Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

165
Cổ phiếu
1093.399B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.748M
Khối lượng
+0.91%
Thay đổi
−15.61%
Hiệu suất Tháng
−9.14%
Hiệu suất Năm
+1.58%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
28.377B0.430.63%3.689M5
100.286B1.650.30%844.995K12
31.804B0.80-1.32%843.041K7
253.126B6.771.00%6.673M46
257.800B2.18-0.01%6.271M68
422.005B8.041.76%11.730M27
Tải thêm