Thép (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
413.780B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.212M
Khối lượng
−1.00%
Thay đổi
+4.25%
Hiệu suất Tháng
+3.38%
Hiệu suất Năm
+8.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACNTAscent Industries Co.
8.01 USD−0.87%12.413K1.4981.106M USD−3.71 USD−225.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
APAmpco-Pittsburgh Corporation
2.77 USD−0.18%4.206K0.1954.929M USD37.570.07 USD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BHPBHP Group Limited
Chứng chỉ lưu ký
61.02 USD−0.55%2.189M1.08154.414B USD12.005.08 USD+16.46%5.52%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CLFCleveland-Cliffs Inc.
17.73 USD−3.27%7.942M1.058.951B USD26.610.67 USD−85.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CMCCommercial Metals Company
45.33 USD−1.78%527.079K0.665.304B USD6.257.25 USD−27.19%1.41%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FRDFriedman Industries Inc.
12.05 USD−1.63%14.083K0.9988.872M USD4.732.55 USD+629.18%0.66%Khoáng sản phi năng lượng
GGBGerdau S.A.
Chứng chỉ lưu ký
4.52 USD+1.12%4.939M0.727.676B USD4.960.91 USD−38.04%6.76%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HUDIHuadi International Group Co., Ltd.
3.11 USD−0.32%40.311K1.6744.284M USD12.520.25 USD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MSBMesabi Trust
TF
17.83 USD−1.65%67.418K2.51233.93M USD34.510.52 USD−83.93%1.96%Khoáng sản phi năng lượng
MTArcelor Mittal NY Registry Shares NEW
Chứng chỉ lưu ký
25.26 USD−0.71%1.721M0.9720.839B USD4.975.08 USD−18.46%1.48%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NUENucor Corporation
165.76 USD−0.98%1.477M0.9140.75B USD8.4119.72 USD−38.02%1.23%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PKXPOSCO Holdings Inc.
Chứng chỉ lưu ký
88.69 USD−2.15%127.53K1.3326.441B USD27.603.21 USD2.38%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
RDUSSchnitzer Steel Industries, Inc.
25.63 USD−3.57%114.05K0.81705.139M USD−0.94 USD−116.49%2.93%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RSReliance Steel & Aluminum Co.
269.67 USD−2.83%293.507K0.9315.498B USD11.3423.79 USD−22.20%1.48%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
RYIRyerson Holding Corporation
30.10 USD−5.46%393.75K1.431.029B USD11.222.68 USD−80.05%2.38%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SIDCompanhia Siderurgica Nacional S.A.
Chứng chỉ lưu ký
3.43 USD+0.29%1.97M0.694.585B USD−0.13 USD−137.26%10.71%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SIMGrupo Simec, S.A.B. de C.V.
Chứng chỉ lưu ký
31.00 USD−2.36%1.86K0.915.252B USD19.301.61 USD−49.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SRLScully Royalty Ltd.
6.07 USD−0.98%1.724K0.1089.971M USD14.33%Khoáng sản phi năng lượng
STLDSteel Dynamics, Inc.
116.61 USD−1.82%1.375M1.1518.869B USD7.4815.59 USD−31.25%1.38%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TMSTTimkenSteel Corporation
20.52 USD−3.80%335.428K1.68885.537M USD30.250.68 USD−76.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TSTenaris S.A.
Chứng chỉ lưu ký
34.21 USD−1.33%1.773M0.9320.244B USD5.626.09 USD+69.96%3.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TXTernium S.A. Ternium S.A.
Chứng chỉ lưu ký
38.50 USD−3.12%187.397K0.797.558B USD25.741.50 USD7.53%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
USAPUniversal Stainless & Alloy Products, Inc.
17.23 USD−2.55%39.693K0.72156.59M USD−0.17 USD+74.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VALEVALE S.A.
Chứng chỉ lưu ký
14.72 USD−0.54%17.148M0.7163.381B USD7.73%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WORWorthington Enterprises, Inc.
51.49 USD+2.67%809.19K0.522.573B USD8.885.80 USD−6.17%2.45%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WSWorthington Steel, Inc.
23.51 USD−2.85%718.657KKhoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
XUnited States Steel Corporation
36.21 USD−0.88%3.357M0.698.076B USD7.954.56 USD−62.06%0.55%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi