Công ty mẹ (Công nghiệp)

151
Cổ phiếu
52.973B
Giá trị vốn hóa thị trường
319.796K
Khối lượng
+0.34%
Tỷ suất Cổ tức
+0.06%
Thay đổi
+2.19%
Hiệu suất Tháng
−1.22%
Hiệu suất Năm
+3.23%
Hiệu suất YTD
          
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
9.880.00%0.00Sức mua mạnh10.311K684.790M
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.06-0.89%-0.09Mua201684.790M
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
9.900.00%0.00Sức mua mạnh417309.900M
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.330.00%0.00Mua11.300K309.900M
AESE ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT INC
5.20-3.70%-0.20Bán73.438K60.340M-0.09
AGBA AGBA ACQUISITION LIMITED
9.860.00%0.007.809K60.587M
AGBAU AGBA ACQUISITION LIMITED UNIT 1 SHS & 1 WT EXP & 1 RT
10.14-0.10%-0.01Mua2.005K60.587M
ALGR ALLEGRO MERGER CORP
10.12-0.10%-0.01Mua767156.975M34.150.31
ALGRU ALLEGRO MERGER CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WTS)
10.500.00%0.00Bán405156.975M34.150.31
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.000.02%0.00Mua315.340K206.600M2385.680.00
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.330.39%0.04Sức mua mạnh40.170K206.600M2385.680.00
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
9.970.20%0.02Mua8.200K283.458M39.690.26
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.430.10%0.01Sức mua mạnh52.000K283.458M39.690.26
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
10.200.00%0.00Sức mua mạnh1.000K158.125M89.700.122.00
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
11.000.00%0.00Sức mua mạnh600158.125M89.700.122.00
BBX BBX CAPITAL CORPORATION NEW
4.96-0.60%-0.03Mua236.919K482.921M66.660.087307.00
BROG TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY
10.220.00%0.00Mua4.442K226.726M82.630.134.00
BROGU TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY UNITS (1 COM & 1/2 RED WT)
10.680.00%0.00Mua88.420K226.726M82.630.134.00
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
10.500.48%0.05Mua125.360K73.653M201.320.053.00
BRPAU BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP)
10.650.00%0.00Mua20073.653M201.320.053.00
BRPM B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP
9.88-0.40%-0.04Sức mua mạnh9.715K125.375M
BRPM.U B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP UNITS(1COM & 1/2 WT EXP)
10.030.10%0.01Mua2.900K125.375M
BWMC BOXWOOD MERGER CORP
10.04-0.40%-0.04Theo dõi4.350K217.688M39.700.27
BWMCU BOXWOOD MERGER CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)26/11/2025
10.750.19%0.02Mua200217.688M39.700.27
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.210.29%0.03Mua176.514K470.360M96.790.110.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.690.38%0.04Mua101.400K470.360M96.790.110.00
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
9.950.51%0.05Mua61.094K717.600M
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
10.400.00%0.00Mua91.664K717.600M
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.10-0.20%-0.02Mua25.000K379.347M172.070.06
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
10.560.76%0.08Sức mua mạnh100.000K379.347M172.070.06
CHAC CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITION CORP
10.150.50%0.05Bán400179.550M65.620.16
CHAC.U CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 13/12/2023
10.37-2.08%-0.22Bán900179.550M65.620.16
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
9.84-0.10%-0.01Mua5.020K500.250M
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.170.00%0.00Sức mua mạnh12.825K500.250M
CTAC CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.100.20%0.02Sức mua mạnh492.457K212.000M128.190.082.00
CTACU CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT) 30/09/2023
10.60-0.47%-0.05Mua127.500K212.000M128.190.082.00
DDMX DD3 ACQUISITION CORP
10.090.00%0.00Mua18.001K54.079M
DDMXU DD3 ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP)12/10/2023
10.35-0.96%-0.10Mua10054.079M
DEACU DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/06/2026)
10.100.20%0.02Mua1.000K353.500M
DFBH DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP
10.160.10%0.01Bán2.250K329.062M281.930.04
DFBHU DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP UNIT (1 COM & 1/3 WT EXP)30/01/2023
10.530.00%0.00Theo dõi91.660K329.062M281.930.04
DMPI DELMAR PHARMACEUTICALS INC
0.7111.92%0.08Bán719.548K8.105M-3.184.00
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP
10.190.00%0.00Mua4.182K57.035M-0.20
EDTXU EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2025
10.370.19%0.02Sức mua mạnh1.450K57.035M-0.20
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
10.01—%5.589M312.812M
FLLCU FELLAZO INC UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)
10.000.00%0.00Sức mua mạnh1.720K57.500M
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.120.10%0.01Mua11.182K533.714M-0.07
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
10.680.13%0.01Mua11.500K533.714M-0.07
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
10.20-0.68%-0.07Bán917806.438M84.710.123.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.69-0.09%-0.01Bán200806.438M84.710.123.00
GBLI GLOBAL INDEMNITY LIMITED CAYMAN
27.101.12%0.30Mua18.130K386.512M-2.51410.00
GIG GIGCAPITAL INC
10.410.00%0.00Mua300130.911M-0.59
GIG.U GIGCAPITAL INC UNITS(1 COM & 3/4 WAR & 1RT)
11.251.35%0.15Sức mua mạnh100130.911M-0.59
GMHI GORES METROPOULOS INC
10.100.70%0.07Mua25.002K828.000M
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.600.60%0.06Mua697828.000M
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
10.380.39%0.04Bán3.300K151.852M-0.09
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
10.050.00%0.00Mua203.700K306.230M156.150.06
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
10.07-3.91%-0.41Bán15.350K306.230M156.150.06
GRSH GORES HOLDINGS III INC
10.100.40%0.04Sức mua mạnh158.099K422.000M116.940.093.00
GRSHU GORES HOLDINGS III INC UNIT(1 CL A & 1/3 WT) EXP 07/09/2024
10.550.00%0.00Mua3.106K422.000M116.940.093.00
GSAH GS ACQUISITION HOLDINGS CORP
10.240.39%0.04Mua59.644K735.540M91.150.121.00
GSAH.U GS ACQUISITION HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP RED)
10.660.26%0.03Mua400735.540M91.150.121.00
GTYH GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC
6.520.31%0.02Mua108.033K340.057M-1.20
GXGX GX ACQUISITION CORP
9.800.00%0.004.900K291.525M
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.140.10%0.01Mua75.488K291.525M
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.01-0.10%-0.01Mua2.168K692.221M
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.550.00%0.00Mua72.742K692.221M
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.180.00%0.00Mua20.000K58.644M-0.17
HCCHU HL ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1 WT & 1 RT)
10.660.21%0.02Mua54558.644M-0.17
HHHH WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED
10.150.50%0.05Mua2.400K127.594M
HHHHU WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED UNIT 1 ORD SHS & 1 RED WT & 1 RIGHT
10.380.00%0.00Mua200127.594M
HSAC HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP
9.920.20%0.02Mua690106.900M
HSACU HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP(01/04/2024)
10.69-0.13%-0.01Bán10.000K106.900M
HYAC HAYMAKER ACQUISITION CORP II
9.900.00%0.00Bán5.769K515.705M
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.310.14%0.01Bán939515.705M
INSU INSURANCE ACQUISITION CORP
9.950.00%0.00Mua3.023K214.384M
INSUU INSURANCE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2024)
10.380.00%0.00Mua400214.384M
IPOA SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS
10.420.48%0.05Mua1.493M898.725M-0.125.00
IPOA.U SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS UNIT (1 CL A COM & 1/3 WT EXP)
11.021.57%0.17Sức mua mạnh6.113K898.725M-0.125.00
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
20.33-0.20%-0.04Mua1.754M6.099B4.894.214700.00
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
9.980.10%0.01Mua35.229K69.989M
JFKKU 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.822.51%0.27Mua15069.989M
KBLM KBL MERGER CORP IV
10.48-0.29%-0.03Mua25.799K249.005M166.240.242.00
KXIN KAIXIN AUTO HOLDINGS
1.950.00%0.00Mua3.478K102.660M20.900.092.00
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.220.20%0.02Mua50.000K265.000M25.610.41
LACQU LEISURE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)
10.600.00%0.00Sức mua mạnh100265.000M25.610.41
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.780.05%0.01Mua323.482K317.199M
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
10.03-0.06%-0.01Bán600317.199M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.250.29%0.03Sức mua mạnh1.800K163.633M87.400.12
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.190.30%0.03Mua4.842K310.500M115.140.09
LGC.U LEGACY ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A COM & 1 WT EXP)31/05/2024
10.46-0.43%-0.04Bán2.756M310.500M115.140.09
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.22-0.29%-0.03Mua7.628K210.000M-0.002.00
LHC.U LEO HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 RED WT EXP)
10.50-0.05%-0.01Bán1.229K210.000M-0.002.00
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.310.00%0.00Mua34.307K45.134M-0.00
LOACU LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION UNITS(1 ORD & 1 RT & 1 WT) 29/08/2024
10.570.00%0.00Mua10745.134M-0.00
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.160.00%0.00Mua100177.076M152.770.07
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.46-0.19%-0.02Mua200177.076M152.770.07
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
9.960.00%0.00Bán225.006K383.730M
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.34-0.18%-0.02Bán200383.730M
MOSC MOSAIC ACQUISITION CORP
10.300.29%0.03Sức mua mạnh100.300K363.975M77.460.140.00
MOSC.U MOSAIC ACQUISITION CORP UNIT(1 SHS CL A & 1/3 WT)
10.550.00%0.00Mua25.200K363.975M77.460.140.00
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.23-0.29%-0.03Mua53.000K225.680M101.080.11
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
10.850.00%0.00Mua3.000K225.680M101.080.11
NEBU NEBULA ACQUISITION CORPORATION
10.200.00%0.00Mua100.963K293.425M111.350.103.00
NEBUU NEBULA ACQUISITION CORPORATION UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP) 12/03/2025
10.670.09%0.01Sức mua mạnh1.300K293.425M111.350.103.00
NFC NEW FRONTIER CORP
10.190.00%0.00Mua7.448K412.313M
NFIN NETFIN ACQUISITION CORP
9.800.20%0.02Mua7.600K275.527M0.00
NFINU NETFIN ACQUISITION CORP UNIT 1 SHS CL A & 1 WT EXP (01/08/2024)
10.05-0.20%-0.02Bán5.900K275.527M0.00
NPAUU NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 01/09/2024
10.03-0.10%-0.01199.110K200.600M3.00
ORSNU ORISUN ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.050.40%0.04Mua30042.411M
PAAC PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP
9.900.20%0.02Mua48.832K127.939M
PAACU PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RED WT) 30/04/2026
10.170.00%0.00Mua300127.939M
PACQ PURE ACQUISITION CORP
10.260.00%0.00Sức mua mạnh16.002K442.152M82.850.13
PACQU PURE ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 WT EXP)13/04/2023
10.68-0.44%-0.05Bán200442.152M82.850.13
PVT PIVOTAL ACQUISITION CORP
10.17-0.20%-0.02Bán1.449K292.387M
PVT.U PIVOTAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1 RED WT EXP(01/12/2025)
11.46-1.63%-0.19Bán2.500K292.387M
QTRH QUARTERHILL INC
1.350.00%0.00Mua29.977K161.601M-0.29361.00
RPLA REPLAY ACQUISITION CORP
9.890.00%0.00Bán3.164K611.672M
RPLA.U REPLAY ACQUISITION CORP UNIT (1 ORD SHS & 1/2 WT) 01/03/2024
10.250.29%0.03Mua100.682K611.672M
RWGE REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
10.29-0.29%-0.03Mua190.997K698.175M67.110.16
SAMA SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP
9.99-0.10%-0.01Mua1.200K167.375M
SAMAU SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2023
10.30-0.05%-0.01Sức mua mạnh1.000K167.375M
SFET SAFE-T GROUP LTD SPON ADS EACH REP 40 ORD SHS(R/S))
0.76-2.88%-0.02Sức bán mạnh39.754K3.777M-0.20
SHLL TORTOISE ACQUISITION CORP
9.85-0.10%-0.01Mua308286.892M
SHLL.U TORTOISE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 04/03/2024
10.080.00%0.00Mua300286.892M
SPAQ SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP
10.040.10%0.01Sức mua mạnh1.447K570.768M96.560.112.00
SSPKU SILVER SPIKE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP(2024)
10.030.17%0.02Mua2.859K250.683M
STNL SENTINEL ENERGY SERVICES INC
10.270.10%0.01Mua15.658K353.625M-0.003.00
TDAC TRIDENT ACQUISITIONS CORP
10.420.00%0.00Mua1.100K197.690M-0.03
TDACU TRIDENT ACQUISITIONS CORP UNITS(1 COM & 1 WTS)
10.601.44%0.15Mua100197.690M-0.03
THBRU THUNDER BRIDGE ACQUISITION II LTD UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP
10.130.23%0.02Mua50.040K349.485M
THCA TUSCAN HOLDINGS CORP II
9.820.00%0.00Mua7.003K215.917M
THCAU TUSCAN HOLDINGS CORP II UNITS 1 COM & 1/2 WTS EXP (01/04/2026)
10.04-0.10%-0.01Bán102.800K215.917M
THCB TUSCAN HOLDINGS CORP
9.910.41%0.04Mua138615.057M
THCBU TUSCAN HOLDINGS CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP (01/04/2026)
10.700.00%0.00Bán763615.057M
TIBR TIBERIUS ACQUISITION CORPORATION
10.29-0.10%-0.01Mua170161.552M23.580.46
TIBRU TIBERIUS ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 COM & 1 WT EXP)28/02/2021
10.77-0.28%-0.03Mua400161.552M23.580.46
TIPT TIPTREE INC
7.151.71%0.12Mua43.618K247.049M39.170.18972.00
TMCX TRINITY MERGER CORP
10.40-0.10%-0.01Mua210.701K828.000M115.560.10
TMCXU TRINITY MERGER CORP UNIT(1 CL A & 1 WT EXP) 11/05/2025
11.000.00%0.00Mua1.200K828.000M115.560.10
TOTA TOTTENHAM ACQUISITION I LTD
10.300.39%0.04Mua10050.557M-0.200.00
TPGH TPG PACE HOLDINGS CORP
10.270.20%0.02Bán879.597K477.000M128.670.08
TPGH.U TPG PACE HOLDINGS CORP UNIT(1 CL A ORD SHS & 1/3 WT)
10.60-1.40%-0.15Bán1.400K477.000M128.670.08
TRNE TRINE ACQUISITION CORP
9.820.00%0.00Mua3.500K288.650M
TRNE.U TRINE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2021)
10.23-0.10%-0.01Sức mua mạnh1.300K288.650M
TZAC TENZING ACQUISITION CORP
10.350.19%0.02Mua1.193K70.046M29.120.36
TZACU TENZING ACQUISITION CORP UNIT (1 SHS & 1 WT ) TO PUR
10.480.10%0.01Sức mua mạnh40070.046M29.120.36
VTIQ VECTOIQ ACQUISITION CORP
10.230.00%0.00Sức mua mạnh4.267K557.168M112.700.09
VTIQU VECTOIQ ACQUISITION CORP UNIT(1 COM & 3/4 WT EXP)16/05/2023
10.63-0.28%-0.03Sức mua mạnh400557.168M112.700.09
WRLS PENSARE ACQUISITION CORP
10.3328.18%2.27Mua11683.354M-0.47
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất