Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Venezuela

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
5.001B VES47.00 VES−4.08%1070.02%Tài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
4.39B VES11.30 VES9.82%1.69K4.13%Tài chính
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
3.048B VES23.95 VES4.18%12Tài chính
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
1.753B VES13.24 VES−3.99%2420.07%Công nghiệp Chế biến
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
1.665B VES14.80 VES−15.43%10Tài chính
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
1.514B VES35.95 VES8.94%3Tài chính
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
840M VES1.20 VES0.00%2.34KHàng tiêu dùng không lâu bền
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
836.934M VES2.92 VES1.04%57.473K115.420.03 VES2008.33%1.82%Tài chính
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
638.377M VES6.97 VES0.00%10Công nghiệp Chế biến
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
539.779M VES10.20 VES−0.39%1.53KCông nghiệp Chế biến
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
528.432M VES21.78 VES−0.00%1.294K0.00%Công nghiệp Chế biến
1PGRPROAGRO, C.A.
518.481M VES7.08 VES0.00%423Công nghiệp Chế biến
CRM.ACORIMON, C.A.
506.823M VES3.10 VES0.00%1.557KCông nghiệp Chế biến
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
380.821M VES1.66 VES0.00%105Công nghiệp Chế biến
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
249.552M VES23.00 VES0.00%13Công nghiệp Chế biến
2CIECORPORACION INDUSTRAIL DE ENERGIA, C.A. S.A.C.A
72.786M VES14.99 VES0.00%2Công ty dịch vụ công cộng
SVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
2.79 VES−0.36%1.071K
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
2.68 VES−0.74%56.884KTài chính
ICP.BINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
10.30 VES0.00%2
PTNPROTINAL, C.A.
4.70 VES0.00%134
RFMRENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
8.00 VES14.29%5
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
20.00 VES11.11%2Tài chính
TDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
2.79 VES0.36%1.529K
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
56.00 VES12.00%10Tài chính
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
4.18 VES−0.24%43
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
290.00 VES0.00%9Tài chính