Đồ uống: Không cồn (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
688.543B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.487M
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+2.78%
Hiệu suất Tháng
+0.29%
Hiệu suất Năm
+1.07%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKO.AEmbotelladora Andina S.A.
Chứng chỉ lưu ký
11.92 USD+0.48%1.403K1.762.095B USD10.621.12 USD−10.07%6.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AKO.BEmbotelladora Andina S.A.
Chứng chỉ lưu ký
14.00 USD−4.04%22.265K6.682.095B USD11.581.21 USD−6.35%4.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BRBRBellRing Brands, Inc.
53.44 USD−1.51%1.133M0.767.005B USD43.271.23 USD+62.02%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BRFHBarfresh Food Group Inc.
1.75 USD−4.11%8.725K1.8524.368M USD−0.31 USD+5.13%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc
63.41 USD−0.95%1.425M0.8529.095B USD16.383.87 USD+140.89%3.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CELHCelsius Holdings, Inc.
50.90 USD−0.12%3.451M0.7611.792B USD103.370.49 USD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.
806.26 USD−0.36%46.766K1.067.558B USD17.1347.06 USD+33.75%0.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FIZZNational Beverage Corp.
46.58 USD−5.57%238.026K1.574.35B USD26.571.75 USD+19.75%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
FMXFomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
Chứng chỉ lưu ký
128.21 USD+0.51%251.244K0.7127.588B USD12.5510.22 USD1.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KDPKeurig Dr Pepper Inc.
32.11 USD−0.77%8.254M1.0544.901B USD23.401.37 USD+7.39%2.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOCoca-Cola Company (The)
58.61 USD−0.22%11.179M0.81253.395B USD23.632.48 USD+8.73%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOFCoca Cola Femsa S.A.B. de C.V.
Chứng chỉ lưu ký
88.59 USD+0.62%64.91K0.574.624B USD15.955.55 USD+34.46%3.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MNSTMonster Beverage Corporation
53.92 USD−0.70%4.936M0.8356.101B USD36.491.48 USD+30.50%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PEPPepsiCo, Inc.
165.68 USD−1.06%5.115M1.11227.787B USD27.655.99 USD−14.30%2.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PRMWPrimo Water Corporation
14.71 USD+0.41%545.461K0.862.345B USD20.140.73 USD2.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
WTERThe Alkaline Water Company Inc.
0.3029 USD−0.88%137.827K0.723.945M USD−2.35 USD+58.48%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZVIAZevia PBC
2.00 USD−0.50%173.42K1.69142.061M USD−0.38 USD+71.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua