Venezuelan stocks

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Venezuelan stocks bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
4.99VES−0.20%−0.01VES
Theo dõi
4.439K22.151KTài chính
1CRMACORIMON, C.A.
7.20VES−10.00%−0.80VES
Bán
322130.793MVESCông nghiệp Chế biến
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.70VES−0.58%−0.01VES
Bán
113192119.7MVESHàng tiêu dùng không lâu bền
1MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
6.15VES−0.81%−0.05VES
Mua
102627142.234MVESCông nghiệp Chế biến
1PGRPROAGRO, C.A.
1.54VES0.00%0.00VES
Mua
1422109.848MVESCông nghiệp Chế biến
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.60VES1.96%0.05VES
Sức mua mạnh
1.343K3.492K697.928MVES3642.860.00VESTài chính
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
3.49VES−2.51%−0.09VES
Bán
11941542.543MVESCông nghiệp Chế biến
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
3.20VES0.00%0.00VES
Mua
1445427.2MVESTài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
2.38VES0.00%0.00VES
Mua
1.413K3.363K896.25MVES0.00170919.76VES1.735KTài chính
CCRCERAMICA CARABOBO S.A.C.A
82.00VES−18.00%−18.00VES
Mua
5410283.408MVESSản xuất Chế tạo
FFV.BFIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO, S.A. CLASE 'B'
27.90VES18.22%4.30VES
Sức mua mạnh
5140Tài chính
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
10.95VES0.00%0.00VES
Mua
60657576.645MVESTài chính
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
8.00VES14.29%1.00VES
Mua
2001.6K169.758MVESCông nghiệp Chế biến
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
6.50VES0.00%0.00VES
Bán
8375.441K680.946MVESTài chính
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
100.00VES−12.66%−14.50VES
Bán
5500Tài chính