Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng giá nhiều nhất sau phiên giao dịch — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Kết thúc phiên giao dịch không có nghĩa là kết thúc giao dịch — sau khi thị trường đóng cửa, nhà đầu tư vẫn có thể mua và bán cổ phiếu bên ngoài giao dịch giờ thông thường. Điểm qua những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong phiên giao dịch sau thị trường. Phân tích các báo giá bên dưới có thể giúp bạn hoàn thiện chiến lược của mình vì giao dịch sau giờ làm việc cho phép các nhà đầu tư phản ứng ngay lập tức với những tin tức nóng hổi có thể khiến các nhà đầu tư bình thường ngạc nhiên khi phiên giao dịch thông thường bắt đầu vào sáng hôm sau.

         
2.390.4422.561052.001.95-12.56%27.071K45.013M
1.110.2022.003331353.000.91-1.86%3.971M56.613M
DNA
4.240.7521.499483278.003.49-3.86%43.709M6.220B
5.851.0221.179736.004.832.29%81.171K24.899M
ZY
3.620.5116.40100089.003.11-3.72%916.729K320.768M
1.160.1514.851342627.001.016.26%1.696M6.377M
2.840.3614.525332.002.487.83%32.500K20.873M
3.160.4014.49116302.002.76-9.21%3.323M641.998M
2.630.3113.36642321.002.3241.46%13.195M25.641M
TGL
8.150.9513.19355046.007.20-14.29%3.849M88.580M
1.430.1612.6047438.001.2717.59%585.472K52.601M
7.100.7411.64292832.006.362.42%3.838M1.260B
2.670.2811.4846515.002.403.23%93.463K39.918M
0.520.0510.9512971.000.470.34%107.051K6.239M
FSI
2.740.2710.9348873.002.471.23%86.696K30.572M
5.500.5310.6612301.004.974.85%44.866K94.747M
6.700.6410.56467584.006.06-19.09%3.544M60.600M
2.310.2210.5340230.002.0918.08%1.571M100.108M
FN
111.2510.5410.4742127.00100.710.05%223.970K3.705B
3.190.3010.383015.002.894.71%105.928K165.844M
4.300.399.9731104.003.911.03%343.737K481.709M
3.290.289.301033.003.01-1.31%76.778K58.474M
GSM
7.500.639.17102472.006.870.44%1.814M1.287B
0.640.059.0710227.000.59-5.62%206.900K27.348M
5.640.478.993525.005.173.29%62.070K145.120M
NU
5.100.428.972891073.004.6810.12%60.698M21.704B
1.400.118.53196.001.290.00%38.518K16.741M
3.300.258.20240503.003.05-4.98%1.535M302.102M
ACR
10.990.828.06556.0010.174.74%32.263K86.756M
0.790.067.951107818.000.73-31.61%41.464M337.115M
0.680.057.42414530.000.630.51%862.750K20.086M
6.500.447.261220.006.06-3.04%78.537K76.330M
2.700.187.14370.002.52-0.79%26.413K48.798M
0.450.037.044020.000.42-3.41%119.620K12.195M
1.680.117.01161602.001.5712.95%4.928M176.614M
0.770.056.89524.000.72-1.36%15.748K23.331M
EP
15.000.966.842316.0014.04-4.81%64.658K304.014M
1.930.126.638570.001.811.27%193.340K15.325M
5.000.316.6112761.004.695.39%36.188K49.113M
1.500.096.3816925.001.41-4.08%266.493K139.266M
2.750.166.18100.002.59-1.15%24.594K141.545M
PEV
3.820.226.11500.003.60-3.49%106.412K80.694M
2.960.176.09200.002.79-4.45%11.318K91.560M
0.890.056.07500.000.84-6.16%167.922K24.222M
1.240.075.981124.001.17-0.85%92.457K11.883M
5.200.295.9126196.004.910.41%84.047K93.762M
1.080.065.881600.001.020.99%6.843K12.911M
37.762.095.86327353.0035.67-0.39%2.977M11.005B
LVO
1.280.075.792019.001.21-4.72%340.525K100.466M
4.390.245.781335.004.150.00%62.392K135.390M
4.220.235.764797.003.994.18%97.011K1.270B
0.260.015.7031775.000.250.25%812.253K33.297M
17.500.945.68100.0016.560.49%62.475K
UPC
0.670.045.64693.000.64-0.17%106.060K13.894M
9.000.485.631871.008.5214.82%537.443K58.018M
2.820.155.6210658.002.67-5.32%219.703K230.894M
DXF
0.540.035.50600.000.51-1.92%47.066K10.847M
7.880.415.4932578.007.47-0.27%965.667K1.572B
6.000.315.45100.005.69-7.03%53.065K67.732M
NGS
10.300.535.421869.009.77-2.69%19.838K122.725M
0.990.055.3013410.000.94-0.41%285.209K46.274M
4.610.235.25437.004.38-7.98%39.040K211.087M
0.800.045.222384.000.763.23%88.890K10.435M
0.810.045.19200.000.77-3.75%169.966K35.641M
28.151.375.13100.0026.78-2.14%2.899K
13.320.655.13582221.0012.672.84%2.021M1.810B
10.520.515.09854.0010.010.10%113.959K
0.430.025.05171635.000.410.17%2.137M76.001M
2.100.105.004728.002.00-11.50%300.134K45.196M
10.500.505.00200.0010.00-0.20%455145.850M
6.300.305.001801.006.003.45%106.683K172.207M
0.610.034.971158.000.58-10.80%437.640K8.866M
15.220.724.974758.0014.500.49%21.403K343.891M
17.780.844.96134945.0016.940.24%569.631K772.025M
7.860.374.942215.007.49-1.45%135.746K225.583M
5.960.284.936910.005.68-2.07%337.933K210.958M
2.130.104.931515.002.03-17.14%154.466K18.307M
4.270.204.9115988.004.07-0.73%612.121K297.138M
18.600.874.915231639.0017.73115.69%77.099M164.400M
6.000.284.906771.005.720.00%57.452K323.684M
4.530.214.8629079.004.32-2.48%174.292K585.468M
4.530.214.8611182.004.32-17.71%499.707K164.412M
0.540.034.855153.000.52-16.92%498.125K16.976M
EM
1.080.054.85257.001.03-7.21%27.372K287.216M
4.570.214.8210115.004.3615.04%548.337K12.381M
0.320.014.801236568.000.310.96%5.782M12.052M
2.410.114.7896930.002.30-8.73%755.334K152.268M
3.300.154.76127877.003.153.28%4.537M1.202B
0.270.014.7541236.000.263.76%250.776K6.519M
3.530.164.751239.003.374.01%93.928K70.117M
2.220.104.721611.002.12-0.93%158.064K23.822M
0.340.014.685625.000.32-1.96%260.366K52.539M
0.250.014.641158.000.240.54%152.575K9.509M
DK
28.381.254.61111379.0027.13-4.47%924.502K1.919B
1.590.074.616938.001.523.40%67.636K23.272M
2.500.114.601535.002.39-1.24%253.291K37.390M
3.870.174.59800.003.70-2.89%17.643K47.840M
44.441.954.5976568.0042.490.02%550.273K3.418B
XYF
2.980.134.562917.002.850.35%8.789K155.288M
0.510.024.4912941.000.490.62%288.330K17.815M
Tải thêm