871294.005.020.904.29%260.682K38.105M
20.031.256.65500.004.9518.76-0.11%197.898K1.129B
7.000.334.951000.004.956.63-0.60%16.040K81.777M
OIL
22.480.321.442350.004.9222.571.85%45.796K
0.570.000.6819865.004.880.581.67%525.413K55.379M
42.671.984.872343.004.8740.700.02%418.861K2.332B
0.690.023.361644.004.840.693.36%645.658K59.725M
6.600.152.33268179.004.816.835.89%1.523M812.450M
2.430.104.291450.004.722.330.00%42.926K28.559M
5.800.295.2645026.004.726.1211.07%966.362K256.818M
SJT
6.450.294.71200.004.716.434.38%294.950K287.111M
1.580.074.64943.004.641.563.31%221.299K9.880M
1.350.032.27301536.004.551.384.55%5.386M2.474B
ZOM
0.400.037.26775307.004.530.393.75%13.781M379.317M
12.470.524.353370.004.5212.484.44%384.057K220.940M
23.020.291.28152175.004.4923.724.36%15.157M20.392B
1.630.063.8214640.004.461.644.46%722.329K119.195M
14.970.291.98678.004.4315.948.58%692.488K471.564M
BLU
6.150.264.41113.004.416.022.21%986.888K471.591M
5.600.142.56600.004.406.1913.37%1.046M786.322M
11.250.474.36225.004.3610.77-0.09%367.980K1.105B
Tải thêm