All-Star Cổ phiếu Venezuela (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Cổ phiếu Venezuela này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Hiệu suất % 1N
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
658.85%14.57 VES1.25%1.599K1.849B VES0.07%Công nghiệp Chế biến
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
525.03%49.94 VES8.57%1.04K5.103B VES0.02%Tài chính
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
452.15%27.00 VES28.57%1263.605B VESTài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
392.22%12.69 VES5.75%4.728K5.414B VES3.35%Tài chính
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
293.00%10.10 VES−1.37%40.018K534.487M VESCông nghiệp Chế biến
CRM.ACORIMON, C.A.
244.44%3.10 VES0.00%3.43K506.823M VESCông nghiệp Chế biến
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
242.38%35.95 VES−0.00%81.485B VESTài chính
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
112.77%15.00 VES0.00%8072.834M VESCông ty dịch vụ công cộng
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
86.49%6.90 VES0.00%7638.377M VESCông nghiệp Chế biến
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
3.10%2.99 VES3.10%156.493K865.894M VES118.180.03 VES2008.33%1.76%Tài chính
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
−99.52%1.20 VES0.00%906840M VESHàng tiêu dùng không lâu bền
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
−99.80%1.72 VES1.18%321389.997M VESCông nghiệp Chế biến