Gordon Gekko cho biết

Chứng khoán Venezuela với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Công ty Venezuela tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
887.597M VES59.99 VES0.00%240.145.978B VES0.01%Tài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
412.357M VES18.50 VES0.00%1.889K0.367.893B VES2.30%Tài chính
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
253.826M VES3.65 VES0.00%13.438K0.491.057B VES144.270.03 VES1.44%Tài chính
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
29.66M VES18.48 VES0.00%3100.372.346B VES0.16%Công nghiệp Chế biến
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
−1.187B VES29.00 VES+0.52%200.00699.645M VES0.00%Công nghiệp Chế biến
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
155.39 VES+4.05%50.98Tài chính
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
15.00 VES0.00%10.004K1.6570.892M VESCông ty dịch vụ công cộng
CCRCERAMICA CARABOBO S.A.C.A
394.00 VES+19.76%30.241.117B VESSản xuất Chế tạo
C0019ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0019A
100.00 USD34.958K
FNCFABRICA NACIONAL DE CEMENTOS, C.A
14.30 VES0.00%570.151.159B VESKhoáng sản phi năng lượng
ICP.BINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
9.00 VES0.00%620.75
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
8.65 VES−1.70%3.219K8.35
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
32.01 VES−19.93%1380.481.687B VESTài chính
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
6.15 VES+3.36%238.084K6.32Tài chính
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
340.00 VES0.00%100.63Tài chính
CRM.ACORIMON, C.A.
5.10 VES+13.33%550.10735.71M VESCông nghiệp Chế biến
PTNPROTINAL, C.A.
4.00 VES+1.27%4.136K3.31
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
3.15 VES+6.78%5950.532.065B VESHàng tiêu dùng không lâu bền
MTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
17.50 VES−1.41%120.00Tài chính
1PGRPROAGRO, C.A.
8.27 VES+1.10%3750.02599.036M VESCông nghiệp Chế biến
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
19.15 VES+9.43%20.001.776B VESTài chính
SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
3.88 VES0.00%1380.7820.379M VESSản xuất Chế tạo
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
6.89 VES+19.83%140.08524.382M VESCông nghiệp Chế biến
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
40.00 VES+14.29%20.09415.921M VESCông nghiệp Chế biến
C0020ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0020A
100.00 USD62.752K
C0111ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL RON SANTA TERESA, C0111A
100.00 USD0.00%2.624M
TDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
3.97 VES−0.25%3.572K0.25
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
2.78 VES+1.09%1500.13630.878M VESCông nghiệp Chế biến
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
16.20 VES+1.25%1820.05852.004M VESCông nghiệp Chế biến
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
38.99 VES−0.03%390.065.207B VESTài chính