Cổ phiếu Venezuela

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Cổ phiếu Venezuela bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1PGRPROAGRO, C.A.
7.15 VES0.56%1520.678M VESCông nghiệp Chế biến
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.85 VES−1.72%361.318K825.35M VES112.650.03 VES2008.33%1.85%Tài chính
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
14.99 VES−0.07%272.786M VESCông ty dịch vụ công cộng
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
23.00 VES9.52%11249.552M VESCông nghiệp Chế biến
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
22.99 VES−4.01%1463.069B VESTài chính
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
20.00 VES11.11%2Tài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
9.74 VES1.46%5084.156B VES4.36%Tài chính
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
2.75 VES0.00%10.435KTài chính
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
4.19 VES2.20%110
C0004ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0004A
100.00 USD42.394K
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
6.97 VES0.00%10638.377M VESCông nghiệp Chế biến
CRM.ACORIMON, C.A.
3.05 VES−1.61%15506.823M VESCông nghiệp Chế biến
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
10.25 VES0.00%480542.425M VESCông nghiệp Chế biến
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.20 VES0.00%252840M VESHàng tiêu dùng không lâu bền
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
13.81 VES0.00%4731.753B VES0.07%Công nghiệp Chế biến
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
35.95 VES8.94%31.543B VESTài chính
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
21.78 VES−0.05%2528.432M VES0.00%Công nghiệp Chế biến
ICP.BINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
10.30 VES0.00%2
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
41.00 VES10.81%15Tài chính
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
17.50 VES0.00%51.665B VESTài chính
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
1.62 VES1.25%10.1K367.056M VESCông nghiệp Chế biến
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
49.00 VES−0.61%6125.001B VES0.02%Tài chính
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
298.00 VES−0.58%10Tài chính
PTNPROTINAL, C.A.
4.80 VES−6.80%250
RFMRENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
7.00 VES200
SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
2.80 VES0.00%39
TDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
2.85 VES−1.72%4.023K