Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
28.970B
Giá trị vốn hóa thị trường
565.951K
Khối lượng
−4.10%
Thay đổi
+27.33%
Hiệu suất Tháng
−0.91%
Hiệu suất Năm
−11.09%
Hiệu suất YTD
           
BRC Brady Corporation
50.08-1.02%-0.52Mua60.957K3052421.772.515B19.262.655700.00
CPSH CPS Technologies Corp.
3.82-2.55%-0.10Mua43.905K167712.7155.117M15.160.2798.00
HIHO Highway Holdings Limited
2.11-0.47%-0.01Mua6.789K14324.798.518M18.550.12
LCII LCI Industries
135.03-2.11%-2.91Mua38.704K5226201.123.434B7.0819.5813900.00
MATW Matthews International Corporation
27.290.55%0.15Mua44.299K1208919.71835.225M-0.7111000.00
MYE Myers Industries, Inc.
21.68-0.32%-0.07Bán39.489K856121.52790.637M16.441.332725.00
NCRA Nocera, Inc.
2.10-8.70%-0.20Bán86.150K180915.0022.485M-1.5010.00
SWIM Latham Group, Inc.
6.80-12.93%-1.01Bán331.222K2252309.60813.102M-0.132388.00
SXI Standex International Corporation
98.77-0.81%-0.81Mua18.871K1863888.671.192B19.635.123800.00
TG Tredegar Corporation
11.29-2.25%-0.26Mua46.181K521383.49382.201M6.621.752400.00
TRS TriMas Corporation
29.82-0.82%-0.24Mua44.809K1335980.331.252B19.411.563500.00
TUP Tupperware Brands Corporation
11.87-4.86%-0.61Mua434.095K5154096.75544.330M-1.2310000.00
WMS Advanced Drainage Systems, Inc.
142.54-6.73%-10.29Mua1.061M151190927.8011.913B33.954.585635.00
YETI YETI Holdings, Inc.
45.03-4.78%-2.26Bán Mạnh636.051K28641376.533.880B21.102.27823.00
Tải thêm