Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAS SMARTINVEST SECURITIES JSC
18200.000.55%100.00Mua1.533M
ABS CTCP DV NN BINH THUAN
24100.004.78%1100.00Mua3.073M1840.000B1590.45Dịch vụ Phân phối
ACV AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
84300.00-0.71%-600.00Mua93.905K147.23576.649774.00Vận chuyển
AME ALPHANAM E&C JSC
10900.000.00%0.00Sức mua mạnh310274.680B12.98839.85Sản xuất Chế tạo
APC AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
22800.00-3.59%-850.00Mua81.800K470.754B17.311366.45168.00Dịch vụ Thương mại
ASG CTCP TAP DOAN ASG
28800.00-18.41%-6500.00Sức bán mạnh31.400K2193.963B43.88834.161120.00Vận chuyển
BBT BACH TUYET COTTON CORP
23000.000.88%200.00Sức mua mạnh2.900K
BSA BUON DON HYDROPOWER JSC
15700.002.61%400.00Sức mua mạnh55.919K
BTD THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE
36600.00-2.14%-800.00Mua4.200K
C92 CONST & INV JSC492
5900.00-7.81%-500.00Mua34.912K34.003B20.66309.73134.00Dịch vụ Công nghiệp
CBS CAO BANG SUGAR JSC
25800.0014.67%3300.00Sức mua mạnh55.000K
CEN CENCON VIETNAM JSC
18000.0014.65%2300.00Sức mua mạnh61.907K
CGV VIETNAM CERAMIC GLASS JSC
4400.00-16.98%-900.00Mua20.200K
D11 REAL ESTATE 11 JSC
25200.00-3.82%-1000.00Bán500171.661B6.384106.13209.00Khách hàng Lâu năm
DHP HAI PHONG ELECTRIC
11200.001.82%200.00Sức mua mạnh400104.414B7.921389.45193.00Khách hàng Lâu năm
DPD 145758738429
18000.000.00%0.00Mua100
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
50300.002.13%1050.00Mua1.508M3102.728B10.154853.79504.00Dịch vụ Công nghiệp
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
15650.006.83%1000.00Sức mua mạnh5.545M884.185B46.62314.26Tài chính
DTE DAI TRUONG THANH HOLDINGS ENERGY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
23600.003.06%700.00Bán2.600K
DXS CTCP DICH VU BAT DONG SAN
29000.000.35%100.00Mua818.700K10352.016B5060.00Tài chính
E29 29 INVESTMENT CONS & ENG JSC
8300.0010.67%800.00Sức mua mạnh5.600K
ELC ELECTRONICS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION
26450.002.72%700.00Sức mua mạnh1.210M1308.580B40.01643.58Dịch vụ Công nghệ
EMS VN POST EXPRESS JSC
46700.004.94%2200.00Sức mua mạnh700Vận chuyển
GAB CTCP GAB
195800.000.00%0.00Mua5002702.040B134.06Khoáng sản phi năng lượng
GE2 POWER GENERATION CORPO 2-JSC
42500.0014.86%5500.00Sức mua mạnh100
GLT GLOBAL ELECTRICAL
33200.00-5.14%-1800.00Bán7.200K284.595B9.513679.0375.00Công ty dịch vụ công cộng
GMA VIET NAM ENTECO CO
61000.000.00%0.00Mua100Sản xuất Chế tạo
HBH HABECO - HAI PHONG JSC
10500.0010.53%1000.00Sức mua mạnh1.000K
HEM HANOI ELECTROMECHANICAL MANU
20500.005.13%1000.00Sức mua mạnh100
HSV HA NOI IRON AND STEEL JSC
13400.00-2.90%-400.00Bán56.900K
HUG HUNG YEN GARMENT CORP JSC
35000.000.00%0.00Mua101
HWS T-THIEN HUE WATER SUPPY JSC
13000.009.24%1100.00Sức mua mạnh600Công ty dịch vụ công cộng
ISH IDICO SROK PHU MIENG HYDROPOWER JSC
17500.007.36%1200.00Sức mua mạnh200
KCE KHANH HOA PWR CENTRIFUGAL CONCRETE
13800.000.00%0.00Mua1.800KKhoáng sản phi năng lượng
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
19400.000.00%0.00Mua300189.926B10.781799.431485.00Dịch vụ Công nghiệp
L35 LILAMA ERECTION ME
5600.001.82%100.00Mua10017.958B-2738.37Dịch vụ Công nghiệp
L43 LILAMA 45.3 JSC
5600.00-6.67%-400.00Mua24.605K21.000B145.2941.30Dịch vụ Công nghiệp
L61 LILAMA 69.1 JSC
8500.008.97%700.00Mua4.500K59.094B-80.171879.00Dịch vụ Công nghiệp
LAI IDICO CONSTRUCTION & INVESTMENT
30000.009.09%2500.00Sức mua mạnh2.500K
LBE LONG AN SCHOOLBOOK
25000.006.84%1600.00Mua2.200K25.644B13.561725.1930.00Dịch vụ Khách hàng
LIC LICOGI CORP - JSC
10000.002.04%200.00Sức mua mạnh2.200K
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
28000.00-2.44%-700.00Bán9.569M108437.835B10.382763.8814852.00Tài chính
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
13750.006.59%850.00Sức mua mạnh100125.911B14.37897.8663.00Dịch vụ Công nghiệp
MND NAM DINH ENVIRONMENT JSC
10000.000.00%0.00Mua400
MSB NH TMCP HANG HAI VIET NAM
29500.00-1.67%-500.00Mua6.462M35250.000B9.053316.434944.00Tài chính
MTG MT GAS JSC
5900.00-3.28%-200.00Mua1.800K42.00Công ty dịch vụ công cộng
NBE NORTH BOOKS & EDUCATIONAL
12500.005.04%600.00Sức mua mạnh20.564K
NDC NAM DUOC JSC
119000.0013.33%14000.00Sức mua mạnh800Công nghệ Sức khỏe
NHT NAM HOA TRADING & PRODUCTION
34900.005.76%1900.00Mua6.800K
NS2 HANOI WATER SUPPLY NO 2 JSC
10000.005.26%500.00Mua350
NTH NUOC TRONG HYDRO-P
40000.005.26%2000.00Sức mua mạnh7.800K410.478B9.173978.3234.00Công ty dịch vụ công cộng
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
38800.00-0.64%-250.00Mua65.500K3514.425B14.392713.21276.00Công ty dịch vụ công cộng
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
27200.00-0.37%-100.00Mua99.000K2421.995B10.562586.331515.00Tài chính
PGS SOUTHERN GAS TRAD
24400.00-2.01%-500.00Mua79.286K1244.940B11.942086.071208.00Dịch vụ Công nghiệp
PHS FORTUNES SECURITIES CORPORATION
18000.005.88%1000.00Sức mua mạnh1.500K20.53828.12Tài chính
PIA PETROLIMEX INF TEC
28200.002.17%600.00Mua100107.640B7.943474.43Dịch vụ Phân phối
PMT POSTAL MATERIAL JSC
8000.0014.29%1000.00Sức mua mạnh5.100KTruyền thông
POT POST AND TELECOM E
16000.003.23%500.00Mua500301.165B16.96914.17Công nghệ Điện tử
PPS PETROVIETNAM POW S
12500.000.00%0.00Mua155.100K187.500B9.071377.63473.00Dịch vụ Công nghiệp
PSC PETROLIMEX SAIGON
20900.00-0.48%-100.00Mua1.400K151.200B12.561672.58Dịch vụ Phân phối
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
11600.000.87%100.00Mua3.000K186.119B3.852990.076.00Dịch vụ Công nghiệp
PTT INDOCHINA PETROLEUM TRANSPOR
7800.0011.43%800.00Sức mua mạnh11.000KCông nghiệp Chế biến
RCC RAILWAY CONSTRUCTION CORP JSC
27000.0011.11%2700.00Sức mua mạnh100
SB1 SAIGON- NGHETINH BEER JSC
9200.003.37%300.00Mua3.200K
SBA SONG BA JOINT STOCK COMPANY.
17500.000.57%100.00Mua17.100K1048.962B7.992178.8598.00Công ty dịch vụ công cộng
SBL SAI GON-BAC LIEU BEER JSC
10000.00-0.99%-100.00Mua200
SDA SONG DA SIMCO JSC
9200.00-2.13%-200.00Mua205.467K246.336B47.21199.13112.00Dịch vụ Thương mại
SDC SONG DA CONSULTING
9800.003.16%300.00Mua40024.791B11.25844.19203.00Dịch vụ Công nghiệp
SDU SONG DA URBAN INV
10300.004.04%400.00Mua3.100K198.000B355.5927.84Tài chính
SFC SAI GON FUEL JOINT STOCK COMPANY
27600.006.56%1700.00Sức mua mạnh1.400K290.982B13.681893.42190.00Dịch vụ Phân phối
SGN CTCP PV MAT DAT SAI GON
70000.001.74%1200.00Sức mua mạnh98.700K2307.111B41.901641.911980.00Vận chuyển
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
30200.00-5.33%-1700.00Mua226.500K2360.641B84.73376.50Dịch vụ Công nghệ
SHP SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
22800.00-3.39%-800.00Bán2002211.561B22.781036.19119.00Công ty dịch vụ công cộng
SNZ SONADEZI CORP
29500.00-5.45%-1700.00Theo dõi25.100K
SSB NH TMCP DONG NAM A
35750.00-0.69%-250.00Bán2.507M48329.583B22.804803.00Tài chính
SSH SUNSHINE HOMES DEV JSC
109200.000.28%300.00Mua288.600K
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
79900.006.39%4800.00Sức mua mạnh2002500.865B11.006826.993107.00Bán Lẻ
TAR TRUNG AN HI-TECH F
25400.003.25%800.00Sức mua mạnh5.915M1136.518B1016.97Công nghiệp Chế biến
TKC TAN KY CONST & RE
10400.00-3.70%-400.00Mua12.000K115.908B6.291718.17134.00Dịch vụ Công nghiệp
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
9530.00-4.70%-470.00Bán3.600K225.170B11.08902.34694.00Công nghiệp Chế biến
TRC TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
43500.00-1.69%-750.00Mua250.600K1250.062B15.732812.58Sản xuất Chế tạo
TSD TRUONGSON TOURISM JSC
4400.0012.82%500.00Bán100
TVG TRANSP INV & CON (VIETNAM)
9200.0015.00%1200.00Sức mua mạnh100Dịch vụ Thương mại
V12 VIETNAM CONST JS12
13100.00-1.50%-200.00Mua3.400K77.379B7.281826.46Dịch vụ Công nghiệp
VC7 BGI GROUP JSC
17200.000.58%100.00Mua389.915K410.787B103.10165.86Dịch vụ Công nghiệp
VMS VIETNAM MARITIME D
15700.009.79%1400.00Sức mua mạnh13.300K128.700B16.83849.46Vận chuyển
VNH VIET NHAT SEAFOOD CORP
10500.0014.13%1300.00Sức mua mạnh957.150KHàng tiêu dùng không lâu bền
VPD VIETNAM POWER DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
16250.000.62%100.00Sức mua mạnh108.500K1721.423B12.371305.13Công ty dịch vụ công cộng
VQC VINACOMIN QUACONTROL JSC
17400.0014.47%2200.00Mua10.900K
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
12000.00-2.44%-300.00Bán1.200K118.412B10.331190.63117.00Sản xuất Chế tạo
WCS WEST COACH STATION
193000.000.00%0.00Mua100482.500B9.3720487.31166.00Vận chuyển
Tải thêm