Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY 11200.001.82%200.00Sức mua mạnh520109.293B19.12575.30335.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ACL CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY 15350.003.37%500.00Mua910338.575B5.462718.081861.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGF ANGIANG FISHERIES IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY 4900.004.93%230.00Mua2.760K137.738B-12682.352256.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY 6450.00-0.92%-60.00Mua420.620K88.073B14.80439.9329.00Tài chính
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY 1710.006.88%110.00Mua147.050K24.352B-343.8116.00Vật liệu cơ bản
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION 24300.002.53%600.00Mua109.860K2165.091B13.531751.901722.00Tài chính
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY 59100.00-0.17%-100.00Mua25.430K4846.167B10.495641.53415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 11950.001.27%150.00Mua67.740K1270.061B5.312221.40181.00Tài chính
CAV VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION 58100.001.93%1100.00Sức mua mạnh1.100K3283.200B10.745307.222364.00Công nghiệp
CLC CAT LOI JOINT STOCK COMPANY 34000.004.78%1550.00Sức mua mạnh120850.436B6.594922.25295.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN 21500.006.70%1350.00Mua96.690K
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE 28200.002.73%750.00Sức mua mạnh4.456M102207.450B16.781635.5223564.00Tài chính
CVT CMC JOINT STOCK COMPANY 27650.001.65%450.00Mua322.550K997.992B5.055382.95394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY 28050.00-0.53%-150.00Mua40424.726B7.173935.69127.00Vật liệu cơ bản
DHG DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 97000.000.00%0.00Mua66.300K12682.368B24.044035.473152.00Chăm sóc sức khỏe
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY 53700.000.37%200.00Mua54.400K1604.998BCông nghiệp
DPM PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION 18100.000.00%0.00Mua122.330K7083.150B12.541443.541826.00Vật liệu cơ bản
DTL DAI THIEN LOC CORPORATION. 43600.000.00%0.00Mua1.000K2643.511B18.512355.65435.00Vật liệu cơ bản
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY 29450.001.03%300.00Sức mua mạnh677.310K9978.668B10.242847.583166.00Tài chính
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 14250.000.35%50.00Mua1.852M17457.947B14.151003.435956.00Tài chính
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY 12750.00-6.93%-950.00Mua420146.281B-8.24517.00Công nghiệp
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY 8860.000.00%0.00Mua24.270K363.260B16.76528.68290.00Vật liệu cơ bản
FTM DUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 15450.00-1.28%-200.00Mua173.710K782.500B17.65886.48869.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GMD GEMADEPT CORPORATION 27500.000.92%250.00Mua446.380K7855.547B4.376257.031452.00Công nghiệp
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 67300.00-0.15%-100.00Sức mua mạnh71.230K8731.951B10.966147.73715.00Tài chính
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 38850.000.00%0.00Mua364.380K38111.840B14.572667.0613617.00Tài chính
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 2740.000.00%0.00Mua13.220K89.183B14.52188.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION 14500.000.69%100.00Sức mua mạnh18.400K302.400B3.064707.90188.00Vật liệu cơ bản
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY 41100.000.49%200.00Sức mua mạnh2.049M86867.425B8.145021.6416019.00Vật liệu cơ bản
HSG HOA SEN GROUP 12550.000.40%50.00Mua2.472M4810.888B7.131752.268771.00Vật liệu cơ bản
IDI I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 13000.001.56%200.00Sức mua mạnh2.578M2324.604B4.043169.841356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IMP IMEXPHARM CORPORATION 52000.00-0.95%-500.00Bán36.860K2593.572B24.432149.261187.00Chăm sóc sức khỏe
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION 2860.000.00%0.00Mua1.184M2683.600B183.6315.58596.00Tài chính
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION 12650.00-0.39%-50.00Mua713.030K5965.954B13.55936.99473.00Tài chính
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY 24000.006.90%1550.00Sức mua mạnh10.920K234.960B11.172148.941893.00Công nghiệp
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY 32100.007.00%2100.00Mua30255.000B5.985013.10627.00Vật liệu cơ bản
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 15950.000.00%0.00Mua292.120K3010.554B15.521027.67499.00Tài chính
LHG LONG HAU CORPORATION 23500.003.52%800.00Mua161.850K1135.273B2.728347.61118.00Tài chính
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION 19700.001.55%300.00Mua2.500K1890.184B28.41682.9196.00Tài chính
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY 15000.003.09%450.00Mua1.077M2648.098B3.514141.661661.00Vật liệu cơ bản
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION 32700.000.93%300.00Sức mua mạnh218.270K6800.629B14.602450.01475.00Tài chính
PET PETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION 9200.00-0.97%-90.00Mua27.930K802.657B7.691207.472459.00Công nghệ
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION 16250.005.52%850.00Mua90175.489B-9470.731185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POM POMINA STEEL CORPORATION 15500.000.00%0.00Mua5.280K2887.916B3.594320.141447.00Vật liệu cơ bản
PTB PHU TAI JOINT STOCK COMPANY 63500.001.76%1100.00Mua65.680K3032.605B8.698428.84Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PVD PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION 18150.00-0.27%-50.00Mua1.056M6967.873B-96.472242.00Năng lượng
SAV SAVIMEX CORPORATION 9840.006.96%640.00Sức mua mạnh38.570K112.892B6.731367.481985.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SBT THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY 20950.000.00%0.00Mua736.150K10379.002B17.331209.094171.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SFC SAI GON FUEL JOINT STOCK COMPANY 24400.000.00%0.00Mua500274.130B11.472128.20247.00Năng lượng
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION 33150.001.69%550.00Sức mua mạnh1.516M16295.040B13.642389.71973.00Tài chính
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 12900.001.98%250.00Mua3.393M22816.217B17.49723.1018512.00Tài chính
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 17100.002.70%450.00Mua44.640K997.964B7.402251.361076.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCB NH TMCP KY THUONG VN 28200.000.71%200.00Mua1.273M97905.560B9.263589.048765.00Tài chính
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 8650.000.23%20.00Sức mua mạnh14.120K863.000B4.182063.02586.00Vật liệu cơ bản
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY 8450.000.00%0.00Sức mua mạnh1.522M164.267B9.26912.6734.00Vật liệu cơ bản
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY 33000.00-1.49%-500.00Sức mua mạnh5102310.000B6.395166.44174.00Công ty dịch vụ công cộng
TNI THANH NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY 10100.000.50%50.00Sức mua mạnh68.030K527.625B11.60893.21Vật liệu cơ bản
TNT TAI NGUYEN CORPORATION 1980.002.06%40.00Mua211.390K49.470B-51.2912.00Vật liệu cơ bản
TRA TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY 80000.001.39%1100.00Mua15.450K3270.448B19.424062.791441.00Chăm sóc sức khỏe
TRC TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY 24200.000.83%200.00Mua2.750K704.825B5.404483.672562.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET 29500.002.08%600.00Mua36.100K467.936B36.93782.58Tài chính
TVT VIET THANG CORPORATION 22200.000.91%200.00Mua6.430K466.200B5.613960.672379.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION 4000.003.63%140.00Sức mua mạnh17.010K133.965B-47.02213.00Công nghiệp
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM 64900.000.78%500.00Sức mua mạnh423.940K231696.290B23.702717.2217012.00Tài chính
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 64700.001.89%1200.00Sức mua mạnh57.290K10350.493B10.605989.89Tài chính
VHC VINH HOAN CORPORATION 95800.003.01%2800.00Mua57.620K8584.075B10.888547.751353.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VMD VIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY 25400.006.50%1550.00Mua1.560K368.250B11.322106.70227.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VSC VIETNAM CONTAINER SHIPPING JOINT STOCK CORPORATION 43700.00-0.46%-200.00Mua18.020K2199.930B8.615096.111086.00Công nghiệp
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 28950.003.21%900.00Sức mua mạnh210382.140B11.762462.53550.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất