Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

32
Cổ phiếu
191.229B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.611M
Khối lượng
+1.59%
Thay đổi
−6.00%
Hiệu suất Tháng
+21.92%
Hiệu suất Năm
−0.31%
Hiệu suất YTD
          
AOUT American Outdoor Brands, Inc.
25.672.60%0.65Bán99.874K362.053M17.731.43317.00
ATVI Activision Blizzard, Inc
74.672.55%1.86Bán9.308M58.071B21.833.379500.00
BC Brunswick Corporation
98.121.46%1.41Mua575.925K7.604B13.127.4214382.00
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology
0.629.23%0.05Bán1.151M33.119M
CLAR Clarus Corporation
27.292.40%0.64Mua61.373K922.403M54.940.51600.00
DOOO BRP Inc.
97.151.76%1.68Mua50.776K7.837B11.448.5714500.00
EA Electronic Arts Inc.
127.891.18%1.49Bán2.572M36.395B54.442.3411000.00
ELY Callaway Golf Company
30.54-1.61%-0.50Mua1.803M5.680B11.202.944200.00
ESCA Escalade, Incorporated
19.322.11%0.40Bán38.886K265.580M9.252.06704.00
FNKO Funko, Inc.
19.145.40%0.98Mua592.056K965.581M17.641.07777.00
FOXF Fox Factory Holding Corp.
154.262.50%3.76Sức mua mạnh163.478K6.495B41.863.643000.00
GIGM GigaMedia Limited
2.49-1.58%-0.04Bán31.139K27.520M-0.21
GOLF Acushnet Holdings Corp.
50.591.91%0.95Mua344.355K3.739B14.883.365365.00
HAS Hasbro, Inc.
94.650.36%0.34Bán475.981K13.032B30.973.056822.00
HAYW Hayward Holdings, Inc.
22.810.93%0.21Mua763.406K5.271B2555.00
JAKK JAKKS Pacific, Inc.
12.323.36%0.40Bán253.120K121.675M-1.18626.00
JOUT Johnson Outdoors Inc.
106.911.09%1.15Bán9.408K1.071B11.639.231200.00
MAT Mattel, Inc.
20.341.29%0.26Bán2.044M7.098B21.540.9432100.00
MBUU Malibu Boats, Inc.
69.422.00%1.36Bán123.124K1.447B13.035.292645.00
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc.
25.411.84%0.46Bán124.099K483.366M8.422.991500.00
MPX Marine Products Corporation
12.270.57%0.07Bán49.340K417.105M15.180.80823.00
NLS Nautilus, Inc.
9.98-0.50%-0.05Bán515.375K308.688M4.542.39412.00
PII Polaris Inc.
120.381.53%1.81Bán490.282K7.294B11.3510.6415000.00
PTE PolarityTE, Inc.
0.720.71%0.01Bán257.043K58.603M-0.6680.00
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc.
75.081.38%1.02Bán104.815K1.321B9.467.931870.00
SUMR Summer Infant, Inc.
8.41-4.65%-0.41Bán17.496K18.458M48.780.20119.00
THO Thor Industries, Inc.
110.111.61%1.74Bán454.982K6.096B10.989.9222250.00
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.
146.680.98%1.43Bán1.181M17.091B25.885.676495.00
VEEE Twin Vee PowerCats Co.
3.737.49%0.26Bán23.777K26.110M85.00
VMAR Vision Marine Technologies Inc.
6.510.93%0.06Bán13.938K54.018M
VSTO Vista Outdoor Inc.
41.882.47%1.01Sức mua mạnh359.047K2.403B7.465.645900.00
WGO Winnebago Industries, Inc.
67.020.25%0.17Bán365.151K2.252B9.507.165505.00
Tải thêm