Venezuelan stocksCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Venezuelan stocks hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.42VES0.83%0.02VES
Mua
51.064K123.575K700.824MVES3428.570.00VESTài chính
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
100.00VES0.00%0.00VES
Bán
101KTài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
2.45VES4.26%0.10VES
Sức mua mạnh
3.607K8.837K918.75MVES0.00170919.76VES1.735KTài chính
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
1.90VES0.00%0.00VES
Bán
1223Tài chính
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
10.95VES0.00%0.00VES
Mua
555566.129MVESTài chính
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
7.50VES0.00%0.00VES
Theo dõi
1781.335K763.767MVESTài chính
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.71VES0.00%0.00VES
Bán Mạnh
47119.7MVESHàng tiêu dùng không lâu bền
1CRMACORIMON, C.A.
7.95VES−0.63%−0.05VES
Mua
216129.975MVESCông nghiệp Chế biến
1BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
5.00VES0.00%0.00VES
Mua
52260Tài chính
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
2.05VES0.00%0.00VES
Mua
4898108.485MVESCông nghiệp Chế biến
1PGRPROAGRO, C.A.
1.53VES−0.65%−0.01VES
Mua
500765112.045MVESCông nghiệp Chế biến