Xe cơ giới (Công nghiệp)

44
Cổ phiếu
1467.027B
Giá trị vốn hóa thị trường
58.404M
Khối lượng
+0.10%
Thay đổi
+6.89%
Hiệu suất Tháng
+34.00%
Hiệu suất Năm
+70.38%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BLBDBlue Bird Corporation
21.58 USD+1.55%326.268K1.23694.126M USD−0.57 USD+30.43%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CENNCenntro Electric Group Limited
1.35 USD−16.15%841.663K2.3841.101M USD0.00%Khách hàng Lâu năm
CJETChijet Motor Company, Inc.
0.8010 USD+4.03%100.584K0.67128.448M USD15.080.05 USD0.00%Khách hàng Lâu năm
DPRODraganfly Inc.
0.5490 USD+3.58%159.209K0.7024.074M USD−0.72 USD−1801.86%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
EGOXNext.e.GO N.V.
0.5521 USD−6.10%62.104K0.1051.515M USD−0.03 USD+36.07%0.00%Khách hàng Lâu năm
FFord Motor Company
11.01 USD+1.76%48.961M0.9944.073B USD7.221.53 USD−31.05%11.35%Khách hàng Lâu năm
Mua
FFIEFaraday Future Intelligent Electric Inc.
0.2960 USD+17.13%89.391M8.6016.995M USD−59.89 USD+40.89%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
FSRFisker Inc.
1.64 USD+11.56%34.193M1.40574.911M USD−1.44 USD+16.62%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
FUVArcimoto, Inc.
0.7900 USD+3.61%64.7K0.176.957M USD−15.60 USD+54.12%0.00%Khách hàng Lâu năm
GGRGogoro Inc.
2.52 USD+6.33%293.196K1.28615.372M USD−0.27 USD+39.25%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GMGeneral Motors Company
33.75 USD+0.72%20.279M0.6746.22B USD4.747.11 USD+20.75%1.07%Khách hàng Lâu năm
Mua
GOEVCanoo Inc.
0.2478 USD−0.88%24.061M0.89194.791M USD−0.78 USD+65.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GPGreenPower Motor Company Inc.
3.00 USD+0.50%16.618K0.3374.738M USD−0.58 USD+18.37%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
HMCHonda Motor Company, Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
30.48 USD−0.39%1.066M1.0653.551B USD7.643.99 USD+29.17%2.67%Khách hàng Lâu năm
Mua
HOGHarley-Davidson, Inc.
32.10 USD−1.20%1.099M0.704.471B USD6.524.92 USD+2.08%2.03%Khách hàng Lâu năm
Mua
HYZNHyzon Motors Inc.
0.9855 USD+2.97%329.103K0.73241.45M USD−0.72 USD−813.65%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
IDEXIdeanomics, Inc.
1.72 USD−1.15%219.164K0.9420.592M USD−54056.39 USD−72703.21%0.00%Khách hàng Lâu năm
KNDIKandi Technologies Group, Inc.
2.65 USD−1.85%170.03K1.74231.935M USD−0.06 USD+32.57%0.00%Khách hàng Lâu năm
LCIDLucid Group, Inc.
4.73 USD+5.58%34.653M1.3210.829B USD−1.38 USD+2.58%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
LEVThe Lion Electric Company
1.73 USD+4.22%322.689K0.85391.3M USD−0.23 USD−192.24%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
LILi Auto Inc.
Chứng chỉ lưu ký
34.87 USD−1.77%3.617M0.6734.488B USD41.450.84 USD0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MLRMiller Industries, Inc.
40.42 USD+0.32%54.156K1.47462.633M USD9.124.43 USD+267.36%1.78%Khách hàng Lâu năm
NIONIO Inc.
Chứng chỉ lưu ký
7.38 USD−1.47%42.786M0.7511.481B USD−1.82 USD−79.44%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
NIUNiu Technologies
Chứng chỉ lưu ký
2.16 USD−1.82%330.697K1.13166.602M USD−0.32 USD−589.70%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
NKLANikola Corporation
0.7146 USD−5.05%258.968M3.46704.022M USD−1.57 USD+8.12%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
NWTNNWTN Inc.
8.45 USD+17.85%37.026K1.962.418B USD0.00%Khách hàng Lâu năm
OSKOshkosh Corporation (Holding Company)
99.82 USD+1.01%280.769K0.736.53B USD12.587.94 USD+208.17%1.64%Khách hàng Lâu năm
Mua
PEVPhoenix Motor Inc.
1.37 USD0.00%127.227K0.9329.17M USD−0.19 USD0.00%Khách hàng Lâu năm
PSNYPolestar Automotive Holding UK Limited
Chứng chỉ lưu ký
2.27 USD+5.09%2.557M0.994.847B USD−0.13 USD+62.89%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
PSNYWPolestar Automotive Holding UK Limited
Chứng chỉ lưu ký
0.2351 USD+0.47%43.283K0.314.847B USD0.00%Khách hàng Lâu năm
RACEFerrari N.V.
366.75 USD+0.82%387.917K1.3290.438B USD53.506.86 USD+38.49%0.53%Khách hàng Lâu năm
Mua
REVGREV Group, Inc.
16.35 USD−0.55%111.256K0.76969.704M USD39.970.41 USD+271.57%1.22%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
RIVNRivian Automotive, Inc.
19.04 USD−0.78%34.975M1.0118.238B USD−6.02 USD+27.13%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
SOLOElectrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
0.3890 USD−1.27%387.429K0.8246.405M USD0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
STLAStellantis N.V.
22.60 USD+0.22%4.612M0.7971.062B USD3.316.83 USD6.37%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TMToyota Motor Corporation
Chứng chỉ lưu ký
187.28 USD−1.56%471.299K1.83251.814B USD9.1720.42 USD+38.16%2.14%Khách hàng Lâu năm
Mua
TSLATesla, Inc.
243.84 USD+0.49%103.127M0.87775.148B USD78.523.11 USD−4.05%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
TSPTuSimple Holdings Inc.
1.0000 USD−6.54%952.741K0.67229.891M USD−1.58 USD+21.33%0.00%Khách hàng Lâu năm
Bán
UCARU Power Limited
0.3900 USD+2.96%13.293M2.7920.475M USD0.00%Khách hàng Lâu năm
VFSVinFast Auto Ltd.
6.85 USD+0.44%2.675M0.4215.976B USD−0.33 USD−369.28%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
VLCNVolcon, Inc.
0.1075 USD−12.60%6.402M1.131.379M USD−9.17 USD+7.58%0.00%Khách hàng Lâu năm
WKHSWorkhorse Group, Inc.
0.4120 USD+2.01%3.902M0.72107.5M USD−0.65 USD+57.24%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
XOSXos, Inc.
6.18 USD−6.22%57.658K2.4336.644M USD−2.80 USD−259.61%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
XPEVXPeng Inc.
Chứng chỉ lưu ký
15.15 USD−5.31%14.219M1.6014.515B USD−1.87 USD−30.19%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua