Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
11693.785B
Giá trị vốn hóa thị trường
167.431K
Khối lượng
+0.18%
Thay đổi
+10.39%
Hiệu suất Tháng
−34.55%
Hiệu suất Năm
−1.57%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CYCCHANG YIH CERAMIC JOINT STOC
2500 VND0.00%0 VND
Bán
4211.053M VND
DCRCOSEVCO CERAMIC TILES JSC
6000 VND−1.64%−100 VND
Bán
2001.2M VND
FICFICO CORP - JSC
26800 VND−14.92%−4700 VND
Bán
3.301K88.467M VND813
HLYVIGLACERA HA LONG I JSC
20500 VND0.49%100 VND
Sức mua mạnh
2004.1M VND119
HNDHAI PHONG THERMAL POWER JSC
15000 VND−1.96%−300 VND
Bán
41.7K625.5M VND
NAVNAM VIET JOINT STOCK COMPANY
15300 VND3.03%450 VND
Bán
1.7K26.01M VND118.799B VND5.222929.83 VND19
NHCNHI HIEP BRICK-TILE JOINT STK CO
30900 VND9.96%2800 VND
Sức mua mạnh
1003.09M VND93.984B VND25.401216.62 VND
TCRTAICERA ENTERPRISE COMPANY
3480 VND0.29%10 VND
Mua
2.5K8.7M VND157.625B VND72.4948.01 VND700
TKUTUNG KUANG INDUSTRIAL
12500 VND4.17%500 VND
Mua
1.001K12.513M VND511.436B VND6.911809.17 VND
TLTVIGLACERA THANGLONG CERAMIC TILES
16100 VND0.00%0 VND
Mua
1001.61M VND112.536B VND347
TTBCTCP TAP DOAN TIEN BO
2770 VND6.95%180 VND
Mua
1.495M4.14B VND262.91B VND20.06138.11 VND55
VCSVICOSTONE JSC
57000 VND0.18%100 VND
Mua
171.571K9.78B VND9.104T VND8.107040.63 VND957
VHLVIGLACERA HA LONG JSC
17400 VND−9.84%−1900 VND
Bán Mạnh
1.317K22.916M VND482.5B VND−1333.58 VND1.61K
VITVIGLACERA TIEN SON JSC
17000 VND0.00%0 VND
Bán
1.453K24.701M VND849.994B VND16.131054.21 VND1.025K