Xuất bản / Dịch vụ Tài chính (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
181.383B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.235M
Khối lượng
−1.12%
Thay đổi
−0.08%
Hiệu suất Tháng
+34.45%
Hiệu suất Năm
+36.26%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
MCO Moody's Corporation
384.78-1.12%-4.37Bán846.165K325587368.7071.531B34.8611.2411490.00
SPGI S&P Global Inc.
455.82-1.12%-5.15Bán1.489M678503567.88109.853B39.7411.6523000.00
Tải thêm