Công ty mẹ (Công nghiệp)

172
Cổ phiếu
55.515B
Giá trị vốn hóa thị trường
120.790K
Khối lượng
+0.46%
Tỷ suất Cổ tức
+0.06%
Thay đổi
+1.71%
Hiệu suất Tháng
+0.83%
Hiệu suất Năm
+5.08%
Hiệu suất YTD
          
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
9.910.10%0.01Mua100.000K87.329M
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.180.10%0.01Sức mua mạnh1.000K688.915M
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
9.87-0.30%-0.03Bán111.012K312.000M
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.420.19%0.02Mua56.800K312.000M
AESE ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT INC
4.422.19%0.10Bán4.708K19.629M-0.09
AGBA AGBA ACQUISITION LIMITED
9.980.30%0.0336.950K59.630M
AGBAU AGBA ACQUISITION LIMITED UNIT 1 SHS & 1 WT EXP & 1 RT
10.200.00%0.00Mua90060.945M
AHCO ADAPTHEALTH CORP
9.60—%14.018K300.000M269.080.04
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
10.300.19%0.02Mua1.348K151.304M1715.460.01
ALACU ALBERTON ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)22/04/2020
10.55-0.19%-0.02Mua405108.666M1715.460.01
ALGR ALLEGRO MERGER CORP
10.200.49%0.05Sức mua mạnh541.635K194.412M34.250.31
ALGRU ALLEGRO MERGER CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WTS)
10.994.37%0.46Sức mua mạnh138.611K157.423M34.250.31
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.060.00%0.00Sức mua mạnh100277.305M2394.920.00
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.370.19%0.02Sức mua mạnh100207.400M2394.920.00
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
10.020.30%0.03Mua1.000K139.228M39.960.26
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.500.00%0.00Mua186285.125M39.960.26
APXT APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
9.780.00%0.00250.000K380.784M
APXTU APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A AND 1/2 WT EXP 11/06/26
10.34-0.10%-0.01Mua400402.977M
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
10.25-0.19%-0.02Mua201184.180M90.190.122.00
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
11.060.73%0.08Sức mua mạnh15.300K158.988M90.190.122.00
BROG TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY
10.260.00%0.00Mua57.842K217.810M93.800.124.00
BROGU TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY UNITS (1 COM & 1/2 RED WT)
11.342.19%0.24Sức mua mạnh200240.794M93.800.124.00
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
10.61-0.84%-0.09Sức mua mạnh42073.375M204.160.053.00
BRPM B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP
9.880.00%0.00Mua50.000K182.101M
BRPM.U B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP UNITS(1COM & 1/2 WT EXP)
10.180.10%0.01Mua612127.125M
BWMC BOXWOOD MERGER CORP
10.10-0.05%-0.01Sức mua mạnh281.222K255.025M40.000.27
BWMCU BOXWOOD MERGER CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)26/11/2025
10.83-0.45%-0.05Mua1.100K219.308M40.000.27
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.24-0.10%-0.01Mua1.400K572.160M97.330.110.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.750.00%0.00Mua301473.000M97.330.110.00
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
10.250.04%0.00Mua4.517K743.820M
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
10.78-0.19%-0.02Mua50.395K743.820M
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.13-0.25%-0.03Bán10.003K363.900M172.720.06
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
10.620.19%0.02Mua10.857K380.784M172.720.06
CODI COMPASS DIV HOLDINGS
22.420.81%0.18Mua251.751K1.343B-2.003444.00
CPAA CONYERS PARK II ACQUISITION CORP
10.30-0.77%-0.08Theo dõi500581.950M
CPAAU CONYERS PARK II ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/4 WT EXP 18/07/2024
10.750.09%0.01Bán210581.950M
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
9.900.20%0.02Mua151.742K309.375M
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.25-0.19%-0.02Mua200503.750M
CTAC CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.18-0.10%-0.01Sức mua mạnh28.621K286.465M131.210.082.00
CTACU CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT) 30/09/2023
10.84-0.09%-0.01Mua302217.000M131.210.082.00
DDMX DD3 ACQUISITION CORP
10.140.10%0.01Mua2.500K73.243M331.530.03
DDMXU DD3 ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP)12/10/2023
10.400.19%0.02Mua20060.363M331.530.03
DEAC DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP
10.09-0.13%-0.01Mua605417.600M
DEACU DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/06/2026)
10.460.19%0.02Mua4.221K417.600M
DFNSU LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (24/10/2024)
10.040.10%0.01100.960K125.375M
DMPI DELMAR PHARMACEUTICALS INC
0.725.11%0.04Mua1.843M8.200M-3.184.00
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
9.90-0.20%-0.02Mua402.702K81.119M
DPHCU DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP UNIT 1 COM CLA & 1/3 RED WT EX(22/02/24)
10.200.00%0.00Mua3.000K347.200M
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP
10.210.10%0.01Mua70080.723M-0.25
EDTXU EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2025
10.38-0.19%-0.02Mua8.700K57.200M-0.25
EXPC EXPERIENCE INVESTMENTS CORP
9.75-0.20%-0.02200329.062M
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
10.050.00%0.00Mua107.125K339.188M
FLLC FELLAZO INC
9.88-0.10%-0.011.300K56.810M
FLLCU FELLAZO INC UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)
10.080.00%0.00Mua1.700K57.960M
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.160.00%0.00Mua55.478K260.655M-0.07
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
10.720.23%0.03Mua100482.180M-0.07
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
10.200.20%0.02Mua631792.422M84.540.123.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.740.00%0.00Mua100804.856M84.540.123.00
FSRVU FINSERV ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (31/12/2026)
10.060.10%0.01113.798K227.783M
GBLI GLOBAL INDEMNITY LIMITED CAYMAN
26.321.08%0.28Mua13.320K375.895M-2.31410.00
GIG GIGCAPITAL INC
10.520.19%0.02Sức mua mạnh5.000K122.416M-0.59
GLEO.U GALILEO ACQUISITION CORP UNITS (1 ORD & 1 RED WTS)
10.03-0.20%-0.02Bán1.300K100.500M
GMHI GORES METROPOULOS INC
10.150.00%0.00Mua300507.500M
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.68-0.09%-0.01Mua200833.200M
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
10.47-0.19%-0.02Bán2.197K148.449M-0.09
GPAQU GORDON POINTE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1 WT EXP)18/01/2023
10.79-0.55%-0.06Mua500153.837M-0.09
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
10.110.00%0.00Mua200308.058M157.090.06
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
10.500.48%0.05Sức mua mạnh495308.058M157.090.06
GRSH GORES HOLDINGS III INC
10.220.00%0.00Mua139511.000M118.600.093.00
GRSHU GORES HOLDINGS III INC UNIT(1 CL A & 1/3 WT) EXP 07/09/2024
10.70-0.28%-0.03Mua100428.000M118.600.093.00
GSAH GS ACQUISITION HOLDINGS CORP
10.24-0.29%-0.03Bán45.615K205.969M91.060.121.00
GSAH.U GS ACQUISITION HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP RED)
10.65-0.19%-0.02Bán2.134K734.850M91.060.121.00
GTYH GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC
5.310.57%0.03Bán89.894K276.948M-1.20
GXGX GX ACQUISITION CORP
9.930.40%0.04Mua15.307K356.859M
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.27-0.10%-0.01Mua200295.262M
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.060.10%0.01Sức mua mạnh158377.439M
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.64-0.09%-0.01Mua14.677K399.200M
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.230.59%0.06Mua39.087K56.265M-0.17
HHHH WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED
10.100.00%0.00Bán106.539K75.321M
HHHHU WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED UNIT 1 ORD SHS & 1 RED WT & 1 RIGHT
10.551.44%0.15Mua3.500K128.071M
HSAC HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP
10.180.10%0.01Mua23.200K146.338M
HSACU HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP(01/04/2024)
11.06-0.09%-0.01Bán13.900K110.600M
HYAC HAYMAKER ACQUISITION CORP II
9.920.00%0.00Sức mua mạnh287.090K496.000M
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.470.00%0.00Sức mua mạnh2.877K523.500M
INSU INSURANCE ACQUISITION CORP
9.910.00%0.00Mua100.005K204.675M
INSUU INSURANCE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2024)
10.43-0.19%-0.02Theo dõi100215.414M
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
19.44-0.26%-0.05Mua725.155K5.830B5.183.784700.00
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
9.980.20%0.02Mua1.500K365.542M
JFKKU 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.640.66%0.07Bán2.400K364.810M
JIH.U JUNIPER INDL HLDGS INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT
9.99-0.15%-0.01102.043K300.150M
KBLM KBL MERGER CORP IV
10.560.09%0.01Mua175.100K45.031M162.570.242.00
KXIN KAIXIN AUTO HOLDINGS
1.491.27%0.02Sức bán mạnh5.320K78.369M15.750.092.00
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.290.10%0.01Mua60.002K257.250M25.640.41
LACQU LEISURE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)
10.630.19%0.02Mua16.000K265.250M25.640.41
LATNU UNION ACQUISITION CORP II UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT)
10.050.08%0.01Bán350200.858M
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.840.00%0.00Mua803388.988M
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
10.05-0.15%-0.02Bán1.000K317.970M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.29-0.05%-0.01Mua330.550K199.593M89.000.12
LFACU LF CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1 WT EXP)
10.73-0.07%-0.01Mua1.217K166.627M89.000.12
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.240.10%0.01Mua226.904K384.000M115.140.09
LGC.U LEGACY ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A COM & 1 WT EXP)31/05/2024
10.610.70%0.07Mua1.000K310.500M115.140.09
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.270.20%0.02Mua651256.750M-0.002.00
LIVE LIVE VENTURES INCORPORATED
7.92-0.75%-0.06Bán2.843K14.672M6.852.2291.00
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.340.26%0.03Mua70254.476M-0.28
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.200.10%0.01Sức mua mạnh200.000K215.843M154.370.07
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.57-0.19%-0.02Mua2.591K223.673M154.370.07
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
10.060.33%0.03Mua2.600K224.199M
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.500.00%0.00Sức mua mạnh200388.524M
MOSC MOSAIC ACQUISITION CORP
10.260.10%0.01Bán15.474K442.462M77.090.140.00
MOSC.U MOSAIC ACQUISITION CORP UNIT(1 SHS CL A & 1/3 WT)
10.50-0.42%-0.04Bán1.000K362.250M77.090.140.00
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.310.00%0.00Sức mua mạnh25.103K268.060M100.610.11
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
10.800.00%0.00Bán3.300K224.640M100.610.11
NEBU NEBULA ACQUISITION CORPORATION
10.220.20%0.02Mua26.102K351.312M109.680.103.00
NEBUU NEBULA ACQUISITION CORPORATION UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP) 12/03/2025
10.510.00%0.00Bán1.500K289.025M109.680.103.00
NFC NEW FRONTIER CORP
10.250.00%0.00Sức mua mạnh165.129K414.741M
NFC.U NEW FRONTIER CORP
10.90—%600441.041M
NFIN NETFIN ACQUISITION CORP
9.850.10%0.01Mua245.000K276.933M0.00
NFINU NETFIN ACQUISITION CORP UNIT 1 SHS CL A & 1 WT EXP (01/08/2024)
10.140.18%0.02Mua109.000K276.652M0.00
NPAUU NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 01/09/2024
10.130.10%0.01Mua21.065K335.844M3.00
OAC OAKTREE ACQUISITION CORP
9.870.00%0.00Mua35.000K454.573M
OAC.U OAKTREE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A ORD SHS & 1/3 WT EXP
10.250.00%0.00Mua400454.573M
ORSN ORISUN ACQUISITION CORP
9.880.30%0.0366.800K53.056M
ORSNU ORISUN ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.05-0.50%-0.05Mua1.650K53.056M
PAAC PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP
10.020.20%0.02Mua174.202K144.959M
PAACU PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RED WT) 30/04/2026
10.270.00%0.00Mua200148.576M
PACQ PURE ACQUISITION CORP
10.300.00%0.00Sức mua mạnh57.103K533.025M83.010.13
PACQU PURE ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 WT EXP)13/04/2023
10.70-0.00%-0.00Bán500442.980M83.010.13
PIC PIVOTAL INVESTMENT CORPORATION II
9.890.41%0.04Mua289.800K283.188M
PIC.U PIVOTAL INVESTMENT CORPORATION II UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(01/06/2025)
10.200.29%0.03Mua301283.188M
PVT PIVOTAL ACQUISITION CORP
10.14-0.10%-0.01Bán763291.525M
PVT.U PIVOTAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1 RED WT EXP(01/12/2025)
11.23-1.36%-0.16Bán1.400K291.812M
RPLA REPLAY ACQUISITION CORP
9.90-0.10%-0.01Bán500355.781M
RPLA.U REPLAY ACQUISITION CORP UNIT (1 ORD SHS & 1/2 WT) 01/03/2024
10.280.00%0.00Mua200651.331M
RWGE REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
10.370.29%0.03Mua3.524K388.875M68.400.16
RWGE.U REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.611.73%0.18Sức mua mạnh2.100K707.175M68.400.16
SAMA SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP
10.01-0.20%-0.02Bán200.000K162.662M
SAMAU SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2023
10.440.00%0.00Mua371169.650M
SCPE SC HEALTH CORP
9.84-0.20%-0.02Bán10.000K196.800M
SCPE.U SC HEALTH CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.380.00%0.00Bán100202.335M
SFET SAFE-T GROUP LTD SPON ADS EACH REP 40 ORD SHS(POST SPLT)
5.941.59%0.09Bán42.023K3.058M-3.96
SFTW.U OSPREY TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.010.00%0.0042.160K250.250M
SHLL TORTOISE ACQUISITION CORP
9.86-0.40%-0.04Bán65.500K57.437M
SHLL.U TORTOISE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 04/03/2024
10.120.10%0.01Mua100288.349M
SMMC SOUTH MOUNTAIN MERGER CORP
9.900.10%0.01Mua750.100K309.375M
SMMCU SOUTH MOUNTAIN MERGER CORP UNIT (1 CL A & 1/2 WT EXP )
10.20-0.78%-0.08Bán100309.375M
SPAQ SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP
10.070.00%0.00Mua595679.993M96.190.112.00
SPAQ.U SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP
10.300.49%0.05Mua287695.524M96.190.112.00
SSPK SILVER SPIKE ACQUISITION CORP
9.860.00%0.00Mua109.404K308.125M
SSPKU SILVER SPIKE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP(2024)
10.12-0.14%-0.01Bán9.300K316.125M
TDAC TRIDENT ACQUISITIONS CORP
10.480.00%0.00Sức mua mạnh250.000K275.690M-0.03
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất