Venezuelan stocks rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Venezuela đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Th.đổi %1 Ngày
Hiệu quả hđ Tuần
Hiệu quả hđ Tháng
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Hiệu suất 5 năm
Hiệu suất toàn thời gian
Biến động, 1 Ngày
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
0.83%6.14%16.91%27.37%45.78%34.44%2.98%2.98%2.98%0.83%
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
0.00%0.00%7.14%36.36%36.36%7.14%7.14%9999900.00%57692207.69%0.00%
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
4.26%4.26%14.49%28.95%26.29%28.95%31.09%4.22%
1PGRPROAGRO, C.A.
−0.65%0.66%2.00%−3.16%22.40%3.38%−1.29%−1.29%−1.29%0.65%
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
0.00%−10.00%−21.92%−14.50%6.88%−18.57%−42.62%−42.62%−42.62%0.00%
1CRMACORIMON, C.A.
−0.63%8.90%0.63%1.79%47.61%20.10%41.56%41.56%41.56%0.63%
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
0.00%2.50%3.54%8.47%100.98%84.68%107.07%68333233.33%68333233.33%0.00%
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
0.00%−0.45%−0.45%48.98%68.46%28.82%82.50%45624900.00%0.00%