Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

105
Cổ phiếu
4622.972B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.320M
Khối lượng
−1.17%
Thay đổi
+3.43%
Hiệu suất Tháng
+66.27%
Hiệu suất Năm
+70.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADDColor Star Technology Co., Ltd.
0.2946 USD−5.37%26.583K0.203.173M USD−82.69 USD−1249.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AEYEAudioEye, Inc.
4.47 USD−0.56%7.666K0.2753.143M USD−0.62 USD+47.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AMWLAmerican Well Corporation
1.22 USD−3.17%1.284M0.82350.834M USD−2.44 USD−158.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ANGHAnghami Inc.
1.41 USD−25.79%296.382K0.3238.993M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
ANGIAngi Inc.
2.42 USD−2.02%1.434M1.161.227B USD−0.18 USD+12.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ARCEArco Platform Limited
13.98 USD−0.07%471.062K1.20910.171M USD−0.32 USD−57.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ARENThe Arena Group Holdings, Inc.
3.15 USD+7.14%41.824K0.3875.08M USD−3.14 USD+35.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ATHMAutohome Inc.
Chứng chỉ lưu ký
26.47 USD+1.30%216.651K0.563.214B USD11.382.33 USD+29.81%2.14%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BCOVBrightcove Inc.
2.43 USD−0.41%137.755K1.59105.637M USD−0.60 USD−686.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BIDUBaidu, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
115.78 USD+2.12%2.752M0.7640.44B USD12.769.08 USD+387.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BRZEBraze, Inc.
54.19 USD−3.44%2.528M2.715.359B USD−1.39 USD+12.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BZKANZHUN LIMITED - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
15.24 USD+1.06%2.682M0.796.464B USD85.090.18 USD+0.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BZFDBuzzFeed, Inc.
0.3177 USD+3.65%205.431K0.8546.036M USD−1.30 USD−228.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CARGCarGurus, Inc.
21.34 USD+0.42%803.302K0.902.396B USD11.761.81 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CARSCars.com Inc.
18.74 USD+0.27%333.656K1.201.241B USD10.651.76 USD+16494.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CCGCheche Group Inc.
7.03 USD−6.39%10.655K0.32404.592M USD−0.07 USD−118.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CDLXCardlytics, Inc. Common Stock
8.10 USD−0.86%301.791K0.67317.959M USD−12.25 USD−316.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.
144.55 USD+0.01%550.407K0.8217.456B USD20.197.16 USD+16.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CHRCheer Holding, Inc.
3.60 USD+8.11%40.302K1.4436.138M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
COE51Talk Online Education Group
Chứng chỉ lưu ký
7.76 USD+1.10%3.639K1.4343.213M USD−1.79 USD−266.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
COURCoursera, Inc.
20.73 USD−0.19%1.25M1.113.162B USD−0.99 USD+16.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CRGOFreightos Limited
3.19 USD+4.59%4.153K0.17151.966M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CSGPCoStar Group, Inc.
82.58 USD−1.44%2.165M1.2633.723B USD83.380.99 USD+15.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CUENCuentas, Inc.
1.31 USD−6.68%96.73K0.283.576M USD−6.32 USD+46.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CXDOCrexendo, Inc.
3.10 USD−3.13%68.31K0.3779.502M USD−1.35 USD−781.79%0.63%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DAOYoudao, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
3.96 USD−2.94%113.084K0.69500.76M USD−0.70 USD+24.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DDCDDC Enterprise Limited
6.06 USD+0.41%228.629K0.85631.527M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
DPSIDecisionPoint Systems, Inc.
6.45 USD−0.62%31.305K2.2149.373M USD15.780.41 USD+62.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DUOFangdd Network Group Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
0.6900 USD−4.17%16.981K0.6838.435M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
EGANeGain Corporation
7.89 USD+1.02%228.837K3.06248.418M USD54.040.15 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EGIOEdgio, Inc.
0.4035 USD+3.46%1.747M1.6391.008M USD−0.69 USD−37.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EVEREverQuote, Inc.
10.14 USD−0.29%131.277K0.41341.839M USD−1.61 USD−102.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
FENGPhoenix New Media Limited
Chứng chỉ lưu ký
1.33 USD−1.48%7400.0716.378M USD−0.83 USD+65.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FUBOfuboTV Inc.
3.19 USD−1.85%8.813M0.89934.05M USD−1.32 USD+57.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
GDRXGoodRx Holdings, Inc.
5.94 USD−1.00%1.039M0.562.412B USD165.000.04 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GETYGetty Images Holdings, Inc.
5.37 USD−0.56%224.427K1.122.164B USD−0.11 USD+69.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GOOGAlphabet Inc.
138.45 USD+5.34%38.418M1.961.723T USD26.545.22 USD+3.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GOOGLAlphabet Inc.
136.93 USD+5.31%56.767M2.231.722T USD26.255.22 USD+3.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GRNDGrindr Inc.
7.80 USD+1.43%403.828K0.741.363B USD−0.03 USD+85.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GROMGrom Social Enterprises Inc.
1.01 USD−4.72%137.982K0.811.988M USD−181.27 USD+62.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HEPSD-Market Electronic Services & Trading
Chứng chỉ lưu ký
1.62 USD+1.25%563.371K0.86521.597M USD−0.01 USD+83.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
IACIAC Inc.
47.99 USD+1.33%524.878K0.974.12B USD−1.23 USD+90.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
IHiHuman Inc.
Chứng chỉ lưu ký
2.62 USD−5.25%2.081K0.40137.997M USD5.770.45 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
IQiQIYI, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
4.60 USD+4.07%11.165M1.344.229B USD17.500.26 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ITGartner, Inc.
446.00 USD+0.90%462.472K1.1134.765B USD38.3311.64 USD+25.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
JFU9F Inc.
Chứng chỉ lưu ký
4.03 USD−2.65%2.836K0.2948.742M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
JMIAJumia Technologies AG
Chứng chỉ lưu ký
3.64 USD+0.55%1.576M0.66364.231M USD−1.41 USD+47.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
JTJianpu Technology Inc.
Chứng chỉ lưu ký
0.9000 USD0.00%3.077K0.1719.065M USD−0.31 USD+78.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KINDNextdoor Holdings, Inc.
1.63 USD−1.81%1.635M1.47627.758M USD−0.37 USD−6.97%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
KRKR36Kr Holdings Inc.
Chứng chỉ lưu ký
0.6560 USD0.00%8.542K0.2226.027M USD−0.32 USD−244.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LPTVLoop Media, Inc.
0.8300 USD+3.84%271.752K2.9149.28M USD−0.69 USD+7.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LYTLytus Technologies Holdings PTV. Ltd.
0.1440 USD+0.56%356.523K1.175.842M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
MAPSWM Technology, Inc.
0.8640 USD−1.82%364.083K0.70129.054M USD−1.21 USD−774.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
METAMeta Platforms, Inc.
326.59 USD+2.88%15.905M1.09839.291B USD28.8311.33 USD+7.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MINFT Limited
0.1771 USD−1.67%92.283K0.206.197M USD1.800.10 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
MIGIMawson Infrastructure Group Inc.
1.07 USD−5.31%524.073K0.7617.81M USD−4.42 USD−75.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MMYTMakeMyTrip Limited
44.86 USD+3.72%266.185K0.484.761B USD190.490.24 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MNYMoneyHero Limited
3.29 USD−5.19%233.531K0.07122.477M USD−0.13 USD−121.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MSTRMicroStrategy Incorporated
571.09 USD+0.39%573.573K0.548.93B USD442.571.29 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MTBLMoatable, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
0.9400 USD+3.30%5.864K0.8216.892M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
MTCHMatch Group, Inc.
32.24 USD−1.86%4.212M0.758.763B USD18.341.76 USD+449.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MULNMullen Automotive, Inc.
0.1560 USD−4.59%53.637M0.9964.443M USD−261.03 USD+76.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NOTEFiscalNote Holdings, Inc.
1.20 USD+0.84%1.05M0.92155.079M USD−0.81 USD+58.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OLBThe OLB Group, Inc.
0.8700 USD+2.35%27.635K0.5213.24M USD−0.55 USD+4.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OPADOfferpad Solutions Inc.
9.80 USD+0.20%13.1K1.00266.883M USD−2.21 USD−164.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
OPFIOppFi Inc.
3.85 USD−0.52%148.542K0.39426.076M USD61.110.06 USD−93.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PERIPerion Network Ltd
27.80 USD+1.42%397.672K1.471.308B USD11.802.36 USD+37.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PGRUPropertyGuru Group Limited
3.35 USD−0.30%23.329K1.06544.644M USD−0.10 USD+92.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PINSPinterest, Inc.
34.02 USD+1.49%6.256M0.6622.942B USD−0.32 USD−490.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PODCPodcastOne, Inc.
2.08 USD−5.45%35.372K0.5247.964M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
PRCHPorch Group, Inc.
2.15 USD+3.86%2.424M1.31212.58M USD−1.74 USD−20.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PUBMPubMatic, Inc.
15.97 USD−6.00%518.822K1.66810.672M USD458.910.03 USD−95.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
QDQudian Inc.
Chứng chỉ lưu ký
1.83 USD−1.08%949.195K1.88429.656M USD15.250.12 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
QHQuhuo Limited - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
1.59 USD−6.59%11.452K0.249.339M USD30.720.05 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
RBARB Global, Inc.
63.10 USD−0.85%815.479K0.8111.505B USD75.630.83 USD−66.78%1.69%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RUMRumble Inc.
4.55 USD−0.87%1.814M1.451.756B USD−0.44 USD−82.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SHCRSharecare, Inc.
0.9679 USD+6.22%466.689K0.62341.111M USD−0.34 USD−38.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SIFYSify Technologies Limited - American Depository Shares, each represented by one
Chứng chỉ lưu ký
1.59 USD−1.24%34.343K0.64294.365M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
SJScienjoy Holding Corporation
2.65 USD−0.38%4.793K0.40107.603M USD6.390.41 USD−38.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SLESuper League Enterprise, Inc.
1.59 USD+0.63%32.682K0.676.734M USD−16.85 USD+58.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SNCRSynchronoss Technologies, Inc.
0.4780 USD−6.84%223.764K0.7944.691M USD−0.52 USD−1067.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SOHUSohu.com Limited
Chứng chỉ lưu ký
9.54 USD+6.24%117.039K0.65302.961M USD−1.77 USD−729.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SOSSOS Limited
Chứng chỉ lưu ký
3.91 USD−0.76%108.441K1.041.257B USD−0.73 USD−339.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SPOTSpotify Technology S.A.
195.82 USD+1.05%1.239M0.6237.251B USD−4.01 USD−155.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSTKShutterstock, Inc.
45.52 USD+0.42%388.556K1.011.626B USD13.993.25 USD+39.54%2.38%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SYSo-Young International Inc. - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
1.26 USD+0.80%99.198K1.19123.082M USD27.750.05 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SYTSYLA Technologies Co., Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
4.02 USD+18.24%5.297K3.4987.801M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
TBLATaboola.com Ltd.
3.52 USD−1.12%798.712K0.391.209B USD−0.20 USD−94.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TMETencent Music Entertainment Group
Chứng chỉ lưu ký
8.09 USD+0.50%5.755M0.8313.778B USD19.000.43 USD+49.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TRIThomson Reuters Corp
141.54 USD+0.23%178.973K0.4364.444B USD29.264.84 USD+170.53%1.38%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TRUETrueCar, Inc.
2.87 USD+5.13%119.277K0.82260.539M USD−0.74 USD+41.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TRVGtrivago N.V.
Chứng chỉ lưu ký
2.36 USD−0.84%71.079K0.38164.804M USD−2.49 USD−41.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TTGTTechTarget, Inc.
30.69 USD−0.71%91.915K0.84871.111M USD70.330.44 USD−11.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
UPSTUpstart Holdings, Inc.
33.87 USD−0.85%8.585M0.902.881B USD−3.07 USD−2801.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
UXINUxin Limited
Chứng chỉ lưu ký
0.9100 USD−5.21%270.941K1.6645.146M USD−4.13 USD−173.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VMEOVimeo, Inc.
3.74 USD+0.27%591.907K0.55624.066M USD76.330.05 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VRSNVeriSign, Inc.
214.59 USD−0.64%440.612K0.6721.91B USD30.607.01 USD−6.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VZIOVIZIO Holding Corp.
7.26 USD−1.49%428.246K0.871.432B USD68.490.11 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
WBWeibo Corporation
Chứng chỉ lưu ký
9.64 USD+1.26%3.731M1.042.225B USD5.721.69 USD+549.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
YALAYalla Group Limited
Chứng chỉ lưu ký
6.16 USD+0.16%476.941K0.83960.867M USD10.830.57 USD+22.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua