Chứng khoán Hoa Kỳ trước khi đưa vào thị trường đã trải qua sự tăng giá hoặc giảm giá mạnh

Nếu một tin tức khiến nhiều nhà đầu tư nhanh chóng mua hoặc bán cổ phiếu của họ, điều này có thể khiến giá mở cửa tăng hoặc giảm đáng kể so với so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Đây được gọi là khoảng trống, mà bạn có thể tận dụng bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là 'chạy khoảng cách'. Dưới đây, bạn có thể xem bảng các cổ phiếu đã trải qua quá trình này.

Khoảng trống trước giờ mở cửa %
Đóng cửa trước giờ giao dịch
Thay đổi Trước phiên
Thay đổi Trước phiên %
Khối lượng Trước phiên giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
H.quả vốn hoá thị trường % 1N
GVPGSE Systems, Inc.
56.67%0.4499 USD0.1499 USD49.97%13.304M0.3000 USD0.00%32.533M7.441M USD−64.64%
RLAYRelay Therapeutics, Inc.
46.22%9.01 USD0.42 USD4.89%5008.62 USD0.35%1.201M1.053B USD−60.99%
MLGOMicroAlgo, Inc.
30.29%5.60 USD1.64 USD41.40%3.242M4.78 USD20.70%80.644M209.635M USD234.79%
BSFCBlue Star Foods Corp.
29.53%0.3260 USD0.0249 USD8.27%1.417M0.2898 USD−3.75%2.852M996.715K USD−95.60%
TAOPTaoping Inc.
22.51%2.41 USD0.10 USD4.33%1.675K2.32 USD0.43%79.122K3.619M USD−61.28%
AVTXAvalo Therapeutics, Inc.
20.10%0.1422 USD0.0397 USD38.73%87.675M0.1192 USD16.29%339.947M2.497M USD−91.58%
NEOVNeoVolta Inc.
17.56%3.03 USD0.41 USD15.65%3262.78 USD6.11%54.136K92.171M USD−40.14%
MKULMolekule Group, Inc.
15.57%0.3041 USD−0.0369 USD−10.82%92.862K0.2900 USD−14.96%446.05K9.873M USD
VLCNVolcon, Inc.
14.49%0.4198 USD0.0201 USD5.03%5390.4090 USD2.33%56.376K13.094M USD−77.11%
NFTGThe NFT Gaming Company, Inc.
13.49%0.3150 USD0.0088 USD2.87%719.858K0.3080 USD0.59%1.512M3.718M USD
SLQTSelectQuote, Inc.
12.97%1.26 USD0.03 USD2.44%7.272K1.15 USD−6.50%1.094M192.847M USD10.63%
TMPOTempo Automation Holdings, Inc.
12.22%0.2025 USD−0.0005 USD−0.25%1.201K0.1760 USD−13.30%414.582K5.413M USD−94.56%
CPHIChina Pharma Holdings, Inc.
12.10%0.1460 USD0.0105 USD7.75%17.333K0.1390 USD2.58%543.171K1.589M USD−77.64%
RKLBRocket Lab USA, Inc.
11.61%4.58 USD0.10 USD2.23%40.854K4.48 USD0.00%3.696M2.165B USD12.05%
FTELFitell Corporation
11.54%2.72 USD0.12 USD4.62%8002.58 USD−0.77%6.946K20.95M USD
TASTCarrols Restaurant Group, Inc.
11.09%6.91 USD0.69 USD11.09%2.9K6.22 USD0.00%318.226K338.955M USD300.16%
TNONTenon Medical, Inc.
9.48%0.1580 USD0.0050 USD3.27%51.917K0.1590 USD3.92%281.224K3.595M USD−79.62%
TBLTToughBuilt Industries, Inc.
9.42%0.2319 USD−0.0048 USD−2.03%16.997K0.2203 USD−6.93%749.606K7.425M USD−70.33%
FFIEFaraday Future Intelligent Electric Inc.
9.29%3.86 USD0.20 USD5.46%153.502K3.92 USD7.10%5.404M72.914M USD−71.01%
LASELaser Photonics Corporation
9.15%1.79 USD0.15 USD9.15%3591.63 USD−0.61%66.956K13.453M USD
HRYUHanryu Holdings, Inc.
9.00%5.23 USD0.45 USD9.41%5685.10 USD6.69%40.531K269.324M USD
XOSXos, Inc.
8.91%0.3510 USD0.0120 USD3.54%19.565K0.3470 USD2.36%141.381K61.079M USD−72.96%
GGRGogoro Inc.
8.85%2.66 USD0.19 USD7.75%6002.50 USD1.21%205.922K610.488M USD−43.83%
MGYMagnolia Oil & Gas Corporation
8.74%24.25 USD1.95 USD8.74%10022.25 USD−0.22%1.582M4.667B USD13.07%
INBSIntelligent Bio Solutions Inc.
8.66%1.38 USD0.11 USD8.66%3001.18 USD−7.09%23.965K2.75M USD−53.85%
PHIOPhio Pharmaceuticals Corp.
8.57%1.42 USD0.02 USD1.43%2351.39 USD−0.71%10.304K3.088M USD−63.22%
SFWLShengfeng Development Limited
8.51%12.52 USD1.00 USD8.68%1.059K12.55 USD8.94%108.182K1.042B USD
SGBXSafe & Green Holdings Corp.
8.29%1.76 USD−0.05 USD−2.76%128.953K1.41 USD−22.10%1.583M22.583M USD0.22%
DXYNThe Dixie Group, Inc.
8.21%0.7780 USD0.0590 USD8.21%1280.7101 USD−1.24%14.221K10.251M USD−42.80%
ADTHAdTheorent Holding Company, Inc.
8.20%1.23 USD0.01 USD0.82%2.322K1.21 USD−0.82%29.752K106.728M USD−37.67%
LICNLichen China Limited
8.16%1.55 USD0.08 USD5.44%44.38K1.57 USD6.80%231.461K42.39M USD
GRIGRI Bio, Inc.
8.15%1.54 USD0.02 USD1.62%4001.53 USD0.99%16.979K4.523M USD41.07%
CERSCerus Corporation
7.95%1.63 USD0.12 USD7.95%1001.50 USD−0.66%666.909K271.206M USD−56.12%
GTECGreenland Technologies Holding Corporation
7.79%3.50 USD0.29 USD9.03%1.831K3.56 USD10.90%140.429K46.203M USD33.56%
MONDMondee Holdings, Inc.
7.76%3.56 USD0.08 USD2.31%4004.38 USD25.86%3.056M370.918M USD−57.74%
TRNRInteractive Strength Inc.
7.64%1.60 USD0.16 USD11.11%8.012K1.52 USD5.56%75.614K21.551M USD
BIAFbioAffinity Technologies, Inc.
7.55%1.09 USD0.03 USD2.83%3701.03 USD−2.83%24.658K8.812M USD
VIRIVirios Therapeutics, Inc.
7.45%0.9753 USD0.0353 USD3.76%8180.9400 USD0.00%64.979K18.093M USD130.61%
TARSTarsus Pharmaceuticals, Inc.
7.41%18.14 USD1.25 USD7.41%40016.95 USD0.36%369.817K552.85M USD29.53%
MVLAMovella Holdings Inc.
7.41%0.7100 USD0.0769 USD12.15%10.297K0.6499 USD2.65%97.266K33.085M USD−91.79%
AUUDAuddia Inc.
7.38%0.3490 USD0.0240 USD7.38%2000.3236 USD−0.43%39.029K6.455M USD−62.07%
WEWeWork Inc.
7.28%3.58 USD0.01 USD0.29%16.803K3.10 USD−13.17%2.841M165.092M USD−92.74%
USDPUSD Partners LP
7.26%0.6100 USD0.0422 USD7.43%4000.5700 USD0.39%68.553K19.242M USD−86.18%
RADRite Aid Corporation
7.25%0.6636 USD0.0323 USD5.12%15.742K0.5900 USD−6.54%2.429M33.451M USD−91.42%
ORMPOramed Pharmaceuticals Inc.
7.22%2.60 USD−0.03 USD−1.14%30.205K2.60 USD−1.14%136.07K104.717M USD−59.99%
STIXSemantix, Inc.
7.17%2.10 USD0.19 USD9.95%4.764K1.97 USD3.14%138.812K154.926M USD−34.75%
SHOTSafety Shot, Inc.
7.09%1.49 USD0.08 USD5.67%17.775K1.52 USD7.80%748.479K41.731M USD128.20%
SFRAppreciate Holdings, Inc.
7.04%0.2110 USD0.0008 USD0.38%2.305K0.2200 USD4.66%30.913K10.617M USD−96.29%
HTOOFusion Fuel Green PLC
7.00%1.0700 USD0.0700 USD7.00%1000.9600 USD−4.00%172.754K14.174M USD−76.28%
AGRXAgile Therapeutics, Inc.
6.94%1.90 USD0.17 USD9.83%9.88K1.76 USD1.73%96.334K3.391M USD−68.77%
PTNPalatin Technologies, Inc.
6.92%1.59 USD0.00 USD0.00%8501.50 USD−5.66%102.222K17.285M USD−70.84%
GBNHGreenbrook TMS Inc.
6.90%0.2790 USD0.0180 USD6.90%2000.2723 USD4.33%8.357K11.647M USD−84.23%
BIORBiora Therapeutics, Inc.
6.85%2.19 USD0.00 USD0.00%3.679K2.13 USD−2.74%53.616K49.689M USD−50.07%
BTMBitcoin Depot Inc.
6.84%2.56 USD0.22 USD9.41%312.332K2.44 USD4.27%861.251K140.384M USD−64.20%
LFLYLeafly Holdings, Inc.
6.80%7.30 USD−0.49 USD−6.29%6326.93 USD−11.04%46.273K14.35M USD−55.13%
BWVBlue Water Biotech, Inc.
6.72%0.5899 USD0.0286 USD5.10%32.733K0.5690 USD1.37%191.532K9.035M USD
HLGNHeliogen, Inc.
6.62%3.99 USD0.25 USD6.62%3K3.70 USD−1.07%29.695K21.746M USD−91.72%
HPKHighPeak Energy, Inc.
6.55%17.29 USD1.41 USD8.88%6.393K16.86 USD6.17%1.13M2.162B USD−1.63%
ATOMAtomera Incorporated
6.52%6.36 USD0.39 USD6.52%3506.46 USD8.21%519.131K166.629M USD−31.66%
BNTCBenitec Biopharma Inc.
6.44%3.14 USD0.19 USD6.44%1003.05 USD3.39%8.157K7.77M USD−6.07%
IDEXIdeanomics, Inc.
6.41%1.94 USD0.10 USD5.43%2.577K1.86 USD1.09%152.007K22.309M USD−87.07%
TKNOAlpha Teknova, Inc.
6.38%2.20 USD0.32 USD17.02%20.553K2.00 USD6.38%467.584K56.683M USD−43.16%
MGAMMobile Global Esports Inc.
6.38%0.3000 USD0.0180 USD6.38%1000.2850 USD1.06%127.002K5.82M USD
ATHXAthersys, Inc.
6.38%0.2973 USD0.0153 USD5.43%9.991K0.2910 USD3.19%223.886K6.548M USD−67.10%
JANJanOne Inc.
6.38%0.4988 USD0.0476 USD10.55%12.949K0.4570 USD1.29%39.734K1.913M USD−73.24%
CFFECF Acquisition Corp. VIII
6.08%15.70 USD0.90 USD6.08%10016.31 USD10.18%29.217K134.143M USD−54.64%
LIDRAEye, Inc.
6.01%0.2090 USD0.0059 USD2.90%7.728K0.2000 USD−1.53%710.464K36.962M USD−80.98%
PXMDPaxMedica, Inc.
5.74%0.3056 USD0.0166 USD5.74%3000.2960 USD2.42%66.804K4.549M USD
HAHawaiian Holdings, Inc.
5.62%7.35 USD0.06 USD0.82%4.262K6.82 USD−6.45%2.442M352.132M USD−48.71%
ESPEspey Mfg. & Electronics Corp.
5.61%15.95 USD0.80 USD5.28%60016.50 USD8.91%29.385K44.66M USD22.41%
CZOOCazoo Group Ltd
5.45%0.6249 USD0.0749 USD13.62%8.563K0.5800 USD5.45%372K22.299M USD−93.87%
BLNKBlink Charging Co.
5.41%3.16 USD0.02 USD0.64%39.63K3.14 USD0.00%1.468M204.272M USD−77.69%
YTENYield10 Bioscience, Inc.
5.40%0.3374 USD0.0173 USD5.40%2500.3201 USD0.00%64.426K3.798M USD−76.15%
VERIVeritone, Inc.
5.37%2.51 USD0.09 USD3.72%2002.35 USD−2.89%324.181K86.946M USD−57.56%
DMTKDermTech, Inc.
5.29%1.72 USD0.02 USD1.18%2001.65 USD−2.94%125.721K55.57M USD−54.55%
TGLTreasure Global Inc.
5.26%0.2600 USD0.0130 USD5.26%1000.2480 USD0.40%48.947K4.358M USD
MTNBMatinas Biopharma Holdings, Inc.
5.23%0.1278 USD−0.0022 USD−1.69%8.8K0.1340 USD3.08%143.943K29.113M USD−78.64%
VAXXVaxxinity, Inc.
5.18%1.37 USD0.12 USD9.16%2.744K1.38 USD9.96%502.359K174.908M USD−34.22%
ENVBEnveric Biosciences, Inc.
5.04%2.58 USD0.20 USD8.40%19.432K2.38 USD−0.16%65.333K5.185M USD−27.48%
AUDCAudioCodes Ltd.
5.01%10.90 USD0.52 USD5.01%30110.11 USD−2.60%83.895K319.129M USD−53.08%
DYNTDynatronics Corporation
5.00%0.7770 USD0.0370 USD5.00%3930.7010 USD−5.27%2.752K2.835M USD−71.93%
CLEUChina Liberal Education Holdings Limited
5.00%0.3255 USD0.0155 USD5.00%1.15K0.3000 USD−3.23%170.875K9.48M USD−51.79%
WLGSWang & Lee Group, Inc.
5.00%0.8631 USD0.0411 USD5.00%7430.8327 USD1.30%7.571K11.158M USD
GNLXGenelux Corporation
5.00%28.98 USD1.38 USD5.00%10026.88 USD−2.61%109.021K663.003M USD
MIGIMawson Infrastructure Group Inc.
5.00%0.6400 USD−0.0100 USD−1.54%2070.6510 USD0.15%47.91K10.753M USD−75.50%
REAXThe Real Brokerage, Inc.
5.00%1.52 USD−0.08 USD−5.00%1.2K1.59 USD−0.63%135.345K286.2M USD−5.65%
SABSSAB Biotherapeutics, Inc.
5.00%0.5925 USD0.0282 USD5.00%4100.5468 USD−3.10%5.21K28.608M USD−2.22%
NEPNextEra Energy Partners, LP
4.99%50.25 USD2.39 USD4.99%10048.84 USD2.05%787.28K4.563B USD−30.16%
RIBTRiceBran Technologies
4.99%0.4735 USD0.0225 USD4.99%1000.4398 USD−2.49%15.52K2.906M USD−66.54%
IOBTIO Biotech, Inc.
4.96%1.38 USD−0.03 USD−2.12%1.016K1.47 USD4.26%34.766K96.845M USD30.77%
OFIXOrthofix Medical Inc.
4.96%13.33 USD0.63 USD4.96%11512.50 USD−1.57%525.414K459.233M USD14.90%
AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc.
4.92%4.30 USD0.03 USD0.70%6004.19 USD−1.87%1.795M1.283B USD101.36%
GRRRGorilla Technology Group Inc.
4.90%1.0415 USD0.0215 USD2.11%72.399K0.9661 USD−5.28%1.422M68.939M USD
UFIUnifi, Inc. New
4.90%7.28 USD0.34 USD4.90%1006.85 USD−1.30%40.432K123.879M USD−31.11%
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.
4.88%4.52 USD0.01 USD0.22%2104.21 USD−6.65%297.015K41.272M USD−87.09%
CDIOCardio Diagnostics Holdings Inc.
4.87%0.4200 USD0.0300 USD7.69%5.5K0.3850 USD−1.28%109.828K4.534M USD−94.44%
SLGCSomaLogic, Inc.
4.86%2.37 USD0.11 USD4.86%2K2.27 USD0.44%663.726K426.922M USD−22.43%
HOFVHall of Fame Resort & Entertainment Company
4.86%6.26 USD0.29 USD4.86%1006.06 USD1.51%14.952K34.37M USD−52.08%
AUSTAustin Gold Corp.
4.85%0.8302 USD0.0384 USD4.85%1000.7936 USD0.23%5.936K10.532M USD
DRRXDURECT Corporation
4.80%2.84 USD0.13 USD4.80%4002.66 USD−1.85%100.367K73.416M USD−36.56%