Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ASG CTCP TAP DOAN ASG
28800.00-18.41%-6500.00Sức bán mạnh31.400K2193.963B43.88834.161120.00Vận chuyển
DKC LANG SON MKT JOINT STOCK CO
8200.00-14.58%-1400.00Sức bán mạnh100
XMP XUAN MINH HYDRO POWER JSC
16000.00-2.44%-400.00Bán10.600K
Tải thêm