Chứng khoán Việt Nam đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Việt Nam này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AGFAN GIANG FISHERIES
2300VND15.00%300VND
Bán
12.645K29.084M64.652BVND1.76KHàng tiêu dùng không lâu bền
CEGCONSTRUCTION AND INDUSTRY EQUIPMENT GROUP
3400VND−15.00%−600VND
Bán
100340K
EMSVN POST EXPRESS JSC
16200VND−16.92%−3300VND
Bán
1001.62MVận chuyển
HKBHA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
800VND14.29%100VND
Bán
970.601K776.481M41.28BVNDHàng tiêu dùng không lâu bền
HNIHUU NGHI GARMENT JSC
23000VND−4.56%−1100VND
Bán
80018.4M
IBCAPAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
8780VND−6.99%−660VND
Bán
47.9K420.562M730.063BVND6.821383.60VNDDịch vụ Thương mại
JOSMINH HAI EXPORT FROZN SEAFD PROCES
1100VND0.00%0VND
Bán
13.9K15.29M
LTCLOW CURRENT - TELECOM JSC
1100VND−8.33%−100VND
Bán
6.933K7.626M5.045BVNDDịch vụ Công nghiệp
MKPMEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL
26100VND0.77%200VND
Bán
2.009K52.435MCông nghệ Sức khỏe
NAUNGHE & URBAN ENV & WORKS JOINT COMP
3600VND0.00%0VND
Bán
100360K
NO1CONG TY CO PHAN TAP DOAN
9000VND0.00%0VND182.7K1.644BDịch vụ Phân phối
PRTBINH DUONG GEN EXPORT-IMPORT JSC
9400VND4.44%400VND
Bán
18.615K174.981MDịch vụ Phân phối
RBCINDUSTRY AND EXPORT RUBBER JSC
14600VND1001.46M
SCYSONG CAM SHIPBUILDING JSC
7300VND0.00%0VND100730K
TBHGENERAL DEPARTMENT STORE JSC
6800VND−12.82%−1000VND
Bán
10.5K71.4M
TH1VIETNAM NATL GENERAL EXP-IMP JSC 1
3300VND0.00%0VND
Bán
15.553K51.325M44.679BVND150Dịch vụ Phân phối