Vốn hóa thị trường cao nhất Venezuelan companies

Thuật ngữ vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị của một công ty khi bạn cộng tất cả cổ phiếu đang lưu hành của công ty và bạn không thể cộng tổng số tiền lớn hơn các tổ chức này. Trong danh sách bên dưới, bạn có thể tìm thấy những người khổng lồ của ngành: Venezuelan stock market, những công ty cao ngất ngưởng về nỗ lực kinh tế - mái nhà vĩ đại của doanh nghiệp, đã đạt được những thành tựu vàng. Đây là Venezuelan companies lớn nhất theo vốn hóa thị trường.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
2.45VES4.26%0.10VES
Sức mua mạnh
3.607K8.837K918.75MVES0.00170919.76VES1.735KTài chính
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
7.50VES0.00%0.00VES
Theo dõi
1781.335K763.767MVESTài chính
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.42VES0.83%0.02VES
Mua
51.064K123.575K700.824MVES3428.570.00VESTài chính
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
10.95VES0.00%0.00VES
Mua
555566.129MVESTài chính
1CRMACORIMON, C.A.
7.95VES−0.63%−0.05VES
Mua
216129.975MVESCông nghiệp Chế biến
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.71VES0.00%0.00VES
Bán Mạnh
47119.7MVESHàng tiêu dùng không lâu bền
1PGRPROAGRO, C.A.
1.53VES−0.65%−0.01VES
Mua
500765112.045MVESCông nghiệp Chế biến
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
2.05VES0.00%0.00VES
Mua
4898108.485MVESCông nghiệp Chế biến