Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

165
Cổ phiếu
2845.665B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.702M
Khối lượng
−0.42%
Thay đổi
+1.80%
Hiệu suất Tháng
−3.69%
Hiệu suất Năm
−3.67%
Hiệu suất YTD