Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

8
Cổ phiếu
6.803B
Giá trị vốn hóa thị trường
186
Khối lượng
+4.25%
Thay đổi
−0.17%
Hiệu suất Tháng
+286.98%
Hiệu suất Năm
+220.82%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1PGRPROAGRO, C.A.
8.27 VES+1.10%3750.02599.036M VESCông nghiệp Chế biến
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
40.00 VES+14.29%20.09415.921M VESCông nghiệp Chế biến
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
6.89 VES+19.83%140.08524.382M VESCông nghiệp Chế biến
CRM.ACORIMON, C.A.
5.10 VES+13.33%550.10735.71M VESCông nghiệp Chế biến
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
16.20 VES+1.25%1820.05852.004M VESCông nghiệp Chế biến
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
18.48 VES0.00%3100.372.346B VES0.16%Công nghiệp Chế biến
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
29.00 VES+0.52%200.00699.645M VES0.00%Công nghiệp Chế biến
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
2.78 VES+1.09%1500.13630.878M VESCông nghiệp Chế biến