Tài chính (Khu vực)

13
Cổ phiếu
31.728B
Giá trị vốn hóa thị trường
965
Khối lượng
+1.56%
Thay đổi
−3.32%
Hiệu suất Tháng
+361.95%
Hiệu suất Năm
+229.15%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
3.65 VES0.00%13.438K0.491.057B VES144.270.03 VES1.44%Tài chính
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
38.99 VES−0.03%390.065.205B VESTài chính
ARC.BARCA INMUEBLES Y VALORES, C.A. CLASE 'B'
42.00 VES0.00%2.313K0.73Tài chính
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
18.50 VES0.00%1.889K0.367.893B VES2.30%Tài chính
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
6.15 VES+3.36%238.084K6.32Tài chính
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
32.01 VES−19.93%1380.481.657B VESTài chính
FVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS CLASE 'B'
8.64 VES−2.81%4850.191.657B VESTài chính
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
155.39 VES+4.05%50.98Tài chính
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
19.15 VES+9.43%20.001.776B VESTài chính
MTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
17.50 VES−1.41%120.00Tài chính
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
59.99 VES0.00%240.146.241B VES0.01%Tài chính
MVZ.BMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. CLASE 'B'
59.00 VES+11.32%200.026.241B VES0.02%Tài chính
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
340.00 VES0.00%100.63Tài chính