Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Venezuela

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến518.481M VES0.00%423Công nghiệp Chế biến1
Đồ uống: Có cồn3.028B VES−3.23%240Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Hóa chất: Đặc biệt528.432M VES−0.00%1.294KCông nghiệp Chế biến1
Bao bì/Đóng gói2.293B VES0.69%−3.14%545Công nghiệp Chế biến2
Công ty Điện lực72.786M VES0.00%2Công ty dịch vụ công cộng1
Tập đoàn Tài chínhTài chính4
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo840M VES0.00%2.34KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Đặc sản Công nghiệp1.145B VES0.00%0.00%695Công nghiệp Chế biến2
Ngân hàng / Môi giới đầu tưTài chính1
Các Ngân hàng lớn13.887B VES0.29%−0.52%3.506KTài chính4
Bột giấy380.821M VES0.00%105Công nghiệp Chế biến1
Phát triển Bất động sản4.694B VES−3.26%347Tài chính3
Ngân hàng khu vực4.39B VES0.00%9.82%1.69KTài chính1
Dệt May249.552M VES0.00%13Công nghiệp Chế biến1