Những cổ phiếu Hoa Kỳ được giao dịch nhiều nhất sau giờ đóng cửa — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa, các nhà đầu tư thường sử dụng khối lượng nhỏ và chênh lệch giá rộng để đẩy giá cao hơn hoặc thấp hơn. Bạn có thể có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất sau giờ mở cửa từ bảng bên dưới - nó sẽ giúp bạn định hướng chiến lược giao dịch của mình vì trong giai đoạn này, cần ít cổ phiếu hơn để tạo ra tác động đáng kể.

Tải thêm