Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AAC.U ARES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/5 WT EXP
10.04-0.59%-0.06Bán1.442M1.053BTài chính
ABCL ABCELLERA BIOLOGICS INC
30.05-15.76%-5.62Bán2.270M7.980B107.00Công nghệ Sức khỏe
ABGI ABG ACQUISITION CORP I
9.99-0.99%-0.10Theo dõi580.081K193.132MTài chính
ACII.U ATLAS CREST INVESTMENT CORP II UNIT 1 COM CL A & 1/4 WT EX
10.20-0.49%-0.05Bán523.330KTài chính
ACKIT ACKRELL SPAC PARTNERS I CO
9.90-1.15%-0.11Bán112.564K179.875MTài chính
ADCT ADC THERAPEUTICS SA
23.76-6.53%-1.66Sức bán mạnh284.787K1.823B127.00Công nghệ Sức khỏe
ADERU 26 CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/2 RED WT EXP
10.10-0.98%-0.10Bán146.835K350.625M2.00Tài chính
ADEX.U ADIT EDTECH ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
9.99-0.89%-0.09Sức bán mạnh665.163KTài chính
ADFI ANFIELD DYNAMIC FIXED INCOME ETF
9.66-0.31%-0.03Bán407Hỗn hợp
ADRA.U ADARA ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.01-0.30%-0.03Mua169.131K129.265MTài chính
AEACU AUTHENTIC EQUITY ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.06-0.59%-0.06Bán184.096KTài chính
AFIB ACUTUS MEDICAL INC
17.81-8.15%-1.58Bán440.801K495.939M219.00Công nghệ Sức khỏe
AFRM AFFIRM HLDGS INC
84.46-2.14%-1.85Bán5.595M10.962BDịch vụ Công nghệ
AGCB ALTIMETER GROWTH CORP 2
10.69-2.82%-0.31Bán602.435KTài chính
AI C3.AI INC
88.51-5.15%-4.81Bán5.929M8.624BDịch vụ Công nghệ
AJAX AJAX I
10.53-4.10%-0.45Bán2.486M948.568MTài chính
AKIC SPORTS VENTURES ACQUISITION CORP
9.88-2.08%-0.2116.671KTài chính
AKICU SPORTS VENTURES ACQUISITION CORP UNITS 1 ORD SHS CL A & 1/3 WT
10.08-2.14%-0.22Sức bán mạnh106.722KTài chính
AMPI.U ADVANCED MERGER PARTNERS INC UNIT 1 CL A & 1/6 WT EXP(30/06/2026)
10.00-0.79%-0.081.650M362.250MTài chính
AMWL AMERICAN WELL CORP
22.35-3.08%-0.71Bán2.151M5.251B686.00Dịch vụ Công nghệ
ANAC.U ARCTOS NORTHSTAR ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/4 WT EXP
10.08-0.79%-0.08194.038K401.637M1.00Tài chính
APGB.U APOLLO STRATEGIC GROWTH CAPITAL II UNITS (1 ORD SHS CL A & 1/5 WT EXP)
10.18-0.20%-0.02Theo dõi1.438M879.750M2.00Tài chính
ARBG AEQUI ACQUISITION CORP
9.96-2.06%-0.21Sức bán mạnh51.189KTài chính
ARKIU ARK GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/4 RED WT EXP
10.01-0.79%-0.08Bán226.234KTài chính
ARRWU ARROWROOT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
9.98-0.20%-0.021.809M359.375MTài chính
ASPCU ALPHA CAP ACQUISITION CO UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
10.24-1.44%-0.15Sức bán mạnh129.061K290.920MTài chính
ASZ.U AUSTERLITZ ACQUISITION CORP II UNIT 1 COM & 1/4 WT EXP
10.06-0.40%-0.042.170MTài chính
ATAC ALTIMAR ACQUISITION CORPORATION
9.99-0.99%-0.10Sức bán mạnh718.260K343.406MTài chính
ATMR.U ALTIMAR ACQUISITION CORP II UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/4 WTS
10.05-1.28%-0.13Bán90.372K381.750MTài chính
ATNX ATHENEX INC
4.48-6.96%-0.34Bán8.181M418.677M-1.45574.00Công nghệ Sức khỏe
AUS.U AUSTERLITZ ACQUISITION CORP I UNIT 1 COM & 1/4 WT EXP
10.15-0.98%-0.10927.089KTài chính
BAOS BAOSHENG MEDIA GROUP HLDGS LTD
5.32-6.50%-0.37Bán45.177K140.448M75.00Dịch vụ Thương mại
BCTX BRIACELL THERAPEUTICS CORP
3.15-11.02%-0.39Sức bán mạnh680.733K2.432M-3.88Công nghệ Sức khỏe
BENE BENESSERE CAP ACQUISITION CORP
9.98-0.10%-0.01Bán29.695KTài chính
BGLD FT CBOE VEST GOLD STRATEGY QUARTERLY BUFFER ETF
18.82-0.58%-0.11Bán23.048KHỗn hợp
BHSE BULL HORN HLDGS CORP
9.90-1.00%-0.10Sức bán mạnh25.434KTài chính
BIOTU BIOTECH ACQUISITION CO UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.04-1.47%-0.15Bán80.185KTài chính
BITE.U BITE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
9.95-0.90%-0.09Theo dõi151.001KTài chính
BLTS BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CORP
9.83-0.71%-0.0783.184KTài chính
BLTSU BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
10.310.10%0.01Bán142.229K296.125MTài chính
BLUA.U BLUERIVER ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SHS & 1/3 RED WT(04/01/2026)
10.19-0.29%-0.03Bán273.569K375.457MTài chính
BMBL BUMBLE INC
59.64-3.82%-2.37Bán3.977M6.879BDịch vụ Công nghệ
BNTC BENITEC BIOPHARMA INC
2.59-11.00%-0.32Sức bán mạnh441.760K832.133MCông nghệ Sức khỏe
BOAC BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQ CORP
10.10-2.04%-0.21Bán361.842KTài chính
BOB MERLYN.AI BEST-OF-BREED CORE MOMENTUM ETF
23.62-1.93%-0.46Sức bán mạnh3.689KHỗn hợp
BPTS BIOPHYTIS SPON ADS EACH REP 10 ORD SHS
14.60-0.40%-0.06Bán2.988K17.00Công nghệ Sức khỏe
BREZ BREEZE HLDGS ACQUISITION CORP
10.02-1.28%-0.13Sức bán mạnh139.115KTài chính
BRPMU B RILEY PRINCIPAL 150 MERGER CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
10.13-2.22%-0.23Sức bán mạnh947.743K228.775MTài chính
BSCU INVESCO BULLETSHARES 2030 CORPORATE BOND ETF
19.26-0.82%-0.16Bán16.029KHỗn hợp
BTAL AGF INVESTMENTS TR US MARKET NEUTRAL ANTI-BETA
16.81-0.30%-0.05Bán185.447KHỗn hợp
BTNB BRIDGETOWN 2 HLDGS LTD
10.44-5.69%-0.63Bán1.021MTài chính
BVS BIOVENTUS INC
11.97-7.92%-1.03Sức bán mạnh268.858K680.199MCông nghệ Sức khỏe
BWAC BETTER WORLD ACQUISITION CORP
9.93-0.70%-0.07Bán303.013KTài chính
CAHCU CA HEALTHCARE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(25/12/2025)
10.02-0.79%-0.08Bán195.844K145.187M2.00Tài chính
CAP CAPITOL INVESTMENT CORP V
9.95-1.68%-0.17Bán2.748M429.094MTài chính
CBAH.U CBRE ACQUISITION HLDGS INC SAIL 1 COM CL A & 1/4 WT EXP
10.20-2.86%-0.30Bán122.516KTài chính
CCV CHURCHILL CAP CORP
10.22-1.35%-0.14Bán1.061M211.655MTài chính
CCVI.U CHURCHILL CAPITAL CORP VI UNIT 1 CL A & 1/5 WT EXP
10.50-1.50%-0.16Mua808.525K735.540MTài chính
CENHU CENTRICUS ACQUISITION CORP UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/4 WT EXP
10.100.20%0.02Bán62.938KTài chính
CERT CERTARA INC
30.52-10.00%-3.39Bán718.303K4.229BDịch vụ Công nghệ
CFAC CF FINANCE ACQUISITION CORP III
9.97-1.48%-0.15Bán1.851M291.623MTài chính
CFFVU CF ACQUISITION CORP V UNIT 1 COM & 1/3 RED WT EXP
10.04-1.86%-0.19Bán113.471K373.779M3.00Tài chính
CFII CF FINANCE ACQUISITION CORP II
9.04-5.54%-0.53Bán1.288M574.944MTài chính
CFIIU CF FINANCE ACQUISITION CORP II UNIT(1 CL A & 1/3 RED WT EXP)01/08/2027
9.52-6.76%-0.69Sức bán mạnh43.747K649.356MTài chính
CFIV CF ACQUISITION CORP IV
9.91-0.60%-0.06Mua486.010KTài chính
CFIVU CF ACQUISITION CORP IV UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP(31/12/2027
10.18-0.68%-0.07Bán405.110KTài chính
CFVIU CF ACQUISITION CORP VI UNIT 1 COM CL A & 1 /4 RED WT EXP
10.06-0.40%-0.04Sức bán mạnh460.169K385.820M3.00Tài chính
CHAA.U CATCHA INVESTMENT CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
10.15-0.68%-0.07Theo dõi178.524KTài chính
CHFW.U CONSONANCE-HFW ACQUISITION CORP UNIT 1 SHS CL A & 1/3 WT EXP
10.36-2.26%-0.24Bán11.876K126.500MTài chính
CHPT CHARGEPOINT HOLDINGS INC
24.21-14.54%-4.127.700M950.604M-0.133.00Tài chính
CLDL DIREXION DAILY CLOUD COMPUTING BULL 2X SHARES
21.25-6.55%-1.49Bán30.883KHỗn hợp
CLEU CHINA LIBERAL EDUCATION HLDGS LTD
3.41-10.97%-0.42Sức bán mạnh307.652K21.597M98.00Dịch vụ Thương mại
CLIM.U CLIMATE REAL IMPACT SOL II ACQ CORP UNIT 1 COM & 1/5 WT EXP
10.30-2.37%-0.25Bán270.834K318.466MTài chính
CLOV CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP
7.29-12.06%-1.00Bán28.879M754.515M-0.024.00Tài chính
CLRMU CLARIM ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP
10.04-0.99%-0.10Bán116.320KTài chính
CMIIU CM LIFE SCIENCES II INC UNIT 1 CL A & 1/5 RED WT EXP(25/02/2028)
12.25-0.08%-0.01503.085K422.970MTài chính
CNEY CN ENERGY GRP INC
4.31-10.95%-0.53Bán187.607K70.036M34.060.14161.00Sản xuất Chế tạo
COLIU COLICITY INC UNIT 1 COM & 1/5 WT EXP
10.180.30%0.03603.274K401.242MTài chính
COOLU CORNER GROWTH ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
10.24-2.20%-0.23Bán331.699KTài chính
COVAU COVA ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
10.05-0.90%-0.09Bán302.591K364.406MTài chính
CPTK.U CROWN PROPTECH ACQUISITIONS UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
9.98-0.70%-0.07Bán155.602K346.725MTài chính
CPUH.U COMPUTE HEALTH ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP
10.32-0.67%-0.07Mua1.401M974.063MTài chính
CRU CRUCIBLE ACQUISITION CORP
9.91-2.17%-0.22159.957KTài chính
CRU.U CRUCIBLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (26/12/2025)
10.35-2.54%-0.27Bán214.068KTài chính
CTAQ CARNEY TECHNOLOGY ACQ CORP II
9.81-1.90%-0.19Bán262.088KTài chính
CTAQU CARNEY TECHNOLOGY ACQ CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
10.14-1.79%-0.18Bán56.007KTài chính
CVII.U CHURCHILL CAPITAL CORP VII UNIT 1 COM & 1/5 WT EXP
10.15-1.07%-0.11Mua2.252M1.770B2.00Tài chính
DBTX DECIBEL THERAPEUTICS INC
17.67-2.27%-0.41Theo dõi306.736K429.409MCông nghệ Sức khỏe
DCRNU DECARBONIZATION PLUS ACQU CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
10.16-1.74%-0.18Bán724.661KTài chính
DDG PROSHARES TRUST PSHS SHT OIL&GAS
18.61-1.99%-0.38Bán4.887KHỗn hợp
DDMX DD3 ACQUISITION CORP II
9.75-2.01%-0.20Sức bán mạnh126.192KTài chính
DEFN PROTECTIVE ALLOCATION ETF
23.71-0.76%-0.18Bán5.704KHỗn hợp
DFHY TRIMTABS DONOGHUE FORLINES TACTICAL HIGH YIELD ETF
24.96-0.34%-0.08Bán3.481KHỗn hợp
DGNR DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITIES CORP
10.420.29%0.03Bán4.951M898.725MTài chính
DGNR.U DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITIES CORP UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/4 WT EXP
10.69-0.09%-0.01Bán156.549K922.875MTài chính
DGNS DRAGONEER GROWTH OPP CORP II
10.71-0.74%-0.08Bán260.922KTài chính
DHCAU DHC ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 RED WT EXP
9.99-0.30%-0.03431.718K360.094MTài chính
DHHCU DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP
10.15-1.07%-0.11Bán354.688KTài chính
DLCAU DEEP LAKE CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SH & 1/2 WT EXP
10.07-2.71%-0.28Sức bán mạnh717.806K267.806MTài chính
DNZ.U D AND Z MEDIA ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
10.10-0.39%-0.04Bán51.534K364.406MTài chính
DRIP DIREXION DAILY S&P OIL & GAS EXP. & PROD. BEAR 2X SHARES
10.75-7.09%-0.82Bán5.672MHỗn hợp
DSS DOCUMENT SECURITIES SYSTEMS INC
3.00-7.69%-0.25Sức bán mạnh3.301M77.467M-0.63100.00Dịch vụ Thương mại
DUG PROSHARES TRUST ULTRASHORT OIL & GAS NEW 2013
15.03-4.69%-0.74Bán720.320KHỗn hợp
DUNE DUNE ACQUISITION CORP
9.85-0.40%-0.04Sức bán mạnh201.961KTài chính
DUNEU DUNE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP 29/10/2027
10.21-1.07%-0.11Sức bán mạnh159.060KTài chính
DWIN DELWINDS INSURANCE ACQUISITION CORP
9.80-0.81%-0.08Bán144.584K42.875MTài chính
DYN DYNE THERAPEUTICS INC
15.70-5.88%-0.98Bán332.251K807.716MCông nghệ Sức khỏe
EACPU EDIFY ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SH & 1/2 WT EXP
10.01-0.65%-0.07Bán19.615KTài chính
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP II
9.92-0.30%-0.03Sức bán mạnh6.154KTài chính
EFIX FIRST TRUST TCW EMERGING MARKETS DEBT ETF
19.52-0.71%-0.14Sức bán mạnh2.502KHỗn hợp
EJFAU EJF ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 RED WT EXP
10.010.10%0.01996.826K359.375MTài chính
ENFAU 890 5TH AVE PARTNERS INC UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT EX
10.01-0.89%-0.09Bán892.960KTài chính
ENNVU ECP ENVIRONMENTAL GR OPPORTUNITES UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
10.09-2.04%-0.21Bán183.180K444.188MTài chính
ENVB ENVERIC BIOSCIENCES INC
2.93-9.01%-0.29Sức bán mạnh1.310M53.726M-9.29397.00Công nghệ Sức khỏe
ENVIU ENVIRONMENTAL IMPACT ACQ CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.11-0.39%-0.04Bán1.310MTài chính
EPHY EPIPHANY TECH ACQUISITION CORP
9.83-3.63%-0.3789.657KTài chính
EPHYU EPIPHANY TECH ACQUISITION CORP UNITS 1 CLASS A COM & 1/3 WT EXP
10.23-0.68%-0.07Bán343.199KTài chính
EPWR EMPOWERMENT & INCLUSION CAP I CORP
9.75-1.71%-0.1711.200KTài chính
EPWR.U EMPOWERMENT & INCLUSION CAP I CORP UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT EXP(15/01/2026)
10.06-1.47%-0.15Sức bán mạnh59.651K306.300MTài chính
EQHA.U EQ HEALTH ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(02/02/2028)
9.99-1.58%-0.16Bán674.856KTài chính
ERY DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2X SHARES
17.77-4.77%-0.89Bán1.605MHỗn hợp
ETWO E2OPEN PARENT HOLDINGS INC
8.85-6.55%-0.62Bán2.965M1.744BTài chính
EUCR EUCRATES BIOMEDICAL ACQ CORP
10.12-0.20%-0.02Sức bán mạnh21.354KTài chính
EUSGU EUROPEAN SUSTAINABLE GRWTH ACQ CORP UNIT EACH 1 CL A ORD SHS & 1/2 RED WART
10.10-1.37%-0.14Bán543.242KTài chính
EVOJU EVO ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/2 RED WT EXP
9.96-0.90%-0.09Bán61.967KTài chính
EZGO EZGO TECHNOLOGIES LTD
6.25-13.67%-0.99Bán327.140K67.741MDịch vụ Khách hàng
FACA.U FIGURE ACQUISITION CORP I UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP(31/03/2028)
10.34-2.64%-0.28Sức bán mạnh453.996K419.111MTài chính
FACT.U FREEDOM ACQUISITION I CORP UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP
10.00-0.79%-0.08732.105K362.250MTài chính
FCAC FALCON CAP ACQUISITION CORP
10.11-1.46%-0.15Bán1.099MTài chính
FCAX.U FORTRESS CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/5 WT EXP
10.10-0.79%-0.08Bán232.419K509.000M4.00Tài chính
FEBZ TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (FEBRUARY) ETF
24.93-1.27%-0.32Bán4.337KHỗn hợp
FEVR INSPIRE FAITHWARD LARGE CAP MOMENTUM ESG ETF
24.23-5.02%-1.28Bán3.117KHỗn hợp
FGRO FIDELITY GROWTH OPPORTUNITIES ETF
18.48-3.45%-0.66Bán72.700KHỗn hợp
FLACU FRAZIER LIFESCIENCES ACQUISITN CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
10.26-2.47%-0.26Sức bán mạnh79.918KTài chính
FLUD FRANKLIN LIBERTY ULTRA SHORT BOND ETF
24.93-0.04%-0.01Sức bán mạnh30Hỗn hợp
FMAC FIRSTMARK HORIZON ACQUISITION CORP
10.20-0.87%-0.09Bán1.359MTài chính
FMAG FIDELITY MAGELLAN ETF
18.90-1.87%-0.36Bán36.641KHỗn hợp
FORA FORIAN INC
15.61-31.83%-7.29266.629K
FOREU FORESIGHT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (14/01/2026)
10.04-0.20%-0.02Bán257.214KTài chính
FPAC FAR PEAK ACQUISITION CORP
9.97-0.30%-0.03Bán1.307M695.408MTài chính
FPRO FIDELITY REAL ESTATE INVESTMENT ETF
19.50-0.86%-0.17Bán21.320KHỗn hợp
FRLN FREELINE THERAPEUTICS HLDGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS
13.50-7.28%-1.06Sức bán mạnh19.005K505.883M177.00Công nghệ Sức khỏe
FROG JFROG LTD
47.21-4.93%-2.45Bán2.067M4.351B-0.19Dịch vụ Công nghệ
FRTY ALGER MID CAP 40 ETF
19.21-4.90%-0.9971.541KHỗn hợp
FSII FS DEVELOPMENT CORP II
10.290.19%0.02Sức bán mạnh353.093K258.305M3.00Tài chính
FSNB.U FUSION ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (29/02/2028)
10.00-0.50%-0.05258.862KTài chính
FSSIU FORTISTAR SUSTAINABLE SOL CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.10-1.37%-0.14Bán249.635K322.560M5.00Tài chính
FTAAU FTAC ATHENA ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SHS & 1/4 RED WT EXP
10.310.59%0.06374.982K354.787M2.00Tài chính
FTCV FINTECH ACQUISITION CORP V
10.21-0.87%-0.09Bán127.625KTài chính
FTEV.U FINTECH EVOLUTION ACQUISITION UNITS 1 ORD SHS CL A & 1/3 WT EXP
10.00-0.40%-0.041.616M288.650MTài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất