Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
NSG SAI GON PLASTIC JSC
6600.00-8.33%-600.00Bán100
SHB NGAN HANG TMCP SAI GON -
27600.000.36%100.00Sức bán mạnh14.877M54507.182B14.111949.028435.00Tài chính
TKG TUNG KHANH TRADING & MANUFACTURING JSC
11000.000.92%100.00Bán9.301K
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
39600.00-1.00%-400.00Sức bán mạnh363.200K16096.348B12.703148.892978.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm