Công nghệ Điện tử (Khu vực)

329
Cổ phiếu
6910.874B
Giá trị vốn hóa thị trường
31.154M
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
+4.67%
Hiệu suất Tháng
+57.98%
Hiệu suất Năm
+15.68%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
763.742B0.19%2.585M51
129.250B1.43%622.702K17
146.233B1.19%1.355M19
132.538B0.83%3.660M8
212.540B0.78%2.636M36
136.786B1.11%1.060M42
161.698B0.70%877.364K28
2461.321B0.05%14.182M83
2766.767B1.22%63.906M45
Tải thêm