Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Venezuela

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
230.643M-1.18%23633
11.447B0.27-0.02%2.277K613
938.480M0.29-0.46%68167
318.074M10.93%622
32.047M-4.35%811
Tải thêm