Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

226
Cổ phiếu
306.724B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.274M
Khối lượng
−1.88%
Thay đổi
+9.14%
Hiệu suất Tháng
−18.12%
Hiệu suất Năm
−25.92%
Hiệu suất YTD
           
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
9.970.00%0.00Theo dõi401.000K380.817M123.390.084.00
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.200.00%0.00Mua502
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
10.10-0.10%-0.01Mua374.565K378.750M27.950.364.00
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.621.14%0.12Bán9.007K407.062M4.00
AGBA AGBA ACQUISITION LIMITED
10.100.00%0.00Bán60460.347M-0.04
AGMH AGM GROUP HOLDINGS INC
20.970.38%0.08Mua1.410K605.846M-0.0648.00
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
11.003.77%0.40Sức mua mạnh1.001K161.583M113.250.092.00
ALUS ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP
9.70-1.02%-0.10Mua200
ALUS.U ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT EXP(31/10/2026)
9.980.30%0.03Mua45064.558M240.920.04
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.300.00%0.00Sức mua mạnh4.100K283.920M115.990.094.00
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.60-3.28%-0.36Sức mua mạnh500292.189M123.420.094.00
AMHCU AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (01/12/2026)
10.010.60%0.06Mua5.366K
AMK ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC
26.980.20%0.06Mua16.880K1.945B-0.01729.00
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
10.180.79%0.08Mua5.300K141.451M-0.023.00
APXT APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
9.800.46%0.04Mua114436.911M253.510.042.00
APXTU APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A AND 1/2 WT EXP 11/06/26
10.39-0.57%-0.06Mua1.101K
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
11.050.91%0.10Mua104198.555M-0.08
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
12.200.08%0.01Mua10.646K
ATCX ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS INC
10.551.15%0.12Mua3.482K60.672M-4.05
AVCT AMERICAN VIRTUAL CLOUD TECH INC
1.540.28%0.00Bán52.711K30.043M-0.493.00
AXP AMERICAN EXPRESS CO
98.82-2.38%-2.41Mua4.213M79.402B14.296.6164500.00
BBCP CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC
3.714.07%0.14Mua76.039K215.712M-0.361400.00
BFIN BANKFINANCIAL CORPORATION
9.24-1.91%-0.18Mua6.372K138.991M12.340.69198.00
BIOX BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP
6.295.71%0.34Mua12.448K227.198M867.650.01409.00
BRBS BLUE RIDGE BANKSHARES INC (VA)
14.900.87%0.13Bán22684.373M16.520.90271.00
BROG BROOGE ENERGY LIMITED
10.98-0.09%-0.01Mua1.685K1.203B90.830.12
C CITIGROUP INC
50.17-4.00%-2.09Mua17.013M104.407B6.677.25200000.00
CCAC CITIC CAPITAL ACQ CORP
9.650.00%0.00Mua100
CCAC.U CITIC CAPITAL ACQ CORP UNIT (1 CL A SHS & 1/2 RED WT EXP)
9.950.00%0.00Mua10.111K341.550M
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.71-0.88%-0.09Mua4.244K598.164M102.770.103.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
11.750.95%0.11Sức mua mạnh1.501K
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
10.30-0.48%-0.05Mua2.567K888.375M144.94
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
11.011.29%0.14Mua102
CCXX CHURCHILL CAPITAL CORP III
10.170.30%0.03Mua1.673K
CCXX.U CHURCHILL CAPITAL CORP III UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP(01/03/2027)
10.42-0.15%-0.02Mua1.110K1.430B
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.31-0.29%-0.03Mua1.004K370.366M105.730.104.00
CGROU COLLECTIVE GROWTH CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
9.940.00%0.00Mua2.177K188.416M
CHAQ.U CHARDAN HEALTHCARE ACQ 2 CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP (05/03/2025)
9.99-0.15%-0.01Mua10085.085M2.00
CHPM CHP MERGER CORP
9.800.82%0.08Mua6.123K
CHPMU CHP MERGER CORP UNIT (1 CL A & 1 WT) EXP (22/11/2024)
10.101.51%0.15Mua4.212K376.875M3.00
CIIC CIIG MERGER CORP
9.70-0.26%-0.03Mua26.208K
CIICU CIIG MERGER CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(31/12/2026)
10.091.10%0.11Mua218
CIZN CITIZENS HLDG CO(MISS)
21.97-0.86%-0.19Mua1.124K122.815M19.401.11290.00
CNNE CANNAE HOLDINGS INC
36.851.35%0.49Mua79.398K2.909B3.699.3422482.00
COHN COHEN & COMPANY INC
3.602.86%0.10Bán5.862K4.488M-3.4494.00
CPAA CONYERS PARK II ACQUISITION CORP
10.50-0.86%-0.09Theo dõi206590.591M176.960.062.00
CPAAU CONYERS PARK II ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/4 WT EXP 18/07/2024
11.350.89%0.10Mua200
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
9.960.20%0.02Mua166.754K560.250M108.870.096.00
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.12-0.77%-0.08Bán3.744K577.125M103.966.00
CZWI CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC MD
7.491.22%0.09Bán62883.519M7.481.00288.00
DFNS LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP
9.70-0.41%-0.04Sức bán mạnh305
DFNS.U LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (24/10/2024)
10.000.00%0.00Bán2.250K
DFPHU DFP HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1/4 WT) 31/03/2025
10.05-0.35%-0.04Mua11.199K290.375M
DMYT DMY TECHNOLOGY GROUP INC
9.750.00%0.00102
DMYT.U DMY TECHNOLOGY GROUP INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.14-0.69%-0.07Mua3.200K290.375M
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
9.940.19%0.02Bán264347.868M104.310.102.00
DPHCU DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP UNIT 1 COM CLA & 1/3 RED WT EX(22/02/24)
10.25-0.49%-0.05Mua1.000K355.600M2.00
EFC ELLINGTON FINANCIAL INC
10.55-1.22%-0.13Mua119.221K461.878M-1.78150.00
ENOB ENOCHIAN BIOSCIENCES INC
3.65-0.54%-0.02Bán18.835K170.645M-0.008.00
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC
20.200.50%0.10Mua1.286M9.074B2.009.697900.00
ESSC EAST STONE ACQUISITION CORP
9.780.31%0.03Mua241.448K
ESSCU EAST STONE ACQUISITION CORP UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)31/12/2026
9.900.00%0.00Mua10.813K174.916M
EXPC EXPERIENCE INVESTMENTS CORP
9.77-0.31%-0.03Bán3.029K335.844M
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
10.000.00%0.00Bán21.156K
EXPI EXP WORLD HOLDINGS INC
10.574.65%0.47Mua134.652K703.855M-0.05634.00
FBC FLAGSTAR BANCORP
30.86-0.68%-0.21Mua100.117K1.752B7.034.034453.00
FBIZ FIRST BUSINESS FINL SERVICES INC
17.091.51%0.25Mua7.328K145.713M6.632.38301.00
FEAC FLYING EAGLE ACQUISITION CORP
10.240.29%0.03Mua45.766K
FEAC.U FLYING EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/4 WT EXP
10.600.20%0.02Mua366
FMAO FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC
24.834.55%1.08Mua2.197K276.343M13.181.73357.00
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.820.32%0.04Mua206.049K277.666M173.950.062.00
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
12.860.00%0.00Sức mua mạnh257
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
10.280.10%0.01Mua21.176K812.763M437.180.023.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.511.55%0.16Mua2.100K
FSBW FS BANCORP INC
44.200.91%0.40Mua2.396K189.244M8.735.13452.00
FSRV FINSERV ACQUISITION CORP
9.76-0.20%-0.02Bán1.297K311.490M2.00
FSRVU FINSERV ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (31/12/2026)
10.25-0.49%-0.05Bán600
FTAC FINTECH ACQUISITION CORP III
10.250.00%0.00Mua3.001K453.947M112.380.092.00
FTACU FINTECH ACQUISITION CORP III UNIT (CL A & 1/2 WT EXP) 01/12/2023
10.750.94%0.10Mua300.166K
FVAC.U FORTRESS VALUE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
9.99-0.30%-0.03Bán129.703K
GDYN GRID DYNAMICS HOLDINGS INC
8.10-1.70%-0.14Bán10.352K185.195M-0.242.00
GFED GUARANTY FEDERAL BANCSHARES INC
14.261.78%0.25Bán3.185K62.243M6.512.15229.00
GHIV GORES HOLDINGS IV INC
10.05-0.03%-0.00Mua2.511K
GHIVU GORES HOLDINGS IV INC UNIT 1 CL A AND 1/4 WT EXP 01/02/2023
10.381.27%0.13Sức mua mạnh390.595K552.500M3.00
GIK.U GIGCAPITAL3 INC UNIT 1 COM & 3/4 WT EXP
9.88-0.20%-0.02Sức bán mạnh11.890K
GIX GIGCAPITAL2 INC
9.97-0.15%-0.01Bán150.022K154.465M470.970.022.00
GIX.U GIGCAPITAL2 INC UNIT (1 COM & 1 WT & 1 RT) 28/02/2026
10.40-0.19%-0.02Bán141.107K169.261M491.510.022.00
GLEO GALILEO ACQUISITION CORP
9.861.65%0.16Mua200
GLEO.U GALILEO ACQUISITION CORP UNITS (1 ORD & 1 RED WTS)
9.92-2.19%-0.22Bán10.000K177.806M2.00
GMHI GORES METROPOULOS INC
10.250.00%0.00Mua399.428K512.500M96.330.113.00
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.70-0.19%-0.02Bán500
GNRS GREENROSE ACQUISITION CORP
9.700.00%0.00100
GNRSU GREENROSE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
9.850.00%0.00Mua44.046K215.646M
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
11.000.36%0.04Mua80065.983M-0.132.00
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
10.44-0.05%-0.01Sức mua mạnh242381.740M-0.482.00
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
11.09-0.18%-0.02Sức mua mạnh248
GRNV GREENVISION ACQUISITION CORP
9.88-0.10%-0.01Bán2.692K71.013M
GRNVU GREENVISION ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)EXP 28/10/24
10.150.10%0.01Theo dõi5.100K75.828M
GSBC GREAT SOUTHERN BANCORPORATION INC
42.87-1.74%-0.76Mua7.942K603.798M8.224.981191.00
GSMG GLORY STAR NEW MEDIA GRP HLDGS LTD
3.303.12%0.10Sức bán mạnh17.403K187.261M25.190.13173.00
GXGX GX ACQUISITION CORP
9.81-0.81%-0.08Sức bán mạnh3.724K352.547M99.700.104.00
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.390.10%0.01Mua2.330K
HBCP HOME BANCORP INC
26.38-2.33%-0.63Mua2.641K237.646M10.172.43
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.351.07%0.11Mua4.451K77.663M201.183.00
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.741.90%0.20Sức mua mạnh1.507K
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.50-0.11%-0.01Sức mua mạnh2.620K68.913M233.650.042.00
HCCHU HL ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1 WT & 1 RT)
10.81-9.93%-1.19Bán100
HCCO HEALTHCARE MERGER CORP
9.800.00%0.00Theo dõi500.000K
HCCOU HEALTHCARE MERGER CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(30/11/2026)
10.400.00%0.00Sức mua mạnh2.067K325.890M
HUSN HUDSON CAPITAL INC
0.8095.17%0.39Mua4.738M17.028M20.00
HYAC HAYMAKER ACQUISITION CORP II
9.970.10%0.01Bán2.401K498.500M120.530.084.00
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.841.88%0.20Sức mua mạnh14.900K
IGIC INTERNATIONAL GENERAL INS HLDGS LTD
5.741.59%0.09Bán129278.088M65.630.093.00
IMVT IMMUNOVANT INC
24.41-2.05%-0.51Mua56.612K1.616B
IMVTU IMMUNOVANT INC UNIT 1 COM & 1 WT EXP(18/12/2024)
29.754.02%1.15Sức mua mạnh6301.511B
IMXI INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC
11.45-0.91%-0.10Mua21.871K435.307M18.880.58247.00
ING ING GROEP N.V. SPONS ADR-EACH REPR 1 ORD EUR0.24(MGT)
6.630.61%0.04Mua4.886M24.253B4.531.3856196.00
INSU INSURANCE ACQUISITION CORP
10.070.00%0.00Mua25.000K207.979M136.820.073.00
INSUU INSURANCE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2024)
10.552.23%0.23Mua1.000K
IPOB.U SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS CORP II UNIT(1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.600.14%0.01Mua6.831K491.310M4.00
IPOC.U SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HLDGS III UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP 2025
10.340.05%0.01Mua16.180K808.080M4.00
IPV.U INTERPRIVATE ACQUISITION CORP UNITS(1 SHS & 1/2 WTS) 29/10/2024
9.83-0.10%-0.01Bán100246.937M
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
10.252.19%0.22Sức mua mạnh1.810K76.132M-0.062.00
JIH JUNIPER INDL HLDGS INC
9.900.10%0.01Mua918426.938M
JIH.U JUNIPER INDL HLDGS INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT (13/11/2026)
10.191.86%0.19Mua113436.641M
JWS.U JAWS ACQUISITION CORP UNIT SHS 1 CL A & 1/3 WT EX
10.280.10%0.01Sức mua mạnh21.382K771.878M2.00
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.40-0.20%-0.02Mua51468.690M-0.07
LACQU LEISURE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)
10.445.03%0.50Bán400
LATN UNION ACQUISITION CORP II
9.830.31%0.03Mua100
LATNU UNION ACQUISITION CORP II UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT)
10.00-0.10%-0.01Bán100
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.95-0.30%-0.03Mua1.376K393.336M4990.000.00
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
10.050.40%0.04Mua77.283K397.289M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.450.10%0.01Mua602202.795M152.190.072.00
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.410.68%0.07Mua4.902K383.140M725.170.01
LGVW.U LONGVIEW ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
10.01-0.10%-0.01773.126K
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.370.24%0.03Sức mua mạnh201.406K252.002M-0.07
LIVKU LIV CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SHS & 1 RED WT EXP 2024
9.86-0.90%-0.09Bán14.278K79.613M3.00
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.550.00%0.00Mua1.300K55.599M-0.062.00
LOACU LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION UNITS(1 ORD & 1 RT & 1 WT) 29/08/2024
10.40-0.95%-0.10Bán402
LOAK.U LIVE OAK ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/2 WT EXP (01/04/27)
9.900.71%0.07Mua25.600K253.638M4.00
LSAC LIFESCI ACQUISITION CORP
9.35—%9.100K
LSACU LIFESCI ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT) 31/03/2025
10.261.08%0.11Sức mua mạnh12584.180M
MCMJ MERIDA MERGER CORP I
9.751.35%0.13Mua125159.626M
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.50-0.66%-0.07Mua23.801K222.192M82.300.133.00
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
11.01-2.78%-0.32Mua2.700K
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
10.12-0.10%-0.01Bán16.255K225.474M274.530.043.00
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.834.94%0.51Sức mua mạnh101
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.974.06%0.43Sức mua mạnh3.900K135.624M-0.074.00
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
11.65-0.09%-0.01Sức mua mạnh100141.255M4.00
MYFW FIRST WESTERN FINANCIAL INC
13.25-0.38%-0.05Mua2.708K104.907M13.630.98
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất