Công ty mẹ (Công nghiệp)

146
Cổ phiếu
52.973B
Giá trị vốn hóa thị trường
249.417K
Khối lượng
+0.34%
Tỷ suất Cổ tức
−0.16%
Thay đổi
+2.21%
Hiệu suất Tháng
−1.53%
Hiệu suất Năm
+3.50%
Hiệu suất YTD
          
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
9.75-0.51%-0.05Sức bán mạnh9.500K677.991M
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.00-0.10%-0.01Bán150677.991M
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
9.800.00%0.00Mua1.000K305.100M
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.170.20%0.02Sức mua mạnh34.200K305.100M
AGBAU AGBA ACQUISITION LIMITED UNIT 1 SHS & 1 WT EXP & 1 RT
10.02-0.30%-0.03Bán6.000K59.870M
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
10.12-0.29%-0.03Mua8.945K107.635M
ALACU ALBERTON ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)22/04/2020
10.45-0.10%-0.01Mua250107.635M
ALGR ALLEGRO MERGER CORP
10.100.05%0.01Mua175.112K158.470M40.840.26
ALGRU ALLEGRO MERGER CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WTS)
10.60-0.09%-0.01Sức mua mạnh200158.470M40.840.26
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
9.980.00%0.00Mua156.804K205.200M
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.260.10%0.01Sức mua mạnh1.030K205.200M
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
9.920.00%0.00Mua2.000K281.652M107.290.10
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.350.10%0.01Mua5.100K281.652M107.290.10
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
9.990.00%0.00Bán1.000K152.950M2.00
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
10.640.09%0.01Mua1.550K152.950M2.00
BBX BBX CAPITAL CORPORATION NEW
4.48-0.22%-0.01Bán140.635K437.984M16.530.287307.00
BRAC BLACK RIDGE ACQUISITION CORP
10.290.76%0.08Mua199.299K385.663M-0.09
BROG TWELVE SEAS INVESTMENT COMPANY
10.190.00%0.00Mua53.001K207.374M95.480.114.00
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
10.41-0.53%-0.06Bán45376.147M399.030.033.00
BRPM B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP
9.790.20%0.02Mua20.324K125.500M
BRPM.U B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP UNITS(1COM & 1/2 WT EXP)
10.040.20%0.02Mua131.300K125.500M
BWMC BOXWOOD MERGER CORP
9.830.10%0.01Mua245.266K261.337M66.770.16
BWMCU BOXWOOD MERGER CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)26/11/2025
10.35-0.10%-0.01Mua705261.337M66.770.16
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.12-0.20%-0.02Mua26.765K468.600M0.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.65-0.47%-0.05Mua85.727K468.600M0.00
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.00-0.70%-0.07Mua8.475K372.353M311.080.03
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
10.37-0.33%-0.03Bán3.700K372.353M311.080.03
CHAC CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITION CORP
10.651.53%0.16Mua17.480K191.188M
CHAC.U CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 13/12/2023
11.20-0.88%-0.10Mua100191.188M
CIC CAPITOL INVESTMENT CORP IV
9.51-2.06%-0.20Bán47.306K981.597M19.950.50
CIC.U CAPITOL INVESTMENT CORP IV UNITS(1 COM CL A & 1/3 OF 1 RED WT)
10.00-2.19%-0.22Bán456981.597M19.950.50
CLDC CHINA LENDING CORP
0.895.93%0.05Sức bán mạnh76.670K22.506M-3.8941.00
CNAC CONSTELLATION ALPHA CAPITAL CORP
10.390.19%0.02Sức mua mạnh200240.827M70.590.14
CNACU CONSTELLATION ALPHA CAPITAL CORP UNITS (1 SH & 1 WT EXP & 1 RT)30/10/2020
10.00-3.84%-0.40Sức bán mạnh1.947K240.827M70.590.14
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
9.78-0.20%-0.02Mua30.144K497.500M
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.120.00%0.00Mua100497.500M
CTAC CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.070.40%0.04Sức mua mạnh7.394K212.000M2.00
CTACU CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT) 30/09/2023
10.600.00%0.00Mua700212.000M2.00
DDMX DD3 ACQUISITION CORP
10.040.10%0.01Mua57253.065M
DDMXU DD3 ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP)12/10/2023
10.16-0.72%-0.07Theo dõi50053.065M
DEACU DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/06/2026)
10.07-0.03%-0.00Mua1.382K352.341M
DFBH DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP
10.250.00%0.00Mua2.431K329.062M122.270.09
DFBHU DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP UNIT (1 COM & 1/3 WT EXP)30/01/2023
10.53-0.66%-0.07Mua420329.062M122.270.09
DMPI DELMAR PHARMACEUTICALS INC
1.28-5.19%-0.07Bán28.844K4.899M-3.364.00
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
9.770.51%0.0511.235K583.260M
DPHCU DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP UNIT 1 COM CLA & 1/3 RED WT EX(22/02/24)
10.150.00%0.00Mua2.735K583.260M
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP
10.080.30%0.03Mua23.350K56.540M
EDTXU EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2025
10.280.10%0.01Sức mua mạnh10.000K56.540M
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.060.00%0.00Mua85.000K531.058M
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
10.64-0.09%-0.01Sức mua mạnh100531.058M
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
10.301.17%0.12Mua25.700K589.600M117.530.093.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.720.00%0.00Sức mua mạnh1.900K589.600M117.530.093.00
GBLI GLOBAL INDEMNITY LIMITED CAYMAN
27.410.07%0.02Bán3.846K390.507M-3.04410.00
GIG GIGCAPITAL INC
10.35-0.40%-0.04Mua115142.885M-0.59
GIG.U GIGCAPITAL INC UNITS(1 COM & 3/4 WAR & 1RT)
11.000.92%0.10Sức mua mạnh600142.885M-0.59
GMHI GORES METROPOULOS INC
10.06-0.40%-0.04Mua1.147K822.400M
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.500.00%0.00Mua1.902K822.400M
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
10.350.00%0.00Mua5.000K132.625M-0.02
GPAQU GORDON POINTE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1 WT EXP)18/01/2023
10.610.09%0.01Mua23.500K132.625M-0.02
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
9.95-0.50%-0.05Bán10.939K232.875M
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
10.350.00%0.00Mua13.300K232.875M
GRSH GORES HOLDINGS III INC
10.03-0.10%-0.01Mua500424.000M186.000.063.00
GRSHU GORES HOLDINGS III INC UNIT(1 CL A & 1/3 WT) EXP 07/09/2024
10.600.00%0.00Mua1.100K424.000M186.000.063.00
GSAH GS ACQUISITION HOLDINGS CORP
10.180.20%0.02Mua4.649K741.750M120.020.091.00
GSAH.U GS ACQUISITION HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP RED)
10.750.00%0.00Sức mua mạnh17.347K741.750M120.020.091.00
GTYH GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC
6.54-1.65%-0.11Bán98.431K316.670M-0.85
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.06-0.20%-0.02Sức mua mạnh15.100K289.225M
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.000.00%0.00Mua2.871K393.572M
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.49-0.10%-0.01Sức mua mạnh1.000K393.572M
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.120.10%0.01Mua90058.080M-0.12
HCCHU HL ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1 WT & 1 RT)
10.560.57%0.06Mua1.000K58.080M-0.12
HHHH WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED
10.080.30%0.03Mua300126.272M
HHHHU WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED UNIT 1 ORD SHS & 1 RED WT & 1 RIGHT
10.220.02%0.00Mua1.100K126.272M
HSAC HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP
9.77-0.10%-0.01200107.300M
HSACU HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP(01/04/2024)
10.730.05%0.01Mua23.000K107.300M
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.28-0.10%-0.01Mua278.704K359.800M
INSU INSURANCE ACQUISITION CORP
9.85-0.00%-0.001.414K141.336M
INSUU INSURANCE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2024)
10.450.39%0.04Mua1.000K141.336M
IPOA SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS
10.490.10%0.01Mua684.729K904.763M-0.025.00
IPOA.U SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS UNIT (1 CL A COM & 1/3 WT EXP)
11.07-0.78%-0.09Mua12.006K904.763M-0.025.00
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
20.97-0.52%-0.11Mua1.752M6.291B10.322.054700.00
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
9.88-0.60%-0.06Sức bán mạnh21.726K128.334M
JFKKU 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.991.76%0.19Mua193128.334M
KBLM KBL MERGER CORP IV
10.46-0.00%-0.00Mua16.598K259.676M127.990.292.00
KXIN KAIXIN AUTO HOLDINGS
1.502.88%0.04Bán80.531K79.233M16.130.092.00
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.200.00%0.00Mua10.000K264.750M25.590.41
LACQU LEISURE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)
10.590.38%0.04Sức mua mạnh100264.750M25.590.41
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.75-0.51%-0.05Mua7.231K317.831M
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
10.050.10%0.01Mua51.635K317.831M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.200.10%0.01Sức mua mạnh84.145K160.994M145.010.07
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.12-0.11%-0.01Mua9.542K310.500M115.140.09
LGC.U LEGACY ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A COM & 1 WT EXP)31/05/2024
10.34-0.01%-0.00Bán314310.500M115.140.09
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.250.20%0.02Mua428.033K217.000M147.220.072.00
LHC.U LEO HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 RED WT EXP)
10.850.46%0.05Bán35.655K217.000M147.220.072.00
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.190.30%0.03Sức mua mạnh10.801K44.189M
LOACU LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION UNITS(1 ORD & 1 RT & 1 WT) 29/08/2024
10.350.28%0.03Mua1.000K44.189M
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.100.10%0.01Sức mua mạnh130.350K175.214M289.190.04
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.350.10%0.01Mua2.000K175.214M289.190.04
MMDM MODERN MEDIA ACQUISITION CORP
10.57-1.77%-0.19Bán9.888K460.636M124.950.10
MMDMU MODERN MEDIA ACQUISITION CORP UNIT(1 COM & 1 RT & 1/2 WT )
12.544.59%0.55Mua965460.636M124.950.10
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
9.94-0.20%-0.02Mua28.614K383.441M
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.350.49%0.05Mua10.000K383.441M
MOSC MOSAIC ACQUISITION CORP
10.240.00%0.00Sức mua mạnh7.260K360.525M79.250.130.00
MOSC.U MOSAIC ACQUISITION CORP UNIT(1 SHS CL A & 1/3 WT)
10.45-1.04%-0.11Mua16.300K360.525M79.250.130.00
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.240.39%0.04Sức mua mạnh386.100K222.560M114.490.09
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
10.700.75%0.08Sức mua mạnh1.005K222.560M114.490.09
NEBU NEBULA ACQUISITION CORPORATION
10.160.20%0.02Sức mua mạnh718288.200M101.980.103.00
NEBUU NEBULA ACQUISITION CORPORATION UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP) 12/03/2025
10.480.29%0.03Mua2.000K288.200M101.980.103.00
NFC NEW FRONTIER CORP
10.130.00%0.00Mua9.018K240.350M
NFC.U NEW FRONTIER CORP
10.45—%147240.350M
PAAC PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP
9.85-0.30%-0.03Mua4.600K101.184M
PAACU PROFICIENT ALPHA ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RED WT) 30/04/2026
10.120.18%0.02Mua7.220K101.184M
PACQ PURE ACQUISITION CORP
10.17-0.07%-0.01Mua38.321K443.808M93.910.11
PACQU PURE ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 WT EXP)13/04/2023
10.720.00%0.00Sức mua mạnh15.000K443.808M93.910.11
PVT PIVOTAL ACQUISITION CORP
10.190.00%0.00Bán1.713K523.962M
PVT.U PIVOTAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1 RED WT EXP(01/12/2025)
11.55-0.86%-0.10Mua7.100K523.962M
QTRH QUARTERHILL INC
1.23-0.81%-0.01Sức mua mạnh30.622K147.385M-0.31361.00
RPLA REPLAY ACQUISITION CORP
9.850.00%0.00Mua300604.734M
RPLA.U REPLAY ACQUISITION CORP UNIT (1 ORD SHS & 1/2 WT) 01/03/2024
10.03-0.20%-0.02Bán1.260K604.734M
RWGE REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
10.250.10%0.01Mua149.500K699.375M75.120.14
SAMA SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP
9.89-0.19%-0.02Bán6.160K165.912M
SAMAU SCHULTZE SPL PURP ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2023
10.210.00%0.00Mua5.600K165.912M
SFET SAFE-T GROUP LTD SPON ADS EACH REP 40 ORD SHS(R/S))
1.50-1.32%-0.02Bán112.534K7.958M-0.30
SHLL TORTOISE ACQUISITION CORP
9.800.00%0.00Mua500511.561M
SHLL.U TORTOISE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 04/03/2024
10.050.00%0.00Mua1.500K511.561M
SPAQ SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP
10.000.10%0.01Mua309.405K557.520M2.00
STNL SENTINEL ENERGY SERVICES INC
10.190.10%0.01Mua640353.628M262.290.043.00
STNLU SENTINEL ENERGY SERVICES INC UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.25-0.29%-0.03Bán150353.628M262.290.043.00
TDAC TRIDENT ACQUISITIONS CORP
10.390.10%0.01Mua6.812K196.519M-0.02
TDACU TRIDENT ACQUISITIONS CORP UNITS(1 COM & 1 WTS)
10.540.11%0.01Mua4.500K196.519M-0.02
THCAU TUSCAN HOLDINGS CORP II UNITS 1 COM & 1/2 WTS EXP (01/04/2026)
10.010.00%0.0013.187K152.302M
THCB TUSCAN HOLDINGS CORP
9.95-0.50%-0.05Mua316618.632M
THCBU TUSCAN HOLDINGS CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP (01/04/2026)
10.790.16%0.02Mua4.000K618.632M
TIBR TIBERIUS ACQUISITION CORPORATION
10.290.39%0.04Sức mua mạnh5.300K158.550M30.780.34
TIBRU TIBERIUS ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 COM & 1 WT EXP)28/02/2021
10.570.38%0.04Sức mua mạnh100158.550M30.780.34
TIPT TIPTREE INC
6.29-1.56%-0.10Bán10.588K217.169M-0.14972.00
TMCX TRINITY MERGER CORP
10.33-0.19%-0.02Mua112.614K814.631M102.430.10
TMCXU TRINITY MERGER CORP UNIT(1 CL A & 1 WT EXP) 11/05/2025
10.700.47%0.05Sức mua mạnh294814.631M102.430.10
TPGH TPG PACE HOLDINGS CORP
10.31-0.39%-0.04Bán15.715K494.104M76.130.14
TRNE TRINE ACQUISITION CORP
9.760.10%0.01Sức mua mạnh16.398K288.650M
TRNE.U TRINE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2021)
10.11-0.10%-0.01Mua235.000K288.650M
TZAC TENZING ACQUISITION CORP
10.260.00%0.00Mua1.000K69.645M28.950.36
TZACU TENZING ACQUISITION CORP UNIT (1 SHS & 1 WT ) TO PUR
10.420.00%0.00Mua30069.645M28.950.36
VTIQ VECTOIQ ACQUISITION CORP
10.160.30%0.03Mua144.279K554.455M165.730.06
VTIQU VECTOIQ ACQUISITION CORP UNIT(1 COM & 3/4 WT EXP)16/05/2023
10.600.03%0.00Sức mua mạnh300554.455M165.730.06
WRLS PENSARE ACQUISITION CORP
10.380.19%0.02Mua1.571K143.478M-0.45
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất