Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Venezuela

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.125B VES−2.32%41222
Tài chính24.726B VES0.16%−0.84%2.301K514
Công nghiệp Chế biến5.215B VES0.30%1.38%33.325K68
Công ty dịch vụ công cộng72.834M VES0.00%39.996K11