Venezuelan stocksđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Venezuelan stock market nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.71VES0.00%0.00VES
Bán
1.216K2.079K119.7MVESHàng tiêu dùng không lâu bền
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.41VES0.42%0.01VES
Mua
1.021K2.461K695.032MVES3428.570.00VESTài chính
1BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
5.00VES0.00%0.00VES
Mua
7993.995KTài chính
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
6.50VES−13.33%−1.00VES
Bán
5213.387K741.827MVESTài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
2.39VES−1.24%−0.03VES
Mua
174416907.5MVES0.00170919.76VES1.735KTài chính
1MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
6.20VES2.48%0.15VES
Sức mua mạnh
135837138.793MVESCông nghiệp Chế biến
1PGRPROAGRO, C.A.
1.50VES−2.60%−0.04VES
Bán
110165112.777MVESCông nghiệp Chế biến
1SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
6.60VES0.00%0.00VES
Theo dõi
10971934.666MVES16.340.40VES13Sản xuất Chế tạo
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
7.00VES−10.26%−0.80VES
Theo dõi
85595189.159MVESCông nghiệp Chế biến
1ICPBINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
5.53VES−19.86%−1.37VES
Mua
603325.26MVESTài chính
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
2.05VES0.00%0.00VES
Mua
4490108.485MVESCông nghiệp Chế biến
1PTNPROTINAL, C.A.
6.89VES1.03%0.07VES
Mua
25172104.337MVESHàng tiêu dùng không lâu bền
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
3.58VES19.33%0.58VES
Theo dõi
155435.65MVESCông nghiệp Chế biến
1CRMACORIMON, C.A.
8.00VES0.00%0.00VES
Mua
540130.793MVESCông nghiệp Chế biến
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
3.20VES0.00%0.00VES
Mua
310427.2MVESTài chính