Bảo hiểm đặc biệt (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
43.846B
Giá trị vốn hóa thị trường
817.887K
Khối lượng
+0.76%
Thay đổi
+7.66%
Hiệu suất Tháng
+23.64%
Hiệu suất Năm
+20.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGOAssured Guaranty Ltd.
68.26 USD+0.95%233.347K0.823.908B USD9.017.58 USD+82.51%1.66%Tài chính
Mua
AMBCAmbac Financial Group, Inc.
14.99 USD+0.47%340.295K1.12677.466M USD3.524.26 USD−40.42%0.00%Tài chính
Mua
DOMADoma Holdings, Inc.
5.48 USD−1.97%24.554K1.7473.633M USD−8.19 USD−18.59%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ESNTEssent Group Ltd.
48.86 USD+1.43%440.594K1.225.216B USD7.846.23 USD−22.01%2.08%Tài chính
Mua
FAFFirst American Corporation (New)
62.11 USD+0.93%413.703K0.886.409B USD27.462.26 USD−46.71%3.40%Tài chính
Mua
FNFFNF Group of Fidelity National Financial, Inc.
46.82 USD+0.97%1.28M0.6412.742B USD19.412.41 USD−57.62%3.88%Tài chính
Mua
ITICInvestors Title Company
143.65 USD−0.93%3.134K1.25271.588M USD11.6412.34 USD−33.53%1.27%Tài chính
MBIMBIA Inc.
7.38 USD+0.27%1.286M4.13377.409M USD−8.35 USD−39.13%0.00%Tài chính
Mua
ORIOld Republic International Corporation
28.97 USD−0.45%930.458K0.918.123B USD9.353.10 USD+17.92%3.32%Tài chính
Theo dõi
OXBROxbridge Re Holdings Limited
1.05 USD−3.77%10.45K1.716.163M USD−1.12 USD−622.59%0.00%Tài chính
RDNRadian Group Inc.
25.43 USD+1.19%1.282M1.133.895B USD6.563.87 USD−12.56%3.58%Tài chính
Theo dõi
STCStewart Information Services Corporation
53.38 USD+1.50%294.746K1.751.461B USD42.041.27 USD−85.18%3.47%Tài chính
Mua
TIPTTiptree Inc.
18.67 USD+0.76%45.308K0.85686.118M USD95.110.20 USD1.08%Tài chính