Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

           
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
30800.00-1.75%-550.00Mua238.700K945.466B11.392752.54400.00Vận chuyển
HCC HOA CAM CONCRETE J
10600.000.00%0.00Mua13.917K69.097B745.7314.49Khoáng sản phi năng lượng
HMH HAI MINH CORP
11900.00-0.83%-100.00Mua13.800K154.171B9.321287.06Vận chuyển
BAX THONG NHAT JSC
96800.00-5.00%-5100.00Mua29.200K835.580B5.7417754.72Dịch vụ Công nghiệp
HLD HUDLAND REAL ESTAT
29500.00-3.28%-1000.00Bán236.800K610.000B3713.24Tài chính
SRA SARA VIETNAM JSC
9500.00-2.06%-200.00Bán523.660K419.040B5.031929.13Tài chính
TYA TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
16700.000.60%100.00Mua80.500K509.298B2334.23Sản xuất Chế tạo
CDC CHUONG DUONG CORPORATION
15650.00-0.32%-50.00Bán7.800K345.223B9.111723.48Dịch vụ Công nghiệp
CVN VINAM JSC
10300.00-1.90%-200.00Bán530.945K207.900B2557.19Dịch vụ Công nghiệp
PEN PETROLIMEX INSTALL
7700.000.00%0.00Mua2.000K38.500B6.041273.85Dịch vụ Công nghiệp
TA9 THANH AN 96 INSTAL
11800.000.85%100.00Mua67.212K145.312B1876.87Khách hàng Lâu năm
TKU TUNG KUANG IND
16100.000.62%100.00Mua1.440K516.608B7.722071.27Sản xuất Chế tạo
NDX DANANG HOUSING DEV
10000.00-0.99%-100.00Mua65.900K96.834B956.80Dịch vụ Công nghiệp
SJD CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
17600.00-0.56%-100.00Mua65.900K1221.280B1571.41Công ty dịch vụ công cộng
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
6550.00-3.53%-240.00Mua761.700K647.479B44.36153.06Dịch vụ Công nghiệp
QTC QUANG NAM TRANSPOR
15600.001.30%200.00Mua8.800K41.580B1715.17Dịch vụ Công nghiệp
SDC SONG DA CONSULTING
9000.002.27%200.00Mua4.926K22.965B533.99Dịch vụ Công nghiệp
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
13750.003.38%450.00Sức mua mạnh20.900K408.515B37.58353.88824.00Sản xuất Chế tạo
AMV AMERICAN VIETNAMES
12800.000.79%100.00Mua3.295M1157.080B1468.34Công nghệ Sức khỏe
NT2 PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
22100.00-0.67%-150.00Bán698.100K6405.240B2095.89Công ty dịch vụ công cộng
UIC IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
53000.00-0.75%-400.00Mua3.100K427.200B7.407219.66Công ty dịch vụ công cộng
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
17500.00-2.78%-500.00Mua2.000K208.433B2705.75Dịch vụ Khách hàng
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
17900.00-1.10%-200.00Bán14.700K217.200B2029.81Dịch vụ Phân phối
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8280.000.98%80.00Sức mua mạnh2.800K81.999B143.22Khách hàng Lâu năm
CLH VVMI LA HIEN CEMEN
23200.001.75%400.00Mua46.031K273.600B6.623446.01Khoáng sản phi năng lượng
TDN VINACOMIN DEO NAI
8700.00-5.43%-500.00Mua195.640K270.840B1515.83Năng lượng Mỏ
PCE CENTRAL PETROVN FE
11700.005.41%600.00Sức mua mạnh14.850K111.000B1235.61Dịch vụ Phân phối
THT VINACOMIN HA TU CO
8900.00-4.30%-400.00Mua79.409K228.493B1462.00Năng lượng Mỏ
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
27450.00-2.14%-600.00Bán1.201M1710.770B7.463762.24107.00Tài chính
PPS PETROVIETNAM POW S
10200.00-1.92%-200.00Mua70.800K156.000B1323.28Dịch vụ Công nghiệp
VIF VIET NAM FORESTRY
17000.00-1.16%-200.00Bán1.400K6020.000B874.98Khoáng sản phi năng lượng
DSN DAM SEN WATER PARK CORPORATION
46950.00-0.21%-100.00Bán23.700K568.505B16.942778.17Dịch vụ Khách hàng
V12 VIETNAM CONST JS12
12700.009.48%1100.00Sức mua mạnh24.339K67.489B1685.44Dịch vụ Công nghiệp
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
24200.000.00%0.00Mua274.000K653.393B13.181836.56268.00Năng lượng Mỏ
VIT VIGLACERA TIEN SON
17400.00-0.57%-100.00Bán18.000K341.245B2942.59Sản xuất Chế tạo
PJC PETROLIMEX HANOI T
21500.000.47%100.00Bán700156.796B2417.86Dịch vụ Phân phối
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
60200.00-2.11%-1300.00Bán204.200K5034.450B9.666364.30Công nghiệp Chế biến
PDB DUFAGO CONSTRUCTIO
9900.001.02%100.00Mua8.700K87.318B19.72496.94Khoáng sản phi năng lượng
VHL VIGLACERA HA LONG
26600.00-1.48%-400.00Bán3.632K675.000B8.023366.042195.00Sản xuất Chế tạo
PMB NORTH PETROVIETNAM
11000.0010.00%1000.00Sức mua mạnh551.420K120.000B732.81Công nghiệp Chế biến
THB HA NOI-THANH HOA B
11300.002.73%300.00Sức mua mạnh13.800K125.671B40.67270.46Hàng tiêu dùng không lâu bền
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
13150.001.15%150.00Mua80.800K468.000B7.801666.70209.00Dịch vụ Công nghiệp
NST NGAN SON JSC
8800.00-3.30%-300.00Theo dõi18.228K101.938B87.03Công nghiệp Chế biến
DQC DIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
25100.00-0.79%-200.00Mua118.800K697.220B42.45595.98Sản xuất Chế tạo
SGD EDUCATIONAL B IN C
10200.000.00%0.00Mua2.400K41.239BDịch vụ Khách hàng
CMV CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY.
15500.000.00%0.00Bán300281.416B1195.92Dịch vụ Phân phối
GDT DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
52300.000.77%400.00Mua254.400K875.439B4582.61Khách hàng Lâu năm
VNS VIETNAM SUN CORPORATION
10500.00-0.47%-50.00Bán2.400K715.915B-3060.40Dịch vụ Khách hàng
CII HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
24700.00-2.76%-700.00Mua3.475M6066.480B21.711170.01Tài chính
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
12800.000.00%0.00Mua1.000K196.614B1750.74Vận chuyển
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
9600.000.00%0.00Mua142.000K757.120B880.20Vận chuyển
SHE SON HA DEV OF RENE
18900.000.00%0.00Mua3.439KSản xuất Chế tạo
SMN SOUTH BOOKS & EDUC
10600.00-0.93%-100.00Mua1.330K46.919B6.591623.66Dịch vụ Khách hàng
DHP HAI PHONG ELECTRIC
10700.000.00%0.00Sức mua mạnh1.000K101.567B8.611243.23193.00Khách hàng Lâu năm
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
14600.00-2.67%-400.00Mua41.100K273.000B1358.97Dịch vụ Phân phối
STP SONG DA INDUSTRY T
8900.003.49%300.00Sức mua mạnh1.316K68.990B9.47907.88174.00Công nghiệp Chế biến
HAT HANOI BEER TRADING
22000.000.00%0.00Bán1.700K68.706B16.351345.82Hàng tiêu dùng không lâu bền
TVD VINACOMIN VANG DAN
8500.00-3.41%-300.00Mua238.700K395.674B1445.03Năng lượng Mỏ
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
11150.000.00%0.00Mua11.500K116.531B-1145.00329.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
13100.00-2.24%-300.00Bán296.310K469.000B14.29937.58163.00Tài chính
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
28000.000.00%0.00Bán2.700K1232.000B3781.99Công nghệ Điện tử
VTC VTC TELECOMMUNICAT
12500.000.00%0.00Mua14.400K56.614B5.752172.74Công nghệ Điện tử
EBS EDUCATIONAL B IN H
9400.001.08%100.00Bán20092.680B826.72Dịch vụ Khách hàng
ANV NAM VIET CORPORATION
22700.00-2.37%-550.00Bán442.000K2897.720B14.631588.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
34500.00-1.43%-500.00Bán104.600K2059.850B7.254828.034036.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PTS HAIPHONG PETROLIME
9300.00-1.06%-100.00Bán35.803K52.339B1277.65Dịch vụ Phân phối
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
29400.000.00%0.00Mua1.000K2743.650B8.353522.35Tài chính
HEV HIGHER EDUCATIONAL
14900.00-2.61%-400.00Mua5.700K15.300B1969.61Dịch vụ Khách hàng
AMC ASIA MINERAL JSC
23000.00-2.95%-700.00Mua1.900K67.545B10.302301.05Công nghiệp Chế biến
DAD DANANG EDUCATION I
18000.000.00%0.00Bán3.400K83.866B7.422424.7553.00Dịch vụ Khách hàng
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
28400.00-1.90%-550.00Mua143.100K435.121B5.385377.20269.00Khoáng sản phi năng lượng
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
30400.000.00%0.00Bán1.000K2735.940B2185.67Công ty dịch vụ công cộng
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
18900.003.28%600.00Mua1.000K241.560B1461.61Dịch vụ Công nghiệp
CSV SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
30000.00-1.80%-550.00Bán292.300K1350.310B6.474718.25Công nghiệp Chế biến
NCT NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
73000.00-0.95%-700.00Mua27.500K1928.410B7494.05Vận chuyển
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
18300.00-1.08%-200.00Bán3.300K166.500B6.902680.67343.00Vận chuyển
SMB CTCP BIA SG - MT
43200.00-0.23%-100.00Bán34.300K1292.360B8.145320.97Hàng tiêu dùng không lâu bền
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
31000.00-0.16%-50.00Mua2001043.280B10.223038.71113.00Tài chính
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
9970.00-0.30%-30.00Mua800225.170B9.791021.58641.00Công nghiệp Chế biến
INC IDICO INVESTMENT
11200.00-0.88%-100.00Mua1.500K22.600B1085.68Dịch vụ Công nghiệp
TMC THU DUC TRADING AN
12500.00-0.79%-100.00Sức bán mạnh1.500K156.240B29.75423.49270.00Năng lượng Mỏ
CKV COKYVINA JSC
13800.009.52%1200.00Mua31.909K50.551B110.85113.66Công nghệ Điện tử
CLC CAT LOI JOINT STOCK COMPANY
37800.00-1.05%-400.00Bán21.000K1001.130B8.534477.42Công nghiệp Chế biến
TMX VICEM CEMENT TRADI
12900.000.78%100.00Bán20076.800B1442.01Khoáng sản phi năng lượng
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
8790.00-3.09%-280.00Mua14.093M2171.780B178.5451.14Tài chính
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16600.00-1.78%-300.00Mua9.200K296.445B9.831718.4291.00Khách hàng Lâu năm
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
15700.00-0.32%-50.00Mua3.600K206.388B2004.06Vận chuyển
PHR PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
58100.00-2.35%-1400.00Sức bán mạnh895.700K8062.190B7.727705.09Công nghiệp Chế biến
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
13300.000.00%0.00Mua65.400K252.602B8.381586.53254.00Dịch vụ Thương mại
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
21000.005.00%1000.00Sức mua mạnh100160.000B3107.77Sản xuất Chế tạo
PHC CTCP XD PHUC HUNG HOLDING
13350.00-1.11%-150.00Mua393.400K347.602B16.76805.34Dịch vụ Công nghiệp
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
13400.00-1.47%-200.00Bán5.500K168.300B7.971707.27199.00Sản xuất Chế tạo
NBP NINH BINH THERMAL
13600.000.00%0.00Mua17.100K174.971B2620.67Công ty dịch vụ công cộng
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
14900.00-1.00%-150.00Mua4.900K910.308B1678.81Công ty dịch vụ công cộng
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
16250.00-2.11%-350.00Mua5.200K163.178B8.901864.47Khách hàng Lâu năm
SED PHUONG NAM EDUCATI
19900.002.05%400.00Sức mua mạnh48.600K180.800B3304.49Dịch vụ Khách hàng
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
41000.00-2.03%-850.00Mua1.300K2929.500B2538.00Công ty dịch vụ công cộng
SZB SONADEZI LONG BINH
34500.00-1.15%-400.00Bán13.500K1047.000B9.273764.39Tài chính
VSM CENTRAL CONTAINER
18000.007.14%1200.00Mua20051.240B1640.70Vận chuyển
TCO DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
12600.000.00%0.00Mua7.100K210.774B1071.43Vận chuyển
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
30650.00-1.13%-350.00Bán4.400K1054.000B12.712439.75Vận chuyển
EID HANOI EDUCATION IN
16800.00-1.18%-200.00Bán23.500K255.000B5.123317.36134.00Dịch vụ Khách hàng
MDC VINACOMIN-MONG DUO
8400.00-1.18%-100.00Mua12.619K182.056B1297.93Năng lượng Mỏ
CIA CAM RANH INTL AIRP
13900.00-2.11%-300.00Bán14.436K261.026B-2928.96Vận chuyển
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
17000.00-0.58%-100.00Mua176.600K467.240B6.502629.52514.00Dịch vụ Phân phối
NTP TIEN PHONG PLASTIC
35600.00-0.84%-300.00Bán88.959K4228.880B9.963605.98Sản xuất Chế tạo
NBC VINACOMIN - NUI BE
8300.00-4.60%-400.00Mua319.525K321.892B1407.81Năng lượng Mỏ
DPM PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
19900.00-2.45%-500.00Mua1.946M7983.210B11.521771.48Công nghiệp Chế biến
CAP YEN BAI JS FOREST
58800.00-0.51%-300.00Mua18.525K309.449B7.817568.85499.00Khoáng sản phi năng lượng
STC BOOK AND EDUCATION
20500.006.22%1200.00Sức mua mạnh20.360K109.345B8.562255.50Dịch vụ Khách hàng
SD5 SONG DA NO 5 JSC
10000.00-3.85%-400.00Mua257.000K270.398B9.471098.13Dịch vụ Công nghiệp
VCA CTCP THEP VICASA-VNSTEEL
15800.005.33%800.00Sức mua mạnh170.300KKhoáng sản phi năng lượng
PVI PVI HOLDINGS
33300.00-1.48%-500.00Mua72.033K7554.940B4019.85Tài chính
LIX LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY
58600.00-2.66%-1600.00Bán76.800K1950.480B8.487102.111118.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
VC2 VINA2 INV AND CONS
17400.00-3.87%-700.00Mua24.571K271.500B1067.15Dịch vụ Công nghiệp
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
17000.00-6.08%-1100.00Bán1.034M991.880B10.931656.23533.00Dịch vụ Công nghiệp
TV4 POWER ENGIN CONS 4
15100.000.00%0.00Mua11.500K238.142B1751.03Dịch vụ Công nghiệp
VMC VIMECO JSC
12200.000.00%0.00Mua331.963K244.000B244.84Dịch vụ Công nghiệp
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
38200.000.00%0.00Bán99.500K2971.750B13.022933.90Khách hàng Lâu năm
HLC VINACOMIN HALAM CO
8600.00-6.52%-600.00Bán3.800K233.820B1932.70Năng lượng Mỏ
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
7620.00-1.04%-80.00Mua264.800K287.514B894.01Công ty dịch vụ công cộng
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
18250.00-1.88%-350.00Bán948.600K7096.680B1613.62Khoáng sản phi năng lượng
DP3 CENTRAL PHARMAC JS
121000.00-2.73%-3400.00Bán2.000K1069.840B9.6212933.51313.00Công nghệ Sức khỏe
ONE ONE COMMUN TECH
7900.001.28%100.00Mua133.017K61.057B725.34Truyền thông
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
7600.00-2.56%-200.00Mua72.900K319.800B720.01Khoáng sản phi năng lượng
CAV VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
62600.000.16%100.00Bán1.600K3593.090B6844.67Sản xuất Chế tạo
NTH NUOC TRONG HYDRO-P
31500.000.00%0.00Mua9.800K340.266B9.813210.62Công ty dịch vụ công cộng
INN AGRICULTURE PRINTI
31200.00-1.58%-500.00Mua10.000K569.269B3750.92Dịch vụ Thương mại
TMB VINACOMIN NORTHERN
15500.00-3.12%-500.00Mua6.400K240.000B4.393647.71Năng lượng Mỏ
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
7800.00-3.11%-250.00Mua272.600K138.195B716.06Dịch vụ Phân phối
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
130900.001.47%1900.00Mua26.600K6546.200B9168.34Vận chuyển
TVT VIET THANG CORPORATION
27950.001.64%450.00Mua11.600K577.500B3090.93Công nghiệp Chế biến
NAG NAGAKAWA GRP JSC
7700.00-4.94%-400.00Mua99.018K128.698B12.27660.18Khách hàng Lâu năm
DAG DONG A PLASTIC GROUP JOINT STOCK COMPANY
7680.00-0.90%-70.00Mua1.752M401.402B186.65Sản xuất Chế tạo
ADS DAMSAN JOINT STOCK COMPANY
15500.00-4.91%-800.00Bán201.300K457.533B883.24Công nghiệp Chế biến
VNR VIETNAM NATL REINS
24200.00-1.63%-400.00Mua48.445K3224.470B2324.56Tài chính
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
9720.00-1.82%-180.00Bán1.100K99.000B512.76Dịch vụ Công nghiệp
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
34900.005.28%1750.00Mua400532.041B9.473499.48483.00Công nghệ Sức khỏe
MCF MECHANICS CONSTRUC
11000.00-2.65%-300.00Bán15.300K121.789B1066.68Công nghiệp Chế biến
MSH CTCP MAY SONG HONG
49400.00-1.00%-500.00Bán28.500K2495.470B4585.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
20000.00-0.50%-100.00Bán5001783.230B1977.75Tài chính
BST BINH THUAN BOOK&EQ
17200.001.18%200.00Mua2.900K18.700B1598.9838.00Dịch vụ Khách hàng
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG
15550.00-4.01%-650.00Mua1.726MDịch vụ Công nghiệp
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
25650.00-0.77%-200.00Sức bán mạnh359.300K2361.500B12.532063.291627.00Tài chính
TTT TAY NINH TOURIST T
51800.000.19%100.00Mua200236.280B83.29620.70Dịch vụ Thương mại
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
52300.000.00%0.00Bán17.200K951.384B4481.39Tài chính
HJS NAM MU HYDROPOWER
33000.00-5.71%-2000.00Bán500734.996B13.092673.81Công ty dịch vụ công cộng
SGN CTCP PV MAT DAT SAI GON
70600.000.28%200.00Sức mua mạnh14.500K2360.770B13.545201.162048.00Vận chuyển
DBT CTCP DUOC PHAM BEN TRE
12400.000.00%0.00Bán23.200K176.143B15.07822.84Công nghệ Sức khỏe
PVB PETROVIETNAM COAT
17900.00-0.56%-100.00Bán348.520K388.800B6.412807.44Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất