Cổ phiếu
75
Giá trị vốn hóa thị trường
1459.685B
Khối lượng
930.264K
Tỷ suất Cổ tức
4.14%
Thay đổi
-0.29%
Hiệu suất Tháng
-1.50%
Hiệu suất Năm
-1.29%
Hiệu suất YTD
6.11%
           
ALLT ALLOT LTD
7.81-2.62%-0.21Theo dõi24.592K270.219M-0.31524.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
ALSK ALASKA COMMUNICATIONS SYS GROUP INC
1.75-0.57%-0.01Bán107.046K93.751M11.330.16584.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
AMOV AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR EACH REP 20 SER A ORD SHS
15.701.49%0.23Mua7.081K51.579B18.570.84188596.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
AMX AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR EACH REP 20 SHS NPV SER L
15.831.09%0.17Mua1.366M51.579B18.570.84188596.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
ATNI ATN INTERNATIONAL INC
58.36-0.14%-0.08Bán40.553K935.235M47.601.231700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
ATUS ALTICE USA INC
23.26-1.15%-0.27Mua1.770M16.418B664.130.0411800.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BAND BANDWIDTH INC
67.80-2.16%-1.50Mua170.189K1.596B80.820.99611.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BCE BCE INC
45.34-0.09%-0.04Mua540.764K40.786B19.542.3252790.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BCOM B COMMUNICATIONS LTD
1.970.00%0.00Bán8.845K60.642M-10.195.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BT BT GROUP ADR EACH REP 5 ORD
15.19-0.26%-0.04Mua709.679K29.878B10.251.50105800.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
CAMP CALAMP CORP
13.503.21%0.42Mua394.933K448.109M26.520.50840.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
CBB CINCINNATI BELL INC
9.42-2.08%-0.20Bán215.816K484.249M-1.704300.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
CCOI COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
56.62-0.60%-0.34Mua167.322K2.643B90.450.64978.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
CEL CELLCOM ISRAEL LTD
4.24-2.53%-0.11Mua9.664K505.456M-0.163392.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
CHA CHINA TELECOM CORPORATION SPONS ADR EACH REPR 100 H COM CNY1
53.94-1.15%-0.63Bán99.175K43.978B13.973.90280747.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
CHL CHINA MOBILE LTD SPON ADR REP 5 ORD HKD0.10
48.67-0.23%-0.11Bán3.313M200.714B11.394.29459152.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
CHT CHUNGHWA TELECOM ADR EA REPR 10 ORD TWD10
35.29-0.76%-0.27Mua88.976K27.658B23.991.4833311.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
CHU CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED ADR EACH REP 10 ORD HKD0.10 LVL111
12.44-1.35%-0.17Bán352.917K38.538B24.750.51245462.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HLDGS
9.92-2.27%-0.23Bán2.427M730.749M-0.813600.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
CTL CENTURYLINK INC
12.11-1.14%-0.14Bán6.889M13.358B-1.5445000.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
ENT GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC
0.58-13.43%-0.09Bán748.974K61.494M-2.581517.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
FSNN FUSION CONNECT INC
0.23-10.41%-0.03Sức bán mạnh1.568M21.538M-1.21228.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTNW FTE NETWORKS INC
1.600.00%0.00Bán43.874K28.876M-8.7378.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTR FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION
2.594.02%0.10Mua2.710M262.243M-7.7121200.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
GLIBA GCI LIBERTY INC
58.500.60%0.35Mua256.676K6.139B-8.052270.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
GLOW GLOWPOINT INC
0.150.19%0.00Mua91.106K7.757M-0.1518.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
GOGO GOGO INC
5.149.59%0.45Mua5.135M410.660M-2.071153.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
GSAT GLOBALSTAR INC
0.432.38%0.01Theo dõi6.093M608.171M-0.00353.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
I INTELSAT SA
19.234.17%0.77Mua3.773M2.549B-4.491187.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
IDT IDT CORP
6.89-1.43%-0.10Mua58.022K183.690M50.900.141075.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
IGLD INTERNET GOLD-GOLDEN LINES
0.49-0.57%-0.00Bán131.563K13.800M-8.426.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
IIJI INTERNET INITIATIVE JAPAN INC SPON ADR EACH REP 0.5 ORD NPV
10.09-0.30%-0.03Bán15.649K959.200M27.580.373367.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
IRDM IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
26.18-3.57%-0.97Mua1.401M3.074B-0.20469.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
JCOM J2 GLOBAL INC
88.890.14%0.12Mua218.628K4.328B34.192.642587.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KT KT CORPORATION SPON ADR EACH REP 1/2 ORD SHS KRW5000
12.30-0.24%-0.03Bán630.647K6.271B9.951.2423371.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD
20.43-0.92%-0.19Mua168.834K3.732B-1.9510800.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD
20.22-1.27%-0.26Mua506.890K3.732B-1.9510800.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
MBT MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPON ADR EACH REP 2 ORD SHS
8.000.88%0.07Mua2.829M8.029B7.211.1066870.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
NIHD NII HOLDINGS INC
1.850.00%0.00Bán431.406K187.549M-1.342640.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
OIBR.C OI SA SPON ADR EACH REP 5 ORD (POST REV SPLIT)
2.01-1.95%-0.04Bán209.915K2.508B0.113.7745125.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
ORAN ORANGE ADR EACH REPR 1 ORD EUR4
16.430.12%0.02Mua311.657K43.533B23.230.71135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
ORBC ORBCOMM INC
7.302.24%0.16Mua847.623K567.043M-0.34785.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
OTEL OTELCO INC
17.62-0.56%-0.10Mua8.629K60.046M6.422.79237.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
PDVW PDVWIRELESS INC
36.801.74%0.63Mua52.080K531.541M-2.4198.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
PHI PLDT INC ADR EACH REP 1 ORD SHS
23.622.21%0.51Mua78.465K4.993B-3.4417779.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
PTNR PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD ADS EACH REPR 1 ORD ILS0.01
4.44-0.13%-0.01Mua1.110K729.082M46.770.102782.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
RCI ROGERS COMMUNICATIONS INC
53.16-0.28%-0.15Bán327.436K27.343B17.833.0026100.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
S SPRINT CORPORATION
5.64-6.16%-0.37Bán46.764M24.509B82.070.0730000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SCON SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES INC
1.53-4.38%-0.07Bán21.927K6.084M-4.7925.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SHEN SHENANDOAH TELECOMUNICATIONS
42.18-3.26%-1.42Bán155.842K2.173B46.880.941018.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SIFY SIFY TECHNOLOGIES LIMITED SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS
1.56-1.27%-0.02Bán49.668K282.322M14.860.112608.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
SJR SHAW COMMUNICATIONS INC
20.55-0.44%-0.09Bán439.057K10.536B31.740.6510000.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
SKM SK TELECOM ADR EACH REPR 0.11111 KRW500
24.14-0.49%-0.12Bán301.126K17.622B5.634.3129450.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SPOK SPOK HLDGS INC
14.49-0.34%-0.05Mua70.751K281.242M-0.08596.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
T AT&T INC
31.95-0.93%-0.30Mua21.125M234.928B11.642.78268000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TDS TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC
30.80-3.72%-1.19Bán501.991K3.641B30.741.069400.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TEF TELEFONICA SA ADR EA REPR 1 ORD NPV
8.501.31%0.11Mua4.246M43.012B13.020.64120138.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TEO TELECOM ARGENTINA SA ADR EACH REP 5 B (MGT)
14.951.56%0.23Mua235.829K1.877B49.790.2925343.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TI TELECOM ITALIA SPA SPONS ADR (EACH REP 10 ORD SHS)EUR0.55
5.90-0.17%-0.01Bán34.076K12.328B-0.7657901.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TI.A TELECOM ITALIA SPA SPONS ADR(EACH REP 10 SAVING SHS)EUR0.55
5.36-0.37%-0.02Bán25.606K12.328B-0.7657901.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TIGO MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
62.461.40%0.86Sức mua mạnh9.761K6.210B214.050.2921403.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMET ADS EACH REPR 2.5 TRADABLE SHS TRY1
5.662.17%0.12Theo dõi506.742K4.882B13.860.4018999.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TLK TELEKOMUNIKASI INDONESIA(PERSERO) ADR EA REP 100 SER B IDR250
27.981.82%0.50Sức mua mạnh250.202K27.228B20.761.3224088.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TMUS T-MOBILE US INC
72.46-2.21%-1.64Mua7.576M63.001B102.910.7252000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TSU TIM PARTICIPACOES SA SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS
15.03-4.39%-0.69Sức bán mạnh1.572M7.654B11.671.359661.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TU TELUS CORP
37.43-0.61%-0.23Mua278.695K22.626B18.762.0158000.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
USM US CELLULAR CORP.
45.41-3.57%-1.68Bán265.107K4.050B27.801.715600.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
UXIN UXIN LIMITED ADS EACH REP 3 CL A ORD SHS
2.9551.28%1.00Bán41.966M577.480M-1.2112461.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
VEON VEON LTD SPON ADR EACH REPR 1 ORD SHS
2.281.33%0.03Theo dõi18.794M3.936B-0.2346132.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VG VONAGE HLDGS CORPORATION
9.22-1.60%-0.15Sức bán mạnh1.737M2.248B65.690.152248.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VIV TELEFONICA BRASIL SA SPON ADR EA REPR 1 PFD SH
11.79-2.00%-0.24Bán1.982M20.315B8.881.3532638.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
VOD VODAFONE GROUP SPON ADR EACH REP 10 ORD
18.710.65%0.12Mua3.501M50.505B-0.62106135.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VZ VERIZON COMMUNICATIONS
57.78-1.72%-1.01Bán15.498M242.923B15.643.76144500.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
WIFI BOINGO WIRELESS INC
23.65-3.74%-0.92Bán651.361K1.079B-0.03463.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC
31.75-0.63%-0.20Mua2.867M7.504B73.110.443774.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất