Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
PPC PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
22900.0025.30-608.996B5894.00
BAX THONG NHAT JSC
75500.0021.66-55.222B16093.00
SCI SCI E&C JSC
35000.0020.9007000.00
HCC HOA CAM CONCRETE J
11700.0016.52-12.385B
CVN VINAM JSC
9900.0016.23-16.500B
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
45100.0016.07-105.559B7230.00
SRA SARA VIETNAM JSC
9400.0015.87-36.000B
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
38700.0012.95-103.087B5000.00
HTI IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
18450.0012.20-54.832B2000.00
SJD CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
17900.0011.83-106.042B0.00
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
7800.0011.70-983.322M900.00
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
53900.0011.62-478.068B6320.00
VIT VIGLACERA TIEN SON
16400.0011.39-39.000B1251.01
QTC QUANG NAM TRANSPOR
16000.0011.32-4.860B
PEN PETROLIMEX INSTALL
10000.0010.99-2.497B1000.00
NST NGAN SON JSC
8700.0010.98-18.973B
DSN DAM SEN WATER PARK CORPORATION
44950.0010.93-72.408B2500.00
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
19800.0010.50020.00
PMS PETROLEUM MECHANIC
23000.0010.48-12.277B2200.00
NBP NINH BINH THERMAL
13500.0010.34-12.803B1500.00
HAT HANOI BEER TRADING
19400.0010.26-6.109B2000.00
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
48800.0010.20-51.556B5000.00
VCF VINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
250800.0010.16-663.900B
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
12750.0010.04-18.327B1022.49
PHN HANOI BATTERY JSC
36100.009.92-21.736B4500.00
SGD EDUCATIONAL B IN C
10900.009.90-365.161M1000.00
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
20300.009.71-47.989B
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
7550.009.700
CLH VVMI LA HIEN CEMEN
26300.009.54-23.793B2500.00
DHP HAI PHONG ELECTRIC
11000.009.43-9.492B
NDX DANANG HOUSING DEV
9100.009.41-6.798B800.00
TYA TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
18700.009.41-70.565B1750.00
TA9 THANH AN 96 INSTAL
13400.009.38-14.750B
NT2 PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
21200.009.37-718.975B1000.00
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
10900.009.26-5.226B
PPS PETROVIETNAM POW S
12400.009.24-20.871B
V12 VIETNAM CONST JS12
13300.009.23-7.064B1200.00
STP SONG DA INDUSTRY T
8500.009.20-6.418B800.00
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
61300.009.12-47.500B5860.00
CPC CANTHO PESTICIDES
20400.008.87-7.347B1800.00
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
15550.008.82-46.800B1377.96
CLC CAT LOI JOINT STOCK COMPANY
34950.008.77-78.623B3000.00
VHL VIGLACERA HA LONG
24500.008.73-67.389B2200.00
PHR PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
52600.008.72-418.455B
TTC THANH THANH CERAMI
17000.008.62-8.911B1200.00
VBC VINH PLASTIC AND B
20900.008.61-13.500B1800.00
SMB CTCP BIA SG - MT
41000.008.58-100.434B3500.00
NET NET DETERGENT JSC
76500.008.50-53.755B6000.00
TBC THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
29500.008.47-127.011B2500.00
SHP SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
23500.008.47-139.704B
CHP CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
19200.008.33-165.443B1600.00
CAV VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
60000.008.33-201.276B4000.00
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
9910.008.21-18.011B800.00
CTT VINACOMIN-MACHINER
12100.008.20-4.697B1000.00
TMC THU DUC TRADING AN
11200.008.18-6.200B900.00
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
12350.008.13-11.173B1000.00
SMN SOUTH BOOKS & EDUC
12000.008.06-4.385B1000.00
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
8580.008.0000.00
PRE PVI REINSURANCE JS
21900.007.96-50.309B1600.00
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
19000.007.92-16.480B1500.00
NCT NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
84100.007.85-300.711B7500.00
PBP PETROVIETNAM PACKA
10400.007.69-3.840B800.00
SZB SONADEZI LONG BINH
33700.007.69-75.000B2500.00
TMX VICEM CEMENT TRADI
14400.007.63-5.873B
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
31200.007.52-36.068B2400.00
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
32800.007.51-82.398B2500.00
VTC VTC TELECOMMUNICAT
15300.007.43-6.919B1100.00
KMT CENTRAL VIETNAM ME
10000.007.37-6.853B
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
28300.007.25-28.810B
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
16950.007.23-7.668B1200.00
MCF MECHANICS CONSTRUC
10100.007.22-7.329B700.00
GDT DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
56500.007.19-84.547B4000.00
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
34950.007.15-149.548B2500.00
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
55400.007.14-100.819B4000.00
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
17800.007.10-11.793B1200.00
LIX LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY
57000.007.08-129.600B4000.00
S4A SESAN 4A HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
28500.007.03-79.985B1000.00
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
26000.007.02-29.967B2000.00
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
14800.006.99-35.295B
AMC ASIA MINERAL JSC
24200.006.97-5.700B2000.00
NAP NGHE TINH PORT JSC
11500.006.960800.00
CII HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
17550.006.92-414.785B1400.00
SFN SAIGON FISHING NET
22800.006.90-4.010B1400.00
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
7510.006.8900.00
BST BINH THUAN BOOK&EQ
15000.006.80-1.100B1000.00
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
16500.006.79-66.158B1100.00
DP3 CENTRAL PHARMAC JS
118600.006.79-60.180B8000.00
PTS HAIPHONG PETROLIME
11900.006.78-4.450B800.00
STC BOOK AND EDUCATION
20600.006.77-7.737B1300.00
PCE CENTRAL PETROVN FE
17900.006.74-12.000B1200.00
PVB PETROVIETNAM COAT
15700.006.71-21.538B
HLD HUDLAND REAL ESTAT
37000.006.68-87.913B2500.00
SED PHUONG NAM EDUCATI
21500.006.67-16.000B1400.00
ANV NAM VIET CORPORATION
29900.006.67-158.140B
VC6 VISICONS CON & INV
9000.006.67-7.200B600.00
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
15300.006.67-12.354B1000.00
AMV AMERICAN VIETNAMES
11000.006.61-54.224B1428.57
VMC VIMECO JSC
12200.006.61-62.432M800.00
HJS NAM MU HYDROPOWER
33600.006.55-41.952B1500.00
PVI PVI HOLDINGS
50500.006.52-516.398B2850.00
ONE ONE COMMUN TECH
7800.006.49-3.970B500.00
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
54200.006.46-95.762B3056.34
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
16150.006.45-15.725B
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
20700.006.45-12.997B1300.00
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
23400.006.40-67.220B
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
15800.006.39-165.866B2200.00
DAE EDUCATIONAL B IN D
20500.006.36-2.398B1400.00
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
48000.006.32-122.610B
NDN DANANG HOUSING INV
20600.006.3001304.35
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
36550.006.25-224.995B2000.00
PSC PETROLIMEX SAIGON
20000.006.22-11.826B1200.00
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
14500.006.12-35.950B900.00
BFC BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
32800.006.09-94.417B2000.00
BBS VICEM PACKAGING BU
11400.006.09-4.200B
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
24400.006.09-22.089B1500.00
BPC VICEM PACK BIM SON
14100.006.06-3.793B800.00
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
42500.006.05-153.373B2000.00
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
72000.006.05-67.819B4545.45
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
28950.005.94-10.489B1700.00
DPR DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
68000.005.93-205.646B4000.00
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
12900.005.93-70.835B800.00
BBC BIBICA CORPORATION
63000.005.9003600.00
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
19400.005.88-9.731B1000.00
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
34150.005.88-67.499B2000.00
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
13000.005.88-2.782B700.00
SDC SONG DA CONSULTING
9500.005.880
DAD DANANG EDUCATION I
26300.005.84-6.989B1500.00
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
51700.005.83-54.560B3000.00
VCA CTCP THEP VICASA-VNSTEEL
16850.005.81
VSA VIETNAM OCEAN SHIP
26300.005.81-774.400M3000.00
HAD HANOI - HAI DUONG
16800.005.81-14.199B1000.00
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
138000.005.81-438.845B8000.00
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
19000.005.75-34.023B1000.00
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
39100.005.74-75.813B2200.00
NSC NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY
79900.005.70-55.178B2000.00
SD5 SONG DA NO 5 JSC
12200.005.65-35.992B
SDT SONG DA JSC NO 10
7300.005.63-3.103B
INN AGRICULTURE PRINTI
35900.005.63-35.331B2000.00
TV3 POWER ENGIN CONS 3
18300.005.62-9.769B1000.00
TVT VIET THANG CORPORATION
29000.005.61-55.463B1700.00
SHE SON HA DEV OF RENE
14900.005.59
AST TASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
54300.005.59-137.450B
AAA AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
16600.005.53-108.672B454.55
PGC PETROLIMEX GAS CORPORATION - JSC
24850.005.51-199.070B1400.00
VIF VIET NAM FORESTRY
17300.005.45-634.083B889.00
RCL CHOLON REAL ESTATE
15900.005.37-10.079B
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
22200.005.35-92.487B
X20 X20 JSC
10400.005.32-13.940B500.00
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
37700.005.31-35.302B2000.00
LHC LAM DONG INV&HYDR
86100.005.29-18.000B4000.00
Tải thêm