Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

81
Cổ phiếu
417.926B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.194M
Khối lượng
−1.87%
Thay đổi
+2.20%
Hiệu suất Tháng
+22.98%
Hiệu suất Năm
−3.71%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
29.073B0.74-1.44%990.968K10
68.571B1.57-1.68%1.896M12
104.654B1.28-1.47%1.142M10
215.628B1.47-2.19%1.023M49
Tải thêm